Атестації ЗВ та виконати розрахунок його класу точності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Атестації ЗВ та виконати розрахунок його класу точності(7)

3.1. Для визначення класу точності будь-якого засобу вимірювань (ЗВ) в першу чергу знімають його статичну характеристику перетворення (ХП). Статична характеристика перетворення ЗВ - відноситься до однієї із основних метрологічних характеристик ЗВ і являє собою функціональну залежність між вхідною вимірюваною величиною та вихідним сигналом ЗВ.

Для знімання статичної характеристики ЗВ, як правило, приводять до

взаємодії з мірами або еталонами. Статична характеристика знімається при повільних змінах вхідного інформативного параметру (значення міри) і вихідного сигналу ЗВ в координатах: по осі абсцис – значення міри на вході ЗВ (Х), а по осі ординат – покази ЗВ (Хі), які відповідають значенням цієї міри в усьому діапазоні вимірювання.

При цьому по діапазону вимірювання вибирають декілька точок, починаючи

з мінімального значення міри (нульове значення міри) на початку, та закінчуючи максимальним значенням міри в кінці діапазону. Кожній точці діапазону вимірювання повинно відповідати певне значення міри (як правило

розподіл точок діапазону задають рівномірним).

3.2. В загальному випадку, для визначення наявності чи ні у ЗВ варіації, знімають як пряму гілку перетворення в напрямку від нижньої межі діапазону до верхньої, збільшуючи міру від мінімального значення до максимального і фіксуючи покази ЗВ із сторони менших значень до більших( ) Ximin, так і зворотну, зменшуючи міру на вході ЗВ від максимального її значення до мінімального і фіксуючи покази ЗВ із сторони більших значень до менших ( )Ximax. Кількість циклів nц (один цикл вміщує в собі збільшення та зменшення міри по діапазону вимірювань) вибирається як правило не менше 10 - 15, а загальна кількістьnвимірювань, проведених в кожній точці, дорівнює в цьому

випадку: n = 2* nц= 20 – 30.Результати вимірювань заносять у таблицю:

 

Таблиця №1

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,06
1,96 1,97 1,96 1,97 1,97 1,98 1,99 1,97 1,98 1,99
3,97 3,98 3,96 3,97 3,98 3,99 3,95 3,96 3,98 3,96
5,99 5,98 5,98 5,99 5,99 5,97 5,97 5,98 5,98 5,96
7,99 8,00 7,96 8,00 8,00 7,97 7,99 8,00 7,95 7,95
9,96 9,95 9,99 9,99 9,97 9,96 9,95 9,97 9,98 9,96
12,00 11,96 11,96 11,97 11,98 11,99 12,00 11,95 11,95 12,00
13,96 13,99 13,97 13,92 13,99 13,94 13,94 13,94 13,96 13,97
15,94 15,93 15,99 15,99 15,98 15,93 15,96 15,96 15,92 15,98
18.00 18.00 17.93 17.93 17.98 17.98 17.92 17.92 18.00 18.00

 

Таблиця №2

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,01 -0,01 -0,03
1,94 1,95 1,93 1,94 1,98 1,96 1,97 1,93 1,92 1,99
3,92 3,98 3,92 3,97 3,93 3,99 3,92 3,92 3,99 3,99
5,92 5,97 5,97 5,97 5,98 5,98 5,92 5,92 5,98 5,98
7,94 7,94 7,94 7,93 7,92 7,93 7,99 7,94 7,93 7,93
9,94 9,94 9,95 9,96 9,97 9,98 9,94 9,95 9,98 9,92
11,99 11,98 11,97 11,92 11,93 11,95 11,94 11,94 11,93 11,93
13,92 13,92 13,93 13,94 13,93 13,96 13,97 13,98 13,99 13,99
15,99 15,99 15,92 15,92 15,92 15,93 15,93 15,92 15,99 15,99
17.93 17.93 17.98 17.98 17.93 17.93 17.94 17.94 17.96 17.96

