Тема 1. Поняття підприємницької діяльності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття підприємницької діяльності.Читається лекція-2 год.

Семінар –1/2 год.

Ключові слова та поняття: народне господарство, народногосподарський комплекс, підприємництво, систематичність, ініціативність, іноваційність, самостійність, ризиковість, майнові відносини, організаційні відносини, господарські правовідносини, господарське право, господарське законодавство, господарська діяльність, забороняючі норми, загальні норми, заохочувальні норми, зобов’язуючі норми, диспозитивні норми, імперативні норми, регулятивні норми.

 

План

1. Дати визначення поняття підприємництва.

2. Перелічити ознаки підприємництва.

3. Визначити передумови заняття підприємницькою діяльністю.

Тема 2. Поняття підприємницького права.

Читається лекція-2 год.

Семінар –1/2 год.

Ключові слова та поняття: народне господарство, народногосподарський комплекс, підприємництво, систематичність, ініціативність, іноваційність, самостійність, ризиковість, майнові відносини, організаційні відносини, господарські правовідносини, господарське право, господарське законодавство, господарська діяльність, заборонені норми, загальні норми, заохочувальні норми, зобов’язуючі норми, диспозитивні норми, імперативні норми, регулятивні норми.

 

План

6. Дати визначення поняття підприэмницької діяльності.

7. Поняття і місце підприємницького права в системі права.

8. Дати визначення предмету і методу підприємницького права.

9. Поняття, система і особливості підприємницького законодавства.

10. Пояснити дію і застосування підприємницького законодавства.

 

Реферати:

1. Історія становлення підприємницького права України.

2. Роль і місце підприємницького права в системі права в світовій практиці.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Співвідношення понять “підприємницька” та “господарська” діяльність.

2. Види підприємництва за різними ознаками.

3. Законодавче визначення підприємницької діяльності.

4. Визначити приоритетні види діяльності для формування гармонічного народногосподарського комплексу України. Які задачі удосконалення підприємницького законодавства вони викликають?

5. Ознаки підприємництва.

6. Норми підприємницького права.

7. Принципи підприємництва.

 

Практичне заняття по темі №2

Задача №1.

Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі – строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., сплатив певну суму прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Яку суму прибуткового податку сплатив Циганов?

3. Які органи розглядають справи, пов’язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю.

Задача №2.

Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до ВАТ “Радіозавод “Маяк” з попередженням про притягнення ВАТ до відповідальності у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезенням працівників його підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Питання:

1. Чи вважається діяльність підприємництва зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?

2. 2.Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?

 

Задача №3.

На початку 2000р. До складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю було введено нового учасника – громадянина Ізраїлю, який вніс інвестицію до його статутного фонду у розмірі 100 тис. Доларів США. Зважаючи на суму інвестиції, на зборах учасників цього громадянина було призначено на посаду президента товариства, хоча на території України він постійно не проживав, а займався налагодженням своїх зв’язків з ізраїльськими партнерами.

Державна служба зайнятості винесла постанову про накладення на товариство стягнення штрафу, посилаючись на відсутність договору на працевлаштування іноземного громадянина в України. Товариство оскаржило постанову до господарського суду, посилаючись на Конституцію України, згідно зі ст.43 якої кожен має право на працю, а держава “гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності”.

Питання:

1. Якими нормативними актами регламентовано необхідність отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина в Україні? На яких роботодавців поширюються ці положення?

2. Які санкції передбачено для роботодавців, які використовують працю іноземців без дозволу державної служби зайнятості?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

Задача №4.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа – учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?

 

Література:

1. Конституція України від 28.06.96 р.

2. Господарський кодекс від 16.01.03 р.

3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р.

4. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.00 р.

5. Гайворонский В., Жушман В. Підприємництво, господарська і трудова діяльність: законодавче врегулювання //Підприємництво, господарство і право. - 1998. - № 9. - С. 3-6.

6. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 30.08.90 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 449.

7. Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою . // Відомості Верховної Ради України.— 1990. — № 48. — Ст. 631.

8. Задихайло Д.В. Проблеми кодификації підприємницького законодавства // Підприємництво, господарство і право. — 1998. — № 5. — С.3—6.

9. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід. - Право України, № 9, 2001.

 

 

Тема 3. Легітимація суб'єктів ПІДПРИЄМНИЦТВА.

Читається лекція-2 год.

Семінар – 2 год.

Ключові поняття: легітимація, суб’єкти господарської діяльності, юридична особа, фізична особа, організаційно-правова форма, установчі документи, статут, установчий договір, види підприємництва.

План

1. Окреслити поняття легітимації суб*єктів підприємництва.

2.Визначити процедуру державної реєстрації суб’єктів підприємництва.

3.Визначити порядок ліцензування суб’єктів підприємництва.

4.Окреслити процедуру патентування діяльності окремих суб’єктів підприємництва.

 

Тема 4. Суб*єкти ПІДПРИЄМНИЦької діяльності.

 

Читається лекція-2 год.

Семінар – 2 год.

Ключові поняття: суб’єкти господарської діяльності, юридична особа, фізична особа, організаційно-правова форма, установчі документи, статут, установчий договір, види підприємств, відособлені підрозділи суб’єктів підприємництва.

 

План

1.Окреслити поняття, ознаки та види субєктів підприємницького права.

2.Індивідуальні підприємці як суб*єкти підприємницького права.

3.Господарські організації: поняття, ознаки та види.

4.Зазначити собливості правового статусу державних, казенних та орендних підприємств.

5.Відокремлені підрозділи суб*єктів підприємництва.

Теми рефератів

1. Правовий статус приватних підприємств.

2. Правовий статус комунального підприємства.

3. Правовий статус виробничого кооперативу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.011 с.)