A Гідроксилювання залишків проліну та лізинуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

A Гідроксилювання залишків проліну та лізинуB Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону

81. У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть, утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта.

A Лактату

B Рибозо-5-фосфату

C Глікогену

D Глюкозо-6фосфату

E НАДФН

82. Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

A Селен

B Барій

C Стронцій

D Залізо

E Мідь.

83. Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?

A Вітамінів С, К, Р

B Вітамінів В1, Е, Д

C Вітамінів В2, А, В6

D Вітамінів В3, Н, В12

E Вітамінів В5, А, В1.

84. Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

A Амінокислоти

B Органічні кислоти

C Глюкоза

D Біогенні аміни

E Холестерол

85. Зниження співвідношення аденілових нуклеотидів АТФ/АДФ приводить до посилення гліколізу в тканинах пародонта в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?

A Фосфофруктокіназна

B Альдолазна

C Тріозофосфатізомеразна

D Єнолазна

E Лактатдегідрогеназна

86.Які небілкові азотвмісні речовини крові при нирковій недостатності виділяються із секретами травного каналу, а продукти їх розпаду подразнюють слизові оболонки порожнини рота, призводять до кровотечі з ясен, стоматиту та утворення неприємного запаху:

 1. Сечовина
 2. Сечова кислота
 3. Індикан
 4. Глутатіон
 5. Креатин

87.У дитини порушене формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?

A. Соматотропного гормону

B. Тироксину

C. Тироксину

D. Паратгормону

E. Трийодтироніну

88.Який із компонентів циклу трикарбонових кислот утворює щільнозв’язані комплекси з кальцієм в дентині й бере участь в процесах мінералізації й демінералізації?

A. Ізоцитрат

B. Оксалоацетат

C. Сукцинат

D. Малат

E. Цитрат

89.Сукупність яких сполук утворює загальний пул кислих продуктів, що нагромаджуються в зубному нальоті?

A. Молочна, оцтова, пропіонова кислоти

B. Соляна, сірчана, вугільна кислоти

C. Лінолева, ліноленова, арахідонова кислоти

D. Капронова, плавікова, лігноцеринова кислоти

E. Лимонна, бурштинова, яблучна кислоти

90.Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

A. Гідроксилювання проліну

B. Карбоксилювання глутамінової кислоти

C. Росту та диференціювання клітин

D. Темнового зору

E. Кольорового зору

91.Надмірна концентрація глюкози в ротовій рідині при цукровому діабеті приводить до розвитку:

A. Флюорозу

B. Гіперплазії емалі

C. Гіпоплазії емалі

D. Множинного карієсу

E. Посиленної кальцифікації емалі

92.При стоматологічному профілактичному огляді учнів, у деяких дітей на зубах знайдено щільні відкладення зубного каменя. Що приймає участь в їх створенні?

A. оксалат кальцію

B. солі урати

C. холестерин

D. пігменти

Е.фосфат кальцію

93. Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?

A Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки

94. Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості?

A Гідроксиапатит [Ca10(PO4)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(PO4)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(PO4)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(PO4)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(PO4)6]

95. Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його дії ?

A Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E Активує процес синтезу холекальциферолу

96.При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резобцію кіскової тканини, а саме:

А.Альдостерон

В.Адреналін

С.Тироксин

Д.Паратгормон

Е.Кальцитонін

97.В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН слини у кислий бік рН= 6,2 призводить до:

A. Кальцифікації тканин зуба

B. Флюорозу

C. Демінералізації емалі і розвику карієсу

D. Мінералізації тканин зуба

E. Підвищення стійкості тканин

98.Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез полісахаридів. Який це полісахарид?

A. Гепарину

B. Глікогену

C. Хондроїтинсульфату

D. Кератансульфату

Е.Дерматансульфату

99.Нормальна структура і функції емалі забезпечуються динамічною рівновагою процесів демінералізації і ремінералізації. Які гормони мають найбільше виражену дію на баланс цих процесів?

