Який елемент притаманний поняттю суспільної взаємодії, суспільного зв'язку, за Штаммлером?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який елемент притаманний поняттю суспільної взаємодії, суспільного зв'язку, за Штаммлером?Зовнішнє нормування;

Яка ідея, за Штаммлером, є формальна властивість, яка притаманна будь-якому праву - минулому, чинному чи бажаному?

Ідея справедливості;

На думку Рудольфа Штаммлера суспільство це сукупність…?

Цілей і засобів;

Засобом чого є правовий порядок, за Рудольфом Штаммлером?

Досягнення цілей;

Кому належить твердження про те, що право є логічно обумовлюючий елемент в ідеї соціального життя”?

Рудольф Штаммлер;

Яким закономірностям підпорядкована сутність права, на думку Рудольфа Штаммлера?

Людських прагнень;

Що є основою історичного прогресу за Клодом-Анрі де Ревруа Сен-Сімоном?

Розвиток знань;

Що є основою історичного прогресу за Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімоном? Розвиток моралі;

В чому суть концепції історичного прогресу Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона?Людство закономірно розвивається по висхідній лінії;

Як називалася система державного устрою, яку пропонував Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімон?

Система індустріалізму;

Як Клод-Анрі де Ревруа Сен-Сімон називає стадію в розвитку людства з таким встановленим суспільним устроєм, коли більшість людей будуть щасливі, маючи максимум засобів і можливостей для задоволення своїх найголовніших потреб?

Позитивну;

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, належить влада на теологічній стадії розвитку людства?

Феодалам;

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, належить влада на метафізичній стадії розвитку людства?

Юристам;

Кому, на думку Клода-Анрі де Ревруа Сен-Сімона, буде належити влада на позитивній стадії розвитку людства?

Промисловцям;

Без якого права людини, що має визначальне значення у системі прав людини, на думку Франсуа-Марі-Шарль Фур'є, всі інші права нічого не варті?

Право на працю;

В якій відповіді правильно названо один з факторів який, на думку Франсуа-Марі-Шарля Фур'є, зумовив перехід від одного періоду історії людства до іншого?

Розвиток промисловості;

В якій відповіді правильно названо один з факторів який, на думку Франсуа-Марі-Шарля Фур'є, зумовив перехід від одного періоду історії людства до іншого?

Зміна правового становища жінки в суспільстві;

Що вважав основною причиною соціальних проблем, що існують у суспільстві Роберт Оуен?

Недостатній інтелектуальний розвиток суспільства;

Що таке приватна власність, на думку Роберта Оуена?

Основна причина незліченних злочинів і бід, які відчуває людина;

Яка з нищенаведених ідей є важливим елементом марксистського вчення?

Матеріалістичне розуміння історії;

Що, з точки зору марксизму, обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі?

Спосіб виробництва;

Що є визначальною, на думку творців марксизму, ознакою держави?

Організоване насильство;

Як комуністи завжди ставилися до національних проблем та національних потреб?

Вороже;

Прикладом чого була для Карла Маркса і Фрідріха Енгельса Паризька комуна (1871)?

Прикладом диктатури робітничого класу;

Чого не мають робітники на думку творців марксизму?

Вітчизни;

Що, за твердженням основоположників марксизму, є основним завданням комуністів, з огляду на вирішальне значення економічних відносин в розвитку суспільства?

Знищення приватної власності;

Яка ідея є невід’ємною визначальною ознакою марксистського вчення про державу і право?

Революційної диктатури пролетаріату;

Як, на думку творців марксизму, будуть задовольнятися прагнення членів комуністичного суспільства після досягнення вищої фази комунізму?

За їхніми потребами;

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

Рівня суспільного розподілу праці;

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

Класової структури суспільства;

В якій відповіді правильно вказано від чого, передовсім, залежать держави і права, на думку ідеологів марксизму?

Співвідношення класових сил у державі;

Що пропонує ліквідувати анархізм у процесі анархістської революції для звільнення суспільства і кожної окремої особи?

Державну організацію;

Що, П’єр Жозеф Прудон вважає головним джерелом суспільних бід і незгод?

