ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІСНИХ ПАРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІСНИХ ПАРЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ТВРВ

Q1 Що вивчає наука ТВРВ ?

Варіанти відповідей:

V1- технологію вагонобудування та ремонту вагонів;

V2 – сутність, взаємодію, розвиток технологічних процесів, що використовуються при виготовленні та ремонті вагонів;

V3 – теоретичні та практичні аспекти технологічних процесів виготовлення та ремонту вагонів;

V4 – все, що зазначено вище;

V5 – те, що зазначено у пп. V1 та V3.

 

Q2 Як називають сукупність методів обробки, виготовлення, змінювання стану, якостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, які відбуваються в процесі виробництва продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – процесом виробництва;

V2 – виробництвом;

V3 – технологія;

V4 – організація виробництва;

V5 – нема правильної відповіді.

 

Q3 Як зветься визначена послідовність операцій, яка передбачає змінювання розмірів, виду, форми, стану або взаємного розташування та з’єднання предметів праці з метою отримання готової продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – виробничий процес;

V2 – технологічна операція;

V3 – технологічний процес;

V4 – виготовлення продукції;

V5 – так як зазначено у пп. V2 та V4.

Q4 Як зветься сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення або ремонту виробів, що випускаються?

Варіанти відповідей:

V1 – процес виготовлення або ремонту;

V2 – технологія виробництва;

V3 – технологічний процес;

V4 – випуск продукції;

V5 – виробничий процес.

Q5 Яка мета виробничого процесу на вагонобудівних підприємствах?

Варіанти відповідей:

V1 – конструкція та обсяги виробництва;

V2 – усунення несправностей у складових частинах та вагоні у цілому;

V3 – виготовлення вагонів та їх частин;

V4 – у всьому вище зазначеному;

V5 – у тому, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q6 Яка мета виробничого процесу на вагоноремонтних підприємствах?

Варіанти відповідей:

V1 – виготовлення вагонів та їх частин;

V2 – усунення несправностей у складових частинах та у вагонах у цілому;

V3 – відновлення експлуатаційних параметрів та працездатності вагона;

V4 – у всьому вище зазначеному;

V5 – у тому, що зазначено у пп. V2 та V3.

Q7 З яких процесів складається сучасний виробничий процес виготовлення або ремонту вагона?

Варіанти відповідей:

V1 – основних, допоміжних, обслуговуючих;

V2 – головних, додаткових, зберігаючих;

V3 – виготовлення, ремонту;

V4 – з усіх вище зазначених та випробувальних;

V5 – з процесів, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q8 Якими вважаються виробничі процеси, наслідком яких є безпосередній випуск готової продукції підприємства – вагонів або запасних частин?

Варіанти відповідей:

V1 – головними;

V2 – допоміжними;

V3 – основними;

V4 – виготовлення продукції;

V5 – процесами, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q9 Якими вважаються виробничі процеси, що сприяють основному виробництву і здійснюються з метою забезпечення його матеріалами, інструментом, електроенергією, киснем, стислим повітрям?

Варіанти відповідей:

V1 – сприятними;

V2 – допоміжними;

V3 – обслуговуючими;

V4 – споряджувальними;

V5 – основними;

 

Q10 Якими вважаються виробничі процеси, що сприяють нормальному виконанню основного виробництва, але не створюють ніякої продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – сприятними;

V2 – допоміжними;

V3 – обслуговуючими;

V4 – споряджувальними;

V5 – нема правильної відповіді.

 

Q11 На які види робіт на вагонобудівному заводі розробляються технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – ливарні, кувальні, штампувальні, зварювальні, фарбувальні;

V2 – механічна обробка, складальні;

V3 – монтажні роботи, випробувальні;

V4 – на усі вище зазначені роботи;

V5 – на роботи, що зазначені у пп. V1 та V2, а також відновлювальні.

 

Q12 На які види робіт на вагоноремонтному заводі розробляються технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – кувальні, штампувальні, зварювальні, фарбувальні;

V2 – механічна обробка, складальні, монтажні роботи, випробувальні;

V3 – розбиральні та відновлювальні;

V4 – на усі вище зазначені;

V5 – на роботи, що зазначені у пп. V1 та V3.

Q13 Як зветься частина технологічного процесу, яка виконується одним робітником або бригадою на одному робочому місці над одним або кількома предметами праці?

Варіанти відповідей:

V1 – позиція.

