A. Глюкуронова кислота та N-ацетілгалактозамінМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A. Глюкуронова кислота та N-ацетілгалактозамінB. Холестерин

C. Фосфоліпіди

D. Пентози

E. Нуклеїнова кислота

18.У ротовій порожнині міцелярний стан слини відіграє важливу роль у процесах мінералізації тканин зуба. Який із перелічених нижче факторів захищає міцели слини від агрегації?

 1. Муцин
 2. Лізоцим
 3. Піруват
 4. Лактат
 5. Цитрат

19.Відомо, що в слині курців значно більше роданідів, ніж у некурців. З надходженням якої кислоти тютюнового диму це пов’язано?

 1. Синильної;
 2. Оцтової;
 3. Азотної;
 4. Лимонної;
 5. Нікотинової.

20.Аніони яких солей слини є продуктом знешкодження ціанідів у курців?

 1. Роданіди
 2. Сульфати
 3. Хлориди
 4. Фосфати
 5. Нітрати

21.У хворого К. в слині знижена амілазна активність. Про яку патологію це свідчить?

 1. Гіпофункція привушні залози;
 2. Гіперфункція привушні залози;
 3. Гіпофункція підязикової залози;
 4. Гперфункція підязикової залози;
 5. Гіпофункція підщелепної залози.

22.В слині міститься фермент, який здатний руйнувати α-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент.

 1. a-Амілаза;
 2. Фосфатаза;
 3. Фруктофуранозидаза;
 4. b-Галактозидаза;
 5. Лізоцим.

23.З віком знижується активність навколо- вушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині?

 1. Амілази.
 2. Лізоциму.
 3. Фосфатази.
 4. Гексокінази.

Е.Мальтази.

24.Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції білявушної залози?

 1. Амілази
 2. Мальтази
 3. Лізоциму
 4. Глюкокінази
 5. Фосфатази

25.У хворої 60 –ти років знижена активність основного травного ферменту слини. В цьому випадку порушується первинний гідроліз:

А.Молочного цукру

В.Вуглеводів

С.Жирів

Д.Білків

Е.Клітковини

26. α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю. Активатором її є іони:

A Натрію

B Калію

C Міді

D Свинцю

E Цинку

27.У дитини встановлено гостру ниркову недостатність. Яким біохімічним показником слини це можна підтвердити?

 1. Збільшенням в слині вмісту залишкового азоту.
 2. Збільшенням в слині вмісту глюкози.
 3. Зменшенням в слині вмісту глюкози.
 4. Збільшенням вмісту ВЖК.
 5. Зниженням вмісту нуклеїнових кислот.

28. Існує декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку:

A Утворення глутаміну

B Утворення сечовини

C Утворення аспарагіну

D Утворення NH4+

E Утворення креатину

29. Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина приймає особливо активну участь у знешкодженні аміаку у тканинах мозку?

A Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

30. Відомо, що накопичення аміаку є провідною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку:

A глутамінова кислота

B аланін

C триптофан

D гістидин

E цистеїн

31.У 7-річної дитини спостерігаються блювота, судоми, особливо після прийму білкової їжі. В сечі визначаються цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, порушення утворення якої речовини приводить до цього стану?

A. Сечовини

B. Сечової кислоти

C. Аміаку

D. Цитрату

Е.Креатину

32.У дитини 2-х років спостерігається рвота, порушення координації рухів, подразливість, сонливість, відраза до продуктів багатих на білки. В крові та сечі підвищений вміст аргініносукцинату. Який метаболічний процес порушений?

A. Орнітиновий цикл

B. ЦТК

C. Глюконеогенез

D. Розпад пуринових нуклеотидів

E. Синтез гему

33.Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу відмічена у цього пацієнта?

 1. Вільно-радикального окислення;
 2. Мікросомального окислення;
 3. Субстратного фосфорилювання;
 4. Мітохондріального окислення;
 5. Анаеробного окислення.

34.У хворого парадонтозом відзначається різка активація процесів вільно-радикального окиснення, про що свідчить нагромадження в слині продуктів цього процесу. Активність якого антиоксидантного ферменту в слині може бути знижена в хворого?

 1. Каталази
 2. a-амілази
 3. Гіалуронідази
 4. Кислої фосфатази
 5. Лужної фосфатази

35. При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A Каталаза.

B Цитохромоксидаза.

C Сукцинатдегідрогеназа.

D Кетоглутаратдегідрогеназа.

E Аконітаза.

