II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування територіїI. Загальні положення

1.1. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, медичного забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності.

1.2. Санітарні правила є обов'язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та утриманням дошкільних навчальних закладів.

1.3. Санітарні правила розроблені відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про охорону дитинства", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

1.4. Санітарні правила розроблені з метою охорони здоров'я дітей дошкільного віку під час їх перебування у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності.

1.5. Засновником (власником), керівником дошкільного навчального закладу відповідно до нормативно-правових актів щороку розробляється план з проведення оздоровчих заходів у дошкільному(их) навчальному(их) закладі(ах), який погоджується територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.6. Дошкільний навчальний заклад забезпечує дошкільне виховання дітей у віці від 2 місяців до 6 (7) років. Групи комплектуються за віковими (однаковими, різновіковими), сімейними, родинними ознаками відповідно до нормативів наповнюваності.

Наповнюваність груп не повинна перевищувати: для дітей до одного року - 10 осіб; від одного до трьох років - 15 осіб; від трьох до шести (семи) років - 20 осіб; для дітей різновікових груп - 15 осіб; при цілодобовому перебуванні дітей - 10 осіб; в оздоровчий період - до 15 осіб.

Для дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторні та спеціальні) кількість дітей у групах визначається відповідно до статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту".

У дошкільних навчальних закладах, що розташовані у сільській місцевості, допустимим є відкриття змішаних груп для дітей суміжних вікових категорій, кількість дітей у групах може бути зменшена засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.

1.7. У дошкільному навчальному закладі дитина перебуває цілодобово, протягом дня або короткотривало (до 3-х годин). Для дітей можуть також створюватися чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні, неробочі та святкові дні - групи, секції, гуртки тощо.

1.8. Для задоволення потреб населення дошкільний навчальний заклад функціонує повний або неповний календарний рік, але не менше ніж 3 місяці на рік.

1.9. Режим роботи та організація життєдіяльності дітей у дошкільному закладі встановлюються його засновником (власником) за погодженням з органами управління освіти та територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.10. Місткість дошкільних навчальних закладів не повинна перевищувати 280 місць, дитячих будинків, будинків дитини - 200 місць. Організаційна структура та місткість комплексів дошкільних навчальних закладів визначаються завданням на проектування за узгодженням з органами управління освіти та територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.11. Дошкільні навчальні заклади місткістю до 160 місць дозволяється об'єднувати із загальноосвітніми з утворенням навчально-виховних комплексів, а в селищах міського типу та сільських поселеннях при місткості до 120 місць - з житловим приміщенням для обслуговуючого персоналу.

1.12. Здача в оренду території, будинків, приміщень, будівель, споруд, обладнання дошкільних навчальних закладів іншим юридичним та фізичним особам для використання в цілях, що не пов'язані з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей, забороняється.

1.13. На нове ігрове і спортивне обладнання на ділянці та в будинку дошкільного навчального закладу, меблі, засоби навчання, комп'ютерну техніку, іграшки (ігри), поліграфічну продукцію, предмети дитячої гігієни, мийні та дезінфекційні засоби тощо має бути позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.14. Укомплектування педагогічним, медичним та іншим персоналом повинно відповідати чинним штатним нормативам.

Нормативи штучної освітленості основних приміщень

Найменування приміщень Освітленість не менше (лк) Горизонтальні поверхні, де замірюються рівні освітленості
Приймальня, роздягальня   На підлозі
Групові, ігрові, комп'ютерний клас, ігротека   На підлозі
Спальня   На підлозі
Зали для занять музикою, фізичною культурою, з використанням ТЗН   На підлозі
Зал басейну   На поверхні води
Туалетна   На підлозі
Буфетна   0,8 м над підлогою
Медична кімната, кабінет лікаря   0,8 м над підлогою
Ізолятор   На підлозі

Світильники з люмінесцентними лампами повинні забезпечувати розсіяне світло, а з лампами розжарювання - повністю відбите світло. У комп'ютерних класах передбачено забезпечення системи загального рівномірного освітлення. Як джерела освітлення використовуються лампи типу ЛБ (білого кольору), ТБС (тепло-білого світла). При використанні ламп розжарювання рівень освітленості має бути не менше 200 лк. Питома потужність люмінесцентного освітлення повинна бути 20 - 22 Вт/м2, при лампах розжарювання - 48 Вт/м2.

