Номінальні значення напруги джерела живлення, яке має бути встановлене на живлячому трансформаторі, повинне враховувати коливання напруги у мережі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Номінальні значення напруги джерела живлення, яке має бути встановлене на живлячому трансформаторі, повинне враховувати коливання напруги у мережі.На основі відомого коефіцієнта відхилення напруги джерела живлення Кнс номінальне значення U, I і S мають бути:

(2.6)

Коефіцієнт нестабільності або коливання напруги у мережі змінного струму знаходиться у межах ±10% (Кнс = 1,1).

˙
 
Отримане значення напруги U повинне бути встановлено на затискачах колійного трансформатора (ПОБС) або перетворювача частоти (ПЧ). Однак через конструктивні особливості джерел живлення ПОБС-3А і ПЧ50/25 напругу на них можна змінювати тільки за ступенями (на трансформаторі ПОБС-3А через 5,5 В от 5,5 В до 247,5 В, а на перетворювачі частоти ПЧ50/25-100 через 5 В от 5 В до 175 В).Тому для встановлення потрібної напруги необхідно підібрати її найближчий ступінь.

У цьому разі фактичні значення напруги Uф, струму Iф і потужності Sф будуть дещо більшими розрахункових. Ці збільшення враховуються за допомогою коефіцієнта Ктр, якій враховує наявність напруги U джерела живлення, яка ближча до Uф. Коефіцієнт Ктр ³ 1 визначається:

(2.7)

Тоді фактичні мінімальні значення напруги Uф min, струму Iф min і потужності Sф min будуть:

(2.8)

Фактичне значення напруги Uф min повинне враховуватись при розрахунках усіх інших режимів роботи рейкового кола.

У разі рейкового кола з фазочутливим колійним приймачем (ФЧП) розрахунок нормального режиму насамперед виконується як і з одноелементним приймачем. При цьому задаються номінальні значення напруги і струму спрацювання ФЧП, взяті з паспорту реле, які одержані при ідеальних фазових співвідношеннях у реле. Потім по даних попередніх розрахунків визначається кут розладу реле у нормальному режимі по формулі:

bн = jU -aі, (2.9)

де bн – аргумент комплексу напруги джерела живлення

 
aі – кут ідеальних фазових співвідношень у ФЧП.

    ∗
    Ú  
Тоді наведені мінімальні значення напруги, струму і потужності джерела живлення з врахуванням потрібної компенсації розладу реле будуть дорівнювати:

    Ú
Номінальні зведені значення напруги, струму і потужності генератора з врахуванням коливання напруги у живлячий мережі:

(2.10)

Фактичні зведені значення цих величин повинні визначатись з врахуванням коефіцієнта градації напруги джерела живлення Ктр:

(2.11)

Фактичний коефіцієнт перевантаження одноелементного приймача (реле):

(2.12)

де Uпер.ф – фактична напруга перевантаження реле;

Uр – робоче значення напруги реле;

Кз ср – коефіцієнт запасу по спрацюванню колійного реле;

Ки – коефіцієнт нестабільності напруги джерела живлення;

– модуль комплексу максимального значення опору передачі загальної схеми заміщення РК в нормальному режимі при rи min;

– модуль мінімального значення опору передачі загальної схеми заміщення РК в нормальному режимі при rи max = ¥.

Опори передачі загальної схеми заміщення РК в нормальному режимі розраховуються за такими формулами:

(2.13)

де A, B, C і D – коефіцієнти рейкового чотириполюсника при rи min; A¥ = 1; B¥ = Z = zl, C¥ = 0; D¥= 1 – при rи max = ¥.

Коефіцієнт перевантаження ФЧП по обертальному або тяговому моменту:

(2.14)

де jп – аргумент комплексу Zп max;

jп¥ – аргумент комплексу Zп min.

Значення опорів Zп max і Zп min визначаються по формулах (2.13).

Коефіцієнт нестабільності напруги джерела живлення

Ки = Umax / Umin.

Для акумуляторів Ки = 1,26, для трансформаторів Ки = 1,21, для статичних параметричних перетворювачів, які мають часткову стабільність вихідної напруги, Ки = 1,05.

Шунтовий режим

Шунтовим режимом називається такий стан зайнятого рухомим складом рейкового кола, за якого колійний приймач видає дискретну інформацію «зайнято». Така інформація буде надійною, якщо при шунтуванні рейкового кола хоч би однією колісною парою рухомого складу, струм у колійному приймачі зменшиться до величини струму відпадання якоря (сектора) колійного реле в разі безперервного живлення РК або надійного не притягання при імпульсному живленні при критичних вимогах для шунтового режиму: Umax, zmin, rи mах, pш кр. (критична відносна координата знаходження поїзного шунта на рейках).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)