ТОП 10:

За підсумками соціологічного дослідженняЗВІТ

За підсумками соціологічного дослідження

на тему:

Інтернет у нашому житті

Підготувала:

студентка історичного факультету

Групи ІС – 51

Федоряка Тетяна Анатоліївна

Науковий керівник

Старший викладач

Рендюк Петро Григорович

 

ПОЛТАВА 2013

ЗМІСТ

Вступ

1. Програма соціологічного дослідження

2. Робочий план

3. Основна анкета

4. Обробка, узагальнення соціологічних даних

5. Висновки і рекомендації

 

ВСТУП

Сьогодні вже ні для кого не є дивним таке явище як Інтернет. Важко знайти область роботи, творчості і життя, де б Інтернет не мав свого застосування.

Інтернет було винайдено в Сполучених Штатах Америки у 1969 році. Спочатку проект мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. Унікальність такої системи полягала у неможливості підслуховування. Фінансувало цей проект Міністерство Оборони США. Починаючи з 70-х рр. 20 ст. мережу Інтернет використовують в різних цілях.

Життя сучасних людей в еру інформаційного суспільства просто не можна уявити без Інтернету. Зараз – це частинка нашого повсякденного життя. Інтернет є досить багатогранним, це одночасно і середовище для спілкування, розваг та навчання. За допомогою Інтернету стало можливим робити покупки та оплачувати послуги. Для багатьох людей – це спосіб заробітку. Проте найбільшою цінністю мережі є сама інформація. Цікавим є те, що вона дуже різноманітна. Великою перевагою Інтернету можна назвати її всеохопність, тобто об’єднання і людей, і ресурсів. На сьогодні Інтернет є доступним кожному. У наш час інтернет-нескінченний джерело інформації, неформального спілкування, віртуальних розваг, спосіб знайти друзів за інтересами, замовити товар з будь-якої точки планети, але при цьому досить дороге задоволення, здатне заманити, змусити забути про час, роботу і реальних друзів.

Перші користувачі мережі Інтернет з'явилися на території України ще за радянських часів. У 1990 році було створено перші три вузли доступу до мережі та розпочато підтримку української частини доменного простору мережі Інтернет – домену.ua. Спочатку він підтримувався неформально, але 1 грудня 1992 року домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього часу і почався відлік історії українського сегменту мережі Інтернет.

На середину 2012 року Україна входить до першої десятки країн Європи за кількістю інтернет-користувачів — доступ до всесвітньої павутини мають до 15 млн. українців.

В Україні користувачами Інтернету є біля третини (33%) жителів, а наприклад, за даними internetworldstats.com, в США користуються всемережжям 69,6% населення країни, в Німеччині 61,3%, у Великобританії 50,3 %, Франції 50,3%, Польщі (62%) та в Росії (44%). Назагал 50,9% жителів ЄС користуються всесвітньою павутиною.

За даними Аналізу інтернет-аудиторії України в березні 2012 доступ до інтернету мало 48% мешканців України віком 15 років і старше. Найвищий рівень поширення Інтернету є серед молодих вікових груп: всесвітньою мережею користуються 61% населення віком від 15 до 29 років, 39% осіб віком від 30 до 44 років. По території країни нерівномірна

Можливість доступу до мережі по країні нерівномірна. І міські жителі тут мають більше переваг в порівнянні з сільськими. Найменші можливості для доступу мають жителі Рівненської області, у яких показник ледве сягає 2%, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Афганістану. Найкращі можливості для вибору послуг доступу в Інтернет мають мешканці Києва, там близько 90% жителів є користувачами Всесвітньої мережі, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Нідерландів

Нині роль Інтернету в Україні невпинно зростає, а його функції та аудиторія користувачів постійно розширяються.

З метою визначити роль Інтернету в житті полтавців було проведене дане соціологічне дослідження.

 

 

Програма соціологічного дослідження

І Методологічна частина

Мета дослідження:виявити яке значення має мережа Інтернет в житті для мешканців Полтави та з якими цілями його експлуатують.

Обєкт дослідження: мережа Інтернет.

Предмет дослідження: функції мережі Інтернет в житті людини.