Не дозволяється одночасне використання в одному приміщенні люмінесцентних ламп і ламп розжарювання, а також використання ламп ЛД (люмінесцентного денного світла).

Світильники з люмінесцентними лампами на стелі групових, ігрових, приймальних, роздягальних приміщень, у залах для занять музикою, фізичною культурою розміщують рівномірно. Світильники повинні мати захисну арматуру. В ігрових необхідно передбачити окреме вмикання кожного ряду світильників, що розташовані паралельно вікнам. Застосування ксенонових ламп не допускається.

4.5. Електричні розетки та вимикачі встановлюють на висоті 1,8 м від підлоги, при цьому у приміщеннях із постійним перебуванням дітей необхідно передбачити встановлення розеток, що закриваються.

У залах для занять фізичною культурою на світильниках та вікнах повинні бути захисні засоби (сітки з металу).

4.6. Лампи, що перегоріли, підлягають своєчасній заміні. Також заміні підлягають люмінесцентні лампи у разі створення під час роботи шуму, миготіння та стробоскопічного ефекту. Несправні, перегорілі люмінесцентні лампи збирають у спеціальну тару - герметично закриті металеві ємності, контейнери, які зберігають у спеціально відведених ізольованих технічних приміщеннях, стіни, стеля та підлога яких не межують із приміщеннями групових осередків. При цьому доступ до такого технічного приміщення повинен мати лише спеціально призначений працівник закладу. При накопиченні чотирьох і більше перегорілих люмінесцентних ламп їх вивозять із дошкільного закладу на підприємства, що утилізують такі лампи в установленому порядку. Документи про передачу люмінесцентних ламп зберігаються. Зберігання перегорілих люмінесцентних ламп у будинку закладу довше 2-х місяців не допускається.

4.7. Не дозволяється розміщення світильників над плитами, технологічним обладнанням, виробничими столами харчоблоків. Усі світильники на харчоблоці повинні мати захисну арматуру.

4.8. Лабораторний контроль рівня освітленості у дошкільних навчальних закладах проводиться не рідше одного разу на рік не менше 3 вимірів у 3 - 5 приміщеннях.

Книга складського обліку

Дата, час отримання продукту Вид та N супровідного документа Від кого отримано Кількість отриманого продукту Видаток продукту (кількість, дата) Залишок продукту (кількість, дата) Підпис матеріально відповідальної особи

 

Додаток 14
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 11.21)

I. Загальні положення

1.1. Ці Державні санітарні норми та правила (далі - Санітарні правила) визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до умов і організації навчання, виховання, проживання, харчування, медичного забезпечення дітей у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності.

1.2. Санітарні правила є обов'язковими для виконання усіма юридичними та фізичними особами, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, експлуатацією та утриманням дошкільних навчальних закладів.

1.3. Санітарні правила розроблені відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про охорону дитинства", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

1.4. Санітарні правила розроблені з метою охорони здоров'я дітей дошкільного віку під час їх перебування у дошкільних навчальних закладах незалежно від форми власності.

1.5. Засновником (власником), керівником дошкільного навчального закладу відповідно до нормативно-правових актів щороку розробляється план з проведення оздоровчих заходів у дошкільному(их) навчальному(их) закладі(ах), який погоджується територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.6. Дошкільний навчальний заклад забезпечує дошкільне виховання дітей у віці від 2 місяців до 6 (7) років. Групи комплектуються за віковими (однаковими, різновіковими), сімейними, родинними ознаками відповідно до нормативів наповнюваності.

Наповнюваність груп не повинна перевищувати: для дітей до одного року - 10 осіб; від одного до трьох років - 15 осіб; від трьох до шести (семи) років - 20 осіб; для дітей різновікових груп - 15 осіб; при цілодобовому перебуванні дітей - 10 осіб; в оздоровчий період - до 15 осіб.

