Відповідати вимогам законодавства про мови 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідати вимогам законодавства про мовимістити додаткові порівняно з чинним законодавством пільги і переваги для працівників

містити зобов’язальні умови

Містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових соціальних пільг

містити гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників

$ЮР0137,2,1,1,1,1

Згідно з КЗпП України сторонами колективного договору є:

трудовий колектив

представники, вільно обрані первинною профспілкою організацією

Уповноважений власником орган

спільний представницький орган

працівники

Первинні профспілкові організації, які діють відповідно до своїх статутів

 

$ЮР0138,2,1,1,1,1

Згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» колективні трудові спори (конфлікти) можуть виникнути на:

місцевому рівні

Виробничому рівні

регіональному рівні

Територіальному рівні

адміністративному рівні

локальному рівні

 

$ЮР0139,2,1,1,1,1

З якого моменту колективний договір є чинним?

з дня затвердження колективного договору загальними зборами найманих працівників

З дня, зазначеного у колективному договорі

з дня повідомної реєстрації колективного договору

З дня підписання колективного договору представниками сторін

з дня вирішення колективного трудового спору щодо укладення колективного договору

з дня складення протоколу розбіжностей

 

$ЮР0140,2,1,1,1,1

Кого зобов’язаний повідомити орган, який представляє інтереси найманих працівників, про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)?

орган судової влади за місцем знаходження підприємства

Місцевий орган виконавчої влади за місцем знаходження підприємства

Орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства

населення за місцем знаходження підприємства

профспілкову організацію підприємства

державну інспекцію праці за місцем знаходження підприємства

 

$ЮР0141,2,1,1,1,1

У яких випадках згідно з законодавством України забороняється проведення страйків?

за наявності рішення органу державної виконавчої влади про заборону проведення страйків

під час проведення позачергових виборів Президента України

під час проведення політичних страйків

В умовах воєнного стану

В умовах надзвичайного стану

за наявності рішення Національної служби посередництва і примирення

 

$ЮР0142,2,1,1,1,1

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти:

протягом двох років

До укладення нового колективного договору

до моменту скасування реєстрації колективного договору

протягом року

до переукладення генеральної угоди

До перегляду чинного колективного договору

 

$ЮР0143,2,1,1,1,1

В яких випадках, передбачених чинним законодавством, працівники можуть розпочати страйк?

після безпосереднього звернення представницького органу найманих працівників до суду

Невиконання власником угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

у випадку порушення власником умов генеральної, галузевої угод

у випадку неодержання представницьким органом найманих працівників відповіді власника на висунуті вимоги

Якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

у разі невиконання власником умов колективного договору, угоди

 

$ЮР0144,2,1,1,1,1

Що надсилає власник або уповноважений ним орган за результатами розгляду вимог, висунутих найманими працівниками?

усне розпорядження

протокол розбіжностей між сторонами колективного трудового спору

Рішення у письмовій формі

Соціально-економічне обґрунтування

наміри, викладені у письмовій формі

позовну заяву

 

$ЮР0145,2,1,1,1,1

Які розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин є предметом колективних трудових спорів (конфліктів)?

Зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

виконання трудового договору або окремих його положень

порушення стороною трудових правовідносин своїх обов’язків

порушення примирної процедури

Невиконання вимог законодавства про працю

невиконання вимог, висунутих загальними зборами працівників

 

$ЮР0146,2,1,1,1,1

Чи поширюються положення колективного договору на працівників роботодавця, якщо вони не є членами профспілкової організації?

поширюються лише на членів профспілкової організації

поширюються лише на членів профспілкової організації, що уклала колективний договір

поширюються лише після виходу працівника з членів профспілкової організації

Поширюються незалежно від того, чи є працівник членом профспілкової організації

поширюються з моменту вступу працівника у члени профспілкової організації

не поширюються

 

$ЮР0147,2,1,1,1,1

Особи, що представляють профспілкову організацію, притягуються до адміністративної відповідальності, якщо вони:

не уклали колективний договір

уклали колективний договір, положення якого не відповідають вимогам трудового законодавства

порушують порядок розгляду розбіжностей

зареєстрували колективний договір без згоди роботодавця

Не надали необхідну інформацію для ведення переговорів з укладення колективного договору

Ухиляються від участі у переговорах з укладення колективного договору

 

$ЮР0148,2,1,1,1,1

На яких рівня укладаються угоди згідно з Законом України «Про колективні договори і угоди»?

локальному

міжнародному

Державному

місцевому

Регіональному

виробничому

 

$ЮР0149,2,1,1,1,1

Які суб’єкти зобов’язані брати участь у колективних переговорах з укладення колективного договору?

об’єднання роботодавців

органи виконавчої влади

органи місцевого самоврядування

Роботодавець

органи судової влади

органи представницької влади

 

$ЮР0150,2,1,1,1,1

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» сторонами угоди на регіональному рівні є:

наймані працівники

Місцеві органи державної влади

обласні управління Міністерства праці та соціальної політики України

всеукраїнські професійні спілки

роботодавці

Регіональні об’єднання підприємців

 

$ЮР0151,2,1,1,1,1

Які страйки за законодавством України є незаконними?

оголошені з вимогами, які не відповідають положенням галузевих угод

що виникли з спорів про відмову у прийнятті на роботу молодих спеціалістів

Оголошені з вимогами, що порушують права людини

що виникли з спорів про відмову у прийнятті працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу

Які проводяться під час примирних процедур

які проводяться без участі незалежного посередника

 

$ЮР0152,2,1,1,1,1

Вкажіть колективні трудові спори (конфлікти), що згідно з Законом України «Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)» розглядаються примирною комісією?

невиконання вимог законодавства про працю

виконання колективних договорів

Встановлення нових соціально-економічних умов праці

передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу

Укладення колективного договору

виконання окремих положень галузевої угоди

 

$ЮР0153,2,1,1,1,1

Хто є стороною колективного трудового спору на галузевому рівні?

підприємство, установа, організація

Наймані працівники підприємств однієї галузі

центральні органи державної виконавчої влади

об’єднання державних установ

міністерства

Наймані працівники підприємств декількох галузей

 

$ЮР0154,2,1,1,1,1

Хто визначає місце перебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь?

трудовий колектив

Особа, що керує страйком

місцеві ради народних депутатів

власник або уповноважений ним орган

Орган, що керує страйком

профспілковий комітет підприємства, установи, організації

 

$ЮР0155,2,1,1,1,1

Хто вирішує колективні трудові спори (конфлікти)?

начальник територіальної інспекції праці

трудовий колектив

власник підприємства, установи, організації

Трудовий арбітраж

Примирна комісія

місцевий суд

$ЮР0156,2,1,1,1,1

Хто представляє інтереси роботодавців на галузевому (міжгалузевому) рівні соціального партнерства?

об’єднання роботодавців в особі уповноважених ними органів, що об’єдналися в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.004 с.)