Довідково-інформаційні документиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довідково-інформаційні документи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

42002, м. Чернігів, вул. Тараса Шевченка, 7,

тел.: 34-07-95, факс: 34-07-93

 

ДОВІДКА

№ 124 ВК

14 травня 2012 р.

 

 

Грищенко Валентина Василівна працює в Чернігівському юридично-економічному коледжі на посаді викладача світової літератури.

Середньомісячна зарплата становить 1720 (одна тисяча сімсот двадцять гривень).

Видано для подання до Чернігівського міського відділу соціального забезпечення.

 

Директор (підпис) В.Г. Горицвіт

 

 

Головний бухгалтер (підпис) Р.Л. Іванчук

 

УКРАЇНСЬКИЙ

АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ

 

БАНК «МРІЯ»

Львівське відділення

вул. Банківська, 148,

м. Київ, 03121

Телефони: (044) 884-28-31, 884-21-96

Телефакс: 883-11-17

Ідентифікаційний код за ЄДРПУ

 

ДОВІДКА

27 березня 2012 р. № 02-05/58

м. Київ

 

Для товариства з обмеженою відповідальністю «Борислава» відкрито валютний розрахунковий рахунок № 291675031 у Львівському відділенні Українського АКБ «Мрія» м. Києва, МФОР 521382.

 

Директор

банку «Мрія» (підпис) В.О. Скоробогатов

 

Головний бухгалтер (підпис) Л.Н. Грінченко

 

Генеральному директорові

Будівельно-монтажного

управління № 1 м. Харкова

Валгінову П.О.

 

 

Доповідна записка

Про недотримання правил техніки безпеки

 

Згідно з Вашим наказом № 15 від 16 вересня 2012 року було створено комісію для перевірки дотримання правил техніки безпеки на будівельних майданчиках. До складу комісії увійшли головний інженер управління Ігнатенко С.Ф., головний інженер з техніки безпеки Турчинов В.Г. і інженер Петренко Л.Є.

Комісія перевірила дотримання правил техніки безпеки на всіх будівельних майданчиках Будівельно-монтажного управління № 1 і виявила такі порушення правил техніки безпеки:

- систематично не проводяться заняття з техніки безпеки практично на всіх будівельних майданчиках;

- не загороджено місце виконання будівельних робіт на майданчику № 2 (вул. Романенка, 14);

- не захищені місця зварювальних робіт на майданчику № 6 (вул. Римарська, 1).

Комісія вважає:

1. Необхідно вжити термінових заходів щодо контролю за технікою безпеки на всіх будівельних майданчиках;

2. Оголосити догану інженерам з техніки безпеки на будівельних майданчиках № 2 і № 6 Васильченкові І.І. та Потебенькові О.С.

 

 

Головний інженер

Будівельно-монтажного

управління № 1

м. Харкова (підпис) С.Ф. Ігнатенко

 

Деканові юридичного

факультету

Юридичної академії

ім. Ярослава Мудрого

проф. Назарову В.Г.

студента гр. П-12

Сидоренка Віктора Івановича

 

Пояснювальна записка

З 15.04.2012 по 22.04.2012 я не відвідував заняття в університеті, оскільки брав участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Молодь і право», яка проходила з 16.04.2012 по 20.04.2012 у м. Києві. Виїхати 20.04.2012 я не зміг через те, що у зв’язку зі зливою було змінено рух поїздів.

 

24.04.2012 (підпис В.І. Сидоренка)

 

 

Начальникові

КП «Харківські теплові мережі»

Дзержинського району

Гордієнку П.В.

 

Звіт

про роботу 13 дільниці

КП «Харківські теплові мережі»

Дзержинського району

м. Харкова

за ІІ квартал 2012 року

 

Згідно з наказом начальника КП «Харківські теплові мережі» Дзержинського району м. Харкова про перевірку водопостачального обладнання № 584 від 1 червня 2012 року було виконано повний обсяг робіт з перевірки та підготовленості водопостачальної системи до початку опалювального сезону осінньо-зимового періоду 2012 року.

Роботи проводилися за графіком, узгодженим з головним інженером Орловим Анатолієм Веніаміновичем.

Під час виконання робіт було замінено 3 тисячі метрів труб опалювальної системи дільниці.

Водопостачальна система дільниці повністю готова до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.

 

29 вересня 2012 р.

 

Майстер 13-ої дільниці (підпис) О.О. Нечипорук

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОРАНТА»

 

ПРОТОКОЛ № 14

18.09.2012 Київ

 

Засідання Ради директорів

Голова – Клименко Д.Н.