Таблиця №3

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,04 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,01
1,93 1,93 1,96 1,96 1,93 1,93 1,96 1,96 1,92 1,92
3,99 3,99 3,98 3,98 3,99 3,99 3,98 3,98 3,96 3,96
5,93 5,93 5,96 5,96 5,96 5,93 5,95 5,94 5,93 5,92
7,98 7,99 7,98 7,99 7,98 7,99 7,98 7,98 7,99 7,99
9,98 9,95 9,96 9,92 9,93 9,91 9,93 9,92 9,91 9,92
11,93 11,92 11,93 11,92 11,92 11,93 11,95 11,92 11,92 11,93
13,95 13,95 13,95 13,92 13,92 13,92 13,95 13,95 13,95 13,95
15,91 15,91 15,92 15,93 15,91 15,92 15,96 15,96 15,91 15,92
17.96 17.97 17.98 17.99 17.99 17.98 17.97 17.97 17.96 17.96

 

Таблиця №4

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00 -0,00
1,98 1,99 1,99 1,98 1,98 1,99 1,99 1,98 1,98 1,99
3,99 3,98 3,98 3,99 3,98 3,99 3,99 3,97 3,97 3,99
5,99 5,99 5,99 5,98 5,98 5,99 5,99 6,00 5,99 5,99
7,98 7,98 7,99 7,99 7,98 7,98 7,98 7,99 7,98 7,98
9,99 9,99 9,98 9,99 9,99 9,98 9,98 9,99 9,98 9,98
11,99 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 11,99 11,99
14,00 14,00 14,00 13,99 13,98 13,98 13,98 14,00 13,99 13,98
15,98 15,99 15,97 15,99 15,99 15,99 15,98 15,97 15,98 15,99
18.00 18.00 17.98 17.99 17.99 17.98 17.98 17.99 19.96 18.00

Таблиця №5

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,00 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,00
1,99 1,97 1,98 1,99 1,99 1,96 1,97 1,98 1,99 1,99
3,99 3,97 3,98 3,99 3,99 3,96 3,97 3,98 3,99 3,99
5,99 5,97 5,97 5,97 5,97 5,98 5,98 5,98 5,99 5,98
7,98 7,99 7,99 7,98 7,98 7,99 7,98 7,98 7,99 7,98
9,99 9,99 9,99 10,00 9,96 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98
12,00 12,00 12,00 11,98 11,99 11,99 11,97 11,98 11,98 11,99
14,00 14,00 13,97 13,98 13,99 13,99 13,98 13,99 13,98 13,98
15,99 15,99 15,98 15,98 15,98 15,99 15,98 15,98 15,99 15,99
18.00 18.00 17.99 17.98 17.98 17.99 17.99 17.96 17.96 17.99

Таблиця №6

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01
1,99 1,98 1,98 1,99 1,99 1,98 1,98 1,99 1,99 1,99
3,98 3,99 3,99 3,98 3,98 3,98 3,98 3,99 3,99 3,98
5,99 5,98 5,96 5,96 5,99 5,99 5,98 5,98 5,98 5,99
7,99 7,98 7,97 7,99 7,99 7,98 7,97 7,97 7,98 7,99
9,98 9,97 9,98 9,99 9,99 9,98 9,97 9,97 9,98 9,99
11,99 11,99 11,98 11,97 11,97 11,97 11,97 11,98 11,99 11,97
13,98 13,98 13,98 13,99 13,99 13,97 13,98 13,98 13,98 13,98
15,99 15,99 15,98 15,98 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,99
17.98 17.98 17.98 17.98 17.99 17.99 17.98 17.98 17.99 17.99

 

Таблиця №7

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,05 -0,06 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05
1,95 1,96 1,95 1,96 1,95 1,96 1,94 1,95 1,95 1,95
3,94 3,94 3,96 3,96 3,94 3,94 3,94 3,94 3,95 3,95
5,94 5,95 5,95 5,94 5,94 5,96 5,94 5,94 5,96 5,94
7,93 7,94 7,95 7,95 7,95 7,94 7,94 7,95 7,94 7,95
9,93 9,94 9,96 9,93 9,93 9,93 9,94 9,94 9,94 9,94
11,94 11,98 11,98 11,93 11,93 11,93 11,98 11,98 11,99 11,94
13,98 13,94 13,94 13,93 13,99 13,99 13,94 13,94 13,93 13,94
15,99 15,93 15,99 15,93 15,99 15,93 15,93 15,99 15,94 15,95
17.94 17.95 17.96 17.97 17.98 17.99 17.98 17.97 17.96 17.95

