Що, за Аристотелем, служить критерієм справедливості?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що, за Аристотелем, служить критерієм справедливості?Право;

Кому належить дане твердження: „Хто вимагає щоб закон владарював, вимагає, видається, того, щоб владарювали тільки божество і розум, а хто вимагає, щоб владарювала людини, той висуває в цій своїй вимозі певний тваринний елемент, бо пристрастність є щось тваринне, та й гнів збиває з істинного шляху правителів, хоч би вони й були найкращими людьми; навпаки, закон - врівноважений розум”?

Арістотель;

Яка форма держави є найбільш правильна, за Аристотелем?

Політія;

Що таке свобода людини згідно Епікура?

Свобода людини - це відповідальність за розумний вибір свого способу життя;

Хто з мислителів стверджував, що сфера людської свободи, це сфера її відповідальності за себе?

Епікур.

В чому полягає головна мета державної влади за Епікуром?

У забезпеченні взаємної безпеки людей;

Що лежить в основі людського співжиття, на думку стоїків?

Природний потяг людей до собі подібних;

В творчості якого античного мислителя появляються початкові форми історико-політичного вивчення держави і права?

Полібій.

Політія, за Арістотелем, є поєднанням кращих сторін двох інших форм без їхніх недоліків і крайнощів. Яких саме?

Олігархії та демократії;

Назвіть форму держави яка розпочинає повний цикл основних форм держави в порядку їх природного виникнення і зміни, згідно з Полібієм.

Царство (царська влада);

В чому полягає головна причина походження держави за Ціцероном?

Вроджена потреба людей жити разом.

Як виникає держава за Ціцероном?

Держава виникає природним шляхом;

Що є причиною утворення держави за Ціцероном?

Охорона власності;

На чому основані за своєю природою і суттю держава і право у трактуванні Ціцерона?

На загальному розумі та справедливості;

Що, за концепцією Ціцерона, лежить в основі права?

Притаманна природі справедливість;

До чого може призвести нестабільність такої простої форми правління як народна влада (демократія), за Ціцероном?

Безумства і свавілля натовпу;

Який головний недолік простих форм правління за Ціцероном?

Нестабільність;

Без яких знань ніхто не може бути справедливим, на думку Ціцерона?

Без знань про основи права;

Без яких знань ніхто не може бути справедливим, на думку Ціцерона?

Без знань про державу;

Кому належить дане твердження: „Перша вимога справедливості полягає в тому, щоб ніхто нікому не шкодив, якщо тільки не буде спровокований на це несправедливістю, а також, щоб всі користувалися спільною власністю як спільною, а приватною - як своєю”?

Ціцерон;

Кому належить дане твердження: "Немає більш потворної форми правління, ніж та, при якій найбагатші люди вважаються найкращими)"?

Ціцерон;

Коли жив і працював Луцій Анней Сенека?

I тисячоліття н.е.

Що, на думку Сенеки, є об'єктом і сферою рабства?

Об'єктом і сферою рабства може бути тільки тілесна частини людини;

Що було зроблено зусиллями римських юристів?

Зусиллями римських юристів була створена нова наука - юриспруденція;

З ким пов'язують початок світської юриспруденції?

Гней Флавій.

Кому належить дане твердження: „За заслугами нас називають жерцями, бо ми турбуємося про правосуддя, сповіщаємо поняття доброго і справедливого, відособлюючи справедливе від несправедливого, відділяючи дозволене від недозволеного, бажаючи, щоб добрі справи робилися не тільки через страх покарання, але й шляхом заохочення”?

Ульпіан;

З чого бере свій початок право, на думку римських юристів?

Справедливість;

Право, за Цельсом, це справа добра і …

Відповідності;

Що розуміє під природним правом римський юрист Павло?

Те, що завжди є справедливим і добрим;

Хто з римських юристів здійснив поділ права на “публічне” та “приватне” право?

Ульпіан;

Кому належить дане твердження: „Всі народи керуються законами і звичаями, користуючись частково своїм власним, частково правом, спільним для всіх людей”?

Гай;

Що Ульпіан розумів під поняттям “публічне” право?

Право, яке стосується становища Римської держави;

Що Ульпіан розумів під поняттям “приватне” право?

