Обов’язки посадових осіб підрозділівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язки посадових осіб підрозділівПротитанкової артилерії

Командир батареїнесе повну відповідальність за бойову готовність, підготовку взводів, успішне виконання ними отриманих завдань.

Він зобов’язаний:

– постійно знати обстановку;

– встановити надійний зв’язок з підлеглими взводами, знати їх положення, стан та можливості;

– особисто вести розвідку;

– підтримувати постійний зв’язок і безперервну взаємодію із загальновійськовим підрозділом;

– своєчасно приймати рішення і ставити завдання підлеглим;

– організовувати всебічне забезпечення бойових дій і захист від ЗМУ, ВТЗ і запалювальної зброї;

вимагати від підлеглих неухильного виконання отриманих завдань.

 

З отриманням бойового завдання командир батареї:

– з’ясовує отримане завдання;

– визначає заходи, які необхідно провести негайно для швидкої підготовки батареї до виконання поставленого завдання;

– проводить розрахунок часу;

– організовує підготовку батареї до бойових дій, розвідку противника і рубежів розгортання;

– оцінює обстановку;

– приймає рішення і доводить його до командирів взводів;

– організовує всебічне забезпечення бойових дій, управління і виховну роботу;

– бере участь у роботі на місцевості, яку проводить командир дивізіону;

– віддає усний бойовий наказ;

– організовує взаємодію із загальновійськовим підрозділом і підрозділами артилерійської розвідки;

– контролює готовність батареї до виконання поставлених завдань і доповідає командиру дивізіону.

Під час підготовки до маршу командир батареї:

– отримує і з’ясовує завдання;

– визначає заходи, які необхідно провести негайно;

– проводить розрахунок часу;

– організовує підготовку підрозділів до маршу;

– оцінює обстановку;

– приймає рішення;

– організовує всебічне забезпечення маршу, управління та виховну роботу;

– віддає бойовий наказ;

– здійснює контроль за підготовкою підрозділів до маршу;

– в установлений час доповідає командиру дивізіону про готовність до маршу.

Старший офіцер батареї керує бойовою підготовкою протитанкових взводів та відповідає за їх стан і бойову готовність, підготовку й успішне виконання ними бойових завдань.

Він зобов’язаний:

– після отримання та з’ясування завдання довести його до підлеглих;

– вибирати рубежі розгортання та вогневі позиції, організовувати їх підготовку для зайняття взводами;

– готувати матеріальну частину артилерії, боєприпаси, пристрої, артилерійські тягачі до виконання поставлених завдань;

– своєчасно розгортати вогневі взводи на рубежі розгортання і доповідати про готовність командиру батареї;

– організовувати та проводити технічну підготовку гармат;

– контролювати готовність гармат до виконання вогневих завдань;

– управляти взводами під час виконання вогневих завдань, вживати заходів щодо підвищення точності вогню;

– поповнювати запаси матеріальних засобів;

– вести облік наявності і витрат боєприпасів та доповідати командиру батареї про витрату і поповнення боєприпасів;

– підтримувати надійний зв’язок із командиром батареї;

– організовувати безпосередню охорону і самооборону взводів, інженерне обладнання та маскування рубежу розгортання (вогневої позиції), захист від зброї масового ураження та високоточної зброї;

– готувати взводи до бойової роботи вночі;

– вимагати виконання особовим складом взводів заходів безпеки, правил експлуатації озброєння, техніки і приладів та своєчасно проводити заходи щодо усунення недоліків;

– своєчасно і правильно вести робочу карту та необхідні бойові документи.

Командир протитанкового взводу (взводу ПТРК)керує бойовою роботою взводу, виконує вказівки СОБ (командира батареї) і відповідає за виконання поставлених взводу вогневих завдань, стан і бойову готовність взводу, підготовку бойових дій взводу, правильне використання, зберігання озброєння, бойової техніки, тягачів, боєприпасів та майна взводу.

Крім того, організовує отримання, надійну охорону, зберігання і сортування боєприпасів та розподіл їх між гарматами (установками ПТРК).

Командир протитанкового взводу повинен знати обов’язки СОБі за його відсутності виконувати їх.

Командир гармати (старший оператор)керує бойовою роботою обслуги, виконує вказівки СОБ (командира взводу) і відповідає за постійну готовність обслуги(екіпажу) до виконання поставлених завдань, точність вогню, технічний стан гармати (ПТРК) та артилерійського тягача, за виконання обслугою (екіпажем) поставлених завдань.

Він зобов’язаний:

– постійно стежити за готовністю матеріальної частини до бойового використання, своєчасно та якісно виконувати заходи з підготовки її до стрільби;

– керувати та контролювати роботу обслуги (екіпажу) під час зайняття вогневої позиції та підготовці гармати (ПТРК) і боєприпасів до ведення вогню, а також при ведення вогню і залишенні вогневої позиції;

– керувати роботою обслуги з інженерного обладнання і маскування вогневої позиції гармати (ПТРК);

– своєчасно і правильно вести документацію;

– доповідати СОБ (КВ) про виконання його розпоряджень і команд.

