Практичне заняття по темі № 5Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття по темі № 5Задача № 1

Українсько-бельгійське підприємство “Агрус”, зареєстроване у 2000 році, протягом року не подавало до органів державної податкової служби декларацій та інших документів фінансової звітності згідно з законодавством. Районна державна податкова інспекція подала позов до суду про скасування державної реєстрації підприємства.

Питання:

1. За яких підстав, передбачених законодавством, може здійснюватися скасування державної реєстрації суб‘єкта господарювання – юридичної особи.

2. Чи має право податкова інспекція подавати позови про скасування державної реєстрації суб‘єкта господарювання?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

Задача № 2

У 1998 році приватне підприємство було зареєстроване за місцем проживання засновника. Через рік воно придбало окреме приміщення під офіс, у якому впродовж 6-ти місячного терміну провадило свою діяльність. Довідавшись про це представники державної адміністрації, у якій було зареєстровано підприємство скасували рішення про його реєстрацію, посилаючись на те, що підприємство своєчасно не повідомило орган реєстрації про зміну свого місцезнаходження. Підприємство звернулося до господарського суду.

Питання:

1. В якому порядку здійснюється скасування державної реєстрації у разі несвоєчасного повідомлення суб‘єктом господарювання про зміну свого місцезнаходження.

2. Чи потрібно було повідомляти орган реєстрації про зміну місцезнаходження підприємства, якщо засновник не змінював свого місця проживання?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 3

У 1997 році між акціонерним комерційним банком “Альянс” і малим приватним підприємством “Радість” було укладено договір депозитного вкладу строком на 2 роки. У 1999 році банк подав позов до ПП про визнання не дійсними його установчих документів, посилаючись на те, що в статуті ПП не міститься його повне найменування. Як наслідок – банк просив визнати недійсним і договір депозитного вкладу.

Питання:

1. Назвіть обов‘язкові реквізити статуту приватного підприємства.

2. Що розуміється під поняттям повне найменування підприємства? Чи може бути відсутність у статуті підприємства його повного найменування підставою для визнання його установчих документів не дійсними? Якщо це можливо то за яких умов.

3 Яке рішення має прийняти господарський суд.

Задача № 4

5 комунальних підприємств з прибирання сміття вирішили добровільно об‘єднатися у асоціацію на основі поєднання своїх виробничих і комерційних інтересів. Але невдовзі місцева державна адміністрація прийняла рішення про ліквідацію асоціації. Об‘єднання звернулося до господарського суду про визнання рішення не дійсним. Відповідач проти позову заперечував посилаючись зокрема на те, що оскільки об‘єднання вже ліквідовано, спір не підвідомчий господарському суду.

Питання:

1. Хто може прийняти рішення про ліквідацію об‘єднання підприємств?

2. З якого моменту об‘єднання підприємств втрачає статус юридичної особи (а отже і право на звернення до господарського суду)?

3. Яке рішення має прийняти суд?

 

Література

 

1. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Ра­дою України 16.01.2003 р. // ГУ. - 2003. - 14 березня.

2. Закон України від 7.02.1991 р. «Про підприємництво» // ВВР УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 168.

3. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91 р.

4. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12,91 р.

5. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 21.11.95р.

6. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.97 р.

7. Концепція функціонування і розвитку фондовогоринку України. - Схвалена Постановою Верховної Ради України від 22.09.95 р.

8. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.94 р. № 55/94.

9. Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації: Указ Президента України від 11.05.94 р.

10. Положення про саморегуляторну організацію ринку цінних паперів. - Затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. № 329.

.Тема 6. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ СУБ*ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Читається лекція-2 год

.

Семінар – 2 год.

 

Ключові слова та поняття: господарські товариства, акціонерні товариства, відкриті акціонерні товариства, закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

 

План.

1. Загальна характеристика господарських товариств.

2. Товариства з обмеженою відповідальністю.

3. Товариства з додатковою відповідальністю.

4. Командитні товариства.

5. Відкрите акціонерне товариство.

6. Закриті акціонерні товариства.

 

Теми рефератів.

1. Довірче товариство.

2. Особливості створення та функціонування страхової компанії.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Чи мають право здійснювати підприємницьку діяльність особи, які не досягли 18 років?

2. Які види суб'єктів підприємництва Вам відомі?

3. Назвіть суб'єкти підприємництва, для яких необхідний статут і установчий договір, та суб'єкти, для яких досить дише статуту або установчого договору.

4. Чи потрібний товариству з обмеженою відповідальністю установчий договір?