Аналіз основних занять (категорії дослідження):

Інтернет –всесвітня система загально сполучених комп’ютерних мереж

Інтернет (від англ. Internet) — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web — WWW) та електронна.пошта.

Соціальна мережа- це структура, що базується на людських зв’язках або ж взаємних інтересах. В якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як платформа, за допомогою люди можуть здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити користувачів всіма можливим шляхами для взаємодії один з одним - відео, чати, зображення, музика, блоги та інше.

Веб-сайт, або просто сайт (англ. website, від web - павутина, "веб" і site - "місце") - це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в інтернеті через протоколи HTTP/HTTPS; Веб-сайт - це місце в інтернеті, яке визначається своєю адресою (URL), має свого власника і складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле.

Сукупність всіх загальнодоступних веб-сайтів є Всесвітня павутина. Сторінки веб-сайту об'єднані загальною кореневою адресою, а також звичайно темою, логічною структурою, оформленням або авторством. - це файли з текстом fабо іншою інформацією.

Гіпотеза:на нашу думку, Інтернет ввійшов майже у всі сфери і багато людей не уявляють без нього свого життя. Нині за допомогою мережі дізнаються інформацію, новини, використовують у роботі і навчання та для спілкування. Всесвітня павутина стала невід’ємним елементом нашого життя.

Основні завдання дослідження

- Визначити кількість користувачів мережею Інтернет серед студентів та працюючого і безробітного населення;

- З’ясувати ступінь залежності полтавців від мережі;

- Дослідити з якою метою полтавці заходять у всесвітнє павутиння;

- Проаналізувати роль Інтернету для населення Полтави.

 

ІІ Методична частина :

Вибірка респондентів і метод збору інформації: під час проведення анкетування і метод збору інформації: під час проведення анкетування потрібно опитати 100 мешканців міста Полтава віком 18 – 40 років (основна аудиторія користувачів мережі Інтернет) 50 студентів і 50 працюючих і безробітних людей. Опрацювання інформації: ручну обробку даних і опрацювання інформації провести відповідно до графіку передбаченого робочим планом соціологічного дослідження.

2. Робочий план соціологічного дослідження

«Затверджую»

Керівник Рендюк П. Г.

 

« » 2013 р.

ПЛАН

«Інтернет у нашому житті»

Дата виконання Зміст роботи Відповідальні
1квітня 2013 р Визначення теми соціологічного дослідження. Написання програми соціологічного дослідження. Федоряка Т.А.
2 квітня 2013 р Розробка анкет для проведення соціологічного дослідження. Узгодження теми у керівника, конкретування програми і анкети соціологічного дослідження. Федоряка Т.А.
3квітня 2013 р Проведення анкетування серед мешканців міста Полтава. Федоряка Т.А.
4 квітня 2013 р Аналіз результатів дослідження, побудова гістограм. Федоряка Т.А.
5 квітня 2013 р Підбиття підсумків дослідження, написання висновків і рекомендацій. Федоряка Т.А.

-

-

-

- Студент Федоряка Т. А.

- 3 Основна анкета

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка

АНКЕТА

« Інтернет у нашому житті»

Шановні респонденти! Велике прохання до Вас уважно прочитати питання, варіанти відповіді і підкреслити ті з них, які Вам найбільше підходять, відповідають Вашим переконанням. Будь – ласка, будьте щирими!

Особисті дані Вік __________________________________

Стать __________________________________

Місце навчання (роботи) __________________

ВИСНОВКИ

1. Всі студенти ( 100 %) та більшість працюючих і безробітних ( 82 %) мають доступ до Інтернету. Тобто його використовує абсолютна більшість опитаних.

2. Більшість респондентів заходять до мережі з дому ( 70 % і 72 % відповідно), всюди (через мобільний телефон) 42% студентів, а от серед працюючих і безробітних ця частка значно менше лише 12 %. У друзів мережею користується менше людей 24 і 16 %, на роботі у себе, батьків чи друзів 8 % та 30 % ( така диспропорція пояснюється тим, що студенти ще не мають роботи. Інтернет – кафе популярніше серед студентів 30 і 18 %.

