Тема 2.Напрями діяльності підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.Напрями діяльності підприємства.ТЕСТИ ВІД ЧАЮН І.О.

Тема 2.Напрями діяльності підприємства.

 

Які напрями діяльності можна виділити на підприємстві?

1. Соціальний та економічний.

2. Операційний, фінансовий, інвестиційний.

3. Звичайний та надзвичайний.

4. Комерційний та некомерційний.

 

Який напрям діяльності підприємства полягає у найбільш ефективному використанні обмежених ресурсів?

1. Економічний.

2. Соціальний.

3. Ресурсне забезпечення.

4. Матеріально-технічне забезпечення.

 

Який напрям діяльності передбачає створення безпечних умов праці?

1. Соціальний.

2. Економічний.

3. Кадрове забезпечення.

4. Благодійна діяльність.

 

Який напрям діяльності передбачає забезпечення дотримання екологічних норм збереження навколишнього середовища?

1. Соціальний.

2. Економічний.

3. Науково-технічний.

4. Благодійна діяльність.

 

Що передбачає соціальний напрям діяльності підприємства?

1. Усе перераховане.

2. Забезпечення соціальних гарантій в межах норм чинного законодавства.

3. Забезпечення безпечних умов праці.

4. Охорона навколишнього середовища.

 

Що з перерахованого не передбачає економічний напрям діяльності підприємства?

1. Створення безпечних умов праці.

2. Побудову системи матеріального стимулювання працівників.

3. Кадрове забезпечення діяльності підприємства.

4. Усе перераховане є складовими економічного напряму діяльності підприємства.

 

Які види діяльності включаються до економічного напряму діяльності підприємства?

1. Звичайна та надзвичайна діяльність.

2. Операційна, фінансова, благодійницька.

3. Операційна, інноваційно-інвестиційна, охорона навколишнього середовища.

4. Операційна, фінансова, інноваційно-інвестиційна, благодійницька.

 

Який вид діяльності підприємства не є складовою його звичайної діяльності?

1. Благодійницька.

2. Фінансова.

3. Операційна.

4. Інноваційно-інвестиційна.

 

Як називається діяльність, що здійснюється в умовах форс-мажорних (непередбачуваних) ситуацій?

1. Надзвичайна.

2. Кризова.

3. Непередбачувана.

4. Ризикова.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести комерційну діяльність?

1. Операційної.

2. Оперативної.

3. Інвестиційно-інноваційної.

4. Підприємницької.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести маркетингову діяльність?

1. Операційної.

2. Фінансової.

3. Оперативної.

4. Збутової.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести логістичну діяльність?

1. Операційної.

2. Оперативної.

3. Інвестиційно-інноваційної.

4. Підприємницької.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести управління власним капіталом підприємства?

1. Фінансової.

2. Оперативної.

3. Інвестиційно-інноваційної.

4. Операційної.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести антикризове управління підприємством?

1. Фінансової.

2. Оперативної.

3. Інвестиційно-інноваційної.

4. Операційної.

 

До якого виду економічної діяльності можна віднести придбання основних засобів?

1. Інвестиційно-інноваційної.

2. Фінансової.

3. Оперативної.

4. Операційної.

 

Що з перерахованого характеризує завдання матеріально-технічного забезпечення?

1. Створення бази сировини та матеріалів, управління вироб­ничими запасами, підготовка матеріалів до їх руху до виробничого місця.

2. Створення бази сировини та матеріалів, управління вироб­ничими запасами, планування обсягів реалізації готової продукції.

3. Управління виробничими запасами, планування потреби у матеріальних ресурсах.

4. Забезпечення високих та стійких темпів зростання випуску продукції, формування номенклатури та асортименту продукції.

 

Які види діяльності відносяться до звичайної діяльності підприємства?

1. Операційна,фінансова, інвестиційно-інноваційна.

2. Операційна, комерційна, маркетингова.

3. Фінансова, інвестиційна, матеріально-технічного забезпечення,операційна.

4. Комерційна, виробнича, маркетингова.

 

Які функціональні види економічної діяльності відносяться до операційної ?

1. Матеріально-технічне забезпечення, виробнича, комерційна, маркетингова діяльність.

2. Управління закупками, операції з цінними паперами, виробнича діяльність.

3. Фінансова, виробнича, комерційна діяльність.

4. Інвестиційна, інноваційна, виробнича діяльність.

 

 

Від якого виду діяльності підприємства отримують основний регулярний дохід?

1. Операційна діяльність.

2. Фінансова діяльність.

3. Інвестиційна діяльність.

4. Оперативна діяльність.

 

Який вид діяльності відображає специфіку сфери діяльності підприємства?

1. Операційна діяльність.

2. Фінансова діяльність.

3. Інвестиційна діяльність.

4. Оперативна діяльність.

 

У чому полягає принцип пропорційності в організації виробничого процесу?

1. Пропорційна продуктивність в одиницю часу усіх виробничих підрозділів.

2. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

3. Об'єднання різнохарактерних процесів з виготовлення продукції в межах одного підрозділу.

4. Зосередження виконання виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції на окремих дільницях.

 

У чому полягає принцип диференціації в організації виробничого процесу?

1. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

2. Пропорційна продуктивність в одиницю часу усіх виробничих підрозділів.

3. Об'єднання різнохарактерних процесів з виготовлення продукції в межах одного підрозділу.

4. Зосередження виконання виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції на окремих дільницях.

 

У чому полягає принцип комбінування в організації виробничого процесу?

1. Об'єднання різнохарактерних процесів з виготовлення продукції в межах одного підрозділу.

2. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

3. Пропорційна продуктивність в одиницю часу усіх виробничих підрозділів.

4. Зосередження виконання виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції на окремих дільницях.

 

У чому полягає принцип концентрації в організації виробничого процесу?

1. Зосередження виконання виробничих операцій з виготовлення технологічно однорідної продукції на окремих дільницях

2. Об'єднання різнохарактерних процесів з виготовлення продукції в межах одного підрозділу.

3. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

4. Пропорційна продуктивність в одиницю часу усіх виробничих підрозділів.

 

У чому полягає принцип спеціалізації в організації виробничого процесу?

1. Форма поділу праці, яка полягає у закріпленні за конкретним підрозділом обмеженої номенклатури робіт чи виробів

2. Об'єднання різнохарактерних процесів з виготовлення продукції в межах одного підрозділу.

3. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

4. Забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами усіх фаз виробничого процесу без перебоїв у його русі.

 

У чому полягає принцип стандартизації в організації виробничого процесу?

1. Розробка та дотримання однокових умов протікання виробничого процесу.

2. Форма поділу праці, яка полягає у закріпленні за конкретним підрозділом обмеженої номенклатури робіт чи виробів

3. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

4. Забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами усіх фаз виробничого процесу без перебоїв у його русі.

 

У чому полягає принцип прямоточності в організації виробничого процесу?

1. Забезпечення найкоротшого шляху проходження виробами усіх фаз виробничого процесу без перебоїв у його русі.

2. Розробка та дотримання однокових умов протікання виробничого процесу.

3. Форма поділу праці, яка полягає у закріпленні за конкретним підрозділом обмеженої номенклатури робіт чи виробів

4. Створенні виробничих дільниць чи підрозділів за технологічною чи предметною ознакою.

 

Від якого виду діяльності підприємства отримують основний регулярний дохід?

1. Операційна діяльність.

2. Фінансова діяльність.

3. Інвестиційна діяльність.

4. Інноваційна діяльність.

 

ТЕСТИ ВІД ЧАЮН І.О.

Тема 2.Напрями діяльності підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)