Яка здатність притаманна людині, відповідно до її соціальної природи за Гуго Гроцієм?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка здатність притаманна людині, відповідно до її соціальної природи за Гуго Гроцієм?Здатність до знання;

Яка здатність притаманна людині, відповідно до її соціальної природи за Гуго Гроцієм?

Здатність до діяльності згідно із загальними правилами;

Що Гуго Гроцій вважав визначальною ознакою права?

Обов'язкова сила.

В якій відповіді правильно вказано умови при яких волевстановлене право, є правом, за Гуго Гроцієм?

Якщо воно не суперечить розумній природі людини і природному праву;

В якій відповіді правильно вказано, що є кінцевою метою війни, за Гуго Гроцієм?

Мир;

В якій відповіді правильно названо мислителя, якого називають "батьком міжнародного права"?

Гуго Гроцій;

В якій відповіді правильно вказано, чим визначаються межі природного права кожного індивіда, на думку Спінози?

Могутністю самого індивіда;

В якій відповіді правильно вказано, що забороняє природне право, на думку Спінози?

тільки те, чого ніхто не хоче і чого ніхто не може;

В якій відповіді правильно вказано, яка воля є свободою, на думку Спінози?

Розумна воля;

В якій відповіді правильно вказано в чому полягає перший, вихідний природний закон, за Томасом Гоббсом?

Необхідно шукати миру та слідувати йому;

Томас Гоббс вважав ідеальним здійсненням політики на основі:

Науки;

Причини виникнення та існування держави, політичної влади Томас Гоббс вбачав у:

Природі людини;

Хто з відомих філософів і політичних мислителів вважав, що людині необхідно вийти зі стану „війни всіх проти всіх” задля досягнення спільного блага:

Томас Гоббс

Політичні та правові погляди Томаса Гоббса базуються на:

Теорії договірного походження політичної влади й держави;

Згідно з Томасом Гоббсом з яких елементів складається світ (природа, людина, суспільство), що підпорядковуються детермінізму (низці причин і наслідків) :

Природних;

Згідно з Томасом Гоббсом світ (природа, людина, суспільство) складається таких елементів, що підпорядковуються детермінізму (низці причин і наслідків) :

Штучних;

Поряд з договором Гоббс виділяє іншу системотворчу ознаку держави:

Політичну владу;

В чому, за Томасом Гоббсом, полягає принцип рівності?

Всі люди є рівними як суб'єкти права;

Що, за Томасом Гоббсом, є необхідним аспектом нормативно-правового регулювання?

Позитивний закон;

Що, на думку Джона Лока, є єдиним законним джерелом політичної влади?

Згода народу;

В якій відповіді правильно вказано повноваження політичної влади за Джоном Локом?

Право видавати закони;

В якій відповіді правильно вказано повноваження політичної влади за Джоном Локом?

Право застосовувати для виконання законів силу спільноти;

В якій відповіді правильно вказано заради чого, на думку Джона Лока, укладається суспільний договір?

Кращого забезпечення природних прав;

В якій відповіді правильно вказано проявом чого, на думку Джона Лока, є будь-яке посягання на право власності?

Деспотизму;

В якій відповіді правильно вказано чим, на думку Джона Лока, визначаються межі свобода віри?

Засадами моралі та порядку;

Який принцип викладений в даній цитаті: "Для жодної людини, яка знаходиться в громадянському суспільстві, не може бути зроблено виключення з законів цього суспільства"?

Принцип законності;

В якій відповіді правильно вказано без чого "немає в людей ніякої свободи" на думку Вольтера?

Без свободи висловлювати свої думки;

В якій відповіді правильно вказано з чим пов'язував появу держави Шарль Луї Монтеск'є?

З певним етапом історичного розвитку суспільства;

В якій відповіді правильно вказано категорію в якій отримують, за Монтеск'є, концентроване втілення закономірності соціального світу?

Загальний дух нації кожного історично даного суспільства;

В якій відповіді правильно вказано, що, за Монтеск'є, є основою державної влади?