Право, яке стосується користі окремих осіб.

В чому полягає кардинальний переворот, який зробило християнство в соціальній сфері, в розумінні людини взагалі?

Праця почала розглядатися, як неодмінна якість нової людини;

До головних правових ідей раннього християнства відноситься?

Принцип рівності людей;

До головних правових ідей раннього християнства відноситься?

Принцип еквіваленту ("рівним за рівне");

Наслідком чого є, за Августином, всі соціальні, державні і правові установи і положення?

Гріховності людини.

Який з названих видів зла виділяє Августин?

Гріх;

Який з названих видів зла виділяє Августин?

Покарання;

Яка характеризує Августин державу, в якій ігнорується право?

Держава, що загинула;

Як Августин характеризує державу, в якій ігнорується право?

Державою, що загинула.

Що робить можливим організоване суспільне життя людей, на думку Томи Аквінського?

Людський розум.

Що, на думку Томи Аквінського необхідно для того, щоб люди спільно жили і працювали?

Влада;

Що, на думку Томи Аквінського, є первинним джерелом людської влади?

Первинним джерелом людської влади є народ;

З чого Тома Аквінський виводить взаємозв'язок розуму і соціальної організованості, який робить можливим організоване суспільне життя?

З божественної визначеності;

Що, за Томою Аквінським, є розмежовуючою ознакою між трьома чистими і трьома спотвореними формами правління?

Моральний характер правління;

Де, за Томою Аквінським, існує політична влада?

Там, де виконуються закони і договори;

Що, на думку Томи Аквінського, уособлює монарх в ідеальній, тобто змішаній з трьох "чистих" форм, формі правління?

Єдність;

Що, на думку Томи Аквінського, уособлює аристократія в ідеальній, тобто змішаній з трьох "чистих" форм, формі правління?

Перевагу належних заслуг;

Що, на думку Томи Аквінського, забезпечує народ задіяний в державному управлінні в ідеальній, тобто змішаній з трьох "чистих" форм, формі правління?

Гарантію соціального миру і згоди;

Що, за вченням Томи Аквінського, є основою свободи?

Розум;

Якою є, згідно з концепцією Томи Аквінського, вільна воля людини?

Вільна воля - це добра воля;

Що Тома Аквінський розумів під божественним законом?

Закон, даний людям в божественному одкровенні;

Що є визначальним для розвитку правових та політичних вчень Середньовіччя?

Боротьба між світською та духовною владою за панівне становище;

Що для правової свідомості Середньовіччя, було головним джерелом таких понять, як справедливість, право, законодавство?

Біблія;

Що таке держава згідно з Марсілієм Падуанським?

Держава - це результат природного прагнення кожної людини до досконалого життя;

В чому Марсілій Падуанський вбачав суть законів?

У примусовості;

За яку монархію виступає Марсілій Падуанський?

Виборну;

Хто є основоположником нової світської політичної науки?

Ніколло Мак'явеллі;

Яку ідею висуває Ніколло Мак'явеллі на зміну середньовічній концепції божественної визначеності?

Історичної необхідності і закономірності;

Як, на думку Мак'явеллі, можна використовувати віровчення у політиці?

Для виховання рабської покори;

Як, на думку Мак'явеллі, можна використовувати віровчення у політиці?

Для формування високих якостей громадянина;

Що лежить в основі політичної поведінки, на думку Мак'явеллі?

Користь і сила;

Хто вперше сформував завдання і суть політичної науки?

Ніколло Мак'явеллі;

Хто є громадянином держави, за концепції Жана Бодена?

Це вільна людина, підпорядкована державній владі;

Що, за Жаном Боденом, є головна і визначальна ознака громадянства?

Це підпорядкування політичній владі;

Що, за Жаном Боденом, є головною ознакою, властивістю політичної влади?

Суверенний характер;

У відповідях під якими номерами правильно вказано види права за Гуго Гроцієм?

Природне і волевстановлене;

У відповідях під якими номерами правильно вказано що, за Гуго Гроцієм, є правом у повному розумінні цього слова?

Природне право;

У відповідях під якими номерами правильно вказано в чому полягає, за Гуго Гроцієм, природне право?

У тому, щоб надавати іншим те, що їм вже належить;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.015 с.)