V2 – технологічна операція;

V3 – технологічний перехід;

V4 – робочий хід;

V5 – робоче місце.

 

Q14 Які складові частини може містити у собі технологічна операція?

Варіанти відповідей:

V1 – поставлення, позиції, установи;

V2 – технологічні та допоміжні переходи;

V3 – робочі та допоміжні ходи;

V4 – усі вище зазначені частини;

V5 - частини, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q15 При яких умовах закінчується одна технологічна операція і починається інша?

Варіанти відповідей:

V1 – перехід робочих з одного місця на друге;

V2 – переміщення виробу, що обробляється з одного робочого місця на друге;

V3 – коли змінюється рижим роботи обладнання;

V4 – при будь якій умові, що зазначено вище;

V5 – при будь якій умові, що зазначено упп. V1 та V2.

 

Q16 Як зветься виріб, який виготовлений з однорідного по найменуванню та марці матеріалу без застосування складальних операцій?

Варіанти відповідей:

V1 – деталь;

V2 – заготовка;

V3 – комплект;

V4 – запчастина;

V5 – складальна одиниця.

 

Q17 Як зветься виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню поміж собою на підприємстві яке виготовляє цей виріб за допомогою складальних операцій?

Варіанти відповідей:

V1 – деталь;

V2 – заготовка;

V3 – комплект;

V4 – запчастина;

V5 – складальна одиниця.

Q18 Що повинен передбачати технологічний процес, що розробляється?

Варіанти відповідей:

V1 – підвищення якості продукції та продуктивності праці;

V2 – зниження собівартості продукції та поліпшення умов праці й безпечну роботу виконавців;

V3 – підвищення рівня механізації та автоматизації;

V4 – все, що зазначене вище;

V5 – те, що зазначене у пп. V1 та V3.

 

Q19 По яким ознакам різняться технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні та робочі;

V2 – організації виробництва.

V3 – ступеню деталізації описування;

V4 – усі вище названі види;

V5 – види, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q20 Як називають технологічні процеси виготовлення (ремонту) виробу одного найменування, типорозміру та виконання його незалежно від типу виробництва?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні;

V2 – допоміжні;

V3 – одиничні;

V4 – типові;

V5 – види, що зазначені у пп. V1 та V4.

Q21 Як називають технологічні процеси виготовлення (ремонту) групи виробів з загальними конструктивними або технологічними ознаками?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні;

V2 – конструктивні;

V3 – загальні;

V4 – типові;

V5 – групові.

 

Q22 Як називають технологічні процеси у яких скорочене описування усіх технологічних операцій у маршрутних картах в послідовності їх виконання без указівки переходів та технологічних режимів?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочені;

V2 – маршрутні;

V3 – операційні;

V4 – послідовні;

V5 – загальні.

 

Q23 Як називають технологічні процеси у яких скорочене описування технологічних операцій у маршрутних картах в послідовності їх виконання, з повним описуванням окремих операцій в інших технологічних документах?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочені;

V2 – маршрутно-операційні;

V3 – операційні;

V4 – послідовні;

V5 – повні.

 

Q24 На основі чого розробляється технологічний процес при відсутності типового технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – на основі операційного технологічного процесу;

V2 – використанні раніш прийнятих прогресивних рішень, що містяться у діючих технологічних процесах аналогічних виробів;

V3 – аналізу базової, керівної та довідкової інформації;

V4 – на основі всього, що зазначено вище;

V5 – на основі того, що зазначено у пп. V1 та V3.

 

Q25 Як поділяється початкова інформація щодо розробки технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочену, маршрутну, маршрутно-операційну;

V2 – послідовну, операційну, одиничну;

V3 – базову, керівну, довідкову;

V4 – конструкторську, технологічну;

V5 – конструкторсько-технологічну.

 

Q26 Як зветься інформація яка має конструкторська документація на виріб, а також планова програма виготовлення (ремонту) цього виробу?

Варіанти відповідей:

V1 – базова;

V2 – конструкторська;

V3 – виробнича;

V4 – планова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V4.

 

Q27 Як зветься інформація, яка включає дані, що містяться у державних та галузевих стандартах, які встановлюють вимоги до технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – стандартна;

V2 – керівна;

V3 – базова;

V4 – довідкова.

V5 – інформація, що зазначена у пп. V1 та V3.

