Повітряних Сил Збройних Сил України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повітряних Сил Збройних Сил України.Призначення та етапи розвитку засобів радіолокаційної розвідки ППО.

Підготовка РЛС П-18 (5Н84А) до вмикання. Установка вихідних положень органів керування.

 

БІЛЕТ № 2

Стратегічна авіації. Призначення, завдання та тактико-технічні характеристики літаків стратегічної авіації.

Принципи побудови радіолокаційного поля. Показники радіолокаційного поля.

Установка режимів роботи індикаторного пристрою РЛС 19Ж6 (П-37).

 

БІЛЕТ № 3

Тактична авіація. Призначення, завдання та тактико-технічні характеристики літаків тактичної авіації.

РЛС виявлення маловисотних цілей. Основні характеристики РЛС маловисотного режиму.

Порядок проведення мінімального функціонального контролю РЛС П-18 (5Н84А).

 

БІЛЕТ № 4

Радіолокаційне поле. Визначення, Структура та параметри радіолокаційного поля.

Принципи вимірювання дальності цілей в оглядових РЛС.

Вмикання та контроль порядку вмикання РЛС П-18 (5Н84А) зі станції апаратної.

 

БІЛЕТ № 5

Призначення, ТТХ та способи бойового застосування протирадіолокаційних ракет класу ”повітря – поверхня”.

Види технічного обслуговування. Особливості проведення щоденного ТО.

Порядок проведення скороченого функціонального контролю РЛС П-18 (5Н84А).

 

БІЛЕТ № 6

Радіоелектронна боротьба. Визначення, Складові частини радіоелектронної боротьби та їх зміст.

Експлуатаційно-технічні показники РЕТ.

Робота оператора РЛС П-18 (5Н84А) в умовах впливу шумових перешкод.

 

БІЛЕТ № 7

Класифікація бойових можливостей РТВ. Основні показники бойових можливостей РТВ.

Принципи побудови передавальних пристроїв РЛС.

Бойова робота на РЛС 19Ж6 (П-37). Визначення координат цілей з виводом на формуляр.

 

БІЛЕТ № 8

Призначення, склад, класифікація та озброєння окремої радіолокаційної роти.

Принципи побудови апаратури захисту від активних перешкод в РЛС РТВ.

Техніка безпеки і протипожежної охорони при експлуатації і ремонті РЕТ.

БІЛЕТ № 9

Принципи бойового застосування та бойові можливості радіотехнічних військ.

Принципи побудови апаратури захисту від пасивних перешкод РЛС РТВ.

Види технічного обслуговування. Особливості проведення ТО-1.

БІЛЕТ № 10

Радіоелектронне подавлення. Визначення, зміст, мета та завдання радіоелектронного подавлення в Повітряних Силах Збройних Сил України.

Призначення, склад та основні тактико-технічні характеристики РЛС 19Ж6 (П-37).

Робота оператора РЛС П-18 (5Н84А) в умовах впливу пасивних перешкод.

 

БІЛЕТ № 11

Зміст та основні заходи щодо протидії технічним засобам розвідки противника в радіотехнічних підрозділах РТВ.

Загальна характеристика та склад апаратури РЛС 19Ж6 (П-37).

Основні поняття та положення теорії надійності. Показники надійності. об’єктів.

БІЛЕТ № 12

Бойовий порядок радіотехнічного підрозділу. Основні елементи бойового порядку

Радіотехнічного підрозділу РТВ. Вимоги до бойового порядку радіотехнічного підрозділу РТВ.

Принципи побудови тракту формування зондувальних сигналів РЛС 19Ж6 (П-37) за функціональною схемою.

Життєвий цикл зразка радіолокаційного озброєння.

БІЛЕТ № 13

Бойові можливості окремої радіолокаційної роти. Інформаційні показники бойових можливосте окремої радіолокаційної роти.

Призначення, склад, конструктивні особливості та робота антенно-хвилеводної системи РЛС 19Ж6 (П-37) за функціональною схемою.

Види технічного обслуговування. Особливості проведення СТО.

БІЛЕТ № 14

Зміст і принципи ведення радіолокаційної розвідки. Вимоги до радіолокаційної інформації, що видається частинам (підрозділам) ЗРВ.

Методи огляду простору та вимірювання координат РЛС 19Ж6 (П-37).

Перевірка коефіцієнту шуму (чутливості) приймальних каналів РЛС 19Ж6 (П-37)

 

БІЛЕТ № 15

1. Видача бойової інформації на КП частин (підрозділів) ЗРВ. Розрахунок рубежу видачі

Бойової інформації частинам (підрозділам) ЗРВ.

Методи огляду простору та вимірювання координат РЛС 19Ж6 (П-37).

Структурна схема приймальної системи РЛС 19Ж6 (П-37). Принципи обробки сигналів на високій частоті.

Види технічного обслуговування РЛС РТВ. Особливості проведення ТО-2.