A. Глюкокортикоїди і мінералокортикоїди

B. Тиреокальцитонін і паратгормон

C. Інсулін і глюкагон

D. Мінералокортикоїди і паратгормон

E. Тиреоїдні гормони і соматотропін

100.Який з перерахованих карієсогенних факторів носить місцевий характер?

A. Ферментація вуглеводів під дією бактерій порожнини рота з утворенням кислот

B. Розлад регуляції метаболізму, особливо в період формування та дозрівання тканини зуба

C. Екстремальні впливи на організм

D. Структура та хімічний склад тканини зуба

Е.Неповноцінне харчування

101.Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості?

A. Гідроксіапатит Ca10(P04)6(OH)2

B. Карбонатапатит Ca10(P04)5CO3

C. Фторапатит Ca10(P04)6F2

D. Хлорапатит Ca10(P04)6Cl2

E. Фосфат кальцію Ca10(P04)6

102.У хворого виявлена болючість по ході великих нервових стовбурів і підвищений вміст пірувату у крові. Недостатність якого вітаміну може викликати такі зміни?

A. В2

B. В1

C. РР

D. Пантотенової кислоти

E. Біотину

103.З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

A. Фосфору

B. Фтору

C. Кальцію

D. Натрію

E. Калію

104.При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що володіє здатністю стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати резорбцію кісткової тканини, а саме:

 1. Адреналін
 2. Інсулін
 3. Кальцитонін
 4. Дофамін
 5. Тироксин

105.Яке співвідношення Ca/P [кальцій/фосфор] в емалі зуба свідчить про руйнування структури гідроксиапатиту?

A. 2,0

B. 2,2

C. 1,3

D. 1,8

E. 1,7

106.При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються процеси мінералізації кісток та зубів?

A. Вітаміну K

B. Вітаміну E

C. Вітаміну РР

D. Вітаміну D

E. Вітаміну P

107.У будинок крихітки підкинули дитину 8-9-ти місяців, у якої ще не прорізалося жодного зуба. Що може бути причиною затримки появи зубів?

A. Глікогеноз

B. Нецукровий діабет

C. Гіпофункція вітаміну Д

D. Гіперпаратиреоз

Е.Галактозурія

108.Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності каталази. Активація якого процесу може бути відмічена у цього пацієнта?

A. Вільно-радикального окислення

B. Мікросомального окислення

C. Субстратного фосфорилювання

D. Мітохондріального окислення

Е.Анаеробного окислення

109.Пародонтит супроводжується активацією протеолізу у тканинах пародонту. Підвищення концентрації якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу?

A. Холестеролу

B. Органічних кислот

C. Амінокислот

D. Глюкозаи

E. Біогенних амінів

110.Яка причина порушення процесу утворення зубів у дітей хворих на "квашиоркор"?

A. Білкове голодування

B. Ліпідне голодування

C. Вуглеводне голодування

D. Недостатність вітамінів

Е.Недостатність хромопротеїнів

111.Лимонна кислота має високу комплексоутворюючу властивість та приймає участь в процесі мобілізації кальцію, регуляції його концентрації в крові. Яка тканина є основним депо лимонної кислоти в організмі людини?

A. Кісткова

B. Паренхіматозна

C. Нервова

D. М’язова

E. Епітеліальна.

112.Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх заряд?

A. Аспартат, глутамат, гліцин

B. Лізин, аргінін, гістидин

C. Аспартат, аргінін, глутамат

D. Гістидин, валін, лейцин

Е.Цистеїн, гліцин, пролін

113.a -амілаза слини каталізує гідроліз a-1,4-глікозидних зв’язків в молекулі крохмалю. Активатором її є іони:

A. Калію

B. Міді

C. Натрію

D. Свинцю

E. Цинку

114.Відомо, що в слині курців значно більше роданідів, ніж у некурців. З надходженням якої кислоти тютюнового диму це пов’язано?

