ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВQ1 З яких марок сталі виготовляють бокові рами балки візка мод. 18-100?

Варіанти відповідей:

V1 – 20ГФЛ;

V2 – 55С2 або 60С2;

V3 – 30ГСЛ;

V4 – 32Х06Л;

V5 – з марок, що вказані у пп. V1, V3 та V4.

 

Q2 Якому виду термообробки підлягають бокові рами та надресорні балки візка

мод. 18-100?

Варіанти відповідей:

V1 – гартуванню;

V2 – нормалізації;

V3 – високому от пуску;

V4 – всім зазначеним вище видам;

V5 – видам, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q3 З яких марок сталі виготовляють надресорні балки візка мод. 18-100?

Варіанти відповідей:

V1 – 30ГСЛ;

V2 – 55С2 або 60С2;

V3 – 30ГСЛ;

V4 – 20ГФЛ;

V5 – з марок, що вказані у пп. V1, V3 та V4.

 

Q4 Яка може бути у зібраному візку мод. 18-100 висота від головки рейки до поверхні підп’ятникового місця?

Варіанти відповідей:

V1 – 803 мм;

V2 – 813 мм;

V3 – 785 мм;

V4 – 1524 мм;

V5 – будь яка, що зазначена у пп. V1, V2, V3.

 

Q5 Які розміри контролюють на візку мод. 18-100, що складений на механізованій потоковій лінії?

Варіанти відповідей:

V1 – висоту від головки рейки до поверхні підп’ятникового місця;

V2 – відстань між осями ковзунів;

V3 – відстань між стінками ресорного прорізу в бокових рамах;

V4 – відстань від площини підп’ятникового місця до робочої площини ковзунів;

V5 – розміри, що вказані у пп. V1, V2 та V4.

 

Q6 Як виготовляють вертикальні та горизонтальні важелі гальмової важільної передачі вагону?

Варіанти відповідей:

V1 – куванням;

V2 – литтям;

V3 – штампуванням;

V4 – екструзією;

V5 – методами, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q7 Як виготовляють затяжки горизонтальних важелів гальмової важільної передачі?

Варіанти відповідей:

V1 – куванням;

V2 – литтям;

V3 – штампуванням;

V4 – екструзією;

V5 – методами, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q8 Яке навантаження прикладається до тріангеля під час його випробування на розривання?

Варіанти відповідей:

V1 – з розрахунку 175 МПа в найбільш слабкому місці;

V2 – 12 т;

V3 – 18 т;

V4 – 10 т;

V5 – 15 т.

 

Q9 Яким повинен бути вихід штоку гальмового циліндра при регулюванні важільної передачі у пасажирських вагонів?

Варіанти відповідей:

V1 – 75...100 мм;

V2 – 90...120 мм;

V3 – 130...160 мм;

V4 – 125 мм;

V5 – 95 мм.

 

Q10 Яким повинен бути вихід штоку гальмового циліндра при регулюванні важільної передачі у вантажних вагонів?

Варіанти відповідей:

V1 – 75...150 мм;

V2 – 70 мм;

3 – 65 мм.

V4 – будь який з вказаних вище;

V5 – ті, що вказані у пп. V2 та V3.

 

Q11 З якої сталі виготовляються циліндрові гвинтові пружини вагонів?

Варіанти відповідей:

V1 – 30ГСЛ;

V2 – 55С2 або 60С2;

V3 – 30ГСЛ;

V4 – 20ГФЛ;

V5 – з марок, що вказані у пп. V1, V3 та V4.

 

Q12 В чому полягають особливості складання важільної передачі на візках та вагоні ?

Варіанти відповідей:

V1 – усі валики повинні бути направлені головками в один бік;

V2 – валики, що встановлені вертикально, повинні бути розташовані головками наверх;

V3 – вертикальні важелі повинні мати з боку штоку більший нахил ніж протилежний;

V4 – в тому, що вказано у пп. V1 та V2;

V5 - в тому, що вказано у пп. V2 та V3.

 

Q13 В чому полягають особливості складання важільної передачі на візках та вагоні ?

Варіанти відповідей:

V1 – усі валики повинні бути направлені головками в один бік;

V2 –горизонтальні важелі повинні мати одинакові нахили з обох боків;

V3 – валики, що встановлені вертикально, повинні бути розташовані головками наверх;

V4 – в тому, що вказано у пп. V1 та V2;

V5 - в тому, що вказано у пп. V1 та V3.

 

Q14 Яким чином регулюється важільна передача на вантажному вагоні?

Варіанти відповідей:

V1 – вертикальні важелі повинні мати одинакові нахили з обох боків;

V2 – горизонтальні важелі повинні мати з боку штоку більший нахил, ніж протилежний;

V3 – вихід штока повинен бути 130...160 мм;

V4 – у відповідності з пп. V1 та V2;

V5 – у відповідності з пп. V1 та V3.

 

Q15 Яким чином регулюється важільна передача на пасажирському вагоні?

Варіанти відповідей:

V1 – горизонтальні важелі повинні мати з боку штоку більший нахил, ніж протилежний;

V2 – вихід штока повинен бути 130...160 мм;

V3 – вертикальні важелі повинні мати одинакові нахили з обох боків;

V4 – у відповідності з пп. V1 та V3;

V5 – у відповідності з пп. V1, V2 та V3.

 

Q16 З якою різницею діаметрів по колу катання підбирають колісні пари у одному візку при його збиранні?

Варіанти відповідей:

V1 – не більше 4 мм;

V2 – не більше 2 мм;

V3 – не більше 6 мм;

V4 – не більше 3 мм;

V5 – не більше 1 мм.

 

Q17 Яка різниця баз бокових рам одного візка допускається при його складанні?