 

Q28 Як зветься інформація яка включає дані, що містяться у документації на існуючи одиничні та типові технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – керівна;

V2 – базова;

V3 – довідкова;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V3.

 

Q29 Як зветься інформація у якій міститься опис прогресивних методів виготовлення (ремонту) виробу?

Варіанти відповідей:

V1 – керівна;

V2 – базова;

V3 – довідкова;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V1 та V4.

 

Q30 Як зветься інформація що міститься у каталогах; паспортах; довідниках; альбомах засобів технологічного оснащення?

Варіанти відповідей:

V1 – довідкова;

V2 – базова;

V3 – конструкторська;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V4.

 

Q31 Які задачі вирішуються на етапі розробки технологічного процесу щодо складання технологічного маршруту виготовлення (ремонту)?

Варіанти відповідей:

V1 – визначення послідовності технологічних операцій та складу засобів технологічного оснащення;

V2 – обирання прогресивних рішень, що містяться у діючих технологічних процесах;

V3 – використання раніш прийнятих технологічних процесів виготовлення (ремонту) виробів;

V4 – усі вище названі задачі;

V5 - задачі, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q32 На які два види у залежності від призначення підрозділяються основні технологічні документи?

Варіанти відповідей:

V1 – основного призначення та допоміжного;

V2 – загального призначення та спеціального;

V3 – службового та широкого використання;

V4 – конструкторські та технологічні;

V5 – звичайного, залежного та спеціального.

 

Q33 Які види технологічних документів відносять до документів загального призначення?

Варіанти відповідей:

V1 – титульний лист (ТЛ);

V2 – карта ескізів (КЕ);

V3 – технологічна інструкція (ТІ);

V4 – усі види, що зазначені вище;

V5 – усі види, а також маршрутна карта (МК) та операційна карта (ОК).

 

Q34 Як називають документи які призначаються для маршрутно-операційного описування технологічного процесу ремонту вагонів з указівкою даних про обладнання, технологічну оснастку, матеріалів, нормативів та трудових витратах?

Варіанти відповідей:

V1 – технологічна карта (ТК);

V2 – маршрутно-операційна карта;

V3 – технологічна інструкція (ТІ);

V4 – маршрутна карта (МК);

V5 – документи, що зазначені у пп. V1 та V3.

 

Q35 Як зветься документ, який призначається для розробки технологічного процесу ремонту вагону по операціям з прив’язуванням до існуючих дефектів?

Варіанти відповідей:

V1 – операційна карта;

V2 – маршрутно-операційна карта;

V3 – технологічна інструкція (ТІ);

V4 – карта технологічного процесу ремонту (КТПР);

V5 – технологічна карта (ТК).

 

Q36 Яку структуру має позначення технологічного документу?

Варіанти відповідей:

V1 – код організації розробника;

V2 – код характеристики документації;

V3 – порядковий реєстраційний номер;

V4 – все вище зазначене;

V5 – те, що зазначене у пп. V1 та V2.

 

Q37 Яку структуру має код характеристики технологічної документації?

Варіанти відповідей:

V1 – вид документації;

V2 – вид технологічного процесу по організації;

V3 – вид технологічного процесу за методом виконання;

V4 – все вище зазначене;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q38 Який код характеристики технологічної документації присвоюється до маршрутної карти?

Варіанти відповідей:

V1 – 10;

V2 – 20;

V3 –25;

V4 – 40;

V5 – 50.

 

Q39 Який код характеристики технологічної документації присвоюється до карти ескізів?

Варіанти відповідей:

V1 – 10;

V2 – 20;

V3 –25;

V4 – 40;

V5 – 50.

 

Q40 Який код характеристики технологічної документації присвоюється до карти технологічного процесу дефектації?

Варіанти відповідей:

V1 – 10;

V2 – 20;

V3 –25;

V4 – 40;

V5 – 50.

 

Q41 З яких операцій складається підготовка вагонів, вузлів та деталей до ремонту у ВЧД або на ВРЗ?

Варіанти відповідей:

V1 – приймання вагонів у ремонт;

V2 – очищення;

V3 – розбирання та контроль стану;

V4 – з усіх вище зазначених операцій;

V5 – з операцій, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q42 Що взагалі перевіряють під час приймання вагонів у ремонт?

