ТЕМА № 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ( 1 год.)

Методичні рекомендації: під час підготовки до даного семінарського заняття студенти повинні дати загальну характеристику інституту відкриття спадщини, поняття та значення часу та місця відкриття спадщини.

Окремо слід охарактеризувати порядок повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та загальна характеристика інституту відкриття спадщини.
 2. Підстави закликання до спадкування. Порядок повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини.
 3. Поняття і значення часу відкриття спадщини.
 4. Правове регулювання місця відкриття спадщини.

Практичні завдання:

Задача 1.

Іванова звернулася до нотаріальної контори з проханням видати їй свідоцтво про право на спадщину майна, що належало її чоловікові Михайлу Іванову. До заяви вона додала рішення суду про визнання її чоловіка безвісно відсутнім. Нотаріус, враховуючи, що з дня прийняття судом даного рішення пройшло більше чотирьох років, вирішив, що відповідно до закону Михайла Сергєєва слід вважати померлим, видав Івановій свідоцтво про право на спадщину. Чи були підстави для оголошення Михайла Іванова померлим? Чи є дії нотаріуса правомірними?

 

Нормативні акти та література:

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. – № 2. - Ст. 39.

3. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу:

5.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

6. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

7. Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американском праве / В. Б. Паничкин // Наследственное право. – 2011. - № 4.

8. Яровий Я. Відкриття і прийняття спадщини та здійснення спадкових прав // Юридичний журнал. – 2005. - №. 10.

 

ТЕМА № 6.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ ( 1 год.)

Методичні рекомендації: підчас підготовки до даного семінарського заняття студенти повинні дати загальну характеристику інституту прийняття спадщини, окреслити строки прийняття спадщини, проаналізувати порядок подання заяви про прийняття спадщини.

Окремо слід звернути увагу на порядок видачі свідоцтва про право на спадщину, строки видачі свідоцтва про право на спадщину, визнання недійсним свідоцтва на спадщину.

Питання для обговорення:

 1. Поняття та значення інституту прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини.
 2. Способи прийняття спадщини.
 3. Подання заяви про прийняття спадщини.
 4. Відмова від спадщини та її правові наслідки.
 5. Особливості поділу, виділу спадщини.
 6. Поняття, значення та порядок видачі свідоцтва про право на спадщину. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва на спадщину.
 7. Державна реєстрація права на спадщину.

Практичні завдання:

Задача № 1.

Федір Попов, який жив в Тернополі з Марією та 14-річним сином Василем, раптово виїхав, не повідомивши, куди саме. Марія Попова звернулася в органи міліції з проханням провести розшук зниклого чоловіка, проте розшук не дав результату. Від переживань Марія Попова раптово померла. Після закінчення 3 років з дня від'їзду Федора Попова його син звернувся до суду із заявою про оголошення батька померлим. Суд вимогу заявника задовольнив і виніс відповідне рішення, після чого Василь отримав свідоцтво про смерть батька, а потім в нотаріальній конторі - свідоцтво про право на спадщину. Василь продав Аркадію Кузьміну квартиру, приватизовану в свій час на батька, і машину, подаровану батькові його батьками. Крім того, Василь реалізував через комісійний магазин речі, що входили до складу спадкового майна телевізор і музичний центр, а відеоплеєр поміняв у свого друга Максима на відеомагнітофон. Комп'ютер, на якому працював батько, Василь подарував своїй двоюрідній сестрі Анні Мінін, яка саме вступила до університету. Одяг батька Василь роздав родичам і знайомим. Через два роки Федір Попов повернувся в Тернопіль і зажадав повернути належне йому майно. Син відмовився від спілкування з своїм батьком. Федір Попов пред'явив позови про повернення речей до Кузьміна, Максима і Мінін. До сина він пред'явив позов про повернення тих, що залишилися в наявності речей (меблевий гарнітур і робочий стіл) та про стягнення вартості проданих і розданих речей, набувачів яких йому не вдалося виявити. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню? Чи зміниться рішення, якщо з'ясується, що Аркадій Кузьмін знав про місцезнаходження Федора Попова?

 

Задача № 2

У березні 2006 р. помер громадянин Петренко, який проживав у селі Гнідин Бориспільського району Київської області. За заповітом все належне йому майно, у тому числі будинок, господарські будівлі, присадибна ділянка, мало перейти до його племінниці К., яка проживала у США. У вересні 2006 р. К. приїхала у відрядження до Києва і тільки тоді довідалась, що Петренко помер і на її ім’я ним складено заповіт. К. звернулась до державної нотаріальної контори у м. Борисполі із заявою про прийняття спадщини. Однак нотаріус відмовив у прийнятті заяви, пославшись на те, що К. пропустила шестимісячний строк для прийняття спадщини, а майно померлого Петренка не збереглось, земля присадибної ділянки поділена між сусідами і засаджена ними. К. звернулась за консультацією до юриста.

Визначте, які роз’яснення повинен дати юрист. Чи має право К. звернутись із позовною заявою до суду і хто повинен бути відповідачем?

 

Задача № 3

26 листопада 1993 р. померла бабуся Сергія М., мати його матері. Після її смерті залишилось спадкове майно, яке складається з будинковолодіння по вул. Калініна, будинок 34 в с. Зелена. Його матір, являлась єдиним спадкоємцем до майна померлої та фактично прийняла спадщину, проживаючи разом із матір’ю, однак оформити будинок на себе не встигла. 19 жовтня 2007 р. Мати померла. Після смерті матері Сергій М. являється спадкоємцем за законом 1 черги та у відповідності до діючого на час відкриття спадщини законодавства, фактично прийняв спадщину, що підтверджується довідкою виконкому сільської ради. Оформити спадковий будинок на себе він не може, оскільки мати не встигла оформити спадковий будинок на себе, а свідоцтво про право власності на спадковий будинок відсутнє. Інші спадкоємці на спадкове майно не претендують.

Сергій М. звернувся в суд з позовом про визнання права власності на будинковолодіння в порядку спадкової трансмісії. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Теми для індивідуальних виступів: «Проблеми поділу спадкового майна на підставі рішення суду»; «Правова характеристика способів прийняття спадщини».

 

Нормативні акти та література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - № 2. - Ст. 39.

3. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. - 1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

5. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07.07. 2011 № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

6.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) // ЗП України. 1994. № 10. Ст. 249.

8. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

9. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310

10. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.

11. Фурса Євген Іванович. Спадкові правовідносини у нотаріальній та судовій практиці: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2004.

12. Заіка Ю. О, Співак В. М. Право власності. Спадкове право. Навчальний посібник... К., 2000

13. Заїка Ю. О. Спадкове право України // Заїка Ю. О. Рябоконь Є. О. - К.: Юрінком Інтер, 2009.

14. Шахбазян А. А. Правовая природа свидетельства о праве на наследство / А. А. Шахбазян // Наследственное право. – 2011. - № 4.

15. Яровий Я. Відкриття і прийняття спадщини та здійснення спадкових прав // Юридичний журнал. – 2005. - №. 10.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)