5. Чи потрібний повному товариству установчий договір?

6. Чи потрібний статут командитному товариству?

7. Коли вступає в дію і припиняється установчий договір?

8. В яких випадках і в якому порядку можливе визнання Установчого договору недійсним? Які наслідки визнання його недійсним?

9. У чому специфіка господарських товариств як суб'єктів підприємництва?

10. Чим подібні і відрізняються характер і обсяг відповідальності учасників повних товариств і товариств із додатковою відповідальністю?

11. У чому подібність і відмінність філій та представництв?

12. Назвіть відмінність дочірнього підприємства від філій і представництв.

13. Які підстави і порядок припинення діяльності підприємців?

14. Які підстави і порядок припинення підприємств?

15. Які підстави і порядок припинення господарських товариств?

16. Складіть порівняльну таблицю управління в різних видах господарських товариств.

17. Складіть порівняльну таблицю відповідальності учасників різних видів господарських товариств.

18. Складіть порівняльну таблицю статутних фондів різних видів господарських товариств.

19. Складіть порівняльну таблицю установчих документів і вимог до їх змісту для різних видів господарських товариств.

 

Практичне заняття по темі № 6

 

Задача №1.

На загальних зборах відкритого акціонерного товариства була сформована спостережна рада у строк, передбачений статутом ВАТ. Проте група акціонерів оскаржила в сулі рішення загальних зборів ВАТ. оскільки частина членів спостережної ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в спостережній раді.

Питання:

І. Який порядок формування органів управління ВАТ?

2. Який статус спостережної ради ВАТ? Чи є вона органом управління?

3. Хто має право входити до складу спостережної ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи — акціонери входити до спостережної ради ВАТ?

Задача № 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крок» — акціонер товариства «Росава» подало позов до сулу про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові ТОВ зазначало, то правління АТ не дало ТОВ можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ. посилаючись на те, що ТОВ ще не повністю сплатило вартість акцій, на які воно підписалося. У зв'язку із цим ТОВ вимагало скасування рішення і відшкодування збитків.

Питання:

1. Хто має право брати участь у загальних зборах АТ? Коли акціонер набуває права власності на акції АТ?

2. Чи є ТОВ власником акцій? У який строк слід оплачувати акції емітента?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 3.

Голова правління відкритого акціонерного товариства «Неон» (він же — власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав завдавати шкоди підприємству. Він безкоштовно або за заниженими цінами забирав зі складу товарно-матеріальні цінності, укладав невигідні для ВАТ договори тощо.

Питання:

І. Чи мав би право власник 60% акцій, не обіймаючи посади голови правління ВАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені ВАТ?

2. Який орган може відкликати членів виконавчого органу ВАТ (правління)? Чи матиме при цьому значення кількість акцій, що знаходяться у власності акціонера?

3. Що можна порадити акціонерам у ситуації, що склалася?

 

Задача № 4.

Голова правління відкритого акціонерного товариства «Неон» (він же — власник 60% акцій), зловживаючи своїм посаленим становищем, почав завдавати шкоди підприємству. Він безкоштовно або за заниженими цінами забирав зі складу товарно-матеріальні цінності, укладав невигідні для ВАТ договори тощо.

Питання:

І. Чи мак би право власник 60% акцій, не обіймаючи гикали голови правління ВАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені ВАТ?

2. Який орган може відкликати членів виконавчого органу ВАТ (правління)? Чи матиме при цьому значення кількість акцій, що знаходяться у власності акціонера?

3. Що можна порадити акціонерам у ситуації, що склалася?

Задача №5.

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося:

можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з метою створення значного за розмірами капіталу;

незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів у його діяльності;

обмеженим рухом учасників;

незначним рівнем публічності діяльності товариства;

можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.

Питання:

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки ?

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?

Задача №6.

Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішення про заснування дочірнього підприємства у формі відкритого акціонерного товариства.

Питання:

Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь.

 

Задача №7.

Власник приватного підприємства «Агат» вирішив реорганізувати його у відкрите акціонерне товариство.

Питання:

1. Які переваги і недоліки реалізації такого рішення?

2. Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?

Задача №8.

Дві особи — юридична та фізична — уклали установчий договір про заснування відкритого акціонерного товариства і здійснили необхідні для проведення підписки на акції дії: зареєстрували в ДКЦПФР інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки виявилося, що підпискою покрито лише 58% запропонованих акцій.

Питання:

1. Які наслідки таких результатів підписки?