Варіанти відповідей:

V1 – не більше 4 мм;

V2 – не більше 2 мм;

V3 – не більше 3 мм;

V4 – не більше 5 мм;

V5 – не більше 6 мм.

 

Q18 З яких марок сталі виготовляють тяги, важелі та валики?

Варіанти відповідей:

V1 – 09Г2С, 10Г2С;

V2 – 09Г2С, 09Г2, 09Г2Д;

V3 – 09Г2С, Ст3;

V4 – 20Л, Ст3;

V5 – 09Г2С, Ст3.

 

Q19 З яких матеріалів виготовляють фрикційні клини?

Варіанти відповідей:

V1 – сталь 20ГЛ, 55С2;

V2 – чавун СЧ-25, сталь 20Л;

V3 – чавун СЧ-25, Ст3;

V4 – Ст3, сталь 40Х;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q20 З яких матеріалів виготовляють бокові рами?

Варіанти відповідей:

V1 – ШХ-4;

V2 – 55С2;

V3 – СЧ-25;

V4 – Ст3;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q21 З яких матеріалів виготовляють надресорні балки?

Варіанти відповідей:

V1 – 20ГЛ;

V2 – ШХ-4;

V3 – 55С2;

V4 – СЧ-25;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q22 З якої операції починається технологічний маршрут виготовлення несучих елементів візків вантажних вагонів?

Варіанти відповідей:

V1 – приготування формовочних та стрижневих сумішей;

V2 – вибивка опок;

V3 – виливання деталі;

V4 – з’єднання опок;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q23 За якої температури відлиті бокові рами та надресорні балки підлягають нормалізації?

Варіанти відповідей:

V1 – 710±20ºС;

V2 – 450±50ºС;

V3 – 170±5ºС;

V4 – 915±15ºС;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q24 За якої температури відлиті бокові рами та надресорні балки підлягають нормалізації?

Варіанти відповідей:

V1 – 915±15ºС;

V2 – 150±20ºС

V3 – 210±35ºС;

V4 – 1000±15ºС;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q25 Яка може бути різниця між діаметрами коліс при складанні візка?

Варіанти відповідей:

V1 – 5 мм;

V2 – 6 мм;

V3 – 100 мм;

V4 – 1 мм;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Технологія виготовлення візків пасажирських вагонів

 

Q1 З яких профілів виготовляють бокову повздовжню балку рами візка типу “КВЗ-ЦНИИ”?

Варіанти відповідей:

V1 - з двотавру № 10;

V2 – з двох швелерів № 20;

V3 – із штампованих листів товщиною 14 мм;

V4 – з усіх вище названих профілів;

V5 – з профілів, що вказані у пп. V1 та V3.

 

Q2 Які типи напівавтоматів використовують при зварюванні елементів надресорної балки візка типу „КВЗ-ЦНИИ” в умовах серійного виробництва?

Варіанти відповідей:

V1 – ТС-32;

V2 – А-537;

V3 – А-547У;

V4 – всі вище названі типи півавтоматів;

V5 – типи півавтоматів, що вказані у пп. V2 та V3.

 

Q3 Які елементи входять в комплект зварювальної конструкції надресорної балки візка типу „КВЗ-ЦНИИ”?

Варіанти відповідей:

V1 – верхній пояс, хрестовини, опорні елементи;

V2 – бокові листи, опори ковзунів, кронштейни повідців;

V3 – середні поперечні балки;

V4 – елементи, що зазначені у пп. V1 та V2;

V5 - елементи, що зазначені у пп. V1 та V3.

 

Q4 З якою метою оснащують позицію механізованої потокової лінії складання пасажирських візків спеціальним гідравлічним стендом, що імітує вертикальне навантаження від маси вагона?

Варіанти відповідей:

V1 – для стискання пружинних комплектів ЦРП;

V2 – для з’єднання піддона ЦРП з рамою візка;

V3 – для регулювання зазорів у ковзунах візка;

V4 – для всього зазначеного вище;

V5 – для того, що вказано у пп. V1 та V2.

 

Q5 Який час витримки відливок надресорної балки та бокової рами для рівномірного та поступового охолодження?

Варіанти відповідей:

V1 – 8-10 годин;

V2 – 12 годин;

V3 – 4 години;

V4 – 1-1,5 години;

V5 – немає вірної відповіді.

 

Q6 Яку конструкцію має візок моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – штамповано-зварювальну;

V2 – відлиту;

V3 – штамповану;

V4 – ковану;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q7 З якого матеріалу виготовляють повздовжні допоміжні та кінцеві поперечні балки рами візка моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – алюміній;

V2 – чавун;

V3 – латунь;

V4 – сталь;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q8 З якого матеріалу виготовляють повздовжні допоміжні та кінцеві поперечні балки рами візка моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – алюмінію;

V2 – чавуну;

V3 – бронзи;

V4 – поліаміду;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q9 За допомогою яких моделей зварювальних напівавтоматів з’єднують складові частини рами візка моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – А-537, А-547У;

V2 – У-245, А-537;

V3 – О-895, Е-395;

V4 – Е-459, Е-547У;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q10 У якому середовищі проводять зварювальні роботи з використанням напівавтоматів А-547У, А-573 при виготовленні візків моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – у кисневому;

V2 – під флюсом;

V3 – у азотованому;

V4 – у вуглекислому;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q11 Які наступні операції після дрібоструминної обробки при виготовленні рами візка моделі КВЗ-ЦНИИ?

Варіанти відповідей:

V1 – фарбування, сушіння;

V2 – мийка, сушіння;

V3 – зварювання, фарбування;

V4 – які зазначені у пп. V2 та V3;

V5 – немає правильної відповіді.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.013 с.)