А.Ці вітаміни регулюють обмін гетеро полісахаридів зуба і сприяють відкладанню солей кальцію.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А.Ці вітаміни регулюють обмін гетеро полісахаридів зуба і сприяють відкладанню солей кальцію.В. Ці вітаміни беруть участь в перетворенні проколагену в колаген,що приводить до ремінералізації.

С.Ці вітаміни активують енергетичний обмін в тканинах зуба.

D.Cприяють заміні стронцієвого апатиту гідроксіапатитом.

Е.Забезпечують антиоксидантні властивості тканин зуба.

 

Біохімія крові

 

1. При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?

A Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин

2. Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом

A Карбоксигемоглобін.

B Метгемоглобін.

C Оксигемоглобін.

D Карбгемоглобін.

E Вердогемоглобін.

3. Пацієнт 33- х віку. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом - гостра проміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

A Гему

B Інсуліну

C Жовчних кислот

D Простагландинів

E Колагену

4. У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?

A Порфірія

B Гемолітична жовтяниця

C Альбінізм

D Пелагра

E Алкаптонурія

5.У пацієнта спадкова еритропоетична порфірія внаслідок дефіциту уропорфіриноген ІІІ косинтази. Порушення синтезу якої речовини має місце у пацієнта?

A. Гему

B. Білка

C. АМФ

D. УМФ

E. Жовчних кислот

6. При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється?

A. Карбоксигемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Гемохромоген

7.Жінка 43 років, робітниця лако-фарбного підприємства, жаліється на загальну слабкість, зниження ваги, апатію, сонливість. Хронічна свинцева інтоксикація підтверджена лабораторно, виявлена гіпохромна анемія. В крові підвищений рівень Zn-протопорфірину і понижений рівень δ-амінолевулінової кислоти. Це свідчить про порушенння синтезу:

A. РНК

B. білка

C. Гему

D. мевалонової кислоти

E. ДНК

8.У хворого А. після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, в сечі підвищено рівень уробіліну, в калі- рівень стеркобіліну. Про який вид жовтяниці Ви можете судити?

A. Гемолітична жовтяниця

B. Спадкова жовтяниця

C. Обтураційна жовтяниця

D. Паренхіматозна жовтяниця

Е.Жовтяниця новонароджених

9.У результаті порушення роботи ЦТК і зниження концентрації його компонентів порушився синтез гему. Про який компонент ЦТК йде мова?

A. Оксалоацетат

B. Цитрат

C. a-кетоглутарат

D. Малат

E. Сукциніл- КоА

10.Вміст гемоглобіну в крові хворого 88 г/л, знижена кількість еритроцитів, сеча червоного кольору, спостерігається ураження шкіри на відкритих сонцю місцях. Наявність якої патології обміну гемопротеїдів можна передбачити?

A. Анемії

B. Порфірії

C. Серповидно-клітинної анемії

D. Перніціозної анемії

E. Гемоглобінопатії

11.У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено?

A. Білівердинредуктази.

B. Ксантиноксидази

C. Аденозиндезамінази

D. Гем-оксигенази

E. УДФ-глюкуронілтрансферази

12. У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу Hb на валін призводить до цього захворювання?

A. Глутамінової кислоти

B. Аспарагінової кислоти

C. Лецину

D. Аргініну

Е.Треоніну

13. З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?

A білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин

14. Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання?

A Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

15. Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

A Гама-глобуліни.

B Альбуміни.

C Альфа1-глобуліни.

D Альфа2-глобуліни.

E Бета-глобуліни.

16. У хворого С. діагностовано міеломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок:

A Білка Бенс-Джонса

B Альбумінів

C Гаптоглобіну

D Імуноглобулінів

E Трансферину

17. Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4 хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

18.Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір`я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об`єму крові. Це сприяє отпимальному виконанню кров`ю такої функції:

А.Транспортування амінокислот

В.Підтримка іонної рівноваги

С.Підтримка кисло-лужної рівноваги

Д.Участь у гемостазі

Е.Транспортування газів

19.У хворих на еритропоетичну порфірію (хвороба Гюнтера) зуби флюоресцують в ультрофіолеті яскраво червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов`язана ця хвороба?

А.Феррохелатаза

В.Уропорфіриноген ІІІ-косинтаза

С.Дельта-амінолевулінатсинтаза

Д.Уропорфіриноген-І-синтезе

Е.Уропорфіриноген-декарбоксилаза

20.У дитини 5 років з хворобою Коновалова-Вільсона при іридодіагностиці на рогівці знайдено зеленуваті кільця, які свідчать про порушення обміну міді. Який білок бере участь в транспорті цього мікроелементу?

A. Церулоплазмін

B. Трансферин

C. Гаптоглобін

D. Гемоседерин

E. Феритин

21.У хворого при лабораторному аналізі виявлено зниження рН крові та вмісту бікарбонатних іонів (лужний резерв крові), зростання вмісту молочної, піровиноградної та ацетооцтової кислот в крові та сечі. Який тип порушення кислотно-основної рівноваги спостерігається?

A. Метаболічний ацидоз

B. Респіраторний ацидоз

C. Метаболічний алкалоз

D. Респіраторний алкалоз

E. Дихальний алкалоз

22.У клініку надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини:

A. Зниження синтезу альбумінів

B. Зниження синтезу глобулінів

C. Зниження синтезу гемоглобіну

D. Зниження синтезу ліпопротеїнів

Е.Зниження синтезу глікопротеїнів

23.У пацієнта спостерігаються набряки м’яких тканин, виявлено гіпопротеїнемію. Зниження концентрації якого білку плазми крові приводить до такого стану.

A. Альбумінів

B. Ліпопротеїдів

C. Гаптоглобіну

D. Бета-глобулінів

Е. Імуноглобулінів

24.Еритроцит є живою клітиною і для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ?

A. Аеробний гліколіз

B. Анаеробний гліколіз

C. Пентозний цикл

D. b-окислення жирних кислот

Е. Цикл трикарбонових кислот

25.Хвора 20 років доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом вірусний гепатит. Які зміни білків крові характерні в разі цієї хвороби при середньоважких її формах?

A. Різке підвищення кількості g-глобулінів та зменшення a та b-глобулінів

B. Зменшення b та a-глобулінів

C. Зниження альбумінів та підвищення g-глобулінів

D. Підвищення g та a-глобулінів

Е.Підвищення альбумінів і зниження g-глобулінів

26.У чоловіка 32 років, хворого на пневмонію, спостерігається закупорка мокротою дихальних шляхів. Як буде змінюватись кислотно-лужна рівновага крові?

A. Респіраторний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Метаболічний алкалоз

Е.Кислотно-лужна рівновага в нормі

27.У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній патології?

A. Сечовини

B. Сечової кислоти

C. С-реактивного білка

D. Креатиніну

E. Трансферину

28.Для консервування крові застосовують різноманітні антикоагулянти, в тому числі полісахарид природного походження, а саме:

A. Дерматансульфат

B. Гіалуронова кислота

C. Гепарин

D. Хондроітинсульфат

E. Декстран

29.У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A. Метаболічний алкалоз

B. Метаболічний ацидоз

C. Респіраторний ацидоз

D. Респіраторний алкалоз

Е.Не буде порушень кислотно-лужного балансу

30.Визначення залишкового азоту крові має значення для діагностики захворювань нирок, серця і судин, печінки тощо. Що називають залишковим азотом крові ?

A. азот сечовини крові

B. азот білків кровіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.013 с.)