ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №1. СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОКРЕМИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВАЗагальна характеристика спадкового права.Предмет та метод правового регулювання.Джерела спадкового права та їх загальна характеристика. Принципи спадкового права. Свобода заповіту та її межі. Поняття та структура спадкових правовідносин. Суб’єкти та учасники спадкових правовідносин. Поняття спадщини. Склад спадщини. Права, що не входять до складу спадщини.

 

Тема № 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ СПАДКУВАННЯ.

Поняття «спадкування». Види спадкування та їх загальна характеристика. Загальна характеристика спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Спадкування за правом на обов’язкову частку Спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку. Спадкування державою. Порядок визнання спадщини відумерлою.

 

 

Тема №3 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ

 

Поняття заповіту, класифікація заповітів. Нотаріальна процедура посвідчення заповітів. Суб’єкти, які наділені повноваженням щодо посвідчення заповітів. Скасування та зміна заповіту. Оголошення заповіту. Недійсність та нікчемність заповіту. Виконання заповіту.

 

Тема № 4. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ

Спадкування за законом: перша та друга черга спадкоємців;друга черга спадкоємців за законом; третя та четверта черга спадкоємців за законом; п’ята черга спадкоємців за законом; розмір частки спадщини. Особливості спадкування за правом представлення.

 

Тема № 5. СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Поняття та предмет спадкового договору. Суб’єкти (сторони та інші особи) спадкового договору, їх права та обов’язки. Форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом. Спадковий договір за участю подружжя. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов спадкового договору. Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним. Порівняльно-правова характеристика спадкового договору та договору довічного утримання.

Тема №6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ.

Поняття та загальна характеристика інституту відкриття спадщини. Підстави закликання до спадкування. Порядок повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини. Поняття і значення часу відкриття спадщини. Правове регулювання місця відкриття спадщини. Правові наслідки з’явлення особи, оголошеної померлою.

ТЕМА № 7.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ. ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ ПРАВ.

Поняття та значення інституту прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Відмова від спадщини та її правові наслідки. Особливості поділу, виділу спадщини. Поняття, значення та порядок видачі свідоцтва про право на спадщину. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину.

 

Тема № 8. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА

Особливості спадкування квартир, будинків ті інших об’єктів нерухомості. Спадкування земельної ділянки. Спадкування автомобілів, наданих інвалідам. Спадкування речей, обмежених у обороті. Спадкування майна члена фермерського господарства. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності. Спадкування права на одержання страхових виплат. Спадкування акцій. Спадкування корпоративних прав. Спадкування особистих немайнових прав та обов’язків. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем. Спадкування заставленого майна. Особливості спадкування вкладів у банках (фінансових установах). Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Правове регулювання спадкування завдатку. Особливості спадкування неодержаних сум, які належали спадкоємцю як засоби до існування.

 

Тема № 9. ОХОРОНА СПАДКОВОГО МАЙНА

Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна. Опис спадкового майна. Вжиття заходів щодо охорони спеціальних видів майна, які потребують спеціального зберігання. Передача спадкового майна спадкоємців. Правові наслідки невжиття заходів до охорони спадкового майна

 

СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 

Тема №1

СПАДКОВЕ ПРАВО ЯК ОКРЕМА ПІДГАЛУЗЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

(2 год.)

 

Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід дати загальну характеристику спадковому праву як підгалузі цивільного права, визначити особливості його становлення та сучасний стан.

Окрему увагу слід звернути на джерела спадкового права, зокрема, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України „Про нотаріат”, Закон України «Про міжнародне приватне право, численні підзаконні нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється правове регулювання спадкових правовідносин, зокрема, в частині процедури нотаріального оформлення. Слід також проаналізувати Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 15 травня 2008 р.

Студенти повинні охарактеризувати принципи спадкового права, зокрема принцип свободи заповіту, принцип універсальності спадкування, родинно-сімейного характеру спадкування, визначити особливості та структуру спадкових правовідносин, а також охарактеризувати склад спадщини.

 

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика спадкового права як підгалузі цивільного права. Предмет та метод правового регулювання.

2. Джерела спадкового права та їх загальна характеристика.