Варіанти відповідей:

V1 – наявність та комплектність складових частин вагону;

V2 – ступінь забруднення та нашарувань з пилу й мастила на вузлах вагона;

V3 – технічний стан складових частин вагону;

V4 – усе, що зазначено вище;

V5 – те, що зазначено у пп. V1 та V3.

 

Q43 З якою метою використовується очищення вагонів перед подаванням їх у ремонт на ВРП?

Варіанти відповідей:

V1 – для забезпечення якості ремонту;

V2 – з метою додержання технологічних вимог;

V3 – з метою додержання естетичних та санітарно-гігієнічних вимог;

V4 – з метою, що зазначено вище;

V5 – з метою, що зазначено у пп. V2 та V3.

 

Q44 Від чого залежить вибір способу очищення вагонів та їх вузлів і деталей перед подаванням у ремонт на ВРП?

Варіанти відповідей:

V1 – розмірів та форми виробів та виду їх забруднення;

V2 – наявності обладнання та ступеню діяння засобу, яке очищує матеріал;

V3 – санітарно-гігієнічних та економічних вимог;

V4 – від усього зазначеного вище;

V5 – від того, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q45 Що застосовується у якості робочого інструменту при механізованому очищенні вузлів та деталей вагонів?

Варіанти відповідей:

V1 – металеві дискові та торцеві щітки;

V2 – шарошки та шліфувальні кола;

V3 – голкофрези;

V4 – те, що зазначено вище.

V5 – те, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q46 За допомогою яких апаратів виконують пневмоабразивне очищення вагонів перед поставленням їх у ремонт?

Варіанти відповідей:

V1 – дробоструминних апаратів;

V2 – шарошок;

V3 – галтовочних апаратів;

V4 – за всима, що зазначені вище

V5 – за тими, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q47 Що може використовуватись для очищення деталей вагонів у дрjбоструминних апаратах крім сталевих або чавунних дрібин?

Варіанти відповідей:

V1 – металевий пісок;

V2 – здрібнений граніт або зерна корунду;

V3 – скляні кульки;

V4 – те, що зазначено вище;

V5 – те, що зазначено у пп. V2 та V3.

 

Q48 Як зветься грубе очищення в барабанах, що обертаються, невеликих за розмірами деталей, шляхом стикання поміж собою та наповнювачами?

Варіанти відповідей:

V1 – обдирання;

V2 – галтовка;

V3 – моніторне обтирання;

V4 – сухе барабанне очищення;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q49 Яку температуру мийних рідин потрібно піддержувати у вагономийних установках та машинах?

Варіанти відповідей:

V1 – 70-90 ºС;

V2 – 100-110 ºС;

V3 – 115-120 ºС;

V4 – 125-130 ºС;

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q50 За допомогою яких пристроїв виконується гідродінамічне очищення?

Варіанти відповідей:

V1 – галтовальних апаратів;

V2 – брандспойтів;

V3 – моніторних (гідромоніторних) мийних машин;

V4 – за допомогою усіх вище зазначених пристроїв;

V5 – за допомогою пристроїв, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q51 Для поверхні яких деталей застосовується пароводоструминне очищення?

Варіанти відповідей:

V1 – для позбавлення мастильних та брудних нашарувань з великогабарітних деталей;

V2 – для очищення від мастила та бруду мілких деталей;

V3 – для очищення внутрішніх поверхонь порожнистих деталей;

V4 – для вих вище зазначених;

V5 – для тих що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q52 Як класифікуються струминні машини по конструкції?

Варіанти відповідей:

V1 – тупикові та прохідні;

V2 – одно та багатокамерні;

V3 – одно та двохзонні;

V4 – з сушильними відсіками та без них;

V5 – по усім вище зазначеним ознакам.

 

Q53 Для виведення забруднень з яких за розмірами деталей використовують ультразвук?

Варіанти відповідей:

V1 – з будь-яких;

V2 – з мілких;

V3 – з великих;

V4 – з усіх вище зазначених

V5 – немає правильної відповіді.

 

Q54 З якою метою застосовується хімічний метод очищення вагонів, деталей та вузлів?

Варіанти відповідей:

V1 – зняття старих лакофарбових покриттів;

V2 – очищення поверхні від іржі;

V3 – перетворення іржі у ґрунтовку;

V4 – з метою, що зазначено у пп. V1, V2 та V3;

V5 – з метою, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q55 З якою метою застосовується термічний метод очищення поверхні деталей?

