Підстави втрати громадянства України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави втрати громадянства України.1) добровільне набуття громадянином України громадянства

іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються

всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства

іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про

таке набуття .

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі

випадки:

а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства

України та громадянства іншої держави чи держав;

б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства

своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;

в) автоматичне набуття громадянином України іншого

громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг

повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування

законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий

громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у

нього громадянства іншої держави;

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9

цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих

відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка

відповідно до законодавства цієї держави не є військовим

обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Датою припинення громадянства України у випадках,

передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу

Президента України.

Скасування рішення про оформлення набуття громадянства.

Рішення про оформлення набуття громадянства України

скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до

статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання

свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів,

приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа

не може набути громадянство України.

Принципи правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи

та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України. Іноземці та особи без громадянстває рівними перед законом незалежно від походження, соц. І майн. Стану, расової та національної належності, статті , мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Здійснення іноземцями та особами без громадянства своїх прав

і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам

України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та

інших осіб, які проживають в Україні.

Іноземці та особи без громадянства зобов'язані поважати та

дотримувати Конституції і законів України, шанувати традиції та

звичаї народу України.

Особливості відповідальності іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин,

адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність

на загальних підставах.

За порушення іноземцями та особами без громадянства

встановленого порядку перебування в Україні, тобто проживання без

документів на право проживання в Україні, або проживання за

недійсними документами, недотримання встановленого порядку

реєстрації або пересування і вибору місця проживання,

працевлаштування, ухилення від виїзду після закінчення терміну

перебування, а також за недотримання Правил транзитного проїзду

через територію України до них застосовуються заходи відповідно до

законодавства України.

65. Види законних підстав перебування іноземців та апатридів на території України.

Іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

66.Документи, що посвідчують законність підстав перебування іноземців та апатридів на території України.Посвідки та дозволи на імміграцію.

Скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та апатридів в Україні.

Іноземцю та особі без громадянства, який порушує

законодавство України, якщо ці порушення не передбачають

адміністративної або кримінальної відповідальності, може бути

скорочено визначений йому термін перебування в Україні.

Такий термін може бути також скорочено, якщо в іноземця

та особи без громадянства відпали підстави для його подальшого

перебування в Україні.

Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування

іноземця та особи без громадянства в Україні приймається органами

внутрішніх справ, Державної прикордонної служби України.

68.Поняття та види видворення за межі України.Це -адміністративно-примусовий захід, що застосовується до іноземців та осіб без громадянства.

Іноземець та особа без громадянства, який вчинив злочин або

адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому

покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути

видворений за межі України.

69.Поняття імміграції.- це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання

70.Квота імміграції. - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року. встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

Підстава в’їзду особи, що отримала дозвіл на імміграцію, в Україну.

72.Поняття свободи пересування. право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом

73.Поняття реєстрації місця проживання та реєстрації місця перебування особи -внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації

Види територій, на яких обмежується свобода пересування.

-у прикордонній смузі;

-на територіях військових об'єктів;

-у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим

доступом;

-на приватних земельних ділянках;

-на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан;

- на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі

небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей

введені особливі умови і режим проживання населення та

господарської діяльності.

Категорії осіб, щодо яких обмежується свобода пересування.

осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства

застосовано запобіжні заходи, пов'язані з обмеженням або

позбавленням волі;

осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді

позбавлення або обмеження волі;

осіб, які згідно із законодавством перебувають під

адміністративним наглядом;

осіб, які згідно із законодавством про інфекційні

захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій

госпіталізації та лікуванню;

шукачів притулку та осіб, які звернулися за наданням їм

статусу біженця до прийняття відповідного рішення компетентним

органом (про надання цим особам притулку чи статусу біженця);

іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних

підстав для перебування на території України;

осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил

України та інших, утворених відповідно до законів України,

військових формувань;

іноземців, які перебувають у складі військових іноземних

підрозділів і які мають статус військового.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.01 с.)