Міжнародні стандарти серії ISO 14000 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міжнародні стандарти серії ISO 14000 

Міжнародні стандарти серії ISO 14000 розроблені технічним комітетом ISO /ТК 207 Екологічний менеджмент, який був створений у 1993 р. Під час розроблення цієї серії стандартів були враховані вже добре зарекомендовані міжнародні стандарти з систем менеджменту якості продукції (ISO 9000). Перші сертифікати відповідності вимогам ISO 14000 були отримані у 1997 р.

Склад стандартів ISO 14000:

– системи екологічного менеджменту (нульова серія);

 екологічний аудит і екологічна оцінка (десята серія);

– екологічне маркування та декларування (двадцята серія);

–  оцінка екологічної результативності (тридцята серія);

–  оцінка життєвого циклу продукції та послуг (сорокова серія);

– словник (п’ятидесята серія).

 

1. Нульова серія.

Нульова серія складається з двох стандартів:

– ISO 14001:2004 Environmental management systems – Specification with

guides for use/Системи екологічного менеджменту – Специфікація та настанови

щодо застосування (замінив ISO 14001:1996);

– ISO 14002:2004 Environmental management systems – General guidelines

on principles, systems and supporting techniques/Системи екологічного менеджменту – Загальні керівні положення щодо принципів, систем та засобів забезпечення.

 

2. Десята серія.

Спочатку десята серія складалася з чотирьох стандартів. На сьогодні стандарти ISO 14010:1996, ISO 14011:1996, ISO 14012:1996 замінені на один стандарт ISO 19011:2002.

 

Наразі серія складається з стандартів: – ISO 14015:2001 Environmental management – Environmental assessment of sites and organization / Екологічний менеджмент – Екологічне оцінювання ділянок та організацій; – ISO 19011:2002 Guidelines on quality and environmental auditing / Настанови щодо здiйснення аудитiв систем управлiння якiстю та/чи систем екологiчного управлiння. Цей стандарт замінив решту стандартів цієї серії та наразі є єдиним представником самостійної серії стандартів ISO 19000, що інтегрують стандарти якості та екологічного менеджменту.

 

3. Двадцята серія.

Двадцята серія складається з трьох стандартів: – ISO 14020:2000 Environmental labels and declaration – General principles / Екологiчнi маркування та декларацiї. Загальні принципи; – ISO 14021:1999 Environmental labels and declaration – Self-declarated environmental claims (Type II) environmental labeling / Екологiчнi маркування та декларацiї. Екологiчнi самодекларацiї (екологiчне етикетування типу II); – ISO 14024:1999 Environmental labels and declaration – Type I environmental labeling – Principles and procedures / Екологiчнi маркування та декларацiї. Екологiчне етикетування типу I. Принципи та методи.

 4. Тридцята серія

 Тридцята серія складається тільки з одного стандарту ISO 14031:1999 Environmental management – Environmental performance evaluation Guidelines / Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики.

 

5. Сорокова серія.

 Серія складається з чотирьох стандартів: – ISO 14040:1997 Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework / Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура;

 

– ISO 14041:1998 Environmental management – Life cycle assessment – Goal and scope definition and inventory analyses / Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі i сфери застосування інвентаризації;

–  ISO 14042:2000 Environmental management – Life cycle assessment – Life cycle impact assessment / Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Оцінка впливу життєвого циклу;

–  ISO 14043:2000 Environmental management – Life cycle assessment – Life cycle interpretation / Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Інтерпретація життєвого циклу. 6. П’ятидесята серія складається з одного стандарту ISO 14050:2002 Environmental management – Vocabulary / Екологічне керування. Словник термінів. Центральним документом стандартів серії ISO 14000 є ISO 14001. На відміну від інших стандартів цієї серії усі його вимоги підлягають перевірці, тобто вважається, що відповідність або невідповідність цим вимогам певної організації може бути встановлена з високим ступенем вірогідності. Саме відповідність стандарту ISO 14001 є предметом формальної сертифікації. Усі інші стандарти серії ISO 14000 мають рекомендаційне значення та розглядаються як допоміжні.

 

3.2 Державні стандарти ДСТУ ISO 14000

 Значна частина стандартів ISO у багатьох країнах прийнята як національні. В Україні ці стандарти називаються ДСТУ ISO 140ХХ-ХХХХ. За рік випуску вказується той рік, в який вони введені до обігу в українському перекладі. Перелік прийнятих в Україні стандартів серії ISO наведений у таблиці 3.1.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-08-16; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.004 с.)