Варіанти відповідей:

V1 – очищення поверхні від старої фарби;

V2 – очищення поверхні від продуктів корозії;

V3 – очищення поверхні від мастильних забруднень;

V4 – з метою, що зазначено у пп. V1, V2 та V3;

V5 – з метою, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q56 Які частини вагону обов’язково демонтують у процесі розбирання?

Варіанти відповідей:

V1 – не придатні для використання, але які можна переробити на інші деталі;

V2 – відповідальні, від яких залежить безпека руху поїздів;

V3 – непридатні для використання й підлягають здаванню у металобрухт;

V4 – частини з тріщинами, розшаруванням металу, раковинами та пористостями;

V5 – ті, що зазначені у пп. V1 та V4.

 

Q57 Чим відрізняється розбирання пасажирського вагона при КР-2 від розбирання при КР-1?

Варіанти відповідей:

V1 – при КР-2 обсяг робіт по розбиранню збільшується;

V2 – при КР-1 обсяг робіт по розбиранню більше ніж при КР-2;

V3 – нічім не відрізняється;

V4 – засобами розбирання;

V5 – тим, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q58 На які групи сортують зняті з вагону деталі при розбиранні їх на ВРЗ або ВЧД?

Варіанти відповідей:

V1 – справні та несправні;

V2 – не придатні для використання, але які можна переробити на інші деталі;

V3 – не придатні для використання й підлягають здаванню у металобрухт;

V4 – на усі вище зазначені групи;

V5 – на групи, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q59 Як зветься неруйнівний контроль об’єктів з метою виявлення внутрішніх дефектів?

Варіанти відповідей:

V1 – ендоскопією.

V2 – дефектоскопією.

V3 – автоматизованим пошуком дефектів;

V4 – дефектацією;

V5 – не має правильної відповіді.

 

Q60 Які найбільш розповсюджені внутрішні дефекти бувають у деталях виготовлених методом лиття?

Варіанти відповідей:

V1 – ливарні тріщини.

V2 – газові та шлакові раковини.

V3 – неметалеві включення; полони.

V4 – усі вище зазначені дефекти.

V5 – дефекти, що зазначені у пп. V1 та V3.

 

Q61 Які найбільш розповсюджені дефекти (внутрішні) бувають у деталях які виготовленні куванням, штампуванням або прокаткою?

Варіанти відповідей:

V1 – неметалеві включення; полони; раковини.

V2 – розшарування металу.

V3 – тріщини; закати; волосовини.

V4 - усі вище зазначені дефекти.

V5 – дефекти, що зазначені у пп. V2 таV3.

 

Q62 Які найбільш розповсюджені дефекти бувають у зварювальних з’єднаннях?

Варіанти відповідей:

V1 – тріщини; непровари.

V2 – розшарування металу; полони.

V3 – раковини; пористості.

V4 – тріщини, що зазначені у пп. V1 та V2.

V5 – тріщини, що зазначені у пп. V1 та V3.

 

Q63 Які внутрішні дефекти можуть виникати у процесі термічної обробки деталей?

Варіанти відповідей:

V1 – раковини та пористості.

V2 – розшарування металу.

V3 – гартівні тріщини.

V4 – утомлені тріщини;

V5 - немає правильної відповіді.

 

Q64 Які внутрішні дефекти можуть виникати у процесі шліфування деталей?

Варіанти відповідей:

V1 – гартівні тріщини.

V2 – шліфувальні тріщини.

V3 – утомлені тріщини.

V4 – усі вище зазначені дефекти;

V5 - немає правильної відповіді.

 

Q65 Які внутрішні дефекти деталей можуть виникати у процесі експлуатації?

Варіанти відповідей:

V1 – утомлені тріщини;

V2 – гартівні тріщини;

V3 – газові та шлакові раковини; полони;

V4 – такі, що зазначені у пп. V1, V2 та V3;

V5 - немає правильної відповіді.

 

Q66 На які види у залежності від фізичного явища покладеного у їх основу, поділяються методи неруйнівного контролю?

Варіанти відповідей:

V1 – магнітний, акустичний та вихорострумовий;

V2 – радіаційний та проникаючими речовинами;

V3 – хімікотехнологічний та ультрахвильовий;

V4 – на усі вище зазначені;

V5 – на види, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q67 Які деталі вагонів підлягають випробуванню на розтягнення?

