Тема №16: Правове регулювання державного впливу на ПІДПРИЄМНИЦьку діяльність.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №16: Правове регулювання державного впливу на ПІДПРИЄМНИЦьку діяльність. 

Читається лекція

Семінар – 2 год.

Ключові слова та поняття: єдина регуляторна політика, планова та позапланова виїзні перевірки, мале підприємництво, контролюючі органи.

 

План

5. Об’єктивні підстави державного керівництва економікою.

6. Форми і методи державного керівництва.

7. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

8. Регулювання перевірок діяльності підприємцтвва.

 

Теми рефератів

1. Регулювання малого підприємництва в Україні.

2. Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Чому в період трансформації до ринкової економіки необхідність державного регулювання економіки нагальніша, ніж в умовах розвинутої ринкової економіки?

2. Чи однакові поняття «державне управління економікою» і «державне регулювання економіки»?

3. Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) та саморегулювання ринку ?

4. Які типи та мета державного регулювання підприємницької діяльності?

5. В якому нормативному акті закріплене державне регулювання підприємництва в Україні?

6. Чи ідентичні поняття “державна підтримка підприємництва” та «державне регулювання підприємництва»?

7. Які сфери підприємництва регулюються державою найбільше ?.

8. Якімета та форми державного регулювання ринку цінних паперів?

9. Які підстави проведення позапланових виїзних перевірок підприємців?

10. Які контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємців?

11. Який зміст поняття «мале підприємництво»?

12. Які основні заходи державних програм розвитку малого підприємництва в Україні?

13. Які критерії суб'єктів малого підприємництва встановлені законодавством України?

14. На яких суб'єктів підприємництва поширюється спрощена система оподаткування, обліку і звітності?

 

Література

 

1. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. № 698 – ХІІ // ВВР. – 1991. - № 14. – Ст. 168.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10-96 р.

3. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 30.08.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 449.

4. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою УРСР 16.07.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою . // Відомості Верховної Ради України.— 1990. — № 48. — Ст. 631.

6. Закон України від 07.02.91 р. “Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168

7. “Про проекти Концепції і Програми переходу України до ринкової економіки” Постанова Верховної Ради України від 01.11.90 р. Концепція переходу України до ринкової економіки.

8. “Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва” Указ Президента України від 22.01.2000 р. №89/2000.

9. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98 р. № 817/98.

10. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98р.

11. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва”: Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99.

12. Порядок видачі Свідоцтва на право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою. - Затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. № 555.

13. Положення про спрощену систему бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва. - Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09:98 р. № 196.

1. О.Гордієнко. Мале підприємництво: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

 

 

Тема №17: Захист прав суб‘єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА

Читається лекція-2 год.

Семінар – 2 год.

Ключові слова та поняття: збитки, прямі та не прямі збитки, реальні збитки, упущена вигода.

 

План

5. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

6. Способи і механізми захисту.

7. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання.

8. Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.

 

Теми рефератів

1. Розгляд господарських спорів загальними судами.

2. Розгляд господарських спорів господарськими судами.

Питання для самостійного вивчення

1. Способи захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання.

2. Механізми захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання.

3. Цивільно-правовий захист.

 

Література

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. – К., 1998. - Кн. 1.

3. Цивільний кодекс Української РСР/ Кодекси України. – К., 1998. – Кн. 2.

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХП "Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. - Ст. 168.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХП "Про підприємства в Україні" //Відомості Верховної Ради України. – 199І. – № 24. – Ст. 272.

6. Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. - Ст. 377.

7. Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-12 "Про систему оподаткування" (в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. № 77/97-ВР)//Відомості Верховної Ради України – 1997 – № 16 – Ст. 119

8. Закон України від 24 лютого 1994 р № 4002-ХН "Про міжнародний комерційний арбітраж” //Відомості Верховної Ради України – 1994 – № 25 – ст.198

9. Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР “Про порядок здійснення розрахунків в Іноземній валюті” //Відомості Верховної Ради України - 1994 – № 40 – Ст. 364

10. Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР)//Відомості Верховної Ради України – 1997 – № 27 – Ст. 181

11. Закон України від 23 грудня 1998 р. № 351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” //Відомості Верховної Ради України – 1999 – № 5-6 – Ст. 44

12.Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-Х1У "Про Національний банк України” //Відомості Верховної Ради України – 1999 – № 29 – Ст. 238

13.Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" //Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 10 – Ст. 77

14.Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" //Відомості Верховної Ради України – 1993 – № 17 – Ст. 184

15.Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. № 567/94 "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" //Урядовий кур'єр – 1994 – 6 жовтня

16.Порядок віднесення операцій резидентів разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затв постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. № 445//Офіційний вісник України – 2002 – № 14 – С 209

17.Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444)// Зібрання постанов Уряду - 1995 – № 9 – Ст. 243.

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р № 1998 "Про удосконалення порядку формування цін "//Офіційний вісник України - 1998 - № 51 – Ст. 13

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р № 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"// Офіційний вісник України - 1999 - № 18 – Ст. 781

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р № 1703 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році" //Офіційний вісник України – 2001 – № 51 - Ст. 432

21. Звірховська С Міжнародно-правова відповідальність //Юридичний вісник України. – 1999. – № 12.