Військовослужбовці, які входять до складу обслуги, називаються номерами; кожний номер обслуги виконує певні обов’язки. Кількість номерів обслуги залежить від системи гармати (додаток 2).

Якщо є некомплект (вихід зі строю) номерів обслуги, командир гармати (екіпажу) розподіляє обов’язки відсутніх номерів між наявним складом обслуги (екіпажу).

На відкритій ВП ведуться такі документи:

а) командиром батареї:

– робоча карта;

– схема орієнтирів (додаток 3);

– схема протитанкового вогню батареї на рубежі розгортання (додаток 4).

– схема вогню прямої наводки батареї (додаток 5).

б) старшим офіцером батареї (командиром взводу):

– робоча карта;

– запис стрільби СОБ ;

– схема безпосередньої охорони та самооборони взводів на позиції (додаток 6);

– таблиця наявності і витрат боєприпасів на ВП (додаток 7);

– схема протитанкового вогню взводу на кожному підготовленому рубежі розгортання (додаток 8);

– схема орієнтирів (додаток 3).

в) командиром гармати:

– запис стрільби КГ(додаток 9);

– картка вогню гармати (додаток 10).

г) радіотелефоністом:

– журнал радіотелефоніста.

Усі документи повинні відпрацьовуватися точно, своєчасно й у повному обсязі з відповідною штабною культурою.

 

Розділ 2

ПІДГОТОВКА СТРІЛЬБИ ТА УПРАВЛІННЯ

ВОГНЕМ ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ

Загальні положення

Підготовка стрільби та управління вогнем проводиться з метою безперервного підтримання артилерійських підрозділів у стані постійної готовності до найбільш ефективного виконання вогневих задач. Підготовка стрільби та управління вогнем прямою наводкою містить:

– розвідку і визначення танконебезпечних напрямків;

– вибір і підготовку ВП, призначення смуг вогню (секторів обстрілу), рубежів відкриття вогню;

– технічну підготовку;

– визначення та облік поправок на відхилення умов стрільби від табличних і визначення установок для стрільби;

– організацію стрільби та управління вогнем.

 

 

Розвідка і визначення

Танконебезпечних напрямків

Під час організації і ведення розвідки противника в підрозділах, виділених для стрільби прямою наводкою в період артилерійської підготовки атаки, особливу увагу звертають на детальне вивчення місцевості у смузі вогню (секторах обстрілу), вибір орієнтирів та вимірювання відстаней до них. Для успішного вирішення вогневих завдань у цей період необхідно чітко з’ясувати положення та характерні ознаки раніше розвіданих цілей, визначити дальності до них і оцінити їх положення стосовно місцевих предметів. До початку артилерійської підготовки і вході її продовжується розвідка нових цілей і ведеться безперервне спостереження раніше виявлених цілей.

Якщо підрозділ діє у складі протитанкового резерву, то під час організації і ведення розвідки противника особлива увага надається виявленню найбільш імовірних напрямків атаки (контратаки) танків і БМП, тобто визначаються танконебезпечні напрямки. Також, як і під час підготовки стрільби по нерухомих цілях, на кожному рубежі розгортання ретельно вивчають місцевість, визначають орієнтири і відстані до них.

Розвідку противника ведуть командири всіх ступенів, розвідники з КСП дивізіону (батареї, взводу), використовуючи оптичні, електронно-оптичні та інші технічні засоби розвідки. Командири гармат і номери обслуги у призначеному секторі обстрілу ведуть розвідку візуально або з використанням денних і нічних прицілів.

В умовах достатньої видимості, з метою забезпечення прихованості розміщення бойових порядків підрозділів, розвідка повинна вестися за допомогою оптичних приладів. Засоби технічної розвідки у цих умовах не доцільно використовувати. У нічних умовах для розвідки використовуються прилади нічного бачення (нічні приціли), а за їх відсутності – звичайні прилади при штучному освітленні місцевості. В умовах обмеженої видимості для визначення рухомих об’єктів противника використовуються технічні засоби розвідки.

Цілевказання можуть здійснюватися: від орієнтира (місцевого предмета) і наведенням приладу (прицілу) у ціль. Командир батареї (взводу) дає цілевказання, як правило, від орієнтира, а КГ навіднику – безпосереднім наведенням приладу (прицілу, панорами) в ціль або від орієнтира (місцевого предмета). Цілевказання командиру батареї можуть даватися по карті.

Під час організації самооборони ВП розвідка противника ведеться спостерігачами з метою недопущення раптового нападу піхоти і танків противника на ВП.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.016 с.)