Інформаційно-вимірювальної системи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційно-вимірювальної системиЗадача 8.1.Визначити сумарну похибку інформаційно-вимірювального каналу (ІВК) температури в складі ТО типу ТСП (градуювальна характеристика 100П) класу точності 1,0; три провідної схеми підключення до вторинного приладу (логометра, клас точності 1,5). Шкала приладу N = (0…100) оС. Підгонку ліній підключення виконано з точністю 0,2 , оскільки лінії підганялись окремо. Довірча ймовірність .

Розв’язання

■ При ймовірності знаходимо середньоквадратичну (СКВ) похибку ІВК,виходячи з класів точності складовихІВК, як можливих значень допустимих похибок.

Спочатку визначаємо значення допустимих абсолютних похибок складових,

використовуючи формулу: γпр = (Δ0,9 / N) ּ 100%:

Δ0,9 ТО= (γпр *N)/100 =(1*100)/100 =1,0 оС;

Δ0,9 ЛОГ= (γпр *N)/100 =(1,5*100)/100 =1,5 оС;

Δ0,9 ЛЗ= (γпр *N)/100 =(0,2*100)/100 =0,2 оС.

Використовуючи співвідношення для переходу від межової похибки Δ0,9 до СКВ σ при довірчій ймовірності (Δ0,9/σ)=1,73, визначаємо значення

СКВ σ похибок складових:

σТО = 1,0/1,73 = 0,587 оС

σЛОГ = 1,5/1,73 = 0,857 оС

σЛЗ = 0,2/1,73 = 0,15 оС.

Тепер можемо вирахувати СКВ σІВК ,використовуючиСКВскладових і провівши геометричне додавання:

σІВК = = = = 1,0446 оС.

Знову використовуємо співвідношення для переходу від СКВ σ до межової похибки Δ0,9 при довірчій ймовірності (Δ0,9/σ)=1,73, і визначаємо максимально допустиме значення межової абсолютної похибки ІВК Δ0,9 ІВК:

Δ0,9 ІВК = 1,73*σІВК = 1,73*1,0446 = 1,805 оС ≈ 1,8 оС.

В кінці, при відомихΔ0,9 ІВК та діапазонувимірюванняN=100, розраховуємо клас точності ІВК, визначивши спочатку максимальну приведену похибку ІВКза формулою:

γпр = (Δ0,9 ІВК /N)*100% =(1,805/100)*100 = 1,805%≈ 1,8%.

Округлюючи значення приведеної похибки до більшого із ряду для класів точності, констатуємо, що клас точності ІВК дорівнює 2,0.

 

Задача 8.2.Визначити сумарну похибку інформаційно-вимірювальної системи (ІВС)зЕОМдля вимірювання температури перегрітої пари tК = 450 оС = N, що складається з термоелектричного перетворювача типу ТХК класу точності 1,0; термоелектронних проводів (лінії зв’язку) з допустимою приведеною похибкою відхилення ЕРС пари термоелектронних проводів ±0,5%; перетворювача стандартного сигналу Ш-705 класу точності 0,5; блок навантаження класу точності 0.4; аналого-цифрового перетворювача АЦП класу точності 0,4 та процесора з вимірювальним приладом Ф-276 класу точності 1,0. Довірчу ймовірність для цієї ІВС взяти РД=0,95.

Розв’язання

Сумарна похибка ІВС складається із суми максимально допустимих складових ІВС при РД=0,95, яка визначається їх геометричним додаванням, так як складові рахуються незалежними.

Визначаємо допустимі абсолютні похибки складових із формули , виходячи із їх класів точності і використовуючи формулу γпр = (Δ0,95 / N) ּ 100%:

Δ0,95 ТХК (термопари) = (γпр *N)/100 = (1*450)/100 = 4,5 оС;

Δ0,95 ЛЗ (лінії зв’язку) = (γпр *N)/100 = (0,5*450)/100 = 2,25 оС.

