ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (статті 305; 306; 307; 309; 310; 311; 318; 319 та 320 КК України)Контрабанда наркотичних засобів, психотропних ре­човин, їх аналогів або прекурсорів (Стаття 305 КК)

Основним об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері забезпечення порядку переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України та охорони здоров’я населення.

Об'єктивна сторонаконтрабанди може бути здійснена у двох формах активних дій - переміщення через митний кордон України: а) поза митним контролем або б) з приховуванням від митного контролю.

Незаконне переміщення предметів поза митним контролем – складає перелік наступних дій:

- переміщення через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (тобто поза зонами митного контролю),

- переміщення поза часом здійснення митного оформлення,

- переміщення з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання посадовими особами митного органу своїм службовим становищем.

Незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю (ст. 352 Митного кодексу):

- їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення,

- шляхом надання одним товарам вигляду інших,

- з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

Відповідно до п. 37 ст. 1 МК під спеціально виготовленим сховищем (тайником) треба розуміти сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо.

Використанням інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення предметів, можуть визнаватися, зокрема, приховування останніх у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини, а також надання одним предметам вигляду інших (зміна їхніх зовнішніх ознак - форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони контрабанди є місце вчинення злочину – це митний кордон, тобто межі митної території України, які збігаються з державним кордоном, за виключенням кордонів спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону Ук­раїни.

Злочин визнаєтьсязакінченим з мо­менту фактичного виявлення у винного під час митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на території України або при спробі перетнути державний кордон України в іншому місці, поза зоною митного контролю.

Якщо вищеназвані предмети виявлено до переміщення через митний кордон України (під час огляду чи переогляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі, багажу або особистого огляду тощо), діяння являється замахом на контрабанду і кваліфікується за ст.15 та ст. 305 КК.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів і незаконне перевезення або пересилання їх за межі території України необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 307 або ст. 309 і як контрабанда за ст. 305 КК.

Незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і пре­курсорів через митний кордон України в поєднанні з протиправними наркоопераціями, які були скоєні на її території до вивезення вказаних засобів, утворює сукупність злочинів - за ст. 306 або 309 та ч. 1 ст. 15 і 305; дії, які були пов'язані з їх збутом або використанням для особистих потреб в межах України, і скоєні після контрабанди таких засобів, — за сукупністю злочинів, передбачених ст. 305, 307 або 309.

Контрабанда вважається вчиненою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 305 КК) тоді, коли в її здійсненні брали участь декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне її вчинення. Діяння кожного із співвиконавців кваліфікуються за ч. 2 ст. 305 КК незалежно від того, яку роль виконувала особа у злочині. У разі, коли особа вчинила контрабанду у співучасті з організатором, підбурювачем, пособником, зазначена кваліфікуюча ознака відсутня.

Суб’єктивна сторона злочинухарактеризується виною у формі пря­мого умислу: Винний усвідомлює незаконність своїх дій по пере­міщенню засобів і речовин через митні кордони чи поза митним контролем і бажає в обхід встановлених правил ввезти їх в Україну чи вивезти з неї.

Суб’єкт злочинузагальний: це особа, яка на момент вчинення контрабанди досягла 16-річного віку.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Стаття 306 КК)

Об’єктомзлочину євизначений законо­давством порядок використання правомочними суб'єктами кош­тів, отриманих від реалізації наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Предметом розглядуваного злочину являються кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у будь-якому вигляді (грошові кошти, матеріальні цінності та ін.).

Об’єктивну сторону злочину утворюють такі діяння як:

а) розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах;

б) використання таких коштів для придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб;

в) використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – це внесення грошових коштів (готівкових або безготівкових) на рахунок будь-якої фінансової установи (банку, кредитної спілки), в тому числі відкриття накопичувальних, депозитних рахунків, переведення коштів з одного рахунка на інший, внесення їх у фонди підприємств, установ або організацій чи у фонди їх філій, придбання акцій підприємств та інші подібні дії.

Придбання об'єктів, майна, що підлягають приватизації – це здійснення правочину по відношенню до майна шляхом викупу, через тендер (міжнародні торги) або на аукціоні, купівля їх частки (акцій, майнового паю) підприємств. Майно, яке може бути предметом угоди, - це цінні папери, речі, рухоме майно: транспортні засоби; об’єкти (нерухоме майно): земельні ділянки, будинки, виробничі будівлі, транспортні системи.

Розміщення коштів, як і придбання об’єктів чи майна, може бути здійснене безпосередньо особою, яка отримала кошти чи майно від незаконного обігу, а також через залучення посередників, які виступають в таких випадках співучасниками злочину. Обов’язковою умовою притягнення такої категорії осіб до кримінальної відповідальності є факт усвідомлення ними джерела отримання коштів в результаті незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Обладнання для виробничих або інших потреб це - устаткування, виробничі лінії, апаратура, прилади та будь-які механізми або пристрої, призначені для виробничої та іншої господарської діяльності, щодо яких здійснюються правочини за рахунок коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Використання доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу - це надання їх для вчинення будь-яких незаконних діянь щодо наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що забезпечує незаконний обіг цих предметів в подальшому. До таких діянь, зокрема, відносяться оренда земельних ділянок для незаконного культивування снотворного маку чи конопель, подальше культивування цих рослин; фінансування виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення наркотичних засобів та інших предметів; надання коштів для придбання та обладнання приміщень з метою їх утримання для незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин тощо.

Злочин є закінченим з моменту вкладення особою фінансових кош­тів, одержаних від наркобізнесу, в банк, підприємство чи іншу структуру, приватизації об'єктів; придбання облад­нання для господарчого товариства або фінансування найнятих осіб для виконання будь-якої діяльності в сфері незаконного обігу.

Якщо використання коштів, здобутих від незаконного обігу, поєднується із вчиненням інших незаконних дій, - виробництвом, збутом, викраденням, вимаганням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 306 та відповідно за статтями 307, 308, 309, 311, 312 КК.

За ознакою повторнокваліфікується вчинення двох або більше фактів використання коштів у будь-якій із форм діяння, передбаченого ч. 1 ст. 306: це розміщення коштів, здобутих від незаконної діяльності, у фінансовій установі, послідуюче їх використання для приватизації об'єктів або здійснення фінансових операцій, в тому числі і придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або здійснення будь-яких інших незаконних дій з метою продовження незаконного обігу вказаних засобів або речовин. Послідовність, кількість операцій з коштами, здобутими від незаконних діянь, на кваліфікацію злочину не впливають.

Кваліфікація злочину як використання коштів у великих розмірах здійснюється у випадках, якщо сума коштів становить двісті і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Суб’єктивна сторона злочинухарактеризується виною у формі прямого умислу: винний усвідомлює протиправний характер своїх дій, спрямованих на "відмивання" (легалізацію) фінансових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотроп­них речовин чи прекурсорів, і бажає набути права влас­ності на вкладені у банк, підприємство кошти (майно), придбати об'єкт, що підлягає приватизації, або обладнання для виробничих та інших потреб чи використати такі кошти (майно) з метою продовження наркобізнесу.

Суб’єкт злочину – це особа, яка досягла 16-річного віку, володіє правоздатністю, тобто фізична особа, яка згідно з положеннями цивільного і фінансового права може здійснювати угоди купівлі-продажу, вкладати інші угоди і нести відповідальність за них.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.008 с.)