Варіанти відповідей:

V1 – деталі центрального ресорного підвішування пасажирських візків;

V2 – гальмові траверси, тріангелі та тяги;

V3 – стяжні болти поглинаючих апаратів;

V4 – усі вище зазначені деталі;

V5 – деталі, що зазначені у пп. V1 та V3.

 

Q68 Що з наведеного не входить до термічної обробки?

Варіанти відповідей:

V1 – нормалізація;

V2 – отжиг;

V3 – загартування;

V4 – кокіль;

V5 – немає вірної відповіді.

 

Q69 Показник трудової діяльності працівників, що характеризує кількість продукції виробленої за одиницю часу або витрати часу на виробництво одиниці продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – поперечно-гвинтова прокатка;

V2 – продуктивність;

V3 – трудомісткість;

V4 – виробничий процес;

V5 – немає вірної відповіді.

 

Q70 Сукупність усіх знарядь виробництва та дій людей необхідних на даному підприємстві для виготовлення та ремонту випускаючих виробів - це?

Варіанти відповідей:

V1 – виробничий процес;

V2 – продуктивність;

V3 – технологічний процес;

V4 – технологія;

V5 – трудомісткість.

 

Q71 Дайте визначення терміну «технологія»?

Варіанти відповідей:

V1 – це один із показників праці, що являє собою суму затрат живої праці на виробництво одиниці продукції;

V2 – це спосіб перетворення речовин в процесі виготовлення продукції, обробки та переробки матеріалів, складання готових виробів та контролю якості;

V3 – це група операцій, що виконується послідовно і які мають ознаки технологічної операції;

V4 – це визначена послідовність операцій, яка передбачає зміну або об'єднання предметів праці з метою отримання готової продукції ;

V5 – немає вірної відповіді.

 

Q72 Як називається вид абразивної обробки матеріалів з застосуванням спеціальних абразивних головок?

Варіанти відповідей:

V1 – нормалізація;

V2 – хонінговання;

V3 – відпуск;

V4 – хоніговка;

V5 – немає вірної відповіді.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ТВРВ

Q1 Що вивчає наука ТВРВ ?

Варіанти відповідей:

V1- технологію вагонобудування та ремонту вагонів;

V2 – сутність, взаємодію, розвиток технологічних процесів, що використовуються при виготовленні та ремонті вагонів;

V3 – теоретичні та практичні аспекти технологічних процесів виготовлення та ремонту вагонів;

V4 – все, що зазначено вище;

V5 – те, що зазначено у пп. V1 та V3.

 

Q2 Як називають сукупність методів обробки, виготовлення, змінювання стану, якостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, які відбуваються в процесі виробництва продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – процесом виробництва;

V2 – виробництвом;

V3 – технологія;

V4 – організація виробництва;

V5 – нема правильної відповіді.

 

Q3 Як зветься визначена послідовність операцій, яка передбачає змінювання розмірів, виду, форми, стану або взаємного розташування та з’єднання предметів праці з метою отримання готової продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – виробничий процес;

V2 – технологічна операція;

V3 – технологічний процес;

V4 – виготовлення продукції;

V5 – так як зазначено у пп. V2 та V4.

Q4 Як зветься сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення або ремонту виробів, що випускаються?

Варіанти відповідей:

V1 – процес виготовлення або ремонту;

V2 – технологія виробництва;

V3 – технологічний процес;

V4 – випуск продукції;

V5 – виробничий процес.

Q5 Яка мета виробничого процесу на вагонобудівних підприємствах?

Варіанти відповідей:

V1 – конструкція та обсяги виробництва;

V2 – усунення несправностей у складових частинах та вагоні у цілому;

V3 – виготовлення вагонів та їх частин;

V4 – у всьому вище зазначеному;

V5 – у тому, що зазначено у пп. V1 та V2.

 

Q6 Яка мета виробничого процесу на вагоноремонтних підприємствах?

Варіанти відповідей:

V1 – виготовлення вагонів та їх частин;

V2 – усунення несправностей у складових частинах та у вагонах у цілому;

V3 – відновлення експлуатаційних параметрів та працездатності вагона;

V4 – у всьому вище зазначеному;

V5 – у тому, що зазначено у пп. V2 та V3.

Q7 З яких процесів складається сучасний виробничий процес виготовлення або ремонту вагона?

