Приклади розрахунку кам’яних і армокам’яних конструкційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади розрахунку кам’яних і армокам’яних конструкційРозділ 11

Приклади розрахунку кам’яних і армокам’яних конструкцій

Із використанням ЕОМ

 

Нижче наведені приклади розрахунків кам’яних і армокам’яних конструкцій, виконаних на ЕОМ за допомогою програм і програмних комплексів, описаних у розділі 9.

Автори посібника хочуть зазначити, що програми КАМИН (Україна) і NormCAD (Росія) призначені для виконання конструктивних розрахунків і переві­рок елементів кам'яних і армокам'яних конструкцій на відповідність вимогам чинного нормативного документа [26], але відрізняються способами представлення результатів розрахунку.

У першому випадку наводяться відносні величини експертизи конструкцій, у другому – абсолютні. Так, при розрахунку у програмі КАМИН користувач отримує набір коефіцієнтів , які визначають наявний запас міцності, стійкості або іншого нормованого параметра якості для елемента (перерізу).

При розрахунку в NormCAD програма формує детальний звіт, що містить дані про всі етапи розрахунку, коментарі та формули з обчисленнями. Результати експертизи конструкцій (на міцність, стійкість тощо) виводяться програмою у відсотках від граничних значень.

Користувачу надається можливість вибору програми залежно від завдання.

Програма КАМИН ПК SCAD Office

Приклад 11.1. Центрально стиснутий стовп

Перевірити несучу здатність цегляного стовпа, кладка якого виконується із повнотілої керамічної цегли пластичного пресування М125 на цементно-піщаному розчині М75. Переріз стовпа 510×510 мм; рівень відповідальності будівлі – ІІ; висота поверху – 4,2 м. Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м. На стовп діє розрахункова поздовжня сила N = 350 кН, прикладена в центрі ваги його перерізу.

Алгоритм розрахунку

Запуск програми виконують двома способами. Перший – через Пуск – Програми - SCAD Office – КАМИН, другий – натисканням лівої кнопки миші на ярлик програми (якщо він винесений на робочий стіл).

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Центрально сжатые столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна (рис. 11.1) задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 125; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 75.

Рис. 11.1. Сторінка „Загальні дані” режиму

„Центрально стиснуті стовпи”

Розрахункові характеристики кладки можна переглянути, натиснувши кнопку (рис.11.2).

 

Рис. 11.2. Розрахункові характеристики кладки

 

 

На сторінці Конструкция(рис. 11.3) вибирають тип перерізу стовпа – прямокутний, задають розміри перерізу (510×510 мм), висоту стовпа - 4,2 м, поздовжню силу N = 350 кН, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку .

 

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZ(рис. 11.4)задають спосіб закріплення стовпа , тип перекриття (збірне), відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м. Коефіцієнт розрахункової довжини (0,9) обчислюють при натисканні кнопки Вычислить біля відповідного поля.

 

Рис. 11.3. Сторінка „Конструкція” режиму

„Центрально стиснуті стовпи”

Рис. 11.4. Сторінка „Розрахункова висота у площиніXOZ”

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом перевірки несучої здатності цегляного стовпа є коефіцієнт використання обмежень К=0,827 при перевірці на стійкість при центральному стиску. Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 82,7% або запас стійкості становить: 100-82,7=17,3% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стовпа забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку .

Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

 

Коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 50 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 125;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 75.

 

  Висота стовпа - 4,2 м Поздовжня сила - 350 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження – 1 Враховується власна вага стовпа Схема закріплення
 
Розрахункова висота в площині XOY Розрахункова висота в площині XOZ
Перекриття збірні Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м Коефіцієнт розрахункової висоти – 0,9 Перекриття збірні Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м Коефіцієнт розрахункової висоти – 0,9
Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.1 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при центральному стиску 0,827
         

Алгоритм розрахунку

У головному вікні програми КАМИН (рис.9.23) вибирають режим роботи – Внецентренно сжатые столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла силікатна суцільна; марка каменю – 100; розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 25.

На сторінці Конструкция(рис. 11.5) вибирають тип перерізу стовпа – тавровий, задають розміри перерізу (1030×1030×650×510 мм), висоту стовпа - 4,8 м, поздовжню силу N = 320 кН, величину ексцентриситету - 250 мм, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку (рис. 11.6).

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZзадають спосіб закріплення стовпа (коефіцієнт розрахункової довжини – 1).