 

БІЛЕТ № 16

1. Видача радіолокаційної інформації з командного пункту окремої радіолокаційної роти в координатах сітки ППО. Зміст донесення про повітряну ціль.

Структурна схема приймальної системи РЛС 19Ж6 (П-37). Принципи обробки сигналів на проміжній частоті.

Військовий ремонт РЕТ РТВ. Система ремонту РЕТ. Поточний ремонт РЕТ.

БІЛЕТ № 17

Загальні положення з організації взаємодії в радіотехнічних військах. Сутність інформаційної взаємодії в РТВ.

Принципи подавлення активних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).

Порядок перевірки й оцінка технічного стану зразка техніки.

БІЛЕТ № 18

Призначення, завдання, організаційна структура та бойові можливості радіотехнічного батальйону.

Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).

Пульт управління РЛС П-18 (5Н84А). Органи управління та їх призначення.

БІЛЕТ № 19

Захист технічних засобів передачі, обробки, збереження та відображення інформації від

Несанкціонованого доступу на об’єкти електронно-обчислювальної техніки та розвідки побічних електромагнітних випромінювань.

Принципи вимірювання координат цілей в РЛС 19Ж6 (П-37).

Військовий ремонт РЕТ РТВ. Система ремонту РЕТ. Середній (профілактичний) ремонт РЕТ.

БІЛЕТ № 20

Загальні положення з організації та несення бойового чергування в РТВ ПС ЗС України.

Завдання чергових сил. Ступені бойової готовності чергових сил РТВ при несенні бойового чергування.

Загальна характеристика та склад апаратури РЛС П-18 (5Н84А).

Порядок використання органів керування режимами захисту РЛС 19Ж6 (П-37) від протирадіолокаційних ракет.

 

БІЛЕТ № 21

Вимоги до позицій радіотехнічних підрозділів. Робота рекогніційної групи з вибору позиції радіотехнічного підрозділу.

Призначення, склад та режими роботи системи відображення в РЛС 19Ж6 (П-37).

Військовий ремонт РЕТ РТВ. Система ремонту РЕТ. Відновлювальний ремонт РЕТ.

БІЛЕТ № 22

1. Підготовка окремої радіолокаційної роти до виконання бойового завдання. Етапи роботи командира окремої радіолокаційної роти та їх зміст.

Принцип роботи приймального пристрою РЛС П-18 (5Н84А) за функціональною схемою.

Порядок і особливості включення РЛС 19Ж6 (П-37) у бойовий режим.

 

БІЛЕТ № 23

Бойові документи підрозділу РТВ. Зміст робочої карти командира радіотехнічного

Підрозділу РТВ.

Порядок перевірки й оцінка догляду та збереження зразка техніки.

Склад інформації, яка відображається на екрані індикатора РЛС 19Ж6 (П-37) у різноманітних режимах.

 

БІЛЕТ № 24

1. Організація виконання бойового завдання окремою радіолокаційною ротою. Обладнання КП окремої радіолокаційної роти при відсутності та наявності на озброєнні комплексу засобу автоматизації.

Принцип роботи передавального пристрою РЛС П-18 (5Н84А) за функціональною схемою.

Підготовка до розгортання РЛС 19Ж6 (П-37). Графік розгортання РЛС.

 

БІЛЕТ № 25

Основні організаційні та технічні заходи щодо захисту ОВТ і ВО підрозділів РТВ від радіотехнічної розвідки та оцінка їх ефективності.

Призначення, склад та технічні характеристики приймального пристрою РЛС П-18 (5Н84А).

Установка вихідних положень органів керування режимами роботи РЛС РЛС 19Ж6 (П-37).

 

БІЛЕТ № 26

1. Основи організації та проведення маршу радіотехнічного підрозділу. Розрахунок часу на передислокацію. Оформлення плану передислокації.

Призначення, склад та основні тактико-технічні характеристики РЛС П-18 (5Н84А).

Вимоги техніки безпеки при розгортанні, згортанні та експлуатації РЛС 19Ж6 (П-37).

 

БІЛЕТ № 27

Проблема електромагнітної сумісності радіоелектронних систем та засобів угруповань військ. Захист радіоелектронних систем та засобів від ненавмисних перешкод.

Принципи побудови приймальних пристроїв оглядових РЛС.

Порядок проведення повного функціонального контролю РЛС П-18 (5Н84А).

 

БІЛЕТ № 28

Визначення та зміст радіоелектронного захисту РЛС. Основні організаційні заходи та технічні міри щодо радіоелектронного захисту РЛС радіотехнічних підрозділів від активних перешкод.

Призначення, склад, технічні характеристики та режими роботи індикаторного пристрою РЛС П-18 (5Н84А).

Включення РЛС 19Ж6 (П-37) в черговий режим та перевід її у бойовий режим.

 

БІЛЕТ № 29

Основи організації тактико-спеціальної підготовки в радіотехнічних підрозділах РТВ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.01 с.)