XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей14.1. Ранковий прийом дитини до дошкільного навчального закладу щодня повинен проводити вихователь групи. Здійснюється обов'язкове опитування батьків або осіб, які їх замінюють, стосовно стану здоров'я дитини. Перевіряється зів, стан шкірних покровів. Усім дітям ясельного віку, вихованцям груп з цілодобовим перебуванням і дітям карантинних груп проводяться термометрія та огляд зіва. До використання чисті шпателі та термометри повинні зберігатись у чистому сухому промаркованому посуді ("чисті термометри", "чисті шпателі"). Після використання їх збирають у посуд з маркуванням "для дезінфекції термометрів", "для обробки шпателів".

14.2. Діти з ознаками захворювання до дошкільного навчального закладу не приймаються. Після перенесеного захворювання або тимчасової відсутності дітей за інших причин протягом 3 днів включно прийом дітей до дошкільного навчального закладу дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10 - 14 днів.

14.3. Щодня дітям віком до 2 років та дітям в групах з цілодобовим перебуванням повинна проводитись термометрія (2 рази, після нічного і денного сну). Дітям віком від 2 до 3 років термометрія проводиться 1 раз на день - вранці під час прийому до групи. Результати термометрії і огляду дітей реєструються вихователем у журналі, що зберігається в групі.

14.4. Персонал дошкільного закладу зобов'язаний постійно здійснювати санітарно-протиепідемічні заходи щодо попередження занесення інфекційних хвороб у організований дитячий колектив, а у випадку їх занесення - заходи щодо запобігання розповсюдженню інфекції. У дошкільному навчальному закладі повинна дотримуватися групова ізоляція (на території, у будинку).

Працівники дошкільних закладів зобов'язані вести постійне спостереження за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення ознак інфекційного захворювання повідомляти медичного працівника. Щодня у дітей ясельного віку повинен контролюватись характер випорожнень з реєстрацією у журналі.

14.5. Режим дня повинен для кожної вікової групи дітей відповідати гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

14.6. Щоденна загальна тривалість прогулянки дітей становить 4 - 4,5 години. Прогулянку організовують 2 рази на день. Для забезпечення високого оздоровчого ефекту від прогулянки не допускається скорочувати тривалість перебування на свіжому повітрі, за винятком випадків погіршення самопочуття, порушення стану здоров'я дітей, ускладнення метеоумов. Під час прогулянки необхідно проводити рухливі ігри та фізичні вправи.

14.7. Загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку - 12 - 12,5 години, з яких 2 - 2,5 години відводиться на денний сон. Для дітей від 1 до 1,5 років денний сон організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон тривалістю 3 години.

14.8. У режимі дня дітей дошкільного віку 3 - 4 години відводиться на самостійну діяльність (ігри, підготовка до занять, особиста гігієна тощо).

14.9. Навчально-виховний процес організовується відповідно до чинних програм, розроблених для дошкільної освіти. Для дітей віком від 1,5 до 3 років планується не більше 10 занять на тиждень (два на день) - фізичний, мовленнєвий, емоційно-соціальний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток - тривалістю до 10 хвилин, по одному у першу та другу половину дня.

Кількість навчальних занять на тиждень у молодшій садовій групі становить 11, середній - 12, старшій - 15. Тривалість одного заняття у молодший групі має бути не більше 15 хвилин, у середній - 20 хвилин, у старшій - 25 хвилин. Максимально допустима кількість занять в першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, старшій - трьох.

У середині та наприкінці заняття проводяться фізкультурні хвилинки (приклад фізкультурних хвилинок наведено у додатку 18 до Санітарних правил). Тривалість перерв між заняттями не повинна бути менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, необхідно проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Рекомендується поєднувати та чергувати їх із заняттями з музики, фізичного виховання, ритміки.

Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.

14.10. Заняття з використанням комп'ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп'ютером не повинна перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру. Після занять з дітьми проводять зорову гімнастику. Приклад вправ зорової гімнастики наведено у додатку 19 до Санітарних правил. Для дітей з хронічними захворюваннями, частохворіючих, після перенесених захворювань протягом 2 тижнів, дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп'ютером зменшується до 5 - 7 хвилин.

Для роботи з комп'ютером необхідно забезпечити раціональну організацію робочого місця: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана - не менше 50 см. У дошкільному навчальному закладі заборонено використання дітьми нетбуків, ноутбуків та подібної комп'ютерної техніки, де клавіатура конструктивно не може бути відокремлена від монітора.

14.11. Заняття з використанням технічних засобів навчання (далі - ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку не проводяться. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин.

14.12. При встановленні у дошкільному навчальному закладі комп'ютерних мереж електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 1996 року N 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за N 488/1513. Комп'ютерні мережі встановлюються лише за погодженням з територіальними органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

14.13. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей від трьох до чотирьох років і 30 хвилин для дітей від п'яти до шести років.

14.14. Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки, секції. Періодичність проведення гуртків - 1 - 2 рази на тиждень тривалістю 15 - 25 хвилин залежно від віку при наповнюваності груп 10 - 12 осіб. Заняття в гуртках не допускається проводити за рахунок часу, відведеного на прогулянку та денний сон.

14.15. У різновікових групах тривалість навчальних занять необхідно диференціювати залежно від віку дитини.

14.16. Визначення функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу, наведеного у додатку 20 до Санітарних правил, проводять у два етапи (жовтень - листопад року, що передує вступу до школи, та наступний квітень - травень) шляхом проведення медико-педагогічного контролю та у відповідності до базового компоненту дошкільної освіти з подальшим оздоровленням дошкільників.

Результати медико-біологічних контролів разом із рекомендаціями вносяться до форми 026/о "Медична карта дитини".
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.004 с.)