Біохімія нуклеїнових кислот, біосинтез білкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Біохімія нуклеїнових кислот, біосинтез білкаБіохімія нуклеїнових кислот, біосинтез білка

1. При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті нагромадження в організмі продуктів обміну:

A Сечової кислоти

B Сечовини

C β-аланіну

D Гомогентизинової кислоти

E Фенілпіровиноградної кислоти

2. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.

A ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

3. У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений :

A Пуринів

B Жирів

C Амінокислот

D Вуглеводів

E Піримідинів

4. У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено алопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A Ксантиноксидази

B Уреази

C Уратоксидази

D Дигідроурацилдегідрогенази

E Уридилілтрансферази

5. У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити для уточнення діагнозу?

A Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

B Визначення сечовини в крові та сечі

C Визначення креатіну в крові

D Визначення активності урікази в крові

E Визначення амінокислот в крові

У хлопчика років хвороба Леш-Ніхана. В крові збільшена концентрація сечової кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання?

A Розпаду пуринових нуклеотидів

B Синтезу пуринових нуклеотидів

C Синтезу піримідинових нуклеотидів

D Розпаду піримідинових нуклеотидів

E Утворення дезоксирибонуклеотидів

7.При регенерації епітелію слизової оболнки порожнини рота (поділ клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсервативним механізмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

А.Ферменту РНК-полімерази

В.Ферменту ДНК-полімерази

С.Змістових кодонів

Д.Материнської нитки

Е.Інтронних ділянок гену

8.Серед наведеного переліку речовин, що утворюються при повному гідролізі біополімерів є одна, яка міститься лише в ДНК:

A. Урацил

B. Тимін (5-метилурацил)

C. Рибоза

D. Гліцин

E. Глюкозамін

9.При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?

A. Піримідинових нуклеотидів

B. Пуринових нуклеотидів

C. Біогенних амінів

D. Сечової кислоти

E. Сечовини

10.У хворих на поширену пігментну ксеродерму шкіра дуже чутлива до сонячного світла. Дефект якого ферменту процесу репарації ДНК найвірогідніше має місце:

A. ДНК-гелікази

B. УФ-ендонуклеази

C. ДНК-глікозидази

D. 5’-3’-екзонуклеази

E. Праймази

11.У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія?

A. Рахіт

B. Скорбут

C. Подагра

D. Пелагра

E. Карієс

12. Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глютаміну. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат для синтезу:

A Піримідинів

B Пуринів

C Сечовини

D Ліпідів

E Амінокислот

13. В процесі дозрівання м-РНК до 3’ – кінця приєднується декілька сотень аденілових нуклеотидів. Яку функцію вони виконують?

A. Запобігають дії нуклеаз

B. Відіграють роль термінальної послідовності

C. Розпізнають р-РНК

D. Регулюють синтез білка

E. Корисної функції не несуть

14.Назвіть мінорну сполуку, що приймає участь в утворенні “КЕПу” в мРНК:

A. 7 – метиладенозин

B. 1 – метиладенозин

C. 5 – ортоуридин

D. 7 – метилгуанозин

E. Метилцитозин

15.Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється напередодні зміни погоди. При обстеженні пацієнта виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Вкажіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота:

A. Пуринових нуклеотидів

B. Піримідинових нуклеотидів

C. Амінокислот

D. Білків

E. Хромопротеїнів

16.Жінка 42 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, збільшення та зміну їх форми. В аналізах крові виявлено підвищення концентрації уратів. Встановлено діагноз – подагра. Причиною цього захворювання є порушення обміну:

A. Пуринів

B. Порфіринів

C. Піримідинів

D. Амінокислот

E. Вітамінів

17.Одним із чинників розвитку подагри є надлишкове надходження в організм:

A. Магнію

B. Міді

C. Молібдену

D. Марганцю

E. Селену

18.У хворих на пігментну ксеродерму шкіра надзвичайно чутлива до сонячного світла, може розвиватись рак шкіри. Причиною є спадкова недостатність ферменту УФ-ендонуклеази. Внаслідок цього дефекту порушується процес:

A. Зворотної транскрипції

B. Реплікації ДНК

C. Транскрипції

D. Репарації ДНК

Е.Трансляції білка

19.Назвіть структурні мономери молекули ДНК:

A. Пептиди

B. Нуклеозиди

C. Азотисті основи

D. Полінуклеотиди

E. Мононуклеотиди

Біохімія гормонів

1.Який гормон стимулює включення кальцію в остеобласти кісткової тканини зуба?

