В чому полягає мистецтво законодавця за Аристотелем?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому полягає мистецтво законодавця за Аристотелем?Мистецтво законодавця полягає в умілому відображенні в законах своєрідності даного державного ладу;

Мистецтво законодавця полягає в адекватному відображенні в законах своєрідності даного державного ладу;

Мистецтво законодавця полягає в стабілізації існуючої в державі системи відносин;

Яких вимог повинна дотримуватися людина, на думку Епікура, щоб мати задоволення від життя?

Жити розумно;

Жити морально;

Жити справедливо;

Що таке держава за Ціцероном?

Держава - це узгоджене правове спілкування;

Держава – це справа, надбання всього народу;

Держава - це загальний правопорядок;

Що таке народ в концепції Ціцерона?

Об'єднання людей, пов'язаних між собою згодою в питаннях права;

Не будь-яке об'єднання людей, зібраних разом якимось чином, а об'єднання багатьох людей;

Об'єднання людей, пов'язаних між собою спільністю інтересів;

Як Ціцерон характеризує порушення недоторканості приватної та державної власності?

Порушення недоторканості приватної та державної власності Ціцерон характеризує, як зневагу справедливості;

Порушення недоторканості приватної та державної власності Ціцерон характеризує, як зневагу права;

Порушення недоторканості приватної та державної власності Ціцерон характеризує, як порушення справедливості та права;

Які прості форми правління розрізняє Ціцерон?

Влада оптиматів;

Царська влада;

Народна влада;

Яка мета вступу (преамбули) до закону, за Ціцероном?

Зміцнення божественного авторитету закону;

Використання страху Божої кари в інтересах виконання людьми свого обов'язку;

Використання страху Божої кари в інтересах запобігання правопорушенням;

З яких частин, за Ульпіаном, складається приватне право?

Природні приписи;

Приписи народів;

Цивільні приписи;

Як Августин характеризує вічний закон?

Вічний закон є виразом божественного розуму;

Вічний закон є виразом божественної волі;

Вічний закон визначає природне право;

В яких відповідях правильно вказані характеристики проступків і злочинів за Августином?

Коли непоборна пристрасть псує душу – це проступок;

Коли непоборна пристрасть діє на шкоду іншому – це злочин;

Коли непоборна пристрасть псує тіло – це проступок;

В яких відповідях правильно вказано, в чому, на думку Томи Аквінського, полягає мета та виправдання держави?

В тому, щоб надати людині належні засоби існування;

В тому, щоб надати людині основу для інтелектуального розвитку;

В тому, щоб надати людині основу для морального розвитку;

Які види законів, що виділяє Тома Аквінський названі неправильно?

Позитивіський закон;

Конституційний закон;

Королівський закон;

Які види законів, що виділяє Тома Аквінський названі правильно?

Природний закон;

Людський закон;

Божественний закон;

Які три спотворені форми правління в своїй класифікації виділяє Тома Аквінський?

Тиранія;

Олігархія;

Демагогія;

Які три чисті форми правління в своїй класифікації виділяє Тома Аквінський?

Монархія;

Аристократія;

Політія;

Які характеристики притаманні, за Томою Аквінським, для справедливого правління?

Правильне;

Розумне;

Належне;

Які характеристики притаманні, за Томою Аквінським, для королівської влади?

Правитель, опирається не на закони, а на мудрість;

Володар виступає не тільки як правитель держави, але і як її творець;

Виправдання своїм діям правитель знаходить в мудрості;

Які три головні моменти в державній владі виділяє Тома Аквінський?

Набуття влади;

Відношення пануючих до підданих і можливість встановлювати закони;

Користування владою;

Здійсненням чого в земному житті, за Томою Аквінським, є діяльність людини відповідно до вільної волі?

Розумності;

Справедливості;

Добра;

Що таке закон, на думку Томи Аквінського?

Певне правило яким хто-небудь спонукається до дії;

Певне мірило дій, яким хто-небудь спонукається до дії;

Певне правило яким хто-небудь утримується від дії;

В чому, на думку Томи Аквінського, полягає сенс природного закону для людини?

