Політика у відкритій економіці за умов фіксованого валютного курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Політика у відкритій економіці за умов фіксованого валютного курсуДля збереження послідовності й порівняльності наслідків еко­номічної політики за різних ре­жимів обмінних курсів, розглянемо дію тих самих економічних заходів в умовах фіксованого курсу.

Почнемо, як і попереднього разу, з бюджетної політики.

Припустімо, що уряд нама­гається стимулювати економічну діяльність у країні шляхом збіль­шення державних видатків та ско­рочення податків. На графіку такі заходи будуть відповідати змі­

щенню кривої праворуч (мал. 13.7). Збільшення попиту на гроші призведе до зростання процентної ставки вище середньосвітового рівня, а отже, притоку капіталу в країну. Курс національної валюти має тенденцію до зростання. Щоб утримати обмінний курс на прого­лошеному рівні, центральний банкбуде скуповувати іноземну валютуі тим самим збільшувати грошову масу в обігу Тобто також зсувається праворуч, підкріплю­ючи позитивні наслідки дії бюджет­ної експансії: сукупні доходи зро­стають, резерви іноземної валюти поповнюються. Нова рівновага на товарних і грошових ринках вста­новиться на тому ж рівні фіксованого курсу і процентної ставки, але при вищому рівні виробництва і доходів.

Грошова політика. На відміну від бюджетної, як ми зараз побачимо, за­стосування грошової національної політики в умовах, коли країна внаслідок фіксованості валютних курсів тісно зв'язана зі світовою грошовою систе­мою, досить ускладнене. Розглянемо простий приклад: уряд невеликої відкри­
тої економіки намагається використовувати важелі монетарної експансії задля стимулювання випуску. Для цього, наприклад, скуповує облігації у насе­лення і/або знижує норматив резервних відрахувань — тобто збільшує про­позицію реальних грошей в економіці Згідно з цим, крива LM* у моделі Мандела-Флемінґа рухається праворуч, викликаючи зниження кур­су національної валюти і внутрішньої процентної ставки (мал. 13.8).

Капітал потече з даної економіки за кордон, підвищуючи попит на іно­земну валюту. Аби підтримати фіксований рівень обмінного курсу, цент­ральний банк змушений продавати долари (іноземну валюту), вилучаючи їх зі своїх резервів. За рахунок цього маса національних грошей в економіці автоматично зменшується. LM* повертається до свого попереднього положення, але йому вже відповідають значно менші резерви іноземної ва­люти. Доход і курс обміну залишаються незмінними.

Отже, в умовах фіксованості обмінних курсів і абсолютної мобільності капіталу нормальна грошова політика результатів не дає.

Враховуючи механізми регулювання грошової маси у відповідності з рівнем фіксованого курсу, які ми вже розглянули, можна стверджувати, що ефективними засобами політики за цих умов будуть: а) регулювання офіційного рівня обмінного курсу (девальвація або ревальвація). Так, якщо описану нами монетарну експансію доповнити зниженням курсу (девальвацією), то це фактично відповідатиме ситуації зупинки кривої LM* у точці вищого рівня рівноважного доходу. Це стається також за рахунок збільшення чистого експорту у зв'язку з проведеною де­вальвацією. Тобто наслідки деваль­вації будуть подібні до наслідків збільшення грошової маси в умо­вах вільного плавання курсу обміну валют; б) припинення грошової ек­спансії; в) автоматичне коригуван­ня пропозиції грошей, якщо цент­ральний банк не стерилізує відтік резервів.

Зовнішньоторговельна політика. Зовнішньоторговельні бар'єри в умовах фіксованого курсу обміну валют призводять до зовсім інших наслідків, ніж за системи гнучкого курсу. Початкова реакція еко­номіки схожа: скорочення імпорту стимулює збільшення чистого експорту що викликає зменшення
попиту на іноземну валюту і тенденцію подорожчання внутрішньої.

 


Сукупна пропозиція.

AS – це реальний обсяг вир-ва У, що може бути, при різних рівнях внутрішніх цін р.

Функція сукупної пропозиції:

Ys=c+dp

Два графіка:

1й- по гориз: У, по вертик. р, наповнення лінія AS

2й- по гориз. У, по вертик. р, наповнення: крива AS розділена на три відрізки.

1й – Кейнсіанський відрізок позначає, що зміна обсягу пропозиції Ys відбувається при фіксованому рівні цін. Є можливість збільшення обсягів без збільшення цін, бо є вільні ресурси. Ціни є жорсткими, або нечутливі до змін. (короткостроковий період)

2й - від G до F похилий, проміжний, висхідний. Характеризує для пожвавлення в економіці, коли обсяг сукупної пропозиції збільшується при деякому зростанні загального рівня цін.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)