A. Кальцитонін

B. Паратгормон

C. Кортизол

D. Інсулін

E. Тироксин

2. При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110/хв. Вміст яких гормонів доцільно визначити в крові пацієнта?

A Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.

3. У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові я кого гормону:

A Адреналін

B Тироксин

C Соматотропін

D Кортизол

E Плазмін

4. У хворого різко знизився вміст Са2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону:

A паратгормону

B тирокальцитоніну

C альдостерону

D вазопресину

E соматотропного

5. При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

6. У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої речовини порушується пацієнта в першу чергу.

A Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів

7. Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону :

A Інсулін

B Глюкагон

C Адреналін

D Норадреналін

E Кортизол

8. При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

A Кальція

B Магнія

C Калію

D Заліза

E Натрію

9. При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються:

A Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Цитрат

D Малат

E Кетоглутарат

10. Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан.

A Адреналін.

B Інсулін.

C Пролактин.

D Прогестерон.

E Глюкагон.

11. В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив.

A Синтез специфічних м-РНК.

B Синтез АТФ.

C Синтез специфічних т-РНК.

D Синтез ГТФ.

E Синтез специфічних р-РНК.

12. Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану?

A Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

13. В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла?

A Цукровий діабет.

B Гострий гломелуронефрит.

C Сечокам’яна хвороба.

D Туберкульоз нірки.

E Інфаркт нирки.

14. Порушення функції острівків Лангерганса приводить до зниження продукції:

A Глюкогону та інсуліну.

B Тироксину та кальцитоніну.

C Інсуліну та адраналіну.

D Калікреїнів та ангеотензину.

E Паратгормону та кортизону.

15. Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

A інсулін

B адреналін

C гідрокортизон

D соматотропін

Eнорадреналін

16. Для формування тканин зуба необхідні кальцій і фосфор. Який з гормонів регулює фосфорно-кальцієвий обмін?

A Паратгормон

B Естріол

C Альдостерон

D Тироксин

E Адренокортикотропний гормон

17.Під час дослідження чоловіка 24-х років виявлені наступні зміни сечі: добовий діурез – 10 літрів, відносна густина сечі – 1,001, якісні зміни відсутні. Пацієнт скаржиться на сильну спрагу, часте сечовиділення. Що є найбільш імовірною причиною даного захворювання?

А.Гіперсекреція глюкокортикоїдів

В.Гіпосекреція вазопресину

С.Гіперсекреція альдостерону

Д.Гіперсекреція вазопресину

Е.Відносна інсулінова недостатність

18.У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?

А.Тироксин

В.Паратгормон

С.Трийодтиронін

Д.Тирокальцитонін

Е.Соматотропний гормон.

19.Які з наведених гормонів є похідними холестерину, тобто, мають стероїдну природу?

B. Адреналіну

C. Пролактину

D. Прогестерону

E. Глюкагону

21.Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента:

A. Пероксидази

B. Циклооксигенази

C. 5-ліпоксигенази

D. Фосфоліпази А2

 1. Фосфодіестерази

22.У молодого пацієнта, який знаходиться на обліку з приводу інсулінзалежного цукрового діабету, при обстеженні визначено концентрацію глюкози в крові – 8 ммоль/л. Пацієнт запевняє лікаря в тому, що він ретельно виконує всі призначення по контролю гіперглікемії. Лабораторне визначення якого показника в крові дозволить перевірити точність даних хворого?

Е. Глюкози в сечі

23.Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений такий стан?

