Оцінити працездатність рейкового кола в контрольному режимі можна тільки теоретично з використанням непрямого метода.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінити працездатність рейкового кола в контрольному режимі можна тільки теоретично з використанням непрямого метода.Критерієм надійності контрольного режиму є співвідношення:

Кк ³ 1,

де К – коефіцієнт чутливості рейкового кола до обірваної (пошкодженої) рейки.

Слід зазначити, що критичні значення rи кр. і p кр. повинні визначатись на основі попередніх розрахунків для кожного РК окремо. Для цих розрахунків потрібен громіздкий математичний апарат, тому в роботі прийняті способи допущений і спрощений, котрі незначно впливають на точність результатів.

Для розрахунку контрольного режиму можливе використання основної схеми заміщення (рис. 11).

Aк Bк Cк Dк
Z´вх. н

           
     
 
 


Zвх. к

       
   
 


Рис.11. Основна схема заміщення рейкового кола в контрольному режимі

Аналітичні вирази для коефіцієнтів рейкового чотириполюсника в контрольному режимі визначають при таких допущеннях: Також встановлено, що для більшості схем РК існує означене критичне значення постійного поширення (gl)кр. При цьому arg(gl)кр. = j/2,

де j – аргумент опору рейок.

Для рейкових кіл змінного струму частотою 50 Гц (gl)кр. = 1,35еj32,5°, а для РК 25 Гц (gl)кр. = 1,13еj26°.

Дослідами визначена критична відносна координата пошкодження рейки. При однакових опорах по кінцях РК p кр. = 0,5 (середина кола).З врахуванням вказаних допущеннях і закономірностях виведені уніфіковані формули для розрахунку коефіцієнтів рейкового чотириполюсника (Aк, Bк, Ск і Dк) в контрольному режимі:

(4.1)

де – коефіцієнт, якій врахує взаємоіндукцію рейок;

Zм = jw М12 – опір взаємоіндуктивності між рейками (для частоти 50 Гц М12 = 0,00128e-j7° Гн; для частоти 25 Гц М12 = 0,00135e-j6,67°Гн);

m – коефіцієнт відносного розподілу провідності двох контурів рейки – земля.

Цей коефіцієнт залежить від характеру верхньої будови колії:

дерев’яні шпали і щебеневий баласт m = 0,18;

дерев’яні шпали і пісочний баласт m = 0,33;

залізобетоні шпали з дюбелями і щебеневий баласт m = 9,1;

S1 і S2 коефіцієнти схем, які врахують наявність дросель-трансформаторів на живлячому і релейному кінцях рейкового кола:

РК змінного струму з дросель-трансформаторами на обох кінцях кола: S1 = 1 і S2= 1;

РК змінного струму з дросель-трансформатором тільки на живлячому кінці:

і S2 = 1;

РК змінного струму з дросель-трансформатором тільки на релейному кінці:

S1 = 1 і S2 = .

Розрахунок контрольного режиму рейкового кола безпосереднім методом з визначенням коефіцієнта контрольного режиму Кк

Для визначення коефіцієнта Кк можливо прийняти основну схему заміщення рейкового кола (рис. 9), і для неї розраховувати коефіцієнт контрольного режиму методом порівняння напруг:

Кк = . (4.2)

Величина , що входить до (4.2), береться з розрахунку нормального режиму.

Допустиме значення напруги в контрольному режимі визначається з співвідношення:

(4.3)

де – струм надійного не спрацювання приймача в контрольному режимі. Значення Iср береться з паспорту реле при ідеальних фазових відношеннях;

Zпк – комплексний опір передачі загальної схеми заміщення в контрольному режимі.

Опір передачі Zпк розраховується по формулі:

(4.4)

Коефіцієнти чотириполюсника рейкової лінії в контрольному режимі визначаються по формулах (4.1).

Для рейкового кола змінного струму з ФЧП коефіцієнт контрольного режиму розраховується так само, як і для РК з одноелементним приймачем, методом порівняння напруг. При цьому враховується несприятливий вплив кута розладу ФЧП на нормальний режим і сприятливий вплив на контрольний режим

(4.5)

де jп – аргумент комплексу , якій дорівнює аргументу опору Zп;

jпк– аргумент комплексу Zпк.

Модуль значення розраховується по формулі (4.3), а величина береться з розрахунку нормального режиму (2.8).

Режим АЛСН

Режимом автоматичної локомотивної сигналізації безперервного типу (АЛСН) називається такий стан справного і зайнятого рухомим складом рейкового кола, за якім у рейковій петлі створюється рівень кодового сигналу достатнього для надійної дії локомотивного приймача при його знаходженні на віддаленому від генератора кінці рейкової лінії.

Критерієм надійності режиму АЛСБ є співвідношення:

Кл = Iлф min / Iлн ³ 1,

де Кл – коефіцієнт режиму АЛСБ;

Iлф minфактичний мінімальний струм в рейковій лінії при критичному сполученні основних параметрів (Umin, zmax, rи min, p = 0);

Iлн – нормативний струм АЛСН у рейках, якій достатній для стійкої роботи локомотивного приймача.

Нормативний струм Iлн дорівнює:

при автономної тязі – 1,2 А;

при електротязі постійного струму – 2 А;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.018 с.)