 

Рис. 11.5. Сторінка „Конструкція” режиму

„Позацентрово стиснуті стовпи”

Рис. 11.6. Поперечний переріз стовпа

На сторінці Кривые взаимодействия(рис.11.7) програма будує криві, що обмежують ділянку несучої здатності позацентрово стиснутого стовпа при дії на нього поздовж­ньої сили та моменту .

За допомогою курсора обстежують представлену на графіку область зміни зусиль. Кожному положенню курсора відповідає певна пара числових значень поздовжньої сили і момента (ексцентриситету), величини яких відображаються у відповідних полях. Одночасно виводиться і максимальне значення коефіцієнта використання обмежень, яке відповідає цим зусиллям, а також тип перевірки, за якої він обчислений. Натисканням правої кнопки миші виводять повний перелік виконаних перевірок і значень факторів для того набору зусиль , які відповідають розташуванню курсора.

 

Рис. 11.7. Сторінка „Криві взаємодії” режиму

„Позацентрово стиснуті стовпи"

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи несучої здатності позацентрово стиснутого цегляного стовпа є коефіцієнти використання обмежень при перевірках на стійкість у площині ексцентриситету при позацентровому стиску, стійкість із площини ексцентриситету при центральному стиску, зріз у швах, зріз у цеглі. Діаграму факторів (рис.11.8) переглядають після натискання кнопки .

 

Рис. 11.8. Діаграма факторів

 

Максимальним (тобто, найнебезпечнішим) із усіх коефіцієнтів використання обмежень є (при перевірці стійкості у площині ексцентриситету при позацентровому стиску). Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 45,1%, або запас стійкості становить: 100-45,1=54,9% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стовпа забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

 

 

Звіт

 

Коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 50 років;

Камінь – цегла силікатна суцільна;

Марка каменю – 100;

Розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 25;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Розрахункова висота у площині XOY Розрахункова висота у площині XOZ
Коефіцієнт розрахункової висоти - 1 Коефіцієнт розрахункової висоти - 1

Конструкція

  Ексцентриситет поздовжньої сили 250 мм Висота стовпа 4,8 м Поздовжня сила 320 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження 1 Враховується власна вага стовпа

 

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.7 СНиП ІІ-22-81 Стійкість у площині ексцентрисите-ту при позацентровому стиску 0,451
п. 4.11 СНиП ІІ-22-81 Стійкість із площини ексцентрисите-ту при позацентровому стиску 0,335

 

 

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Наружная стена - кнопка .

 

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла силікатна суцільна; марка каменю – 125; розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 50.

На сторінці Конструкция(рис. 11.9,а) вибирають стіну з прямокутними простінками, задають висоту поверху – 3,3 м, товщину перекриття - 0,22 м, товщину простінка – 0,51 м; інформацію про прорізи (висоту h=1,8 м, ширину d=1,5 м, відстань між прорізами b=1,81 м, відстань від прорізу до низу перекриття e=0,3 м). У полі Расчетная висота (рис. 11.9,б) задають спосіб закріплення стіни (защемлені опорні перерізи), тип перекриття (збірне), відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м. Коефіцієнт розрахункової довжини (0,9) обчислюють при натисканні кнопки Вычислить.

 

а)

б)

Рис. 11.9. Режим „Зовнішня стіна”: а - сторінка „Конструкція”,

б – поле „Розрахункова висота”

На сторінці Нагрузки(рис. 11.10) задають: вітрове навантаження - 8 кПа; навантаження від поверху над стіною – 54 кН/м з ексцентриситетом 0,02 м; навантаження від вище- розташованих перекриттів – 420 кН/м. Усі навантаження задають своїми розрахунковими значеннями.

 

Рис. 11.10. Сторінка „Навантаження” режиму

„Зовнішня стіна”

 

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи несучої здатності зовнішньої цегляної стіни є коефіцієнти використання обмежень при перевірках на стійкість при позацентровому стиску перерізу під перекриттям, середнього та нижнього перерізів стіни, зріз у швах і цеглі. Діаграму факторів (рис.11.11) переглядають після натискання кнопки .