A. Адренокортикотропного

B. Гонадотропного

C. Тиреотропного

D. Соматотропного

E. Паратгормону

24. Хворому 56 років, який страждає інсулінзалежним цукровим діабетом ввели інсулін. Препарат знижує рівень глюкози в крові шляхом зменшення концентрації цАМФ, що може бути пов’язано з активацією:

A. Фосфодіестерази

B. Аденілатциклази

C. Протеїнкінази

D. Глікогенфосфорилази

E. Глюкозо-6-фосфатази

25. В організмі людини мелатонін регулює процеси статевого дозрівання, сну, функції шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, володіє антистресорним ефектом, протисудомною дією. З якої сполуки в епіфізі людини синтезується даний гормон?

A. Тирозину

B. Триптофану

C. Фенілаланіну

D. Метіоніну

E. Холестерину

26.До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання ймовірне?

A. Стероїдний діабет

B. Інсулінозалежний діабет

C. Мікседема

D. Глікогеноз I типу

E. Аддісонова хвороба

27.Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його дії ?

A. Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B. Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C. Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E. Активує процес синтезу холекальциферолу

28.Хворий 22 років скаржиться на збільшення розмірів ніг, кистей рук, рис обличчя, а також на головний біль, погіршення пам’яті, зміну тембру голосу. Захворювання почалось рік тому без видимих причин. Аналіз сечі в нормі. При обстеженні виявлено збільшення розмірів носу, щелеп, язика. Яка можлива причина змін в стані пацієнта?

A. Гіперпродукція кортикостероїдів

B. Нестача альдостерону

C. Альдостерону

D. Окситоцину

E. Серотоніну

30. Хвора 50 років скаржиться на постійне відчуття спраги, швидку втомлюваність, запаморочення в голові. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л, в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

A. Естрогенів

B. Альдостерону

C. Кортизолу

D. Вазопресину

E. Тироксину

31.Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:

A. Кальцитоніном

B. Кальциферолом

C. Кальмодуліном

D. Кіназою легких ланцюгів міозину

E. Фосфорилазою С

32.Пацієнтка 24 років звернулась до лікаря зі скаргами на підвищену збудливість, вологість шкіри, зниження маси тіла при незмінному апетиті. При огляді виявлено: пульс – 92 уд/хв., дещо збільшена щитовидна залоза. Які зміни в концентрації гормонів в крові слід очикувати?

A. Концентрація ТТГ знизиться

E. 17-кетостероїди

34.Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять естрогени?

A. АДГ

B. ФСГ та ЛГ

C. ТТГ

D. СТГ

E.окситоцину

35.У вагітної з терміном вагітності 10 тижнів установлена загроза викидня. Оберіть гормон, який призначають у такому випадку, щоб урятувати вагітність.

A. Прогестерон

B. Тестостерон

C. Кортикостерон

D. Окситоцин

E. Вазопресин

36.Використання гормонів в клініці частіше за все складає замісну терапію при гіпофункції відповідних залоз (інсулін, тироксин та ін.). Виключення складають глюкокортикоїди (кортизон, гідрокортизон та ін.), які широко застосовуються і при нормальній функції кори наднирників (лікування бронхіальної астми, ревматоїдного артириту, СКВ та ін.). Які з ефектів цих гормонів пояснюють їх широке застосування?

C. Ендорфіни

D. Серотонін

Е.Вазопресин

38.У хворого виявлено гіпохолестеринемію, гіпоглікемію, зменшення кількості кортикостероїдів у крові та їх метаболітів у сечі. Ймовірні причини даної стану:

A. Хвороба Аддісона.

B. Гіпертиреоз

C. Збільшення вмісту ЛПВГ

D. Дефіцит вуглеводів у харчуванні

E. Хвороба печінки

39.Зв’язування гормонів білково-петидної природи та катехоламінів з мембранним рецептором як правило приводить до утворення в клітині вторинних посередників-месенджерів. Який месенджер синтезується з АТФ?