3. Більшість респондентів перебуває в мережі 5- 15 годин на тиждень (42% студенти, 54 – працюючі і безробітні) , менше 5 ( 12 і 28 %), більше 15 годин (26 та 10 %). Більше часу у мережі проводять студенти.

4. Багато користувачів можуть обійтися без Інтернету досить тривалий період працюючі і безробітні 50 %, студенти тільки 20 %. Кілька днів без нього може прожити 58 % проти 36, а жити без нього не можуть ( 22 і 14 %). Більша інтернетзалежність спостерігається серед студентів, хоча період працюючі і безробітні також мають велику прив’язаність до мережі.

5. В основному респонденти при роботі у світовій павутині можуть впоратися з більшістю завдань ( студенти 46 % працюючі і безробітні 56 % ). Допомоги потребують (34 і 24), абсолютно впевнені в своїх силах 12 і 2%) відповідно, а безпорадними є 8 і 18 %. По суті більшість опитаних є користувачами з середнім рівнем і при цьому можуть виконувати більшість задач.

6. Більшість користувачів іноді проводять більше часу, ніж планували в мережі ( 48 та 64 %). Завжди засиджуються в Інтернеті 28 % студентів та 20 % працюючі і безробітні. Завжди контролюють себе 24 і 18. Тобто більше засиджуються в Інтернеті більше працюючі і безробітні.

7. На запитання: що змушує Вас входити в Інтернет? Респонденти відповіли: нудьга, бажання вбити час( по 22% студенти та працюючі і безробітні); пошук розваг ( 16 і 34 % відповідно); пошук інформації ( 38 і 64 % ); бажання поспілкуватися ( 20 і 38 ); свій варіант запропонувало (все перелічено) 6 і 4 %. Тобто ми бачимо великий плюралізм мотивів користування.

8. В соціальних мережах зареєстровано 96 % опитаних студентів і 72 % %.

9. Зазвичай в соціальних мережах безпосередньо спілкуюсь з іншими користувачами 58 % студентів і 42% працюючих і безробітних з загальної кількості опитаних респондентів. Коментую матеріали (фото, відео, аудіо) зі сторінок інших користувачів ( по 20 %), редагую свою сторінку, розміщую на ній фото-, відео-, аудіоматеріали та інформацію (22 і 28 %). Тобто тут основним мотивом виступає спілкування.

10. Найважливішими сайтами для себе назвало інформаційні ( 28 % студенти, працюючі ті безробітні 30 % )., розважальні 22 та 28 відповідно, колекції рефератів та сайти, що допомагають в роботі та навчанні – 26 і 16, соціальні мережі ( 20 і 24); інтернет магазини, сайти з інформацією корисною у повсякденному житті ( 0 та 10 %). Тобто найголовнішими сайтами є інформаційні, для студентів важливими є помічники у навчанні, а от корисні впобуті їх не цікавлять.

11. Повністю погодилися з твердженнями, що Інтернет - незамінний помічник в роботі та навчанні ( 70 % студентів та54 % працюючих і безробітних). Така перевага першого показника пояснюється специфікою діяльності студентства.

«вікно в світ» (найкращє джерело новин та інформації) 68 і 70 % відповідно.

 

 

http://yak-prosto.com/yak-provesti-sociologichne-doslidzhennya/

http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет_в_Україні

 

 

Отже, полтавці активно користуються мережею Інтернет, а серед опитаних студентів користувачами є всі. Більшість респондентів мають Інтернет вдома. При цьому студенти проявляють більшу різноманітність при пошуку доступу. Очевидно це викликано специфікою їх побуту та схильністю молоді краще сприймати все нове. Більшість респондентів зазначило, що не зловживає доступом. Більше часу у мережі проводять студенти.

. Більша інтернетзалежність спостерігається серед студентів, хоча період працюючі і безробітні також мають велику прив’язаність до мережі.

По суті більшість опитаних є користувачами з середнім рівнем і при цьому можуть виконувати більшість задач. частіше засиджуються в Інтернеті працюючі і безробітні. Користувачі мають різноманітні мотиви для користування мережею, але в основному – це пошук інформації.

