У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки, які характеризують зміст природного права (права природи), згідно зі Спінозою?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки, які характеризують зміст природного права (права природи), згідно зі Спінозою?Закони згідно з якими все здійснюється;

Сама могутність природи;

Правила, згідно з якими все здійснюється;

У відповідях під якими номерами правильно вказано в чому полягає "вищий закон природи" у природному стані, згідно зі Спінозою?

Прагнення кожного до самозбереження;

Прагнення до того, щоб залишитися у своєму стані;

Не зважати ні на що інше, крім як на самого себе;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики загального закону людської природи, згідно зі Спінозою?

Він належить до числа вічних істин;

Він притаманний суті людської природи;

Всі знають цей закон;

У відповідях під якими номерами правильно вказано чим і чому визначаються межі свободи індивіда або держави, згідно зі Спінозою?

Ступенем їхньої розумності;

Свобода можлива тільки на основі пізнання природної необхідності;

Свобода можлива тільки в межах пізнання природної необхідності;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, яка держава і чому є найбільш вільною, згідно зі Спінозою?

Найбільш вільною є та держава, закони якої базуються на здоровому глузді;

У такій державі кожен може бути вільний;

У такій державі кожен може, не кривлячи душею, жити за вказівками розуму;

Для чого необхідне пізнання закономірностей політичного життя, на думку Томаса Гобса?

Для досягнення блага всіх людей;

Для запобіганню соціальних конфліктів;

Для запобіганню соціальних війн;

Під якими номерами правильно вказано чим повинні бути докази, положення і висновки політичної філософії, на думку Гоббса?

Творчою силою;

Засобом забезпечення миру;

Засобом забезпечення процвітання людства;

Що, на думку Гоббса, повинно бути засобом забезпечення миру і процвітання людства?

докази політичної філософії;

положення політичної філософії;

висновки політичної філософії;

Під якими номерами правильно вказано, на що спираються політичні та правові погляди Томаса Гоббса?

Теорія природного права;

Теорія договірного походження політичної влади;

Теорія договірного походження держави;

Під якими номерами правильно вказано, як потреби людини впливають на соціально-політичного життя, на думку Томаса Гоббса?

Потреби людини є основою соціально-політичного життя;

Потреби людини є причиною виникнення соціально-політичного життя;

Потреби людини є рушійною силою соціально-політичного життя;

Під якими номерами правильно вказано, яким чином, на думку Томаса Гоббса, людина задовільняє свої різноманітні матеріальні та духовні потреби?

Вступає у спілкування з іншими людьми;

Створює штучні тобто такі, що не існують у природі, речі;

Створює штучні тобто такі, що не існують у природі предмети та організації;

Під якими номерами правильно вказано, за допомогою чого, на думку Томаса Гоббса, людина приходить до висновку про те, що потрібно вийти зі стану "війни всіх проти всіх" і створити "спільну владу"?

Розуму;

Інстинкту самозбереження;

Страху смерті;

Під якими номерами правильно вказано, завдання "спільної влади", створеної для виходу зі стану "війни всіх проти всіх" на думку Томаса Гоббса?

Забезпечити мир;

Гарантувати життя та безпеку кожної людини;

Скерувати діяльність кожної людини на досягнення спільного блага;

Під якими номерами правильно вказано до усвідомлення чого, на думку Томаса Гоббса, призвів розум і інстинкт самозбереження стосовно абсолютного права (свободи) кожного?

Необхідність взаємно обмежити абсолютне право (свободу) кожного з огляду на потреби спільного мирного життя;

Необхідність внормувати абсолютне право (свободу) кожного з огляду на потреби спільного мирного життя;

Необхідність впорядкувати абсолютне право (свободу) кожного з огляду на потреби спільного мирного життя;

В яких відповідях правильно вказано, які закони мають визначальне значення для природно-правової теорії Томаса Гоббса?

Справедливості;

Еквіваленту;

Рівності;

У відповідях під якими номерами правильно вказано види неполітичної владу, за Джоном Локом?

Влада батька над дітьми;

Влада господаря над слугою;

Чоловіка над жінкою;

У відповідях під якими номерами правильно вказано для чого, за Джоном Локом, люди укладають суспільний договір?

Для створення механізму який би забезпечив справедливе користування людиною своїми природними правами;

Для впорядкування свого життя;

Для надійного забезпечення свободи і власності;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що людина ставить під загрозу втративши свободу, на думку Джона Лока?

Власність;

Благополуччя;

Життя;

Що з нищенаведеного складає особливий конституційний механізм, який розробив Лок для запобігання перевищенню державною владою своїх повноважень?

Законодавча і виконавча влада не можуть бути об'єднані в одній особі або органові;

Законодавець повинен бути підпорядкований ним же створеним законам;

Закони здійснюються виконавчою владою;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що передбачає принцип законності в розумінні Джона Лока?