Людина за своєю природою наділена здатністю розрізняти добро і зло;

Людина за своєю природою причетна до добра;

Людина за своєю природою схильна до дій і вчинків вільної волі, спрямованої на здійснення добра, як мети;

Чим, на думку Томи Аквінського, обумовлена необхідність існування людського закону?

Потребою встановлення визначеності і дисципліни в людських відносинах;

Потребою взяти під захист правила і принципи природного закону;

Необхідністю конкретизувати правила і принципи природного закону відповідно до різноманітних обставин людського життя;

Що з нищеназваного є притаманним, типовим для другого етапу Середньовіччя?

Рецепція римського права;

Централізовані станово-представницькі монархії;

Формування "міського" (магдебурзького) права;

Які з нищеназваних суспільних груп є елементами тричленної моделі соціальної структури притаманної для ідеологічної конструкції Середньовіччя?

Воїни;

Клірики;

Трудівники;

Яка держава, за Марсілієм Падуанським, є досконалою?

Держава яка добре управляється;

Держава яка має хороші закони;

Держава яка виконує функції, що забезпечують підтримку миру;

Як, за Мак'явеллі проявляється virtu (свого роду особисту енергія, яка, поряд з долею, є другою рушійною силою політики і всієї історії)?

Як винахідливість;

Як сила;

Як доблесть;

З яких точок зору оцінює Мак'явеллі релігію розглядаючи її суто прагматично?

Служіння державним інтересам;

Консолідації народу;

Виховання активних учасників політичного життя;

Аналізуючи реальне політичне життя, з чого Мак'явеллі виводить дієві політичні принципи?

З реальних якостей людини;

З людської природи;

З розкладу та руху сил, які борються у суспільстві;

В чому, за Мак'явеллі, полягає завдання і суть політичної науки?

У поясненні реального стану справ;

У поясненні основаному на аналізі фактичного матеріалу;

У поясненні основаному на аналізі історичного досвіду;

Що, на думку Мак'явеллі, забезпечує республіка, яка є найоптимальнішою формою правління?

Свободу громадян;

Рівність громадян;

Велич держави;

Який характер має держава як правове управління, за Жаном Боденом?

Правий;

Справедливий;

Правовий;

На основі чого діє держава як правове управління, за Жаном Боденом?

Примусу;

Справедливості;

Законності;

Що таке суверенітет, за Жаном Боденом?

Це властивість держави;

Це постійна властивість;

Це абсолютна властивість;

Якими законами, за Жаном Боденом, обмежений суверен?

Божественними;

Природними;

Людськими законами, спільними для всіх народів;

У відповідях під якими номерами правильно вказано, що, за Гуго Гроцієм, є предметом юриспруденції та предметом політичної науки?

Питання права;

Доцільність і користь у суспільних відносинах;

Питання справедливості;

У відповідях під яким номером правильно вказано характеристики спілкування до якого людям притаманне прагнення, на думку Гуго Гроція?

Спокійного спілкування;

Керованого власним розумом спілкування;

Спілкування людини з собі подібними;

У відповідях під якими номерами правильно вказано відповіді, які характеризують появу приватної власності, за Гуго Гроцієм?

Поява приватної власності пов'язана з певним договором;

Договір з яким пов'язана поява приватної власності міг бути виражений явно шляхом розподілу;

Договір з яким пов'язана поява приватної власності міг бути мовчазною домовленістю про те, що кожен отримав у власність те, чим встиг заволодіти;

Що, на думку Гуго Гроція, призвело до того, що люди об'єдналися в державу?

Розвиток природного права;

Реальні потреби (посилення суперечностей між людьми);

Реальні потреби (поява приватної власності);

У відповідях під якими номерами правильно вказано ознаки, які характеризують соціальний зміст держави, згідно з Гуго Гроцієм?

Це домовленість більшості проти меншості;

Це спілка слабких проти могутніх;

Це спілка пригноблених проти сильних;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.014 с.)