A. цГМФ

B. цТМФ

C. АДФ

D. цАМФ

E. Аденозин

40.При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

A. Калію

B. Магнію

C. Кальцію

D. Заліза

E. Натрію

41.При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворюються біологічно активні речовини. Укажіть їх:

A. Простагландини

B. Лейкотрієни

C. Біогенні аміни

D. Соматомедини

E. Інсуліноподібі фактори росту

42.У дитини 9 років постійне почуття потреби пити, явна поліурія, питома густина сечі різко знижена. Виберіть патологію, яка супроводжується описаними клінічними ознаками:

A. Нецукровий діабет

B. Цукровий діабет

C. Гломерулонефрит

D. Пієлонефрит

E. Вірусний гепатит

43. При надлишковій секреції гормону в хворого розвився екзофтальм, виникла тахікардія, дратівливість і схуднення. Про який гормон йде мова?

A. Тироксин

B. Адреналін

C. Дезоксикортикостерон

D. Тестостерон

E. Естрадіол

44.В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив:

A. Синтез АТФ

B. Синтез специфічних м-РНК

C. Синтез специфічних т-РНК

D. Синтез ГТФ

E. Синтез специфічних р-РНК

45.На основі тестостерону і дегідротестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами?

A. Естрогенний

B. Андрогенний

C. Анаболічний

D. Катаболічний

E. Амфіболічний

46.При огляді порожнини рота у пацієнта лікар-стоматолог почув запах ацетону і запідозрив цукровий діабет. Вкажіть який з означених нижче результатів тесту цукрового навантаження буде підтвердженням припущення лікаря. Перше значення – концентрація глюкози в сироватці крові натще, друге – через 1 годину і третє – через 2 години:

A. 5,5 - 8,6 -5,2 ммоль/л

B. 4,5 - 8,2 - 4,2 ммоль/л

C. 4,6 - 7,5 - 4,5 ммоль/л

D. 5,7 -13,0 - 7,3 ммоль/л

E. 5,8 - 12,2 - 5,5 ммоль/л

47.Функцію вторинного посередника, що забезпечує передачу зовнішніх сигналів до внутрішньоклітинних ефекторних систем виконують іони:

A. Натрію

B. Магнію

C. Кальцію

D. Калію

E. Заліза

48.Гіпоглікемія – зниження рівня глюкози крові. Який гормон має гіпоглікемічний ефект?

A. глюкокортикоїди

B. адреналін

C. інсулін

D. статеві гормони

E. тироксин

49.Для стимуляції пологів породіллі лікар призначив простагландин Е2.З чого синтезується дана сполука?

A. Фосфатидної кислоти

B. Стеаринової кислоти

C. Арахідонової кислоти

D. Пальмітинової кислоти

E. Глютамінової кислоти

50.У хворих тиреотоксикозом спостерігається спостерігається гіпертермія,булімія,похудання, що пов’язано з порушенням:

A.Спряження окислення і фосфорилювання

B. Розпаду АТФ

C. Реакцій синтезу жирів

D. Реакцій Циклу лимонної кислоти

E. Реакцій β-окислення жирних килот.

51. Хворого доставлено у медичний заклад в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих вдалося з’ясувати, що хворий знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Яку кому найімовірніше запідозрити у даного пацієнта?

A.Гіперглікемічну.

B. Гіпоглікемічну.

C. Ацидотичну.

D. Гіпотиреоїдну.

E. Печінкову.

 

 

Біохімія вітамінів

1. Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під впливом вікасолу.

A.Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B. Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

EФосфорилювання залишків серину

2. Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

A Росту та диференціювання клітин.

B Гідроксилювання проліну.

C Карбоксилювання глутамінової кислоти.

D Темнового зору .

E Кольорового зору .

3. У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокрапчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми?

A. Гіповітаміноз С

B .Гіпервітаміноз D

C .Гіпервітаміноз С

D .Гіповітаміноз D

E .Гіповітаміноз А

4. У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком:

A. Гіповітамінозу вітаміну Д

B .Гіповітамінозу вітаміну С

C .Гіповітамінозу вітаміну А

D .Гіповітамінозу вітаміну В1

E .Гіповітамінозу вітаміну В2

5. При недостатності якого вітаміну у дітей запізніле прорізання зубів, порушуються процеси мінералізації кісток та зубів?

A Вітамін D

B Вітамін E

C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P

4. У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. З анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані ці порушення?

