ПЕРЕДДИПЛОМНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕДДИПЛОМНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКАПереддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки і проводиться перед виконанням дипломної роботи за ОКР "спеціаліст" упродовж 13 тижнів.

Завдання переддипломної практики:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану;

- збір фактичного матеріалу для виконання дипломної роботи.

Зміст і послідовність практики визначаються програмою, яка розробляється на випускаючих кафедрах згідно з навчальним планом.

Керівник переддипломної практики – керівник дипломної роботи:

- бере участь у виборі об'єкта практики;

- забезпечує високу якість проходження практики;

- перевіряє звіт студента з практики;

- у складі комісії приймає залік з практики;

- подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення переддипломної практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення.

У разі тривалості переддипломної практики понад 30 календарних днів студенти можуть призначатись на вакантні посади працівників об'єкта практики.

Для студентів, які навчаються за заочною формою навчання, у навчальних планах може бути передбачена переддипломна практика тривалістю до одного місяця, якщо вони не працюють за обраною спеціальністю.

Під час переддипломної практики кожний студент має зібрати матеріал відповідно до отриманого індивідуального завдання.

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ОКР "СПЕЦІАЛІСТ"

Мета практики: набути вміння проводити основні спостереження в агроландшафтах для агрономічної оцінки екологічних умов на полях та збору інформації для дипломної роботи спеціаліста.

Завдання: забезпечити досягнення вказаної мети. Виконання завдання залежить від теми дипломної роботи.

1. Застосування гербіцидів та оцінка їх ефективності упосівах цукрових буряків

Методика виконання роботи

Перед тим, як застосувати пестициди, необхідно визначити:

а) видовий склад бур'янів і ступінь забур'яненості поля;

б) провести обстеження рослин на ураженість хворобами і на заселеність шкідниками згідно з методиками, які вивчались на предметній практиці.

Кількість препарату (Д), необхідного для обробки 1 га, розраховують за такою формулою:

Д= ,

де а – доза за діючою речовиною, кг/га;

в – вміст діючої речовини в препараті, %.

Доза витрат рідкого препарату встановлюється з урахуванням його густини (Г) за формулою:

Д=

Необхідно пам'ятати, що за регулювання агрегату на норму внесення робочого розчину, спочатку слід визначити хвилинну витрату рідини за всіма розпилювачами штанги за формулою:

Р= ,

де Р – витрата рідини через штангу (л/хв);

V – швидкість руху агрегату, км/год;

В – робочий захват обприскувача, м;

Д – норма витрат рідини агрегатом, л/га.

Через 6-7 днів після застосування гербіцидів проводять облік бур'янів на фіксованих ділянках і через 2 дні після застосування інсектицидів – облік чисельності шкідників на рослинах.

На основі отриманих даних до і після застосування пестицидів студент робить висновок про ефективність їх використання (табл. 9-10).

 

 

Таблиця 9 – Ефективність застосування гербіцидів

Господарство _______________________, сівозміна ___________________.,

культура ____________________, назва гербіциду___________________, доза в діючій речовині _____, кг/га (л/га), фаза розвитку бур'янів ____________.

Вид бур'янів Кількість, бур'янів шт. на 1 м2 Усього рослин на 3-х ділянках % загибелі
1-ша ділянка 2-га ділянка 1-ша ділянка 2-га ділянка 1-ша ділянка 2-га ділянка
до обприскування після обприскування до обприскування після обприскування до обприскування після обприскування до обприскування після обприскування
                   
                   

 

Таблиця 10 – Ефективність застосування інсектицидів

Обстеження, га Площа майданчика м2 Кількість довгоносиків шт./м2 на облікових майданчиках % загибелі
середня чисельність шт./м2
до після до після до після до після до після до після до після до після до після до після до після
                                                 

Примітка. до – до обприскування;

після – після обприскування.

Використання агрохімічних паспортів поля для визначення потреб у добривах та розробки системи удобрення ґрунту.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.03 с.)