36. При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

A Каталаза

B Псевдохолінестераза

C Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

D Ацетилтрансфераза

E Метгемоглобінредуктаза

37.Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

 1. Гідролізує N-глікозидні зв΄язки в пептидогліканах.
 2. Гідролізує глікозидні зв΄язки в глікогені
 3. Розщеплює пептидні зв΄язки в білках
 4. Розщеплює складно-ефірні зв΄язки в ліпідах
 5. Гідролізує N-глікозидні зв΄язки в нуклеїнових кислотах.

38.Який фермент слини має антимікробну дію?

 1. Лізоцим
 2. Мальтаза
 3. Амілаза
 4. Фосфатаза
 5. Гексокіназа

39.Серед ферментів слини є такий, що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

 1. Мурамідаза
 2. Альфа- амілаза
 3. Ліпаза
 4. Лужна фосфатаза
 5. Мальтаза

40.Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей фермент

A. Лізоцим

b. α-амілаза

c. Оліго-1,6-глюкозидаза

d. Колагеназа

 1. α –глюкуронідаза

41.Гідролітичний фермент лізоцим слини має сильно виражену антибактеріальну дію завдяки активуванню наступного процесу в мембрані мікроорганізмів:

 1. Розщеплення нейтральних жирів
 2. Розщеплення білків
 3. Розщеплення дисахаридів
 4. Розщеплення фосфоліпідів

Е.Розщеплення мікропротеїнів

42.Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :

A. α 1-4 глікозидний зв’язок

B. Складноефірний зв’язок

C. Пептидний зв’язок

D. N-глікозидний зв’язок

E. Дисульфідний зв’язок

43.В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати 1-4 глікозидні зв’язки пептидогліканів бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент:

A. Лізоцим (мурамідаза)

B. α-амілаза

C. Трипсин

D. Фосфатаза

E. Рибонуклеаза

44.Яке значення має в нормі концентрація лізоциму в слині людини?

A. 0,15-0,25 г/л

B. 0,60-0,80 г/л

C. 2,5-4,5 г/л

D. 1,2-3,5 г/л

E. 3,3-6,6 г/л

45.Лізоцим забезпечує загибель бактеріальних клітин, тому що діє на клітинну мембрану бактерій, пошкоджуючи:

A. Вуглеводні компоненти мембран клітинної стінки

B. Білки мембран

C. Ліпіди мембран

D. Нуклеїнові кислоти

E. Канали мембран

46.Одним з найважливіших ферментів слини, забезпечуючих загибель бактерій є:

A. Лізоцим

B. ЛДГ

C. Фосфатаза

D. АСТ

E. АЛТ

47.Лізоцим – антибактеріальний фактор, за механізмом дії є мурамінідазою. До якого класу ферментів він належить, якщо розщеплює глікозидні зв’язки в полісахаридному ланцюгу мураміну?

A. Гідролази

B. Трансферази

C. Оксидоредуктази

D. Ліази

E. Ізомерази

48.При яких захворюваннях спостерігається зниження активності лізоциму в слині:

A. Рак шлунку

B. Туберкульоз легень

C. Остеохондроз

D. Гепатит

E. Холецистит

49. Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

AЛізоцим

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

EМальтаза

50.Погіршення догляду за порожниною рота приводить до збільшення нальоту на зубах. Активність яких ферментів підвищується?

A. Фосфатази

B. α-амілази

C. фруктофуранозидази

D. β-глюкозидази

E. β-галактозидази

51.Важливим ферментом слини є лужна фосфатаза. До якого класу ферментів вона відноситься?

A. Гідролаз

B. Трансфераз

C. Оксидоредуктаз

D. Ліаз

E. Лігаз

52.Найбільш ефективним джерелом органічного фосфору, що використовується при мінералізації тканин зуба є:

A. Фосфатидилхолін

B. Гліцерофосфат

C. ДНК, РНК

D. Мононуклеотиди

E. Фосфопротеїди

53.Яка карбонова кислота – проміжний продукт цикла трикарбонових кислот – приймає участь у регуляції рівня та транспорту кальція крові?

A. Лимонна кислота (цитрат)

B. Ізолимонна кислота (ізоцитрат)

C. Щавелево-оцтова кислота (оксалоацетат)

D. Янтарна кислота (сукцинат)

E. α-кетоглутарова кислота (α-кетоглутарат)

54.Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

 1. Розчином солей кальцію
 2. Розчином солей натрію
 3. Розчином солей калію
 4. Розчином солей ртуті
 5. Розчином солей срібла.