2. Чи можна подовжити термін підписки?

3. Як законодавство регулює це питання?

 

 

Тема 7. Правове регулювання розрахункових відносин.

 

Читається лекція-2 год.

Семінар – 2 год.

 

Ключові слова та поняття: розрахункові, депозитні рахунки, рахунок типу “П”, резидент, нерезидент, безготівковий обіг, обіг готівки, акредитив, вексель, платіжне доручення, чек, безспірне стягнення, безакцептне списання.

План.

6. Відкриття рахунків у банках України.

7. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в іноземних банках.

8. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів підприємництва.

9. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

10. Правове регулювання обігу готівки.

Теми рефератів.

1. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців.

2. Ліквідаційна процедура.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Які види рахунків і в якій кількості мають право відкривати суб'єкти підприємництва?

2. В якій кількості банків мають право відкривати рахунки підприємці?

3. Яким суб'єктам відкривається рахунок типу «П»?

4. Назвіть види банківських рахунків в іноземній валюті.

5. Хто має право відкривати банківські рахунки в іноземній валюті?

6. Які підстави закриття рахунка в банку?

7. Який порядок відкриття рахунків юридичними особами-резидентами України в іноземних банках?

8. В яких випадках можливе зупинення операцій на банківських рахунках підприємця?

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.

2. Закон України «Про Національний банк України» від, 20.05.99 р.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів Україна які передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках» від 18.11.97 р.

4. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введений Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.

5. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про урегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.99 р.

6. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір щодо переказних векселів та простих векселів» від 06.07.99 р.

7. Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 04.03.98 р. № 167/98.

8. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з врегулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 у редакції від 11.05.99 р. № 491/99.

9. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків У національній та іноземній валюті. - Затв. постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527.

10. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України». - Затв. постановою Правління НБУ ВІД 02.08.96 р. № 204.

11. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України. - Затв. постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. у редакції від 13.10.97 р. № 334.

12. Про організацію роботи з готівкового обігу установамибанківУкраїни: ІнструкціяНБУ від 20.06.95 р. № 149 у редакції від 13.10.97р. №335.

13. Про виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів із рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності»: Постанова Правління НБУ від 28.01.98 р. № 26.

14. Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів. - Затв. постановою Правління НБУ від 18.09.98 р. № 379.

15. Порядок безспірного списання (стягнення) коштів із рахунків в іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків) на території України. - Затв. постановою ПравлінняНБУ в редакції від 16.09.98 р. № 374.

16. Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках. - Затв. постановою ПравлінняНБУ від 05.05.99р. №221.

17. Положення про зупинення операцій платників податківнарахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.98 р. № 191.

 

Тема 8. Правове регулювання кредитних відносин.

 

Читається лекція-2 год

Семінар – 2 год.

 

Ключові слова та поняття: кредит, кредитування, комерційний, бланковий, іпотечний, банківський, лізинговий, консорціумний кредит, кредитний договір, гарантія, порука, пеня, штраф, застава.

План

6. Поняття кредитування та кредитів.

7. Одержання кредитів в іноземній валюті.

8. Кредитний договір.

9. Способи забезпечення кредитних зобов’язань.

 

Теми рефератів

1. Правові проблеми іпотеки.

2. Кредит як форма інвестування.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Які різновиди банківського кредиту передбачені законодавством?

2. Назвіть особливості комерційного, бланкового, консорціумного, лізингового та іпотечного кредитів.

3. Яка процедура одержання кредиту в іноземній валюті встановлена законодавством?

4. Який порядок одержання резидентами України кредиту від іноземного кредитора?

5. Яка форма і порядок укладення кредитного договору?

6. Якщо філія банку укладає кредитний договір, то вона має робити це від свого імені або від імені банку? Хто є стороною за кредитним договором у таких випадках - філія або банк?

7. Який порядок зміни кредитного договору?

8. У чому подібність і відмінність поруки та гарантії?

9. У чому особливості неустойки як способу забезпечення кредитного зобов'язання?

10. Які правила забезпечення кредитного зобов'язання заставою?

11. Який вид страхування використовується для забезпечення кредитного зобов'язання? Які правила його використання?

 

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р.

2. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

3. Положення про кредитування. - Затв. постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.

4. Положення про порядок реєстрації одержання резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів. - Затв. постановою Правління НБУ від 07.05.97 р. № 144.

5. К.Колесніченко. Іпотека: правові проблеми. - Право України, № 9, 2001.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.048 с.)