3. Принципи спадкового права

4. Поняття та структура спадкових правовідносин.

5. Поняття спадщини та склад спадщини. Права та обов’язки, що не входять до складу спадщини.

 

Практичні завдання:

Задача 1.

У померлої пані Громової залишилися два дорослих сина — Сергій та Микита. Спадкове майно, що залишилося після смерті пані Громової, складалося з житлового будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микитові (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя мати все своє майно заповідала йому, Сергієві. Але оскільки вони рідні брати, то він, Сергій, дозволяє йому, Микитові, взяти собі деякі речі з предметів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подякував братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник незадовго перед цим вийшов з ладу.

Через півроку, оскільки інших заяв не надійшло, нотаріус видав Сергію Громову свідоцтво про право на спадщину за законом на все майно.

Через два роки Микита Громов, якому стало відомо про відсутність заповіту, розповів цю історію знайомому юристу.

Дайте відповіді на запитання:

1) Яку консультацію може дати юрист Микитові з приводу захисту його прав?

2) Які норми чинного законодавства були порушені?

 

Задача № 2.

26 листопада 1993 р. Померла бабуся Сергія М., мати його матері. Після її смерті залишилось спадкове майно, яке складається з будинковолодіння по вул. Калініна, будинок 34 в с. Зелена. Його матір, являлась єдиним спадкоємцем до майна померлої та фактично прийняла спадщину, проживаючи разом із матір’ю, однак оформити будинок на себе не встигла. 19 жовтня 2007 р. мати померла. Після смерті матері Сергій М. являється спадкоємцем за законом 1 черги та у відповідності до діючого на час відкриття спадщини законодавства, фактично прийняв спадщину, що фактично стверджується довідкою виконкому сільської ради. Оформити спадковий будинок на себе він не може, оскільки мати не встигла оформити спадковий будинок на себе, а свідоцтво про право власності на спадковий будинок відсутнє. Інші спадкоємці на спадкове майно не претендують.

Сергій М. звернувся в суд з позовом про визнання права власності на будинковолодіння в порядку спадкової трансмісії. Яке рішення повинен прийняти суд?

 

Завдання № 3.

Відобразіть схематично структуру джерел спадкового права.

 

Теми для індивідуальних виступів: «Свобода заповіту та її межі»; «Правове становище спадкоємців як учасників спадкових правовідносин».

 

Нормативні акти та література:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. – № 2. - Ст. 39.
 3. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1994 року // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383
 4. Закон України «Про міжнародне приватне право» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 32, ст. 422.
 5. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) // ЗП України. 1994. № 10. Ст. 249.
 6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
 7. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 11.11.2011 № 3306/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 8. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua
 9. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07. 07. 2011 р. № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11
 10. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310.
 11. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.
 12. Консульський статут України // Затверджено Указом Президента України від 2 квітня 1994 року №127/ 94.
 13. Про державне мито // Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7-93
 14. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 15. Кармаза Олександра Олександрівна. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.
 16. Нелін Олександр. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 3
 17. Достдар Руслана Миколаївна. Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2005.
 18. Заіка Ю.О. Проблеми, що виникають при застосуванні спадкового законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 3. – С. 30–35.
 19. Заіка Ю.О. Принципи спадкового права // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С. 252–257.
 20. Заіка Ю.О. Пріоритети спадкового законодавства за новим ЦК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 78–82.
 21. Чуйкова Валентина Юріївна. Правові питання спадкування за заповітом : дис... канд. наук: 12.00.03 - 1999.
 22. Рябоконь Євген Олександрович. Спадкове правовідношення в цивільному праві: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002
 23. Вавилин Е. В. Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм реализации // Наследственное право. – 2011. - № 1.
 24. Блинков О. Е., Егоренкова К. Ю. Юридические лица в наследственном праве // Наследственное право. – 2011. - № 1.
 25. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект) [Текст] : Автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.01- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / О. І. Нелін. — К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. — 39 с.
 26. Бичківський О. О. Регулювання спадкових правовідносин за законодавством України та зарубіжних країн: приватно-правовий аспект [Текст] : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / О. О. Бичківський. — Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2012. — 20 с.

 

Тема №2-3

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.007 с.)