СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ. ( 2 год.)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ. ( 2 год.)Методичні рекомендації. При вивченні даної теми необхідно дати загальну характеристику спадкування за законом, визначити черги спадкоємців при спадкуванні за законом, окреслити особливості спадкування за правом представлення. Окрему увагу слід звернути на особливості державою.

 

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика спадкування за законом

2. Черги спадкоємців при спадкуванні за законом:

А) перша та друга черга спадкоємців;

Б) друга черга спадкоємців за законом;

В) третя та четверта черга спадкоємців за законом;

Г) п’ята черга спадкоємців за законом;

3. Зміна черговості при спадкуванні за законом.

4. Особливості спадкування за правом представлення.

5. Розмір частки спадщини.

Практичні завдання:

Задача № 1.

Подружжя Н. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич П. віком 68 років, який весь час проживав спільно з ними.

У червні 2006 року подружжя Н. загинуло в автокатастрофі, не залишивши заповіту. Після їх смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 50 тис грн., включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку вартістю 20 тис. грн.

Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує.

 

Задача № 2.

При зіткненні з товарним поїздом, який прямував до м. Мелітополь, Василь Васнецов, який повертався додому у с. Комарово, де купив будинок, загинув. Після відкриття спадщини до нотаріуса звернулася дружина загиблого із заявою про прийняття спадщини, у якій просила вжити заходів щодо охорони будинку у с. Комарово. Через кілька днів після цього до нотаріуса звернулася Любов Леваневська, яка заявила, що протягом шести років перебувала у фактичних шлюбних стосунках із загиблим. За її словами, Василь Васнецов пішов від своєї дружини, не розірвавши з нею шлюб, і всі ці роки проживав у квартирі Леваневської. Зараз остання перебуває на другому місяці вагітності. Будинок у с. Комарово Василь Васнецов купив для неї і їх майбутньої дитини. У заяві Любов Леваневська просила розділити спадкове майно спадкодавця тільки після народження його дитини.

Питання до задачі:

1. Чи зобов'язаний нотаріус задовольнити вимоги Леваневської про розподіл спадкового майна Василя Васнецова після народження нею дитини?

2. Як зможе Любов Леваневська довести, що батьком ще не народженої дитини є Василь Васнецов? Якщо вона надасть такі докази, то чи виникне право на спадщину у ще не народженої дитини?

3. У чому виявляться заходи щодо охорони будинку у с. Комарово, які має розпочати нотаріус за заявою дружини Васнецова? За чий рахунок будуть відшкодовані витрати на охорону будинку?

4. Які дії має вчинити дружина Васнецова для збільшення своєї частки в спадщині?

 

Задача № 3.

Батько та син Василенки 12.12.06 вирушили в гори. Через кілька годин погода різко погіршилась і від сина до рятувального центру надійшло радіоповідомлення, що його батько провалився у льодову розщілину і загинув, а він сам потребує термінової допомоги. Тільки наступного дня рятувальники знайшли Василенків — і батько, і син були мертвими.

Для кого повинна бути відкрита спадщина після Василенків, якщо після батька Василенка залишились живими його дружина, дочка і онука від померлого раніше старшого сина, а у сина Василенка — дружина і син?

Задача № 4.

Після смерті громадянина Іванченка залишилося: житловий будинок, недобудовані хлів і гараж, присадибна ділянка, автомобіль, телевізор, меблі, земельний пай 2,5 га у селі, приватизована трикімнатнаквартира з меблями в Києві, грошовий вклад у відділенні Ощадногобанку України сумою 6500 грн, не повернутий банківський кредитсумою 10000 грн, який повинен був виплачуватися протягом 10 місяців по 1000 грн щомісячно. Йому також не була виплачена пенсія за5 останніх місяців сумою 10000 грн і вихідна допомога у зв’язку з виходом на пенсію як слідчому прокуратури сумою 8500 грн.Після смерті Іванченка залишились його дружина, що мешкаларазом з ним у селі, дочка, що мешкала у його квартирі в Києві разомз чоловіком і постійно допомагала батькові матеріально, а також працюючи на городі та по господарству в селі; син, який проживав у Росіїі ніякої допомоги Іванченку не надавав. Дочка забезпечила похоронибатька і встановила гранітний пам’ятник вартістю 3 000,0 грн.

Визначте, хто повинен бути закликаний до спадкування і яке майно вони мають право спадкувати.

Теми для індивідуальних виступів: «Правове регулювання спадкування усиновленими та усиновлювачами»; «Зміна черговості спадкоємців пр спадкуванні за законом на підставі рішення суду».

