Програма КАМИН ПК SCAD OfficeМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма КАМИН ПК SCAD OfficeПриклад 11.1. Центрально стиснутий стовп

Перевірити несучу здатність цегляного стовпа, кладка якого виконується із повнотілої керамічної цегли пластичного пресування М125 на цементно-піщаному розчині М75. Переріз стовпа 510×510 мм; рівень відповідальності будівлі – ІІ; висота поверху – 4,2 м. Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м. На стовп діє розрахункова поздовжня сила N = 350 кН, прикладена в центрі ваги його перерізу.

Алгоритм розрахунку

Запуск програми виконують двома способами. Перший – через Пуск – Програми - SCAD Office – КАМИН, другий – натисканням лівої кнопки миші на ярлик програми (якщо він винесений на робочий стіл).

У головному вікні програми КАМИН (див. рис. 9.23) вибирають режим роботи – Центрально сжатые столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна (рис. 11.1) задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла глиняна пластичного пресування; марка каменю – 125; розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 75.

Рис. 11.1. Сторінка „Загальні дані” режиму

„Центрально стиснуті стовпи”

Розрахункові характеристики кладки можна переглянути, натиснувши кнопку (рис.11.2).

 

Рис. 11.2. Розрахункові характеристики кладки

 

 

На сторінці Конструкция(рис. 11.3) вибирають тип перерізу стовпа – прямокутний, задають розміри перерізу (510×510 мм), висоту стовпа - 4,2 м, поздовжню силу N = 350 кН, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку .

 

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZ(рис. 11.4)задають спосіб закріплення стовпа , тип перекриття (збірне), відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м. Коефіцієнт розрахункової довжини (0,9) обчислюють при натисканні кнопки Вычислить біля відповідного поля.

 

Рис. 11.3. Сторінка „Конструкція” режиму

„Центрально стиснуті стовпи”

Рис. 11.4. Сторінка „Розрахункова висота у площиніXOZ”

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом перевірки несучої здатності цегляного стовпа є коефіцієнт використання обмежень К=0,827 при перевірці на стійкість при центральному стиску. Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 82,7% або запас стійкості становить: 100-82,7=17,3% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стовпа забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку .

Сформований програмою звіт наведений нижче.

Звіт

 

Коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 50 років;

Камінь – цегла глиняна пластичного пресування;

Марка каменю – 125;

Розчин – звичайний цементний із мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 75.

 

  Висота стовпа - 4,2 м Поздовжня сила - 350 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження – 1 Враховується власна вага стовпа Схема закріплення
 
Розрахункова висота в площині XOY Розрахункова висота в площині XOZ
Перекриття збірні Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м Коефіцієнт розрахункової висоти – 0,9 Перекриття збірні Відстань між поперечними жорсткими конструкціями – 6 м Коефіцієнт розрахункової висоти – 0,9
Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.1 СНиП ІІ-22-81 Стійкість при центральному стиску 0,827
         

Приклад 11.2. Позацентрово стиснутий стовп (простінок)

Оцінити несучу здатність цегляного стовпа, позацентрово завантаженого розрахунковою поздовжньою силою N = 320 кН, прикладеною із ексцентриситетом е0 = 250 мм (ексцентриситет у бік полиці). Стовп має тавровий поперечний переріз висотою 1030 мм, шириною полиці 1030 мм, висотою полиці 380 мм і шириною ребра 510 мм. Кладка стовпа виконується із силікатної повнотілої цегли М100 на цементно-піщаному розчині М25. Висота стовпа 4,8 м. Стовп має шарнірне опирання. Рівень відповідальності будівлі - ІІ.

Алгоритм розрахунку

У головному вікні програми КАМИН (рис.9.23) вибирають режим роботи – Внецентренно сжатые столбы - кнопка .

На сторінці Общие данныедіалогового вікна задають: коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95; вік кладки – більше року; термін служби – 50 років; камінь – цегла силікатна суцільна; марка каменю – 100; розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами; марка розчину – 25.

На сторінці Конструкция(рис. 11.5) вибирають тип перерізу стовпа – тавровий, задають розміри перерізу (1030×1030×650×510 мм), висоту стовпа - 4,8 м, поздовжню силу N = 320 кН, величину ексцентриситету - 250 мм, коефіцієнт тривалої частини навантаження - 1, роблять відмітку про необхідність врахування власної ваги стовпа. Для контролю розмірів створеного перерізу натискають кнопку (рис. 11.6).

На сторінках Расчетная высота в плоскости XOY, XOZзадають спосіб закріплення стовпа (коефіцієнт розрахункової довжини – 1).

 

Рис. 11.5. Сторінка „Конструкція” режиму

„Позацентрово стиснуті стовпи”

Рис. 11.6. Поперечний переріз стовпа

На сторінці Кривые взаимодействия(рис.11.7) програма будує криві, що обмежують ділянку несучої здатності позацентрово стиснутого стовпа при дії на нього поздовж­ньої сили та моменту .

За допомогою курсора обстежують представлену на графіку область зміни зусиль. Кожному положенню курсора відповідає певна пара числових значень поздовжньої сили і момента (ексцентриситету), величини яких відображаються у відповідних полях. Одночасно виводиться і максимальне значення коефіцієнта використання обмежень, яке відповідає цим зусиллям, а також тип перевірки, за якої він обчислений. Натисканням правої кнопки миші виводять повний перелік виконаних перевірок і значень факторів для того набору зусиль , які відповідають розташуванню курсора.

 

Рис. 11.7. Сторінка „Криві взаємодії” режиму

„Позацентрово стиснуті стовпи"

Після введення усіх даних натискають кнопку . Результатом експертизи несучої здатності позацентрово стиснутого цегляного стовпа є коефіцієнти використання обмежень при перевірках на стійкість у площині ексцентриситету при позацентровому стиску, стійкість із площини ексцентриситету при центральному стиску, зріз у швах, зріз у цеглі. Діаграму факторів (рис.11.8) переглядають після натискання кнопки .

 

Рис. 11.8. Діаграма факторів

 

Максимальним (тобто, найнебезпечнішим) із усіх коефіцієнтів використання обмежень є (при перевірці стійкості у площині ексцентриситету при позацентровому стиску). Він визначає наявний запас стійкості, тобто стійкість використовується на 45,1%, або запас стійкості становить: 100-45,1=54,9% (див. п.9.2.1). Отже, несуча здатність стовпа забезпечена.

Щоб одержати звіт, натискають на кнопку . Сформований програмою звіт наведений нижче.

 

 

Звіт

 

Коефіцієнт надійності за відповідальністю - 0,95;

Вік кладки – більше року;

Термін служби – 50 років;

Камінь – цегла силікатна суцільна;

Марка каменю – 100;

Розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами;

Марка розчину – 25;

Середня густина кладки – 1800 кг/м3.

Розрахункова висота у площині XOY Розрахункова висота у площині XOZ
Коефіцієнт розрахункової висоти - 1 Коефіцієнт розрахункової висоти - 1

Конструкція

  Ексцентриситет поздовжньої сили 250 мм Висота стовпа 4,8 м Поздовжня сила 320 кН Коефіцієнт тривалої частини навантаження 1 Враховується власна вага стовпа

 

 

Результати розрахунку
Перевірено за СНиП Перевірка Коефіцієнт використання
п. 4.7 СНиП ІІ-22-81 Стійкість у площині ексцентрисите-ту при позацентровому стиску 0,451
п. 4.11 СНиП ІІ-22-81 Стійкість із площини ексцентрисите-ту при позацентровому стиску 0,335

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.035 с.)