22. Ковальчук О., Юров С. Бартер как национальное "средство" международных расчетов//Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 6.

23. Кожухов А. Кто не успел – пеняй, на себя//Юридическая практика – 2000. - № 8.

24. Коломиец А. Комиссия или консигнация. А какая разница?//Все о бухгалтерском учете. – 1999.

25. Крат В. Разрешите представиться//Юридическая практика. – 2000. - № 47. – С. 7.

26. 47 Криволапое Б Исковая давность в международном частном праве //Предпринимательство, хозяйство и право – 1996. – № 11.

27. Криволапое Б. Исковая давности, по внешнеэкономической деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право – 1996. – № 7.

28. Лапенко Т., Мосійчук С Повернення виручки в іноземній валюті за експортовані товари//Вісник податкової служби України - 2000 - № 13

29. Малиновська В. Захисне застереження як особлива умова зовнішньоекономічного контракту //Підприємництво, господарство і право. – 2001 – № 5.

30. Малиновська В. Проблеми використання форс-мажорного застереження у зовнішньоекономічному контракті/Підприємництво, господарство і право. – 2001 – № 5 – С. 37.

31. Назаренко В. Використання договору комісії у зовнішньоекономічній діяльності /Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999 – № 2

32.Павлов А. Сущность и значение банковских корреспондентских отношений во внешнеэкономической деятельности//Юридическая практика – 2000 – № 7.

33.Теньков С. Договоры не только для того, чтобы их нарушать (договор бартера)//Всё о бухгалтерском учете. – 1999. – № 79.

34.Ткаченко Н , Доктор А Договор (контракт) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. – № 4.

35. 56 Ткаченко Н., Доктор А. Контракт (договор) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996 – № 12.

36. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. – К , 1997

37. Филипов А. Исковая давность в международном частном праве: купля-продажа//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997 – № 8.

38. Хахулин В Пределы диспозитивности в международном коммерческом арбитраже//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998 – № 6.

39. Хахулин В., Кравченко В., Малыга В. Проблемы правового обеспечения безопасности Украины во внешнеэкономической деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 8.

40. Цграт Г. Міжнародний комерційний арбітраж. – К , 2002.

41. Шевченко О. Бартер во внешнеэкономической деятельности//Всё о бухгалтерском учете. – 1999. – № 52.

42. Шишкин В. Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма и порядок разрешения им коммерческих споров//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 1.

 

 


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ:

1. Поняття та види підпрємницької діяльності.

2. Правове регулювання підприємництва в Україні.

3. Об'єктивні причини і методи державного управління економікою.

4. Форми державного управління економікою.

5. Підприємницькі правовідносини: поняття, ознаки, види.

6. Методи правового регулювання підприємницьких відносин.

7. Поняття, предмет і методи підприємницького права.

8. Підприємницьке законодавство поняття та ознаки.

9. Система підприємницького законодавства.

10. Підприємницько-правові норми: поняття і види.

11. Напрямки вдосконалення підприємницького законодавства.

12. Правовий режим ліцензування підприємницької діяльності.

13. Суб'єкти підприємницьких правовідносин: поняття та ознаки.

14. Види суб'єктів підприємницького права.

15. Індивідуальні підприємці як суб'єкти підприєиницького права.

16. Підприємство як суб'єкт підприємницького права.

17. Правове становище державних підприємств.

18. Правове становище казенного підприємства.

19. Правове становище орендних підприємств.

20. Види підприємств за формами власності.

21. Порядок створення підприємств.

22. Державна реєстрація підприємств.

23. Поняття і види господарських товариств.

24. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.

25. Майно і майнові права в господарському товаристві.

26. Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств.

27. Акція: поняття і юридичне значення.Правовий режим дивідендів.

28. Порядок створення і функціонування акціонерного товариства.

29. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.

30. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.

31. Повне товариство: поняття і правове становище.

32. Командитне товариство: поняття і правове становище.

33. Правове становище виробничого кооперативу.

34. Господарські об'єднання: поняття, види, правове становище.

35. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

36. Відокремленні підрозділи субєктів господарювання.

37. Поняття відповідальності в господарському праві.

38. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних відносинах.

39. Господарсько-адміністративні штрафи.

40. Господарсько-оперативні санкції.

41. Організаційно-господарські санкції.

42. Планово-госпрозрахункові санкції.

43. Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій.

44. Підстави господарсько-правової відповідальності.

45. Функції відповідальності в підприємницькому праві.

46. Поняття і призначення правового регулювання конкуренції та монополістичної діяльності.

47. Система законодавства про захист економічної конкуренції.

48. Поняття та види конкуренції.

49. Поняття та види монополії.

50. Позитивні і негативні риси конкуренції та монополізму.

51. Правове становище антимонопольних органів.

52. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

53. Види і прояви недобросовісної конкуренції.

54. Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).

55. Майнова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

56. Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

57. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

58. Поняття і форми іноземних інвестицій.

59. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види вільних економічних зон.

60. Порядок створення і ліквідації вільних економічних зон.

61. Особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних економічних зонах.

62. Відкриття рахунків у банках України.

63. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

64. Правове регулювання обігу готівки.

65. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

66. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

67. Недобросовісна реклама.

68. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

69. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

70. Способи і механізми захисту.

71. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів підприємництва.

72. Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.02 с.)