Для дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторні та спеціальні) кількість дітей у групах визначається відповідно до статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту".

У дошкільних навчальних закладах, що розташовані у сільській місцевості, допустимим є відкриття змішаних груп для дітей суміжних вікових категорій, кількість дітей у групах може бути зменшена засновником (власником) залежно від демографічної ситуації.

1.7. У дошкільному навчальному закладі дитина перебуває цілодобово, протягом дня або короткотривало (до 3-х годин). Для дітей можуть також створюватися чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні, неробочі та святкові дні - групи, секції, гуртки тощо.

1.8. Для задоволення потреб населення дошкільний навчальний заклад функціонує повний або неповний календарний рік, але не менше ніж 3 місяці на рік.

1.9. Режим роботи та організація життєдіяльності дітей у дошкільному закладі встановлюються його засновником (власником) за погодженням з органами управління освіти та територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.10. Місткість дошкільних навчальних закладів не повинна перевищувати 280 місць, дитячих будинків, будинків дитини - 200 місць. Організаційна структура та місткість комплексів дошкільних навчальних закладів визначаються завданням на проектування за узгодженням з органами управління освіти та територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

1.11. Дошкільні навчальні заклади місткістю до 160 місць дозволяється об'єднувати із загальноосвітніми з утворенням навчально-виховних комплексів, а в селищах міського типу та сільських поселеннях при місткості до 120 місць - з житловим приміщенням для обслуговуючого персоналу.

1.12. Здача в оренду території, будинків, приміщень, будівель, споруд, обладнання дошкільних навчальних закладів іншим юридичним та фізичним особам для використання в цілях, що не пов'язані з навчально-виховним процесом та життєдіяльністю дітей, забороняється.

1.13. На нове ігрове і спортивне обладнання на ділянці та в будинку дошкільного навчального закладу, меблі, засоби навчання, комп'ютерну техніку, іграшки (ігри), поліграфічну продукцію, предмети дитячої гігієни, мийні та дезінфекційні засоби тощо має бути позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.14. Укомплектування педагогічним, медичним та іншим персоналом повинно відповідати чинним штатним нормативам.

II. Санітарно-гігієнічні вимоги до улаштування території

2.1. Рекомендований допустимий радіус пішохідної доступності до дошкільних навчальних закладів у містах з багатоповерховою забудовою не повинен перевищувати 300 м, у сельбищних і міських населених пунктах з одно-, двоповерховою забудовою - 500 м.

У сільській місцевості можливе підвезення дітей спеціальним транспортом у присутності батьків. У такому разі максимальний радіус обслуговування повинен бути не більше 15 км.

Дошкільні навчальні заклади необхідно розміщувати на відокремленій земельній ділянці у зоні населеного пункту.

Заборонено розміщення дошкільних навчальних закладів у санітарно-захисних зонах промислових та інших виробничих об'єктів.

За умовами аерації ділянки дошкільних навчальних закладів у всіх кліматичних районах розміщують у зоні знижених швидкостей переважних вітрових потоків, аеродинамічної тіні.

2.2. Відстань від будинку дошкільного навчального закладу до червоної лінії повинна бути не менше 25 м, а від меж земельної ділянки до стін житлових будинків з входами і вікнами - не менше 10 м, без входів і вікон - не менше 5 м.

2.3. Санітарні розриви від житлових та громадських будинків до будівлі дошкільного навчального закладу повинні становити не менше 2,5 висоти більш високого будинку, що розташований навпроти вікон ігрових кімнат групових (житлових) осередків.

2.4. Тривалість інсоляції земельної ділянки дошкільного навчального закладу повинна становити не менше трьох годин на день.

2.5. Площа земельної ділянки визначається типом дошкільного навчального закладу та його місткістю із розрахунку на одне місце: для дошкільних навчальних закладів та дитячих будинків місткістю до 80 місць - не менше 45 м2, для будинків дитини тієї ж місткості - не менше 40 м2; дошкільних закладів, дитячих будинків і будинків дитини місткістю понад 80 місць - не менше 40 м2; комплексів ясел-садків місткістю понад 350 місць - не менше 35 м2, навчально-виховних комплексів, що включають дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади місткістю більше 350 місць, - не менше 35 м2.