 1. Оцтової
 2. Азотної
 3. Синильної
 4. Лимонної
 5. Нікотинової

115.В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН в лужний бік створює умови для:

 1. Надходження іонів кальцію і фосфору у тканини зуба
 2. Демінералізації емалі
 3. Виходу кальцію із тканини зуба
 4. Виходу фосфору із тканини зуба
 5. Зниження стійкості тканини зуба до дії карієсогенних факторів

116.Кількість та склад слини змінюється при різних захворюваннях. При пародонтозі змінюється структура глікопротеїну слини, що приводить до:

A. В`язкість слини не змінюється

B. Зменшення в`язкості слини

C. В`язкість слини збільшується

D. Концентрація глюкози підвищується

Е.Концентрація глюкози зменшується

117.З віком знижується продуктивність навколовушних слинних залоз. Активність акого ферменту буде різко зменшуватись в слині?

A. Лізоциму

B. Фосфатази

C. Амілази

D. Гексокінази

E. Мальтази

118.Муцин – один з основних компонентів слини, по хімічній природі є складним білком, а саме:

A. Ліпопротеїном

B. Нуклеопротеїном

C. Фосфопротеїном

D. Глікопротеїном

Е.Металопротеїном

119.Чому дорівнює в нормі концентрація загального білка в слині людини?

A. 120-180 г/л

B. 15,6-18,5 г/л

C. 40-60 г/л

D. 2,0-5,0 г/л

E. 0,25-0,29 г/л

120.Яка речовина надає слині в’язкий слизовий характер, виконує захисну роль, попереджує слизову ротової порожнини від механічного пошкодження?

A. Паротин

B. Калікреїн

C. Муцин

D. Амілаза

E. Лізоцим

121.Вміст муцину у слині становить 1,0 г/л. Це може бути наслідком:

A. Гіпосекреції підщелепної залози

B. Гіпосекреції привушної залози

C. Гіперсекреції підщелепної залози

D. Гіперсекреції привушної залози

Е.Гіперсекреції під’язикової залози

122.Однією із функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами білка:

A. Колагену

B. Еластину

C. Фібриногену

D. Альбуміну

E. Секреторного імуноглобуліну А

123.Який фермент слини має антимікробну дію?

A. Фосфатаза

B. Мальтаза

C. Амілаза

D. Лізоцим

E. Гексокіназа

124. При рН слини нижче певного рівня вона перетворюється з мінералізуючої рідини в демінералізуючу. Вкажіть граничний рівень рН, нижче якого виникає це явище?

A. 5,0

B. 5,7

C. 6,2

D. 6,9

E. 7,4

125.В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН слини у кислий бік рН= 6,2 призводить до:

 1. Демінералізації емалі і розвику карієсу
 2. Кальцифікації ткании зуба
 3. Флюорозу
 4. Мінералізації тканини зуба
 5. Підвищення стійкості тканини

126.В нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. Зсув рН в лужний бік (7,8 створює умови для:

 1. Надходження іонів кальцію і фосфору у тканини зуба
 2. Демінералізації емалі
 3. Виходу кальцію і тканини зуба
 4. Виходу фосфору із тканинизуба
 5. Зниження стійкості тканини зуба до дії карієсогенних факторів

127.При рН слини нижче певного рівня вона з перенасиченої гідроксиапатитом стає ненасиченою і перетворюється з мінералізуючої рідини в демінералізуючу. Вкажіть граничний рівень рН, нижче якого виникає це явище?

A. 6,2

B. 5,7

C. 5,0

D. 6,9

E. 7,4

128. У нормі рН слини складає 6,4 – 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)?

A Демінералізація

B Кальцифікація

C Флюороз

D Мінералізація

E Підвищення стійкості

129. У хворого спостерігається прогресуюча демінералізація емалі, рН ротової рідини становить 6,0. Вживання якої їжі слід обмежити?

A.Багатої на вуглеводи

B. Багатої на білки

C .Багатої на ліпіди

D. Збагаченої вітамінами

E. Збагаченої ненасиченими жирними кислотами

130.Хворому з гіпоплазією твердих тканин зуба стоматолог назначив вітаміни А і Д перорально. На чому основана тактика лікування?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.032 с.)