Секретар – Волошенко С.Г.

Присутні: Громов А.В., Зайчик В.П., Нурмухамедова С.Н.

 

Порядок денний:

1. Організація та відкриття філії Товариства «Оранта» у м. Львові (Доповідач – генеральний директор Громова А.В.);

2. ...

 

1. СЛУХАЛИ:

Громову А.В., яка доповіла про організацію та відкриття філії Товариства «Оранта» у місті Львові (текст доповіді додається).

ВИСТУПИЛИ:

Коновалов В.П. – Справді, необхідність відкриття філії нашого товариства у Львові постала вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає відповідної документації. Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.

Нурмухамедова С.Н. – Необхідно доопрацювати бізнес-план Товариства, враховуючи зміни в штатному розкладі, появу нових партнерів, а також зауваження, висловлені п. Громовою А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Підготувати необхідні документи для організації та вдкриття філії Товариства «Оранта» в м. Львові до 29.09.2012 р. (відповідальний – Зайчик С.К.).

1.2. Доопрацювати бізнес-план філії Товариства з урахуванням доповнень Нурмухамедової С.Н. і Громової А.В. до 29.09.2012 р. (відповідальний – Коновалов В.П.).

2. СЛУХАЛИ:

(пункт 2 оформлюють так само, як і пункт 1).

Додаток: текст доповіді на 7 арк. в 1 прим.

 

Голова (підпис) Д.Н. Клименко

 

Секретар (підпис) С.Г. Волошенко

Розпорядчі документи

 

СТАРОМІСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

м. ВІННИЦІ

вул. Глібова, 17, м. Вінниця, 87020; тел. 47-31-25, 47-12-08

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

16 липня 2012 р. м. Вінниця № 01-01/316

 

Про надання в орендне

користування нежитлових

приміщень

Керуючись Законами України «Про власність», Положенням про порядок та умови використання нежилих приміщень і будівель у місті Вінниці, а також ураховуючи рекомендації комісії з надання в оренду нежилих приміщень,

 

ДОЗВОЛЯЮ:

1. Надати в орендне користування нежитлове приміщення:

Спільному україно-німецькому підприємству «Троянда» напівпідвальне приміщення площею 976 кв. м. у будинку № 24 на вулиці Подільській, у м. Вінниці.

2. Орендаторові виконати вимоги пожежної частини та санепідемстанції району, а також відремонтувати приміщення за власний рахунок.

3. У разі не використання приміщення за призначенням або не освоєння його протягом півроку позбавити орендаря права на оренду приміщення.

4. Фонду комунального майна району видати ордер на зазначене приміщення після укладення договору про співпрацю.

 

Голова держадміністрації

Староміського району

м. Вінниці (підпис) В.С. Буряк

 

 

ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД

«ТОЧПРИЛАД»

вул. Сагайдачного, 45,

м. Луцьк, 23044,

тел.: 23-56-98; 23-56-88;

телефакс: 23-56-78

 

НАКАЗ

 

02.01.2012 р. № 24/134 м. Луцьк

 

Про перехід діловодства заводу на українську мову

 

Згідно зі ст. 10 Конституції України, Законом України «Про мови» справочинство на підприємстві буде переходити на українську мову. У зв’язку з цим

 

НАКАЗУЮ

1. Усю систему документації на заводі з 02.01.2012 р. вести державною мовою.

2. Заступникові директора Котову Ю. М., завідувачеві канцелярії Мостовій А. І., начальникові відділу стандартизації Коваленку Є. Д. організувати проведення занять із документознавства українською мовою з працівниками, що зайняті підготовкою та оформленням документів, а також із управлінським персоналом у термін дії до 01.03.2012 р.

3. Заступникові директора Котову Ю. М., завідувачеві канцелярією Мостовій А. І. забезпечити розробку бланків організаційно-розпорядчих та інформаційних документів у термін до 01.02. 2012 р. і подати до друкарні заводу. Бланки документів погодити з відділом стандартизації.

4. Контроль за виконанням цього наказу доручити заст. директора Котову Ю. М.

 

Директор заводу (підпис) О. В. Мельниченко

Розписка

Я, завідувач кафедри термінознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Василішин Ігор Степанович (паспорт: серія МВ № 185621 виданий ЦВМ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 липня 2010 року) одержав від директора складу Петренка М.В. 5 (п’ять) комп’ютерів ІВМ (PS) у робочому стані. Інвентарні номери комп’ютерів 10246, 10247, 10248, 10249, 10250.