A РР

B В1

C В2

D В9

E В8

6. Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Недостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

A .А

B .Е

C .С

D .К

E .D

7. Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

A.Вітамін С

B.Вітамін Е

C.Вітамін РР

D.Вітамін D

E. Вітамін В1

8. При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну є причиною цього стану?

A.Нікотінаміду.

B .Аскорбінової кислоти.

C .Фолієвої кислоти.

D .Біотину.

E .Рутину.

9. У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилювання?

A.Вітаміну С

B .Вітаміну Е

C .Вітаміну К

D .Вітаміну А

E.Вітамін Д

10. У пацієнта після вживання сирих яєць з΄явилися дерматити. Авітаміноз якого вітаміну може спровокувати такі явища?

A Авітаміноз біотіну

B Авітаміноз фолієвої кислоти

C Авітаміноз пантотенової кислоти

D Авітаміноз параамінобензойної кислоти

E Авітаміноз інозиту

11. У хворого в крові збільшена концентрація пірувату. Значна кількість екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?

A Авітаміноз вітаміну В1

B Авітаміноз вітаміну Е

C Авітаміноз вітаміну В3

D Авітаміноз вітаміну В6

E Авітаміноз вітаміну В2

12. Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Що стало причиною виникнення пелагри?

A Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E Дефіцит гістидину в кукурудзі

13. У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканині гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена?

A Глутаматдекарбоксилази

B Аланінамінотрансферази

C Глутаматдегідрогенази

D Піридоксалькінази

E Глутаматсинтетази

14. У хворого виявлена болючість по ходу крупних нервових стволів та підвищенний вміст пірувату в крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A В1

B В2

C РР

D Пантотенова кислота

E Біотин

15. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?

AУтворення 1,25(ОН)2 Д3

B Гідроксилювання проліну

C Гідроксилювання лізину

D Карбоксилювання глутамату

EГідроксилювання кортизолу

16. В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу?

A Токоферол

B Тіамін

C Глюконат

D Піридоксин

E Холін

17.При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та Д. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не було досягнуто. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамінів?

А.Ахілія

В.Гіперхлоргідрія

С.Ахлоргідрія

Д.Гіпохлоргидрія

Е.Нестача жовчних кислот

18. У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі, випадання зубів. Яка патологія спостерігається у хворого?

А.Гіповітаміноз А

В.Гіповітаміноз Д

С.Гіповітаміноз С

Д.Гіпервітаміноз Д

Е.Гіпервітаміноз С

19. У хворого діагностовано себорейний дерматит, пов`язаний із дефіцитом вітаміну Н (біотину). Порушення активності якого з перелічених ферментів спостерігається у хворого?

А. Піруватдекарбоксилази

В.Алкогольдегідрогенази

С.Амінотрансферази

Д.Карбамоїлфосфатсинтетази

Е.Ацетил-КоА-карбоксилази

20. У дитини з нирковою недостатністю виявлена затримка прорізування зубів. Порушення утворення в нирках якої речовини найбільш імовірно є причиною цього?

А.α – кетоглутарату

В.Гідроксильованого лізину

С.1,25 (ОН)2Д3

Д.Глутамату

Е.Глікоціаміну

21.У дитини, що не одержувала протягом зими свіжих овочів і фруктів, при огляді виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів варто призначити дитині?

 1. Аскорбінової кислоти і рутину
 2. Тіаміну і піридоксину
 3. Фолієвої кислоти і кобаламіну
 4. Рибофлавіну і нікотинаміду

Е.Кальциферолу й аскорбінової кислоти

22.У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхромна анемія. Відзначаються також наявність гіперсегментованих нейтрофілів у периферичній крові та підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею.Нестача якої коферментної форми вітаміну обумовила зазначені зміни?

A. Метилкобаламіну

B. Коензиму А

C. Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату

D. Тіаміндифосфату

E. Фосфопіридоксалю

23.У хворого спостерігається глоссит, тріщинки в кутиках губ, кератити. Такі симптоми зумовленні недостатністю вітаміну:

A. Аскорбінової кислоти

B. Рибофлавіну

C. Фолієвої кислоти

D. Холекальциферолу

E. Ергокальциферолу

24.Лікування ерозії емалі розчином вітаміну D3 в олії виявилось неефективним. Яка причина незасвоєння цього вітаміну?

