Методи огляду простору та вимірювання координат РЛС 19Ж6 (П-37).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи огляду простору та вимірювання координат РЛС 19Ж6 (П-37).У РЛС П-37Р здійснюється послідовний огляд простору за азимутом шляхом обертання антени з вузькою діаграмою спрямованості вкругову і рівнобіжний (одночасний) огляд за кутом місця. Зона виявлення у вертикальній площині формується методом парциальних діаграм і має косекансну форму. Для створення такої зони в складі РЛС є п'ять незалежних приймально-передавальних каналів працюючих на свої антени.

Діаграми спрямованості антен зміщені за кутом місця і взаємно перекриваються на рівні половинної потужності для створення суцільної безпровальної зони.

Косекансна зона виявлення характеризується такими параметрами: мінімальним кутом місця emin, максимальним кутом місця emax, максимальними дальностями Дmax і висотою (потолком) Нmax виявлення.

Вимір дальності цілей здійснюється імпульсним методом за часом запізнювання луна-сигналів відносно зондуючих. Вимір азимута здійснюється одноканальним методом по центру пачки луна-сигналів, отриманої за рахунок опромінення цілі в декількох періодах проходження при обертанні діаграми спрямованості антени (по середині відмітки від цілі на екрані ІКО). Вимір координат здійснюється оператором ручним (візуальним) методом по екрану ІКО шляхом інтерполяції середини відмітки від цілі щодо масштабних відміток дальності й азимута, відображуваних на екрані. Масштабні відмітки азимута (5° і 30°). Масштабні відмітки дальності (10 і 50 км).

Вимір азимута постановників активних завад здійснюється по середині сектора засвічування індикатора завадою.

 

 

Видача радіолокаційної інформації ЗРВ включає видачу розвідувальної інформації для бойового управління зрбр (зрп) і видачу бойової інформації зрбр (зрп) для цілерозподілу і цілевказування зенітним ракетним дивізіонам.

Видача бойової інформації полягає у забезпеченні КП зрбр (зрдн) радіолокаційною інформацією з якістю, що відповідає вимогам успішного цілерозподілу і цілевказування. Бойова інформація повинна забезпечувати повну реалізацію бойових можливостей ЗРК та відзначається високим ступенем деталізації, мінімальним часом запізнення, максимальною достовірністю, повнотою і точністю.

Видача бойової інформації для цілевказування ЗРВ, як правило, покладається на ртб, КП якого суміщений з КП зрбр (зрп), або на ртб, найближчий до КП зрбр (зрп). Для збільшення дальності видачі радіолокаційної інформації на КП цього ртб організовується прийом інформації від одного-двох сусідніх батальйонів.

Вимоги до видачі радіолокаційної інформації ЗРВ поділяються на вимоги до рубежів видачі, якості інформації, кількості цілевказівок, які забезпечуються одночасно.

Рубежі видачі радіолокаційної інформації ЗРВ залежать від дальньої межі зони ураження ЗРК , швидкості Vц і висоти Hц польоту цілі, часу запізнення цілевказування , часу приведення зрдн у бойову готовність і часу виконання бойового завдання .

Потрібний рубіж видачі розвідувальної інформації за централізованим способом видачі радіолокаційної інформації визначається за формулою

,

де – сумарний робітний час КП об’єднання Повітряних Сил, та командних пунктів РТВ і ЗРВ;

,

де – робітний час ЗРК; – час польоту ракети до дальньої межі зони ураження.

Потрібні рубежі видачі бойової інформації для цілерозподілу і цілевказування за децентралізованим способом видачі визначаються за формулою

,

де – робітний час КП тих підрозділів, частин, з’єднань РТВ, які приймають участь у видачі бойової інформації.

Робітний час КП РТВ за децентралізованим способом видачі інформації менший, ніж у разі централізованого.

Потрібні рубежі видачі радіолокаційної інформації розраховують, виходячи з висоти і швидкості польоту цілі і наносяться на карту для кожного дивізіону. Відлік рубежу ведеться від центру позиції дивізіону.

Потрібний рубіж видачі інформації для зрбр (зрп) описується лінією, яка огинає рубежі видачі інформації усіх дивізіонів бригади (полку), що вимагаються.

Співвідношення між рубежами виявлення, видачі розвідувальної та бойової інформації надане на рис. 1.

Цілерозподіл полягає у призначенні тих зрдн, які доцільно використовувати для знищення конкретних цілей.

Видача інформації для цілерозподілу вважається успішною, якщо курс цілі перетинає зону ураження ЗРК і якщо швидкості і висота польоту цілі знаходяться у межах діапазону висот і швидкостей дії ЗРК.


Розрахунки показують, що для видачі бойової інформації для цілевказування з імовірністю 0,9 середньоквадратичні помилки вимірювання площинних координат цілей не повинні перевищувати < 1000 м, а за висотою – < 1000 м у разі запізненні ≤ 10 с і дискретності Т ≤ 10 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.008 с.)