55.З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

 1. Фтор
 2. Фосфор
 3. Кальцій
 4. Натрій
 5. Калій

56.При якій концентрації фтору в воді можна прогнозувати захворювання карієс зубів:

A. менше 0,5 мг/л

B. менше 1,0 мг/л

C. менше 1,5 мг/л

D. менше 2,0 мг/л

E. менше 2,5 мг/л

57. У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння і “крапчатість емалі”. Обмін якого мікроелементу при цьому порушений?

A Фтору

B Заліза

C Цинку

D Хрому

E Міді

58.В експерименті тваринам було введено мічені Са2+. В які тканини його включення спостерігали востанню чергу:

A. Емаль

B. Білки крові

C. Дентин

D. Цемент

E. Трубчасті кістки

59.Процес мінералізації забезпечується структурою колагену, що дає змогу приєднувати:

A.Са2+

B. К+

C. Nа+

D. Ліпіди

E. Н2О

60.Основним білком тканин зуба є коллаген, що складає нерозчинну фракцію білків. Коллаген містить у великій кількості :

 1. Пролін, гідроксипролін, і гліцин
 2. Пролін і лізин
 3. Пролін, гідроксилізин
 4. Лігнін, гідроксилізин і гліцин
 5. Лізин і гліцин

61.Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

 1. Колаген
 2. Альбумін
 3. Глобулін
 4. Еластин
 5. Фібронектин

62. Хворий скаржиться на появу крові з ясен. Лікар припустив, що це порушення гідроксилювання проліна та лізина у складі колагену. Гальмування якого біохімічного процессу приводить до цього порушення?

A. Мікросомального окиснення

B. Пероксидазного окиснення

C. Тканинного дихання

D. Перекисного окиснення ліпідів

E. Окисного фосфорилювання

63. З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

A Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин

64. Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

A Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин

65. При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

A Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну В2

E Вітаміну К

66. Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка колагену, що бере участь в мінералізації зубів та кісток?

A Вітамін С

B Вітамін Д

C Вітамін В1

D Вітамін А

E Вітамін В2

67. Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної тканини:

A Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

68. При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення якого показника сечі характерне для цієї патології.

A Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

69.При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього є зниження активності:

А.Колагенази

В.Пролілгідрогенази

С.Моноаміноксидази

Д.Лізилоксидази

Е.Лізилгідроксилази

70.Хворому для лікування гіпоплазії призначили аплікації розчином кальція фосфату. Яким чином можна підвищити проникність емалі для цих іонів?

 1. Солями фтору, йоду, вітаміном В1.
 2. Паратгормоном, вітаміном Д, фосфатазою.
 3. Солями натрію, калію, вітаміном В2.
 4. Лужними розчинами, вітаміном В6, амілазою.
 5. Тиреокальцитоніном, каротином, гіалуронідазою.

71.Яка з наведених тканин містить найменшу кількість води?

 1. Емаль
 2. Дентин
 3. Пародонт
 4. Пульпа
 5. Кістки

72.Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез такого полісахариду:

 1. Хондроітинсульфату
 2. Гепарину
 3. Глікогену
 4. Кератансульфату

Е.Дерматансульфату

73.Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості?

 1. Гідроксиапатит Ca10(P04)6(OH)2
 2. Карбонатапатит Ca10(P04)5CO3
 3. Фторапатит Ca10(P04)6F2
 4. Хлорапатит Ca10(P04)6Cl2
 5. Фосфат кальцію Ca10(P04)6

74.Який вид апатиту складає найбільшу долю мінерального компоненту зубів людини?

 1. Гідроксиапатит
 2. Фторапатит
 3. Карбонатний апатит
 4. Стронцієвий апатит
 5. Хлорапатит

75.Яке співвідношення Ca/P [кальцій/фосфор] в емалі зуба свідчить про руйнування структури гідроксиапатиту?

 1. 1,3
 2. 2,2
 3. 2,0
 4. 1,8
 5. 1,7

76.При пародонтиті збільшується секреція калікреїну. Вкажіть, які посилювачі запальної реакції утворюються в ротовій порожнині під дією цього ферменту?

A. Кініни

B. Тразілол

C. Секреторні імуноглобуліни

D. Лізоцим

E. Фактор росту нервів

77.До лікаря звернувся працівник типографії із скаргами на загальну слабість, швидку втомлюваність та погіршення пам’яті. При об’єктивному обстеженні на поверхні зубів виявлена плямистість чорного кольору. Який найвірогідніше діагноз при такій клінічній симптоматиці:

A. Токсичне ураження свинцем

B. Флюороз

C. Карієс

D. Гіпоплазія емалі

E. Періодонтит

78. З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

A Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій

79. У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у немовляти.

AD3

B А

C К

D РР

E Е

80. У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням якого процесу це обумовлене?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)