Гроші;

Як П’єр Жозеф Прудон розуміє свободу?

Вроджену властивість людської природи;

Як П’єр Жозеф Прудон оцінює приватну власність?

Важлива складова індивідуальної свободи;

В чому полягає суть твердження П’єра Жозефа Прудона, що свобода є інтегральна?

Ніколи не можна посягати на свободу взагалі, не посягаючи на свободу окремих індивідів;

В чому полягає суть твердження П’єра Жозефа Прудона, що свобода є інтегральна?

Порушення свободу окремих індивідів, порушує свобода взагалі;

До чого не повинна була призводити ліквідація державного механізму, який стояв над суспільством за Прудоном?

Знищення права;

До чого не повинна була призводити ліквідація державного механізму, який стояв над суспільством за Прудоном?

Свавілля;

В якій відповіді правильно вказано, що, на думку Міхаїла Бакуніна, панує в суспільстві, в той час як в державі панує право?

Традиція;

В якій відповіді правильно вказано, що, на думку Міхаїла Бакуніна, панує в суспільстві, в той час як в державі панує право?

Звичай;

В якій відповіді правильно вказано на чому базується взаємодія індивідів у суспільстві на думку Міхаїла Бакуніна?

Солідарності;

У якій відповіді правильно вказано чим є за суттю, на думку Міхаїла Бакуніна, кожна держава, навіть найбільш демократична і республіканська?

Апаратом, за допомогою якого масами керує привілейована меншість;

У якій відповіді правильно вказано яким шляхом, на думку Міхаїла Бакуніна, можливе досягнення повної свободи і повної автономії?

Ліквідації держави;

Підкреслюючи відмінність між становищем особи у суспільстві та в державі Міхаїл Бакунін зазначав, що в державі панує

Право

Який суспільний лад обстоював П’єр Жозеф Прудон?

Який базується на взаємній співпраці членів суспільства, з гарантованою автономією людської особистості;

Яке поняття окреслюється даним визначенням „Система рівноваги між рівними силами, де кожній силі забезпеченні одинакові права за умови виконання таких же обов’язків, де кожній силі дана змога обмінюватися послугами за відповідні послуги”?

Мютюелізм;

Хто з названих мислителів є основоположником одного з напрямів в анархізмі – анархоіндивідуалізму?

П’єр Жозеф Прудон;

Хто з названих мислителів є основоположником одного з напрямів в анархізмі – анархоколективізму?

Міхаїл Бакунін;

Хто з названих мислителів є основоположником одного в анархізмі – анархокомунізму?

Пьотр Кропоткін;

Хто був творцем анархізму як окремого напряму політичної і правової думки ХІХ ст.?

П’єр Жозеф Прудон;

У відповіді під яким номером правильно вказано один з видів, на які поділяються етичні переживання чи емоції, на думку представників психологічної школи права?

Моральні;

У відповіді під яким номером правильно вказано один з видів, на які поділяються етичні переживання чи емоції, на думку представників психологічної школи права?

Правові;

Що, на думку Габріеля Тарда є основою суспільства?

Психологія індивіда;

Правові емоції, за Петражицьким - це комплексне переживання, в якому поєднуються обов'язок і…?

Право вимоги;

Хто з нищенаведених мислителів є одним з основоположників психологічної школи права?

Габріель Тард;

Під „імперативністю” Лев Петражицький розуміє індивідуально-особистісне усвідомлення

Обов’язку;

В якій відповіді правильно вказано одну з характеристик людини в масі, особливо в натовпі, ніж взятої окремо, за Габріелем Тардом?

Менш інтелектуальна;

В якій відповіді правильно вказано одну з характеристик людини в масі, особливо в натовпі, ніж взятої окремо, за Габріелем Тардом?

Набагато емоційніша;

Що, на думку Льва Петражицького, завжди є мотивами поведінки людини?

Емоції;

Одним з основоположників психологічної школи права є?

Лев Петражицький;

Що, на думку Габріеля Тарда лежить в основі всіх соціальних цінностей і норм, включаючи і правові?

Інстинкт наслідування;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.035 с.)