Δ0,95 Ш705 (перетворювача) = (γпр *N)/100 = (0,5*450)/100 = 2,25 оС;

Δ0,95 БН (блока навантаження) = (γпр *N)/100 = (0,4*450)/100 = 1,8 оС;

Δ0,95 АЦП (АЦП) = (γпр *N)/100 = (0,4*450)/100 = 1,8 оС.

Δ0,95 ВП =(вимірювального приладу) = (γпр *N)/100 = (1,0*450)/100 = 4,5 оС.

Використовуючи співвідношення для переходу від межової похибки Δ0,95 до СКВ σ при довірчій ймовірностіРД=0,95 (Δ0,95/σ) = 2,0 , визначаємо значення СКВ σ похибок складових:

σТХК = 4,5/2,0 = 2,25 оС

σЛЗ = 2,25/2,0 = 1,125 оС

σШ705 = 2,25/2,0 = 1,125 оС.

σБН = 1,8/2,0 = 0,9 оС

σАЦП = 1,8/2,0 = 0,9 оС

σВП = 4,5/2,0 = 2,25 оС.

Вираховуємо СКВ σІВС,використовуючиСКВскладових і провівши геометричне додавання:

σІВС = = =

= = 3.79 оС.

Знову використовуємо співвідношення для переходу від СКВ σ до межової похибки Δ0,95 при довірчій ймовірностіРД=0,95 (Δ0,95/σ) = 2,0, і визначаємо максимально допустиме значення межової абсолютної похибки ІВС Δ0,95 ІВС:

Δ0,95 ІВС = 2,0*σІВС = 2,0*3,79 = 7,58 оС ≈ 8 оС.

В кінці, при відомихΔ0,95 ІВС та діапазонувимірюванняN=450, розраховуємо клас точності ІВС, визначивши спочатку максимальну приведену похибку ІВСза формулою:

γпр = (Δ0,95 ІВС /N)*100% =(7,58/450)*100 = 1,68444%≈ 1,7%.

Округлюючи значення приведеної похибки до більшого із ряду для класів точності, констатуємо, що клас точності ІВС дорівнює 2,0.

 

Виконати домашнє по заняттю №8, розв’язавши наведені нижче задачі №8.3…№8.6

Задача №8.3. Визначити похибку інформаційно-вимірювального каналу для вимірювання температури перегрітої пари (t =475 оС), що складається із термоелектричного перетворювача типу Т (Cu/Cu-Ni) класу точності 0,25 ; перетворювача сигналу типу Sitrans TK/TK-H класу точності 0,15 , ліній зв’язку класу точності 0,2 та блока навантаження БН мікропроцесорного контролера класу точності 0,4. Довірчу ймовірність взяти на рівні 0,95.

Задача №8.4. В ланцюгу протікає постійний струм силою 4 мА. Є 4 прилади з верхньою межею вимірювання 5, 10, 50 та 100 мА. У всіх приладів клас точності дорівнює 1,0. Визначити і обгрунтувати, яким із приладів краще користуватись для отримання більш точного результату вимірювань.

 

(8)

 

Задача №8.5. Під час обробки результатів багаторазового (n=10) прямого вимірювання напруги вольтметром добуто такі значення: mx = 125, 65 В; Sx=0,334 В. Шкала приладу 0…150 В, а клас точності 0,5. Записати результати прямого вимірювання, провівши необхідні округлення, при довірчій ймовірності Р =0,95 та значенні коефіцієнта Стьюдента для неї, що дорівнює 2,26.

 

Задача №8.6. Записати кінцевий результат вимірювання та визначити похибку інформаційно-вимірювального каналу для вимірювання температури перегрітої пари t = (по варіанту), що складається із термоелектричного перетворювача класу точності (по варіанту); лінії зв’язку класу точності (по варіанту); перетворювача стандартного сигналу типу Ш-705 класу точності (по варіанту); блока навантаження БН мікропроцесорного контролера класу точності. (по варіанту); аналого-цифрового перетворювача класу точності (по варіанту) та вимірювального приладу ВП класу точності (по варіанту). Довірчу ймовірність для цього ІВК взяти РД=0,95.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)