Чітку законодавчу регламентацію структури всіх державних органів;

Чітку законодавчу регламентацію цілей всіх державних органів;

Чітку законодавчу регламентацію компетенції всіх державних органів;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що повинно лежати в основі суспільного ладу, який відстоював Вольтер?

Принцип рівності;

Принцип свободи;

Принцип необмеженої приватної власності;

Що з нищенаведеного складає головну мету держави, згідно з Монтеск'є?

Примирити суперечності, що виникли між людьми у суспільстві;

Скерувати суперечності, що виникли між людьми у суспільстві в русло правової форми вирішення спорів між приватними особами;

Використовувати загальну силу, якщо окремі індивіди не захочуть підпорядковуватися створеному правопорядку;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що з нищенаведеного характеризує непомірковані форми правління за Монтеск'є?

Державна влада концентрується в одній особі, органі або станові;

Державна влада здійснюється свавільно;

Немає розподілу і розподілення державної влади;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, яка мета теорії розподілу влади за Монтеск'є?

Зробити право справжнім регулятором відносин між громадянами та урядом;

Гарантувати безпеку громадян від свавілля і зловживання влади;

Забезпечити політичну свободу громадян;

У відповідях під якими номерами правильно вказано чому, на думку Монтеск'є, люди втрачають у суспільстві природну свободу і рівність?

Між людьми починаються війни;

Між людьми починається розбрат;

Між людьми починається боротьба за владу;

У відповідях під якими номерами правильно вказано в чому, на думку Монтеск'є, полягає мета права?

Рівність;

Свобода.

Безпека і щастя;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що з нищенаведеного характеризує природний стан життя людей, на думку Жана-Жака Руссо?

Це "золотий вік";

Це стан свободи всіх;

Це стан рівності всіх;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що відбувається зі статусом індивіда в результаті суспільного договору, на думку Жана-Жака Руссо?

Індивід підпорядковує себе спільноті;

Індивід не підпорядковує себе нікому конкретно;

Індивід залишається таким же вільним, як і був раніше;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що з нищенаведеного Джамбаттіста Віко вперше в Новий час почав розглядати як природно-історичні явища?

Політичну владу;

Державу;

Право;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, на дослідженні чого з нищенаведеного, Джамбаттіста Віко вважав необхідним базуватися для наукової реконструкції реального процесу виникнення і розвитку держави та права?

Історії мов;

Міфології;

Законодавчих пам'яток;

У відповідях під якими номерами правильно вказано головні принципи політико-правового життя, що характерні для "віку людей" (зрілість людства) за Джамбаттістом Віко?

Свобода;

Юридична рівність;

Загальне благо;

У відповідях під якими номерами правильно вказано три взаємопов'язані засади (основи) права, які набувають повного розвитку у "вік людей" (зрілість людства) за Джамбаттістом Віко?

Свобода;

Власність;

Захист;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики права власності, коли воно набуває повного розвитку у "вік людей" (зрілість людства) за Джамбаттістом Віко?

Право власності, за таких умов, — це вже не становий привілей;

Право власності, за таких умов, — це можливість розпоряджатися річчю на основі своєї волі;

Право власності, за таких умов, — це однаковий для всіх масштаб, норма в області майнових відносин, включаючи свободу договорів;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики свободи у "вік людей" (зрілість людства) за Джамбаттістом Віко?

Свобода включає сукупність всіх прав, що випливають з розуму;

Свобода в цей період стосується всіх людей, як членів громадянського суспільства;

Свобода в цей період можлива тільки за умов еквівалентності, взаємності;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики правового захисту у "вік людей" (зрілість людства) за Джамбаттістом Віко?

Правовий захист передбачає однаковий масштаб для всіх людей;

Однаковий масштаб для всіх людей можливий тільки при загальнообов'язковості закону;

Однаковий масштаб для всіх людей можливий тільки при рівності перед законом;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики одного з основних принципів, або приписів розуму стосовно юридичної сфери у "вік людей" (зрілість людства) "не шкодити іншим" за Джамбаттістом Віко?

Не посягати на власність інших людей;

Не посягати життя інших людей;

Не посягати на свободу інших людей;

У відповідях під якими номерами правильно вказано характеристики одного з основних принципів, або приписів розуму стосовно юридичної сфери у "вік людей" (зрілість людства) "Віддавати кожному належне" за Джамбаттістом Віко?

Здійснювати соціальне спілкування на основі принципу еквіваленту в обміні благами;

Здійснювати соціальне спілкування на основі принципу еквіваленту у здійсненні заходів захисту;

Здійснювати соціальне спілкування на основі принципу еквіваленту у здійсненні покарання;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.009 с.)