2.6. Скорочення площі ділянок за рахунок озеленення допускається: в умовах реконструкції - до 20 %, при уклонах рельєфу більше 20 % - до 15 %.

2.7. Дозволяється безпосереднє примикання ділянок дошкільних навчальних закладів до торців житлових будинків без вікон, а також межування з присадибними ділянками для персоналу (за наявності квартир) з обов'язковим розділенням їх огорожею або смугою зелених насаджень.

2.8. Територію дошкільного навчального закладу необхідно забезпечити поливальним водопроводом і огороджувати парканом заввишки не менше 1,6 м. По периметру ділянки доцільно створювати зелену захисну смугу з дерев та кущів шириною 3 м.

На складних рельєфах місцевості необхідно передбачити відвід атмосферних вод від ділянки дошкільного навчального закладу з метою попередження затоплення і забруднення ігрових майданчиків для дітей.

2.9. Озеленення території дошкільних навчальних закладів повинно становити не менше 20 м2 на одну дитину. Дозволяється його скорочення на 30 % за умови реконструкції або прилягання ділянок безпосередньо до лісових, паркових територій, при цьому озеленення не повинно бути меншим ніж 14 м2 на дитину в дошкільному навчальному закладі, в навчально-виховних комплексах - 12 м2.

2.10. Для озеленення території дошкільних навчальних закладів забороняється використовувати дерева, кущі, рослини з колючками (біла акація, глід, шипшина тощо), отруйними плодами, а також такі, що викликають алергію. На території не допускається розростання грибів.

2.11. На земельній ділянці повинні передбачатись такі функціональні зони: групових майданчиків, спортивно-ігрова, господарська. Зони розмежовуються зеленою огорожею.

2.12. Відстань між будинком дошкільного навчального закладу та груповими майданчиками повинна бути не менше 12 м. Групові майданчики повинні мати оптимальний функціональний зв'язок з виходами з приміщень відповідних групових осередків. Групові майданчики для дітей ясельного віку необхідно розташовувати поруч із виходами з приміщень цих груп. На майданчиках передбачаються тіньові навіси з відкритою для сонця частиною та частиною у тіні. Групові майданчики повинні облаштовуватися в одному ярусі. Забороняється їх винесення на дахи дошкільних навчальних закладів або будинків, до яких добудовані дошкільні навчальні заклади.

Кількість групових майданчиків повинна відповідати кількості груп у дошкільному навчальному закладі. Їх площа для дітей віком до 3 років має бути не менше 8 м2 на одну дитину, для дітей від 3 до 6 (7) років - не менше 7,5 м2. Для груп короткотривалого перебування дітей, при тривалості перебування до 3 годин, окремі земельні ділянки не передбачаються. Перелік обладнання для ігрових майданчиків для дітей ясельного віку наведено у додатку 1 до Санітарних правил.

На кожному груповому майданчику обладнується тіньовий навіс площею не менше 40 м2. Площі тіньових навісів не повинні включатися до площі майданчиків, а для груп, що розміщуються у літніх павільйонах, вони не влаштовуються. Тіньові навіси, що прибудовуються до будинку дошкільного закладу, не повинні затіняти ігрові кімнати групових осередків.

Форма тіньових навісів може бути прямокутна або кругла з покрівлею, що має нахил назовні для стікання атмосферних вод. Навіси повинні бути огороджені з трьох або двох сторін (з південної та західної), без розривів між стінками навісу та покрівлею, стінками та підлогою. Тіньові навіси обладнують лавами для сидіння. Підлога навісів повинна бути дерев'яною.

Покриття групових майданчиків для дітей віком до трьох років повинно бути трав'яне, а для дітей віком старше трьох років - частково трав'яне і частково (не більше 60 м2) ґрунтове з домішками дрібнозернистих місцевих будівельних матеріалів, що мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для використання в дошкільних навчальних закладах.