Більшість полтавців зареєстровані в соціальних мережах. А серед студентів там є майже всі. Основним мотивом у опитаних при входженні в такі мережі виступає спілкування.

Тобто найголовнішими сайтами є інформаційні, для студентів важливими є помічники у навчанні, велику роль відіграють для обох груп соціальні мережі. А от корисні в побуті сайти користуються найменшою популярністю.

 

ЗВІТ

За підсумками соціологічного дослідження

на тему:

Інтернет у нашому житті

Підготувала:

студентка історичного факультету

Групи ІС – 51

Федоряка Тетяна Анатоліївна

Науковий керівник

Старший викладач

Рендюк Петро Григорович

 

ПОЛТАВА 2013

ЗМІСТ

Вступ

1. Програма соціологічного дослідження

2. Робочий план

3. Основна анкета

4. Обробка, узагальнення соціологічних даних

5. Висновки і рекомендації

 

ВСТУП

Сьогодні вже ні для кого не є дивним таке явище як Інтернет. Важко знайти область роботи, творчості і життя, де б Інтернет не мав свого застосування.

Інтернет було винайдено в Сполучених Штатах Америки у 1969 році. Спочатку проект мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. Унікальність такої системи полягала у неможливості підслуховування. Фінансувало цей проект Міністерство Оборони США. Починаючи з 70-х рр. 20 ст. мережу Інтернет використовують в різних цілях.

Життя сучасних людей в еру інформаційного суспільства просто не можна уявити без Інтернету. Зараз – це частинка нашого повсякденного життя. Інтернет є досить багатогранним, це одночасно і середовище для спілкування, розваг та навчання. За допомогою Інтернету стало можливим робити покупки та оплачувати послуги. Для багатьох людей – це спосіб заробітку. Проте найбільшою цінністю мережі є сама інформація. Цікавим є те, що вона дуже різноманітна. Великою перевагою Інтернету можна назвати її всеохопність, тобто об’єднання і людей, і ресурсів. На сьогодні Інтернет є доступним кожному. У наш час інтернет-нескінченний джерело інформації, неформального спілкування, віртуальних розваг, спосіб знайти друзів за інтересами, замовити товар з будь-якої точки планети, але при цьому досить дороге задоволення, здатне заманити, змусити забути про час, роботу і реальних друзів.

Перші користувачі мережі Інтернет з'явилися на території України ще за радянських часів. У 1990 році було створено перші три вузли доступу до мережі та розпочато підтримку української частини доменного простору мережі Інтернет – домену.ua. Спочатку він підтримувався неформально, але 1 грудня 1992 року домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього часу і почався відлік історії українського сегменту мережі Інтернет.

На середину 2012 року Україна входить до першої десятки країн Європи за кількістю інтернет-користувачів — доступ до всесвітньої павутини мають до 15 млн. українців.

В Україні користувачами Інтернету є біля третини (33%) жителів, а наприклад, за даними internetworldstats.com, в США користуються всемережжям 69,6% населення країни, в Німеччині 61,3%, у Великобританії 50,3 %, Франції 50,3%, Польщі (62%) та в Росії (44%). Назагал 50,9% жителів ЄС користуються всесвітньою павутиною.

За даними Аналізу інтернет-аудиторії України в березні 2012 доступ до інтернету мало 48% мешканців України віком 15 років і старше. Найвищий рівень поширення Інтернету є серед молодих вікових груп: всесвітньою мережею користуються 61% населення віком від 15 до 29 років, 39% осіб віком від 30 до 44 років. По території країни нерівномірна

Можливість доступу до мережі по країні нерівномірна. І міські жителі тут мають більше переваг в порівнянні з сільськими. Найменші можливості для доступу мають жителі Рівненської області, у яких показник ледве сягає 2%, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Афганістану. Найкращі можливості для вибору послуг доступу в Інтернет мають мешканці Києва, там близько 90% жителів є користувачами Всесвітньої мережі, що у міжнародних масштабах відповідає рівню Нідерландів

Нині роль Інтернету в Україні невпинно зростає, а його функції та аудиторія користувачів постійно розширяються.

З метою визначити роль Інтернету в житті полтавців було проведене дане соціологічне дослідження.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.021 с.)