Варіанти відповідей:

V1 – основних, допоміжних, обслуговуючих;

V2 – головних, додаткових, зберігаючих;

V3 – виготовлення, ремонту;

V4 – з усіх вище зазначених та випробувальних;

V5 – з процесів, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q8 Якими вважаються виробничі процеси, наслідком яких є безпосередній випуск готової продукції підприємства – вагонів або запасних частин?

Варіанти відповідей:

V1 – головними;

V2 – допоміжними;

V3 – основними;

V4 – виготовлення продукції;

V5 – процесами, що зазначені у пп. V1 та V2.

 

Q9 Якими вважаються виробничі процеси, що сприяють основному виробництву і здійснюються з метою забезпечення його матеріалами, інструментом, електроенергією, киснем, стислим повітрям?

Варіанти відповідей:

V1 – сприятними;

V2 – допоміжними;

V3 – обслуговуючими;

V4 – споряджувальними;

V5 – основними;

 

Q10 Якими вважаються виробничі процеси, що сприяють нормальному виконанню основного виробництва, але не створюють ніякої продукції?

Варіанти відповідей:

V1 – сприятними;

V2 – допоміжними;

V3 – обслуговуючими;

V4 – споряджувальними;

V5 – нема правильної відповіді.

 

Q11 На які види робіт на вагонобудівному заводі розробляються технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – ливарні, кувальні, штампувальні, зварювальні, фарбувальні;

V2 – механічна обробка, складальні;

V3 – монтажні роботи, випробувальні;

V4 – на усі вище зазначені роботи;

V5 – на роботи, що зазначені у пп. V1 та V2, а також відновлювальні.

 

Q12 На які види робіт на вагоноремонтному заводі розробляються технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – кувальні, штампувальні, зварювальні, фарбувальні;

V2 – механічна обробка, складальні, монтажні роботи, випробувальні;

V3 – розбиральні та відновлювальні;

V4 – на усі вище зазначені;

V5 – на роботи, що зазначені у пп. V1 та V3.

Q13 Як зветься частина технологічного процесу, яка виконується одним робітником або бригадою на одному робочому місці над одним або кількома предметами праці?

Варіанти відповідей:

V1 – позиція.

V2 – технологічна операція;

V3 – технологічний перехід;

V4 – робочий хід;

V5 – робоче місце.

 

Q14 Які складові частини може містити у собі технологічна операція?

Варіанти відповідей:

V1 – поставлення, позиції, установи;

V2 – технологічні та допоміжні переходи;

V3 – робочі та допоміжні ходи;

V4 – усі вище зазначені частини;

V5 - частини, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q15 При яких умовах закінчується одна технологічна операція і починається інша?

Варіанти відповідей:

V1 – перехід робочих з одного місця на друге;

V2 – переміщення виробу, що обробляється з одного робочого місця на друге;

V3 – коли змінюється рижим роботи обладнання;

V4 – при будь якій умові, що зазначено вище;

V5 – при будь якій умові, що зазначено упп. V1 та V2.

 

Q16 Як зветься виріб, який виготовлений з однорідного по найменуванню та марці матеріалу без застосування складальних операцій?

Варіанти відповідей:

V1 – деталь;

V2 – заготовка;

V3 – комплект;

V4 – запчастина;

V5 – складальна одиниця.

 

Q17 Як зветься виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню поміж собою на підприємстві яке виготовляє цей виріб за допомогою складальних операцій?

Варіанти відповідей:

V1 – деталь;

V2 – заготовка;

V3 – комплект;

V4 – запчастина;

V5 – складальна одиниця.

Q18 Що повинен передбачати технологічний процес, що розробляється?

Варіанти відповідей:

V1 – підвищення якості продукції та продуктивності праці;

V2 – зниження собівартості продукції та поліпшення умов праці й безпечну роботу виконавців;

V3 – підвищення рівня механізації та автоматизації;

V4 – все, що зазначене вище;

V5 – те, що зазначене у пп. V1 та V3.

 

Q19 По яким ознакам різняться технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні та робочі;

V2 – організації виробництва.

V3 – ступеню деталізації описування;

V4 – усі вище названі види;

V5 – види, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q20 Як називають технологічні процеси виготовлення (ремонту) виробу одного найменування, типорозміру та виконання його незалежно від типу виробництва?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні;

V2 – допоміжні;

V3 – одиничні;

V4 – типові;

V5 – види, що зазначені у пп. V1 та V4.

Q21 Як називають технологічні процеси виготовлення (ремонту) групи виробів з загальними конструктивними або технологічними ознаками?