2.13. Спортивно-ігрова зона дошкільних навчальних закладів місткістю до 160 місць включає один фізкультурний майданчик для одночасного використання однією групою. Для закладів більше 160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики (для одночасного заняття ясельної та садової груп). Площа майданчиків проектується з розрахунку не менше 13,5 м2 на 1 дитину. Покриття майданчиків виконується із матеріалів, які мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. На фізкультурному майданчику повинно бути: місце для гімнастичних снарядів; яма для стрибків; бігова доріжка не менше 30 м у довжину; лужок для рухливих ігор. Для закладів місткістю більше 160 місць допускається створення дитячого міні-стадіону площею не менше 400 м2.

Для загартовування дітей та організації ігор з водою в спортивно-ігровій зоні допускається організовувати плескательні басейни глибиною 0,25 м (з підводом водопровідної води та відводом стічних вод до каналізації).

2.14. Спортивно-ігрова зона дошкільних закладів, що проектуються, місткістю до 160 місць включає один фізкультурний майданчик розміром 30 х 40 м2 для одночасного використання однією групою. Для закладів більше 160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики розмірами 20 х 30 м2 для ясельної групи та 30 х 40 м2 для садової групи. Покриття майданчиків може бути трав'яне, ґрунтове утрамбоване або виконується із матеріалів, які мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

На фізкультурному майданчику повинно бути: місце для гімнастичних снарядів; бігова доріжка не менше 30 м у довжину; місце для рухливих ігор та загальнорозвиваючих вправ.

Для закладів місткістю більше 160 місць допускається створення дитячого міні-стадіону площею не менше 400 м2.

Для загартування дітей та організації ігор з водою в спортивно-ігровій зоні допускається організовувати плескательні басейни глибиною 0,25 м (з підводом водопровідної води і відводом стічних вод до каналізації).

Обладнання на групових і фізкультурних майданчиках повинно відповідати віку, зросту дітей та мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

2.15. Допускається обладнання "екологічної стежини" у дошкільних навчальних закладах, що складається з ділянки для овочевих і плодово-ягідних культур із розрахунку на одне місце: 0,5 м2 - в ясельних групах, 0,75 м2 - в садових групах, 0,5 м2 - в будинках дитини, 1,5 м2 - в дитячих будинках. Застосування пестицидів та агрохімікатів у дошкільних навчальних закладах, у тому числі на земельній ділянці, забороняється. Додатково допускається обладнання теплиці та вольєра для тварин загальною площею не менше 30 м2, а в дитячих будинках - не менше 150 м2 (розташовуються на відстані не менше 25 м від будинку дошкільного навчального закладу та найближчих житлових будинків). Догляд за теплицею та вольєром повинен здійснювати окремий працівник.

2.16. На території дошкільного навчального закладу передбачається кільцева доріжка шириною 1,5 м з твердим покриттям (асфальтовим чи синтетичним), яка може бути суміщена з об'їздом навколо будівель закладу або об'єднувати групові майданчики без перетинання останніх. Кільцева доріжка може мати розмітку для вивчення правил дорожнього руху і використовуватися для організації та проведення спортивних ігор.

2.17. Господарська зона повинна бути ізольована від інших, розташовуватися поруч із харчоблоком, пральнею та мати тверде покриття (асфальт, бетон) і самостійний в'їзд, ізольований від входів на ділянку. На території господарської зони має бути місце для сушіння білизни та вибивання килимів.

Під навісом на бетонованому або асфальтованому майданчику господарської зони на відстані не ближче 25 м від будинку дошкільного навчального закладу повинні встановлюватися металеві контейнери з кришками для збирання сміття. Майданчик для сміттєзбірників повинен бути огороджений з трьох боків огорожею не нижче 1 м та оточений зеленим чагарником. Розмір цього майданчика повинен перевищувати площу сміттєзбірника на 1,5 м з кожного боку.

За погодженням з територіальним органом Державної санітарно-епідеміологічної служби України допускається розміщення овочесховища площею не менше 50 м2 за потреби у зберіганні овочів і фруктів.

2.18. Територія дошкільного навчального закладу повинна бути освітлена відповідно до діючих норм (не менше 10 лк на рівні землі в темну пору доби).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.035 с.)