Таблиця №8

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,06 -0,07 -0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,05 -0,04 -0,03 -0,00
1,93 1,94 1,95 1,96 1,97 1,94 1,95 1,96 1,97 1,94
3,92 3,94 3,94 3,96 3,95 3,95 3,99 3,99 3,97 3,97
5,99 5,93 5,93 5,93 5,99 5,99 5,99 5,93 5,93 5,93
7,96 7,97 7,92 7,93 7,94 7,95 7,96 7,95 7,94 7,93
9,99 9,98 9,97 9,96 9,95 9,94 9,93 9,92 9,92 9,95
11,93 11,94 11,95 11,95 11,95 11,94 11,93 11,92 11,92 11,95
13,92 13,92 13,98 13,98 13,98 13,98 13,93 13,93 13,93 13,93
15,95 15,95 15,95 15,96 15,96 15,96 15,95 15,95 15,95 15,96
17.99 17.99 17.93 17.93 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92

Таблиця №9

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,00 -0,00 -0,06 -0,06 -0,03
1,93 1,93 1,93 1,93 1,94 1,94 1,94 1,93 1,95 1,95
3,94 3,94 3,95 3,96 3,94 3,93 3,92 3,94 3,94 3,92
5,93 5,92 5,93 5,92 5,93 5,92 5,92 5,93 5,99 5,99
7,99 7,99 7,93 7,93 7,93 7,93 7,99 7,99 7,99 7,93
9,92 9,92 9,97 9,97 9,97 9,96 9,96 9,92 9,92 9,93
11,94 11,94 11,95 11,95 11,95 11,96 11,95 11,94 11,93 11,92
13,99 13,92 13,92 13,99 13,99 13,99 13,92 13,92 13,92 13,93
15,99 15,99 15,99 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,99
17.95 17.96 17.97 17.98 17.99 17.99 17.92 17.92 17.95 17.97

 

Таблиця №10

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
0,04 -0,04 -0,04 0,04 0,04 -0,04 -0,04 0,04 0,04 -0,04
1,96 2,04 1,96 2,04 2,04 1,96 2,04 1,96 2,04 1,96
4,04 3,96 4,04 3,96 4,04 3,96 4,04 3,96 4,04 3,96
6,04 5,96 6,04 5,96 6,04 5,96 6,04 5,96 6,04 5,96
8,04 7,96 8,04 7,96 8,04 7,96 8,04 7,96 8,04 7,96
9,96 9,95 9,95 9,95 9,95 9,99 9,92 9,92 9,99 9,92
12,03 11,96 12,03 11,96 12,02 12,00 12,05 11,95 11,97 11,97
14,03 14,04 13,96 14,05 14,03 14,03 14,00 14,03 14,05 13,96
16,00 15,96 16,02 15,96 16,03 15,96 16,04 15,96 16,05 15,96
18.02 18.02 17.96 17.96 18.04 18.04 17.96 17.96 18.04 18.04

Таблиця №11

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,02 -0,02 -0,02 0,03 0,03 -0,02
2,01 1,99 2,02 1,98 2,02 1,98 2,03 1,97 2,00 1,98
4,02 3,98 4,02 3,99 4,03 3,98 4,03 3,99 4,04 3,99
6,03 5,97 6,03 5,97 6,03 5,96 6,03 6,03 6,03 5,97
8,03 7,99 8,03 7,99 8,03 8,00 7,99 8,03 7,99 8,00
9,98 9,99 9,99 9,98 9,96 9,97 9,99 9,98 9,97 9,96
12,02 11,99 12,02 12,02 12,02 11,98 11,98 11,97 12,03 12,01
14,00 13,99 14,00 13,96 14,03 13,96 14,03 13,98 14,02 13,98
16,00 15,98 16,02 15,96 16,03 15,97 16,00 15,99 16,01 15,98
18.00 17.99 18.00 17.99 18.01 17.99 18.02 17.98 18.02 17.97

Таблиця №12

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
0,03 -0,03 -0,03 0,02 0,02 -0,03 -0,03 0,03 0,03 -0,02
2,03 1,97 1,97 2,02 2,02 1,97 1,97 2,03 2,03 1,97
4,03 3,98 4,03 3,98 4,02 3,97 4,03 3,98 4,03 3,98
6,03 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96
8,03 7,97 7,97 8,02 8,02 7,97 7,97 8,03 8,03 7,98
10,03 9,97 9,97 10.02 10.02 9,97 9,97 10.02 10.02 10.00
12,03 11,97 11,96 12,02 12,03 12,03 12,02 12,02 12,03 12,01
14,03 13,96 14,03 14,03 13,96 13,96 14,00 14,00 14,03 14,03
16,00 16,00 16,00 15,96 16,03 16,03 15,97 15,97 16,03 16,00
18.02 18.03 17.97 17.97 17.97 17.98 17.98 18.03 17.99 17.99