A. Порушене слиновиділення

B. Порушене травлення вуглеводів

C. Порушена секреція пепсину

D. Порушене виділення жовчі

E. Порушене травлення білків

25.Недостанє поступлення вітамінів супроводжується змінами обмінних і фізіологічних функцій організму. При якому гіповітамінозі спостерігається порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?

A. Вітаміну Д

B. Вітаміну А

C. Вітаміну К

D. Вітаміну Е

E. Вітаміну В1

26.Дикумарол має структурну подібність з вітамінами групи К, але не має вітамінної дії. Який з перерахованих ефектів чинить дикумарол на організм людини?

A. Знижує згортання крові

B. Знижує кров’яний тиск

C. Викликає ламкість судин

D. Сприяє утворенню формених елементів крові

Е.Перешкоджає окислюванню мембранних ліпідів

27. У 2-річної дитини кишковий дисбактеріоз, на фоні якого появився геморагічний синдром. Найбільш ймовірною причиною геморагій у цієї дитини є:

A. Нестача вітаміну К

B. Активація тромбопластину тканин

C. Гіповітаміноз РР

D. Дефіцит фібриногену

E. Гіпокальціємія

28.Хворий 45 років скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, продовжує курс лікування ізоніазидом. При аналізі крові встановлено зниження активності амінотрансфераз та декарбоксилаз амінокислот. Хворому треба призначити:

A. Піридоксальфосфат

B. Кокарбоксилазу

C. Аскорбінову кислоту

D. Холекальциферол

E. Вікасол

29.У хворого злоякісна анемія, яка визвана недостатністю вітаміну В12. За яких умов спостерігається дефіцит В12?

B. Каротин

C. Креатин

D. Карнітин

E. Карнозин

32.Після тривалого курсу сульфаніламідних препаратів у хворого розвинулася макроцитарна анемія. Утворення активних форм яких вітамінів порушується при цьому?

A. Рибофлавіну

B. Тіаміну

C. Фолієвої кислоти

D. Ретинолу

Е.Піридоксину

33.Назвіть вітамін, що має антианемічну дію і впливає на гемопоез:

A. Ціанкобаламін

B. Тіамін

C. Ретинол

D. Токоферол

E. Нікотинова кислота

34.У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну спостерігається у немовляти:

A. А

B. К

C. РР

D. Е

E. D3

35.При авітамінозі якого вітаміну може істотно знижуватися активність трансаміназ сироватки крові?

 1. В6
 2. В1
 3. В2
 4. В5
 5. Вс

36.Вітамін А застосовують у стоматології як засіб?

A. Транс-ретиноєва кислота

B. Транс-ретиналь

C. Цис-ретиналь

D. Ретинол

E. Каротин

40. У хворих з непрохідністью жовчевивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:

A. А

B. К

C. D

D. Е

E. Каротину.

41.В експериментальних тварин з раціону харчування виключили ліпоєву кислоту.При цьому в них спостерігається інгібування піруватдегідрогеназного комплексу.Чим являється ліполева кислота для цього ферменту

А. Коферментом

В.Субстратом

С.Інгібітором

D.Алостеричним регулятором

Е.Продуктом.

42.Хворому , що страждає тромбоемболічним захворюванням,призначений штучний антикоагулянт пелентан.Антагоністом якого вітаміну є ця речовина?

A Вітаміну А

B Вітаміну К

C Вітаміну Е

D Вітаміну D

E Вітаміну С

 

B. Гіалуронової кислоти

C. Колагену

D. Гепарину

E. Альбуміну

3.В’язкоеластичні властивості основної речовини сполучної тканини зумовлені переважно:

A. Еластином

B. Колагеном

C. Глікозаміногліканами

D. NaCI

E. Етанолом

4.Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну?