Загальний дух нації кожного історично даного суспільства;

В якій відповіді правильно вказано, як Монтеск'є, характеризує непомірковані форми?

Деспотія;

В якій відповіді правильно вказано, що для Монтеск'є, є ідеал держави?

Це вільна держава, яка базується на концепції розподілу влади;

Кому належить дане твердження: "Будь яка людина, наділена владою, схильна зловживати нею, і вона йде в цьому напрямку, доки не досягне встановленої для неї межі"?

Шарль Луї Монтеск'є;

Кому належить дане твердження: „Свобода є право робити те, що дозволено законами. Якщо б громадянин міг робити те, що цими законами забороняється, то в нього не було б свободи, оскільки те ж саме могли б робити й інші громадяни”?

Шарль Луї Монтеск'є;

В якій відповіді правильно вказано, що є основою політико-правової концепції Жана-Жака Руссо?

Ідея народного суверенітету;

В якій відповіді правильно вказано, з чим пов'язана поява суспільної нерівності за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Виникненням приватної власності, перш за все на землю;

В якій відповіді правильно вказано, що утворюється в результаті суспільного договору за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Асоціація рівних і вільних індивідів;

В якій відповіді правильно вказано, що утворюється в результаті суспільного договору за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Республіка;

В якій відповіді правильно вказано, що забезпечується учасникам суспільного договору за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Свобода;

В якій відповіді правильно вказано, що забезпечується учасникам суспільного договору за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Рівність;

В якій державі, на думку Руссо, можлива політична свобода?

Тільки у державі де законодавцем виступає народ;

В якій відповіді правильно вказано, в чому проявляється суверенітет народу за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

У здійснюваній народом законодавчій владі;

В якій відповіді правильно вказано, в якій державі можлива політична свобода за політико-правовою концепцією Жана-Жака Руссо?

Це держава в якій законодавцем виступає народ;

У відповіді під яким номером правильно вказано розуміння свободи, за Жаном-Жаком Руссо?

Свобода полягає у тому, щоб громадяни знаходилися під захистом законів і самі їх приймали;

У відповіді під яким номером правильно вказано що виключає, на думку Руссо, участь всіх громадян у законодавчій владі?

Прийняття рішень, які б спричинили шкоду окремому індивіду;

У відповіді під яким номером правильно вказано в чому відпадає необхідність при народному суверенітеті, на думку Руссо?

У тому, щоб верховна влада була обмежена природними правами індивіда;

У відповіді під яким номером правильно вказано, що визначає межі верховної влади, на думку Руссо?

Її межами служить загальна згода громадян;

У відповіді під яким номером правильно вказано, як може бути виявлене загальне благо як мета держави, за переконанням Руссо?

Тільки більшістю голосів;

У відповіді під яким номером правильно вказано одну з ознак народного суверенітету, за Жаном-Жаком Руссо?

Невідчужуваність;

У відповіді під яким номером правильно вказано одну з ознак народного суверенітету, за Жаном-Жаком Руссо?

Неподільність;

Для чого створюється держава і позитивне законодавство, на думку Чезаре Беккаріа?

Для забезпечення безпеки громадян;

Для чого створюється держава і позитивне законодавство, на думку Чезаре Беккаріа?Для забезпечення свободи громадян;

На основі яких принципів необхідно реформувати механізм юстиції, на думку Беккаріа?

Принцип законності;

На основі яких принципів необхідно реформувати механізм юстиції, на думку Беккаріа?

Принцип розподілу влад;

Що, на думку Беккаріа, виступає, як необхідний аспект законності і обов'язкова умова існування самого права?

Неминучість покарання;

Що, на думку Беккаріа, виступає, як необхідний аспект законності і обов'язкова умова існування самого права?

Неминучість покарання;

Яке покарання завжди справляє більше враження, на думку Беккаріа?

Неминуче покарання;

В чому полягає головна мета кожного доброго законодавця, на думку Беккаріа?

Запобігання злочинності;

Який шлях запобігання злочинності, на думку Беккаріа?

Розумне законодавство;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)