 

Таблиця №13

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
0,06 -0,06 -0,06 0,06 0,06 -0,05 -0,05 0,06 0,06 0,05
2,05 1,95 2,06 2,06 2,06 1,94 1,95 2,06 2,06 1,95
4,06 3,94 3,94 4,06 4,06 3,94 3,94 4,06 3,94 4,06
6,05 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 6,06 6,06 5,94
8,00 8,00 7,94 7,94 7,94 8,00 7,96 8,06 8,06 8,06
9,99 9,96 9,99 9,94 9,94 9,94 9,95 9,94 9,99 9,99
12,06 12,06 11,94 11,94 11,95 11,96 11,94 11,95 12,06 12,00
14,00 14,06 13,94 13,94 13,94 13,95 13,95 14,06 14,06 14,06
16,01 16,02 16,06 15,94 15,95 15,94 15,96 15,98 16,06 16,05
18.02 17.94 17.94 18.06 18.06 17.95 17.96 18.06 18.00 18.05

Таблиця №14

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
0,07 -0,07 -0,07 -0,04 -0,04 -0,07 -0,07 -0,04 -0,04 0,04
2,06 1,93 1,93 1,96 1,96 1,93 1,93 1,96 1,96 2,04
4,06 3,93 3,96 3,94 3,96 3,93 3,93 3,96 3,96 2,04
6,06 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 6,06
8,06 7,94 7,95 7,96 7,97 7,98 7,99 7,96 7,97 8,06
9,99 9,93 9,93 9,93 9,99 9,99 9,93 9,93 9,93 9,99
12,06 12,06 11,93 11,93 11,94 11,93 11,95 11,93 11,93 12,06
14,06 13,93 13,96 13,94 13,93 13,94 13,95 13,96 13,93 14,06
16,06 16,06 16,00 16,02 16,00 15,93 15,93 15,93 15,93 16,06
18.06 18.06 17.93 17.93 17.96 17.96 17.93 17.93 18.04 18.04

Таблиця №15

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,01 -0,07 -0,07 -0,01 -0,01 -0,07 -0,07 -0,01 -0,01 -0,07
2,02 1,93 1,96 2,02 2,03 1,93 1,94 2,02 2,03 2,04
4,03 3,94 3,94 4,04 4,04 3,93 3,93 4,03 4,03 4,03
6,00 6,00 6,00 5,93 5,93 5,96 5,96 6,00 6,00 6,03
8,01 8,01 7,99 7,99 8,02 8,02 8.02 7,99 7,99 8,02
9,99 9,99 9,98 9,99 9,98 9,99 9,99 9,98 9,99 9,98
12,02 12,03 12,00 11,96 11,96 12,02 12,03 12,05 11,96 12,05
14,00 14,04 14,05 13,95 13,93 13,93 13,93 13,93 14,06 14,06
15,99 15,99 15,99 15,99 15,99 15,92 15,93 15,96 15,96 15,99
18.00 18.06 17.93 17.93 17.93 17.99 17.99 17.98 18.02 18.03

 

Таблиця №16

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

X0i Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax Хimin Ximax
-0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,07
1,92 1,92 1,92 1,91 1,91 1,91 1,91 1,92 1,92 1,91
3,93 3,90 3,90 3,92 3,93 3,93 3,93 3,94 3,96 3,90
5,91 5,93 5,93 5,93 5,92 5,91 5,91 5,91 5,90 5,90
7,91 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,91 7,92 7,93
9,91 9,92 9,91 9,91 9,91 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92
12,00 12,00 12,01 12.01 12,03 12,02 12,03 12,01 12,01 12,06
13,91 13,90 13,90 13,90 13,92 13,91 13,91 13,92 13,91 13,91
15,91 15,92 15,93 15,93 15,92 15,91 15,91 15,92 15,93 15,90
18.02 18.02 18.00 18.03 18.00 18.03 18.03 18.02 18.04 18.01

Таблиця №17

n Цикл № 1 Цикл № 2 Цикл № 3 Цикл № 4 Цикл № 5

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.009 с.)