A. Fe2+- аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

B. Mn2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

C. Mg2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

D. Cu2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

Е. Ca2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

5.У дитини 0,5 року, виявлені симптоми ураження опорнорухового апарату, деформації кінцівок, вісцеральну кардіотонію. Аналіз сечі показав значну ексекрецію глікозаміногліканів. Наявність якогї спадкової хвороби можна припустити у дитини?

A. ліпідозу

B. глікозидозу

C. мукополісахаридозу

D. порфирії

E. сфінгомієлінозу

6.Які білки міжклітинного матриксу завдяки зв’язуванню з іншими компонентами міжклітинного простору та рецепторами поверхні клітин різних типів відіграють роль молекулярного клею, забезпечуючи структурну організацію тканин:

A. Еластини

B. Фібриногени

C. Колагени

D. Фібронектини

Е.Протеоглікани

7.Після загоєння рани на її місці утворився рубець. Яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини?

A. Еластин

B. Колаген

C. Гіалуронова кислота

D. Хондроїтинсульфат

E. Кератансульфат

8.Який полісахарид (глікозаміноглікан) складає основу міжклітинної речовини сполучної тканини, скловидного тіла, синовіальної рідини, пуповини?

A. Хондроїтинсірчана кислота

B. Кератансульфат

C. Гіалуронова кислота

D. Гепарин

E. Гепарансульфат

9.Амінокислотні залишки, що найчастіше зустрічаються в колагені:

A. Триптофан, цистеїн, гліцин, метіонін

B. Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан

C. Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін

C. Гідроксипроліну

D. Мінеральних солей

Е.Солей амонію

11. В організмі семирічної дівчинки виявлена недостатня кількість міді. Зростає вірогідність розриву еластичних волокон, в яких відсутній десмозин та ізодесмозин. Це зумовлюється зниженням активності мідьвмісного ферменту:

A. Пролінгідроксилази

B. Лізилоксидази

C. Цитохромоксидази

D. Еластази

E. Пептидази

12.Важливу функцію в процесах мінералізації кістки виконують наступні глікозамінглікани:

A. хондроїтин-4-сульфат

B. гіалуронова кислота

C. дерматансульфати

D. кератансульфати

E. Гепарин

13. У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть дефіцит якого з нижче перерахованих речовин є основною причиною цього ускладнення.

A. 1.25(OH)2 D3

B. 25 OH D3

C. D3

D. D2

E. холестерин

14.Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини:

A. Колагена

B. Муцина

C. Міозина

D. Овоальбуміна

A. Тропоніна

15.При гіперфункції кори надниркових залоз спостерігається потоншення шкіри та кровоносних судин, остеопороз. Причиною цього може бути:

A. Зниження синтезу глікогену

B. Підвищений синтез глікозаміногліканів

C. Пригнічення синтезу гліколіпідів

E. Гіалуронової кислоти

17. У хворого з системною склеродермією посилений як біосинтез колагену,так і його розпад. Концентрація якої амінокислоти збільшиться в сечі цього хворого?

A. Лізину

B. Оксіпроліну

C. 5-Окситриптофану

D. Серину

Е.Діоксифенілаланіну

18. Колаген є основним білком сполучної тканини, що відіграє важливу роль у процесі остеогенезу. Недостатність якого вітаміну порушує синтез колагену на стадії посттрансляційної модифікації (гідроксилювання)?

 1. А
 2. С
 3. Д
 4. В6
 5. К

19. В організмі семирічної дівчинки виявлена недостатня кількість міді. Зростає вірогідність розриву еластичних волокон, в яких відсутній десмозин та ізодесмозин. Це зумовлюється зниженням активності мідьвмісного ферменту:

A. Цитохромоксидази

B. Пролінгідроксилази

C. Лізилоксидази

D. Еластази

E. Пептидази

20. Який фермент необхідний для перетворення проколагену у колаген шляхом гідроксилювання залишків проліну до 4 – гідроксипроліну?

A. Mn2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

B. Mg2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

C. Cu2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

D. Fe2+- аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

E. Ca2+ - аскорбатзалежна пролінгідроксилаза

21.Які білки міжклітинного матриксу завдяки зв’язуванню з іншими компонентами міжклітинного простору та рецепторами поверхні клітин різни<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.037 с.)