 

Рис. 11.11. Діаграма факторів

 

Максимальним (тобто, найнебезпечнішим) із усіх коефіцієнтів використання обмежень є (при перевірці стійкості при позацентровому стиску нижнього перерізу). Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 92,5%, або запас стійкості становить: 100-92,5=8,5% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність зовнішньої стіни забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

 

 

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 50 років;

Камінь – цегла силікатна суцільна;

Марка каменю – 125;

Розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 50;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Конструкція

        Висота поверху Н = 3,3 м Товщина перекриття t = 0,2 м Товщина простінка Нпр = 0,51 м Висота прорізу h = 1,8 м Ширина прорізу d = 1,5 м Відстань між прорізами b = 1,81м Відстань від прорізу до низу перекриття е=0,3 м

Коефіцієнт розрахункової висоти - 0,9.

Приклад 11.4. Стіна підвалу

Перевірити несучу здатність стіни підвалу житлового будинку зі стінами з цегляної кладки. Розрахункова схема стіни підвалу – однопрольотна балка з шарнірними опорами на рівні низу перекриття над підвалом і на рівні підошви фундаменту. Розрахункова висота стіни 4,85 м, товщина стіни 0,6 м. Кладку стіни виконують із бетонних блоків 200 мм <H<300 мм М100 на цементно-піщаному розчині М50. Середня густина кладки 2100 кг/м3.

Товщина стіни, розташованої над стіною підвалу, 0,51 м. Навантаження від неї складає N = 125 кН/м, яке прикладене з ексцентриситетом е = 40 мм. Рівномірно розподілене наванта-ження на поверхню грунту із зовнішнього боку стіни підвалу q = 10 кН/м2. Середня густина грунту 1600 кг/м3, кут природного відкосу . Коефіцієнт тривалого навантаження 0,7. Розрахункове навантаження на стіну від перекриття над підвалом величиною N = 36 кН/м прикладене з ексцентрисите-том еп = 200 мм.

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Стена подвала - кнопка .

 

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 25 років; камінь – бетонні камені 200 мм<H<300 мм; марка каменю – 100; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 50.

На сторінці Конструкция и нагрузки(рис. 11.12) у полі Конструкциязадають висоту підвалу – 4,85 м, товщину стіни підвалу - 0,6 м, товщину стіни над підвалом – 0,51 м. У полі Погонная нагрузка задають інформацію про навантаження від грунту (навантаження на поверхні – q=10 КПа, середню густину ґрунту – , кут природного відкосу ); навантаження від перекриття над підвалом - , ексцентриситет його прикладання - ; навантаження від вищерозташованих перекриттів - , ексцентриситет його прикладання - . Усі навантаження задають своїми розрахунковими значеннями.

 

Рис. 11.12. Сторінка „Конструкція і навантаження”

режиму „Стіна підвалу”

 

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи несучої здатності стіни підвалу є коефіцієнти використання обмежень при перевірках на стійкість при позацентровому стиску перерізу під перекриттям над підвалом, середнього та нижнього перерізів стіни, зріз у швах і камені, розкриття швів кладки. Діаграму факторів (рис.11.13) переглядають після натискання кнопки .

 

 

Рис. 11.13. Діаграма факторів

 

Максимальним (тобто, найнебезпечнішим) із усіх коефіцієнтів використання обмежень є (при перевірці на розкриття швів кладки). Він визначає наявний запас за цією перевіркою: 100-99,1=0,9% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стіни підвалу забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю – 0,95;

Термін служби – 25 років;

Камінь – бетонні камені 200 мм <H<300 мм;

Марка каменю – 100;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 50;

Середня густина кладки –2100 кг/м3.

Конструкція

  L = 4,85 м B = 0,6 м Bе = 0,51 м

Погонні навантаження

Навантаження на поверхні q = 10 кПа Середня густина ґрунту – 1600 кг/м3 Кут природного відкосу ґрунту Навантаження від перекриття над підвалом Nп = 36 кН/м; Еп = 0,2 м Коефіцієнт тривалої частини навантаження 0,7 Навантаження від вищерозтащованих перекриттів N = 125 кН/м; Е = 0,04 м Коефіцієнт тривалої частини навантаження 0,7

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.20 СНиП ІІ-22-81 Зріз у швах 0,135
п. 4.20 СНиП ІІ Зріз у камені (цеглі) 0,299
п. 5.13 СНиП ІІ Розкриття швів кладки 0,991
п. 4.7 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при позацентровому стиску перерізу під перекриттям над підвалом 0,382
п. 4.7 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при позацентровому стиску середнього перерізу 0,308
п. 4.1 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при центральному стиску нижнього перерізу 0,109

Приклад 11.5. Перемичка

Запроектувати клинчасту перемичку над віконним прорізом шириною 1,8 м у стіні з цегляної кладки товщиною 510 мм. Кладка виконана в літній період із керамічної цегли пластичного пресування М100 на цементно-піщаному розчині М25. На перемичку діє навантаження від власної ваги стіни та навантаження від перекриття, розрахункове значення якого складає 83 кН/м.