Комп’ютери передано на баланс кафедри. Підстава: наказ ректора університету № 650 від 28 листопада 2012 р.

 

Завідувач

кафедри термінознавства

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (підпис) І.С. Василішин

 

Заступник

завідувача кафедри,

матеріально відповідальний (підпис) О.О. Горобченко

 

Директор складу (підпис) М.В. Петренко

 

12.12.12

 

Засвідчення:

Підписи І.С. Василішина, О.О. Горобченка й М.В. Петренка засвідчую:

Проектор

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (підпис) С.О. Перебийніс

 

Розписка

Я, Ромашов Василь Іванович, студент гр. АП-19А (паспорт ВК № 516854 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15 липня 1997 року), одержав у читальному залі кафедри філософії НТУ «ХПІ» 4 (чотири) книги Яременко В.В., Сліпушко О.М. Новий тлумачний словник української мови. У 4 т. – К., 1998. – ТТ.1-4. Інвентарні номерии – 15654, 15655, 15656, 15657.

Зобов’язуюсь повернути 21 жовтня 2012 року.

Книги видано 21.08.2012 р.

 

21 серпня 2012 р. (підпис В. І. Ромашова)

 

Методист

читального залу

кафедри філософії (підпис) Г. І. Павлова

 

 

Науково-дослідна метеостанція м. Харкова

 

м. Харків, вул. Паркова, 18 телефакс (057) 69-18-54

тел. (057) 336-54-13 Р/р №00026695 у відділенні

Промбудбанку м. Харкова

МФО 399168

 

 

Доручення

 

місто Харків П’ятнадцяте травня дві тисячі дванадцятого року

 

Видане Лісіціній Галині Іванівні у тому, що їй доручається укласти угоду з Науково-дослідним інститутом метеорології відносно надання щоденної письмової інформації щодо прогнозу погоди нашій установі, для чого доручено вести від імені Науково-дослідної метеостанції м. Харкова справи в усіх державних організаціях, одержувати всі необхідні документи, розписуватися і здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам.

 

Доручення видане терміном на 3 місяці до 30 серпня 2012 року.

Доручення зареєстроване за № 3 від 15 травня 2012 р.

Директор

Науково-дослідної

метеостанції м. Харкова (підпис) О.В. Орлик

 

Головний бухгалтер (підпис) В.І. Верченко

 

 

УПРАВЛІННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ ЗАТВЕРДЖУЮ

ТА ОБЛАДНАННЯ

ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЗВ’ЯЗКУ Заступник начальника

ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ управління

Вул. Шевченка, 17, м. Київ, 02261, Україна (підпис) В.І. Турчин

 

Тел.: (044) 786-19-12

Телефакс: (044) 786-19-14

 

АКТ № 18

 

Київ

Про визначення продуктивності

сортувальної машини УСМ-12

 

Підстава: наказ Голови Державного комітету зв’язку та інформатизації України 20.12.2012 №04-03/173

 

Складено комісією:

 

Голова: головний спеціаліст управління Рудик С. М.

 

Члени комісії: 1. Завідувач лабораторії обладнання підприємства Державного комітету зв’язку та інформатизації України Кузьменко Я. В.

2. Старший науковий співробітник лабораторії Вишенський С. В.

3. Головний інженер ВО «Київзв’язок» Бортник С. М.

4. Головний механік заводу «Сигнал» м. Дніпропетровська Степанішин С. А.

У період з 21.12.12. до 25.12.12. комісія провела роботу з метою визначення фактичної продуктивності сортувальної машини УСМ-12. 21.12.12. – 25.12.12. перевірка здійснювалася в п’яти режимах роботи машини.

На підставі аналізу результатів перевірки відповідно до «Методичних указівок щодо визначення основних механіко-економічних показників нової техніки» комісія з’ясувала, що продуктивність сортувальної машини УСМ-12 становить 21.000 (двадцять одну тисячу) одиниць конвертерів (листів) за 1 (одну) годину.

Комісія пропонує розпочати серійне виробництво сортувальної машини УСМ-12 на заводі «Сигнал» м. Дніпропетровська.

Складено в трьох примірниках:

1-ий примірник – Управління нової техніки та обладнання Державного комітету зв’язку та інформатизації України;

2-ий примірник – заводу «Сигнал» м. Дніпропетровська;

3-ий примірник – бухгалтерії Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

 

Голова комісії (підпис) С.М. Рудик

 

Члени комісії (підпис) С.М. Бортник

 

(підпис) Я.В. Кузьменко

 

(підпис) С.В. Вишенський

 

(підпис) С.А. СтепанішинПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)