ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика злочинів у сфері обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів



Одним із найнебезпечніших наслідків наркотизму стала наркозлочинність, тобто злочинність, що стимулюється наркотиками. Наркозлочинність виявляється у вчиненні багатьох видів злочинів. Проте всі їх можна поділити на дві групи: злочини, що вчиняються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, тобто в операціях з ними, які передбачені у розділі XIII Кримінального кодексу України, та інші види злочинів різної спрямованості та галузевої належності, що вчиняються у стані наркотичного збудження (сп’яніння) під впливом вживання наркотиків.

Кримінальна відповідальність за ці злочини відповідає міжнародним договорам України, які передбачають обов'язки держав переслідувати осіб, винних в незаконному обігу предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров'я населення, в першу чергу наркотичних засобів. До них відносяться Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р., Конвенція про психотропні речовини 1971 р. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.

Всі вищевказані злочини своїм безпосереднім об’єктом впливу мають здоров’я населення. Проте їх єднає не лише це – головна спільна риса – предмет цих злочинів: наркотичні засоби (ст. ст. 305 – 309, 313 – 320 КК); психотропні речовини (ст.ст. 305 – 309, 313 – 314, 315, 317 – 320 КК); їхні аналоги (ст.ст. 305 – 309, 313 – 315, 317, 320 КК); прекурсори (ст.ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320 КК); снотворний мак і конопля (ст. 310 КК); отруйні і сильнодіючі речовини (ст. 321 КК); одурманюючі засоби (ст.ст. 322, 324 КК); мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326 КК); токсини (ст. 326 КК); допінг (ст. 323 КК); радіоактивно забруднені продукти та інша продукція (ст. 327 КК).[9]

Хоча в законі йдеться про предмет злочину у множині, кримінальне караним вважається також діяння, предметом якого є лише один вид наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів.

Відомості про предмет злочинів, пов'язаних з наркотиками, містяться у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі у цьому розділі - Перелік). Такий Перелік - це згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР. Перелік затверджується КМ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я і публікується в офіційних друкованих виданнях.

Наркотичні засоби - це речовини природно­го чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними, включені у відповідний перелік згідно із законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Найбільше розповсюдження в Україні має нелегальний обіг наркотиків рослинного по­ходження (маку або макової соломи і різних сортів конопель), з лікарських препаратів і речовин - кодеїн, кокаїн, морфін. Останнім часом почастішали випадки завезення в Україну героїну та інших так званих "важких" наркотиків. [3; с. 318]

Психотропні речовини- це включені до відповідного Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему чи викли­кати порушення сприйняття, емоцій, мислення або поведінки і становлять небезпеку для здо­ров'я населення у разі зловживання ними (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалін, алобарбітал тощо). [3; с. 318]

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речо­вини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. [3; с. 318]

Відповідно до нової редакції ст. 1 Закону "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" перелік цих засобів і речовин має затверджуватися КМ за поданням спеціально уповноваженого органу в галузі охорони здоров'я і публікуватися в офіційних друкованих виданнях. На час підготовки коментарю до цієї статті діє Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджений постановою КМ від 6 травня 2000 р. №770 (ОВУ. - 2000. - №19. -Ст. 789). Постановою КМ від 12 грудня 2002 р (ОВУ. - 2002. - №51, - Ст.2316) у цей перелік внесено зміни, наприклад, першу графу списків №1 та 2 доповнено вказівкою на такі наркотичні засоби, як кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину.

Враховуючи, що для визначення виду засобів і речовин, їх найменування і властивостей, з також для вирішення питання про те, чи належать ті або інші рослини до таких, що містить наркотики, необхідні спеціальні знання, суди при розгляді таких справ повинні мати висновок фахівця.

До наркотичних засобів і психотропних речовин належить значна кількість лікарських препаратів. Підчас проведення досліджень по створенню нового фармацевтичного препарату, як правило, визначається і вивчається низка продуктів, що мають подібні властивості, але дещо відрізняються за своєю молекулярною структурою. Це так звані аналоги. Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію котрих ці речовини відтворюють.

Прекурсори - це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку (зокрема етиловий ефір, ацетон, ефедрин; ангідрид оцтової кислоти, соляна і сірчана кислоти).[3; с. 318]

Для встановлення виду, назв і властивостей наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналога чи прекурсора, а також належності рослини до культур, які містять наркотичні засоби, необхідні спеціальні знання. Тому у справах даної категорії обов'язково має бути висновок експерта.

Злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів вчинюються в абсолютній більшості шляхом дії, а деякі з них і бездіяльністю. Прикладом бездіяльності може бути порушення правил зберігання і обліку наркотичних засобів, отруйних і сильнодіючих речовин, мікробіологічних та інших біологічних агентів або токсинів.

Прості склади злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів сконструйовані в основному як формальні (виключення складає заволодіння наркотичними засобами шляхом викрадення, привласнення, шахрайства і зловживання службовим становищем). Водночас деякі злочини проти здоров'я населення мають матеріальні склади (статті 325—327), які передбачають два види наслідків:

1) створення загрози заподіяння шкоди здоров'ю населення;

2) фактичне заподіяння такої шкоди.

Окрім того, матеріальні склади мають і деякі злочини з кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками (наприклад, незаконне введення в організм наркотичних засобів, якщо воно заподіяло середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому або заподіяння йому смерті (частини 2 і 3 ст. 314), порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, якщо воно спричинило їх нестачу у великих розмірах (ч. 2 ст. 320), спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 323).

Там, де закон передбачає матеріальні склади, у тому числі наслідок у вигляді створення загрози заподіяння шкоди здоров'ю населення, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є причинний зв'язок.

Будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку та вчинила діяння передбачені об’єктивною стороною конкретного складу злочину, як правило, може визнаватися суб’єктом злочину в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Водночас знижений вік відповідальності за заволодіння наркотичними засобами шляхом крадіжки, грабежу, розбою і вимагання – це відповідно фізичні особи, які досягли 14-річного віку. Водночас тільки спеціальним суб'єктом можливе вчинення таких злочинів, як заволодіння наркотичними засобами шляхом зловживання службовим становищем, незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів, порушення правил поводження з наркотичними засобами, отруйними і сильнодіючими речовинами, біологічними агентами чи токсинами.

Із суб'єктивної сторони злочини в сфері обігу наркотичних речовин характеризуються прямим умислом. Важливе значення для кваліфікації злочину при цьому має встановлення наявності або відсутності мети збуту наркотичних засобів, радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції та інших предметів. У більшості злочинів з матеріальним складом вина є тільки умисною (наприклад, викрадення, привласнення наркотичних засобів, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовою особою своїм службовим становищем.). Разом з тим, для таких злочинів, як по-рушення правил боротьби з епідеміями; порушення правил поводження з біологічними агентами чи токсинами; заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування характерна необережна форма вини до наслідків, хоч самі дії (бездіяльність) у вигляді порушення правил, можуть бути вчинені як умисно, так і через необережність.

Як висновок можна зазначити, злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів — це передбачені кримінальним законом винні, суспільно небезпечні діяння, які створюють загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров'ю невизначеного кола осіб, підривають заснований на законі порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні.





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.006 с.)