 

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див.рис.9.23) вибирають режим роботи – Перемычки - кнопка .

 

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 100; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 25.

На сторінці Конструкция(рис. 11.14) вибираємо тип перемички – клинчаста, задаємо ширину перемички – 0,51 м, висоту – 0,4 м, прольот – 1,8 м.

На сторінці Нагрузки(рис. 11.15) задають тип навантаження (рівномірно розподілене), величину (83 кН/м) і висоту прикладання .

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результат роботи програми - коефіцієнт використання обмежень К=0,847при перевірці перемички за стійкістю. Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 84,7% або запас стійкості становить: 100-84,7=15,3% (див. п.9.2.1). Отже, стійкість перемички забезпечена.

Рис. 11.14. Сторінка „Конструкція”

режиму „Стіна підвалу”

Рис. 11.15. Сторінка „Навантаження”

режиму „Стіна підвалу”

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю – 0,95;

Вік кладки – більше року;

Період будівництва – літо;

Термін служби –50 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 100;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 25;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Конструкція

  Н = 0,4 м L = 1,8 м Ширина перемички – 0,51 м Проліт, що перекривається, - середній

Погонні навантаження

    Навантаження q = 83 кН/м2 Коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1 Висота прикладання навантаження Нn= 0,6 м

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.7 СНиП ІІ-22-81 Стійкість перемички 0,847

 

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Місцева міцність - кнопка .

 

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю ; вік кладки – більше року; термін служби – 75 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 125; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 50.

На сторінці Схема нагружения(рис. 11.16) вибирають схему навантаження - місцеве навантаження у місцях опирання кінців прогонів і балок, величину навантаження – 120 кН, ширину балки (а=0,2 м), товщину стіни (в=0,51 м), глибину опирання (с=0,18 м) і крок балок (L=1,2м).

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи є коефіцієнт використання обмежень К=0,933при перевірці на зминання за дії місцевого навантаження. Він визначає наявний запас міцності, тобто місцева міцність стіни використовується на 93,3%, або запас міцності становить: 100-93,3=6,7% (див. п.9.2.5). Отже, місцева міцність стіни забезпечена.

Рис. 11.16. Сторінка „Схема навантаження”

режиму „Місцева міцність”

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю – 1;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 75 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 125;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 50;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Центрально сжатые армированные столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 25 років; камінь – цегла силікатна суцільна; марка каменю – 125; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 75.

На сторінці Конструкция вибирають тип перерізу стовпа – прямокутний, задають розміри перерізу (510×510 мм), висоту стовпа - 3 м, поздовжню силу N = 630 кН, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку .

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZзадають коефіцієнти розрахункової висоти – 0,95.

На сторінці Данные об армированиивибирають тип сіток – прямокутні, задають клас арматури - Вр-І, діаметр – 4 мм, крок стержнів у сітках – 40 мм, кількість рядів кладки між сітками – 3.

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом перевірки несучої здатності армованого цегляного стовпа є коефіцієнт використання обмежень К=0,939 при перевірці на стійкість при центральному стиску. Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 93,9% або запас стійкості становить: 100-93,9=6,1% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стовпа забезпечена. Щоб одержати звіт, натискають на кнопку .

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 25 років;

Камінь – цегла силікатна суцільна;

Марка каменю – 125;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 75;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Конструкція

      Висота стовпа - 3 м Поздовжня сила 630 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1 Враховують власну вагу стовпа
Розрахункова висота у площині XOY Розрахункова висота у площині XOZ
Коефіцієнт розрахункової висоти 0,95 Коефіцієнт розрахункової висоти 0,95

Армування

Сітки прямокутні   Арматура класу В500 (Вр-І) Діаметр стержнів 4 мм Крок стержнів у сітках 40 мм Число рядів кладки між сітками - 3

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.30 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при центральному стиску 0,939

Алгоритм розрахунку

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Внецентренно сжатые армированные столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю – 0,95; вік кладки – до року; термін служби – 25 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 75; розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 25.