Варіанти відповідей:

V1 – проектні;

V2 – конструктивні;

V3 – загальні;

V4 – типові;

V5 – групові.

 

Q22 Як називають технологічні процеси у яких скорочене описування усіх технологічних операцій у маршрутних картах в послідовності їх виконання без указівки переходів та технологічних режимів?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочені;

V2 – маршрутні;

V3 – операційні;

V4 – послідовні;

V5 – загальні.

 

Q23 Як називають технологічні процеси у яких скорочене описування технологічних операцій у маршрутних картах в послідовності їх виконання, з повним описуванням окремих операцій в інших технологічних документах?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочені;

V2 – маршрутно-операційні;

V3 – операційні;

V4 – послідовні;

V5 – повні.

 

Q24 На основі чого розробляється технологічний процес при відсутності типового технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – на основі операційного технологічного процесу;

V2 – використанні раніш прийнятих прогресивних рішень, що містяться у діючих технологічних процесах аналогічних виробів;

V3 – аналізу базової, керівної та довідкової інформації;

V4 – на основі всього, що зазначено вище;

V5 – на основі того, що зазначено у пп. V1 та V3.

 

Q25 Як поділяється початкова інформація щодо розробки технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – скорочену, маршрутну, маршрутно-операційну;

V2 – послідовну, операційну, одиничну;

V3 – базову, керівну, довідкову;

V4 – конструкторську, технологічну;

V5 – конструкторсько-технологічну.

 

Q26 Як зветься інформація яка має конструкторська документація на виріб, а також планова програма виготовлення (ремонту) цього виробу?

Варіанти відповідей:

V1 – базова;

V2 – конструкторська;

V3 – виробнича;

V4 – планова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V4.

 

Q27 Як зветься інформація, яка включає дані, що містяться у державних та галузевих стандартах, які встановлюють вимоги до технологічного процесу?

Варіанти відповідей:

V1 – стандартна;

V2 – керівна;

V3 – базова;

V4 – довідкова.

V5 – інформація, що зазначена у пп. V1 та V3.

 

Q28 Як зветься інформація яка включає дані, що містяться у документації на існуючи одиничні та типові технологічні процеси?

Варіанти відповідей:

V1 – керівна;

V2 – базова;

V3 – довідкова;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V3.

 

Q29 Як зветься інформація у якій міститься опис прогресивних методів виготовлення (ремонту) виробу?

Варіанти відповідей:

V1 – керівна;

V2 – базова;

V3 – довідкова;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V1 та V4.

 

Q30 Як зветься інформація що міститься у каталогах; паспортах; довідниках; альбомах засобів технологічного оснащення?

Варіанти відповідей:

V1 – довідкова;

V2 – базова;

V3 – конструкторська;

V4 – службова;

V5 – інформація, що зазначена у пп. V2 та V4.

 

Q31 Які задачі вирішуються на етапі розробки технологічного процесу щодо складання технологічного маршруту виготовлення (ремонту)?

Варіанти відповідей:

V1 – визначення послідовності технологічних операцій та складу засобів технологічного оснащення;

V2 – обирання прогресивних рішень, що містяться у діючих технологічних процесах;

V3 – використання раніш прийнятих технологічних процесів виготовлення (ремонту) виробів;

V4 – усі вище названі задачі;

V5 - задачі, що зазначені у пп. V2 та V3.

 

Q32 На які два види у залежності від призначення підрозділяються основні технологічні документи?

Варіанти відповідей:

V1 – основного призначення та допоміжного;

V2 – загального призначення та спеціального;

V3 – службового та широкого використання;

V4 – конструкторські та технологічні;

V5 – звичайного, залежного та спеціального.

 

Q33 Які види технологічних документів відносять до документів загального призначення?

Варіанти відповідей:

V1 – титульний лист (ТЛ);

V2 – карта ескізів (КЕ);

V3 – технологічна інструкція (ТІ);

V4 – усі види, що зазначені вище;

V5 – усі види, а також маршрутна карта (МК) та операційна карта (ОК).

 

Q34 Як називають документи які призначаються для маршрутно-операційного описування технологічного процесу ремонту вагонів з указівкою даних про обладнання, технологічну оснастку, матеріалів, нормативів та трудових витратах?

Варіанти відповідей:

V1 – технологічна карта (ТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.014 с.)