 

Нормативно-правові акти і література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

4. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

6. Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

7. Заіка Ю. О. Спадкування за законом у новому ЦК України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 15–17.

8. Заіка Ю. О. Пріоритети спадкового законодавства за новим ЦК України // Вісник прокуратури. – 2003. – № 7. – С. 78–82.

9. Заіка Ю. О. Зміна черговості при спадкуванні за законом за новим Цивільним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – C. 12–14.

10. Нелін Олександр. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво, господарство і право. – 2006. -№ 3.

11. Рябоконь Євген Олександрович. Спадкове правовідношення в цивільному праві: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000

12. Піцик, Х. З. Права та обов'язки спадкоємця і спадкодавця при спадкуванні за законом [Текст] : автореферат... канд. юрид. наук, спец.: 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Х. З. Піцик. — К. : НАН Укр. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2012. — 16 с.

Тема № 5 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР (2 год.)

Методичні рекомендації: під час підготовки до даного семінарського заняття студенти повинні дати загальну характеристику спадкового договору, визначити, його предмет та суб’єктний склад.

Окремо слід охарактеризувати спадковий договір за участі подружжя, способи забезпечення виконання спадкового договору, а також звернути увагу на співвідношення спадкового договору із договором довічного утримання.

 

Питання для обговорення:

  1. Поняття та предмет спадкового договору.
  2. Суб’єкти (сторони та інші особи) спадкового договору, їх права та обов’язки.
  3. Форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом.
  4. Спадковий договір за участю подружжя.
  5. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов спадкового договору.
  6. Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним.
  7. Договір довічного утримання та його співвідношення із спадковим договором.

Теми для індивідуальних виступів: „Спадковий договір та договір довічного утримання : порівняльно-правовий аспект”; „Порядок укладення спадкового договору”.

Практичні завдання:

Задача № 1

1 листопада 1996 року громадянка А. склала і нотаріально посвідчила заповіт, згідно з яким все належне їй майно, в тому числі житловий будинок, заповіла подружжю Д.

25 березня 2003 року А. уклала спадковий договір з Р. Згідно з умовами договору житловий будинок перейшов до нього.

30 січня 2004 року А. померла. 25 квітня 2004 року подружжя Д. звернулося в нотаріальну контору за оформленням спадкових прав. При цьому з’ясувалося, що право власності на житловий будинок оформлене на Р. і йому видано свідоцтво про право власності.

Подружжя Д. звернулося до суду про визнання спадкового договору недійсним і визнання за ними права власності на спірний будинок.

Вирішіть спір.

 

Завдання 2.

Складіть проект спадкового договору.

Нормативні акти та література:

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. – 2005. - N 2. - Ст. 39.

3. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР.-1993.- № 39.-Ст. 383.

4. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.02. 2012 року № 296/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12

5. Положення про Спадковий реєстр, затверджене Наказом Міністерства юстиції України 07.07. 2011 № 1810/5 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0831-11

6.Податковий кодекс України від 2 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

7.8Постанова № 7 Пленуму Верховного суду України „Про судову практику у справах про спадкування” від 30 травня 2008 року // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua

9. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України // Затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року № 142 /5/ 310

10. Щодо практики укладення договорів на управління спадщиною // Лист Міністерства юстиції України від 4 жовтня 2005 р. № 31-32 / 1694.

11. Консульський статут України // Затверджено Указом Президента України від 2 квітня 1994 року №127/ 94.

12. Про державне мито // Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93.

13. Мазуренко Світлана Вікторівна. Спадковий договір у цивільному праві України: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004.

14. Шама Наталія Петрівна. Спадковий договір в цивільному праві України : дис... канд. наук: 12.00.03. – Львів, 2008.

15. Заіка Ю. О. Чи потрібен спадковий договір? // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – С. 287–291.

16. Мазуренко С. В. Особливості укладення спадкового договору // Право України. - 2004. - № 2. - С 111-114.

17. Шама Н. П. Правова природа спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2 (18). – С. 144-148.

18. Шама Н. П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 2 (9). – С. 40-46.

19. Шама Н. П. Підстави розірвання спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 4 (24). – С. 223-228.

20. Риженко І. М. Порівняльний аспект ознак договору довічного утримання та спадкового договору: окремі питання // Вісник господарського судочинства. – 2006. - № 4.

21. Великорода О. М. Договір довічного утримання у цивільному праві України : дис... канд. наук: 12.00.03.- К., 2006.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.016 с.)