На сторінці Конструкция вибирають тип перерізу стовпа – прямокутний, задають розміри перерізу (640×770 мм), висоту стовпа – 3 м, поздовжню силу N = 680 кН, ексцентриситет поздовжньої сили вздовж осі Y - 100 мм, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку .

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZзадають спосіб закріплення стовпа (коефіцієнт розрахункової довжини – 1).

На сторінці Кривые взаимодействия(рис.11.17) аналізують несучу здатність позацентрово стиснутого армованого стовпа при дії на нього поздовж­ньої сили та моменту .

 

Рис. 11.17. Сторінка „Криві взаємодії” режиму

„Позацентрово стиснуті армовані стовпи"

 

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи несучої здатності позацентрово стиснутого цегляного стовпа є коефіцієнти використання обмежень при перевірках на стійкість у площині ексцентриситету при позацентровому стиску, стійкість із площини ексцентриситету при центральному стиску, зріз у швах, зріз у цеглі. Діаграму факторів (рис.11.18) переглядають після натискання кнопки .

 


Рис. 11.18. Діаграма факторів

 

Максимальним (тобто, найнебезпечнішим) із усіх коефіцієнтів використання обмежень є Кmax=0,806(при перевірці стійкості у площині ексцентриситету при позацентровому стиску та із площини ексцентриситету при центральному стиску). Стійкість використовується на 80,6% або запас стійкості становить: 100-80,6=19,4% (див. п.9.2.5). Отже, несуча здатність армованого стовпа забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

 

Звіт

Коефіцієнт надійності за відповідальністю – 0,95;

Вік кладки – до року;

Термін служби – 25 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 75;

Розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 25;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Конструкція

  Ексцентриситет поздовжньої сили 100 мм уздовж осі Z Висота стовпа 3 м Поздовжня сила 680 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження 1 Враховують власну вагу стовпа

 

Розрахункова висота у площині XOY Розрахункова висота у площині XOZ
Схема розкріплення Коефіцієнт розрахункової висоти - 1 Схема розкріплення Коефіцієнт розрахункової висоти - 1

Армування

Сітки прямокутні   Арматура класу А240 (А-І) Діаметр стержнів - 6 мм Крок стержнів у сітках - 100 мм Число рядів кладки між сітками - 4

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.20 СНиП ІІ-22-81 Зріз у швах 0,057
п. 4.20 СНиП ІІ-22-81 Зріз у камені (цеглі) 0,082
п. 4.31 СНиП ІІ-22-81 Стійкість у площині ексцентриситету при позацентровому стиску 0,806
п. 4.30 СНиП ІІ-22-81 Стійкість із площини ексцентрисите-ту при центральному стиску 0,806

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Местная прочность армированных конструкций - кнопка .

 

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 1; вік кладки – до року; термін служби – 25 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 35; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 25.

На сторінці Схема нагружения(рис. 11.19) вибирають схему навантаження - місцеве навантаження по всій ширині елемента, величину навантаження – 330 кН, ширину балки (а=0,4 м), товщину стіни (в=0,64 м).

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи є коефіцієнт використання обмежень К=0,921при перевірці на зминання за дії місцевого навантаження. Він визначає наявний запас міцності, тобто місцева міцність армованої стіни використовується на 92,1% або запас міцності становить: 100-92,1=7,9% (див. п.9.2.1). Отже, місцева міцність стіни забезпечена.

Рис. 11.19. Сторінка „Схема навантаження” режиму

„Місцева міцність армованих конструкцій”

 

 

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

 

Коефіцієнт надійності за відповідальністю – 1;

Вік кладки – до року;

Термін служби – 25 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 35;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 25.

Армування

Арматура класу - А240 (А-І) Діаметр стержнів - 6 мм Крок стержнів у сітках - 60 мм Число рядів кладки між сітками - 3
Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.13 СНиП ІІ-22-81 Зминання під дією місцевого навантаження 0,921
       

Алгоритм розрахунку

 

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Внецентренно сжатые столбы, усиленные обоймами - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю – 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 25 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 75; розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 50.

На сторінці Конструкция вибирають тип перерізу стовпа – прямокутний, задають розміри перерізу (510×640 мм), висоту стовпа - 3,6 м, поздовжню силу N = 860 кН, ексцентриситет поздовжньої сили вздовж осі Z - 50 мм, коефіцієнт тривалої частини навантаження – 0,7. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку .Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.039 с.)