Вступ до вікової фізіології з основами шкільної гігієниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вступ до вікової фізіології з основами шкільної гігієни1. Предмет, методи і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни.

2. Історія розвитку вікової фізіології як науки.

Системогенез

1. Що таке системогенез?

2. Які клітинні механізми регуляції фізіологічних функцій Ви знаєте?

3. Що таке саморегуляція?

4. Хто сформулював принципи функціонування і саморегуляції фізіологічних систем?

5. Назвіть периферичні та вузлові механізми, які використовуються в структурі функціональної системи.

6. Що таке пренатальний системогенез?

7. Охарактеризуйте постнатальний системогенез?

8. Що таке гомеостаз?

9. Охарактеризуйте основні положення концепції системогенезу.

10. Перелічить етапи постнатального системогенезу.

 

Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків

1. Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків.

2. Закономірності онтогенетичного розвитку дітей.

3. Розкрийте поняття вікової норми.

4. Опишіть основні вікові періоди розвитку організму.

5. Які методи визначення фізичного розвитку дітей і підлітків Ви знаєте.

6. Гармонійність і гетерохроність розвитку.

7. Сенсетивні та критичні періоди розвитку.

8. Акселерація і ретардація розвитку дітей.

9. Профілактика деформацій осанки у шкільному віці.

 

Фізіологія нервової системи дітей та її дозрівання

У онтогенезі

1. Біологічне значення нервової системи.

2. Опишіть загальний план будови нервової системи.

3. Охарактеризуйте дію симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

4. Які основні властивості нервової системи Вам відомо?

5. Опишіть будову нейрону.

6. Що таке синапс? Значення синапсів у проведенні нервових імпульсів.

7. Розкрийте поняття рефлексу.

8. Опишіть основні ланцюги рефлекторної дуги.

9. Основні етапи розвитку нервової системи.

10. Розкрийте анатомо-фізіологічні особливості спинного мозку.

11. Основні рефлекторні і провідникові функції спинного мозку.

12. У чому полягає біологічне значення головного мозку?

13. Охарактеризуйте будову та функції відділів головного мозку.

14. Розкрийте поняття архітектоніки головного мозку.

15. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

16. Опишіть основні етапи розвитку головного мозку.

17. Які порушення нервової системи Ви знаєте?

18. У чому полягає профілактика нервових порушень у дітей та підлітків?

 

Вища нервова діяльність

1. Що розуміють під вищою нервовою діяльністю?

2. Що таке інстинкт? Наведіть приклади різних форм інстинктивної поведінки.

3. Дайте порівняльну характеристику умовних і безумовних рефлексів.

4. Розкрийте механізм утворення умовних і безумовних рефлексів.

5. Охарактеризуйте види безумовного та умовного гальмування. Поясніть біологічне значення процесів гальмування.

6. Обґрунтуйте значення та особливості функціонування першої та другої сигнальної системи.

7. Що розуміють під типом вищої нервової системи?

8. Охарактеризуйте особливості вищої нервової діяльності дитини.

9. Охарактеризуйте основні види і форми пам’яті. Поясніть фізіологічні механізми короткочасної та довготривалої пам’яті.

10. Дайте визначення поняттям «мотивації», «емоції». Поясніть механізм і біологічне значення емоцій.

11. Що таке сон і сновидіння? Визначте фізіологічне значення сну.

12. Назвіть порушення вищої нервової діяльності у дітей. У чому полягає їх профілактика?

Сенсорні системи організму

1. Розкрийте поняття аналізатору, сенсорної системи.

2. Перерахуйте основні сенсорні системи організму людини.

3. Яке значення мають сенсорні системи для організму людини.

4. Розкрийте поняття будови зорової сенсорної системи, перерахуйте її основні функції.

5. Розкрийте поняття акомодації ока, його механізм.

6. Які основні порушення зору у дітей вам відомі.

7. Опишіть основні етапи ембріології ока.

8. Які вікові особливості зорових рефлекторних реакцій Ви знаєте ?

9. Розкрийте поняття слухового аналізатора, зв’язуючи його будову з основними функціями.

10. У чому полягає гігієна слуха?

11. Які заходи профілактика негативного впливу „шкільного” шуму на організм школяра Ви можете запропонувати ?

12. Охарактеризуйте розвиток слухового аналізатора та його вікові особливості.

13. Охарактеризуйте будову і функції вестибулярного апарату.

14. М’язово-суглобове чуття, його значення для здійснення рухів.

15. Визначте взаємозв’язок будови і функції смакового аналізатора.

16. Визначте взаємозв’язок будови і функції нюхового аналізатора.

17. Розкрийте поняття шкірної чутливості.

18. Розкрийте взаємозв’язок між собою сенсорних систем організму.

19. Від чого залежить сила больових відчуттів?

Вегетативні системи організму дитини

1. Які функції крові Ви знаєте?

2. Охарактеризуйте склад крові.

3. Дайте характеристику плазмі крові.

4. Які білки плазми Ви знаєте?

5. Опишіть будову і функції еритроцитів.

6. Охарактеризуйте сполуки гемоглобіну.

7. Що таке гемоліз? Які види його Ви знаєте?

8. Лейкоцити. Їх будова і функції.

9. Дайте характеристику тромбоцитам.

10. Що таке гомеостаз?

11. Охарактеризуйте фази згортання крові.

12. Які фактори згортання крові Ви знаєте?

13. Що таке лейкоцитоз? Які фактори його зумовлюють?

14. Що таке лейкопоез?

15. Що таке еритропоез?

16. Дайте характеристику гемопоезу.

17. Що таке імунітет?

18. Охарактеризуйте процес специфічного клітинного імунітету?

19. Дайте характеристику гуморального імунітету.

20. Що таке анемія?

21. Дайте класифікацію лейкоцитів.

22. Які групи крові Ви знаєте?

23. Що таке резус фактор?

24. Що таке антигени?

25. Дайте характеристику швидкості зсідання крові.

26. Охарактеризуйте процес переливання крові.

27. Охарактеризуйте вікові зміни еритроцитів.

28. Як змінюються лейкоцити у віковому аспекті?

29. Дайте характеристику функцій кровообігу.

30. Охарактеризуйте будову малого кола кровообігу.

31. Опишіть будову великого кола кровообігу.

32. Дайте характеристику кровообігу плоду.

33. Які судини Ви знаєте? Вікові зміни судин.

34. Яку будову має серце?

35. Охарактеризуйте вікові зміни серця.

36. Опишіть серцевий цикл.

37. Які методи дослідження серцево-судинної системи Ви знаєте?

38. Опишіть вікові особливості ЕКГ та ФКГ.

39. Назвіть та охарактеризуйте властивості серцевого м’яза.

40. Що таке автоматія?

41. Дайте характеристику поняттю “ритм серцевої діяльності”.

42. Дайте аналіз віковим змінам частоти серцевих скорочень.

43. Що таке артеріальний тиск?

44. Як змінюється артеріальний тиск у віковому аспекті?

45. Що таке систолічний та хвилинний об’єми крові?

46. Охарактеризуйте вікові зміни систолічного та хвилинного об’ємів.

47. Дати аналіз нервовій регуляції серця.

48. Як здійснюється гуморальна регуляція серця?

49. Що таке гемодинаміка?

50. Опишіть процес регуляції тонусу судин.

51. Охарактеризуйте вікові особливості регуляції кровообігу.

52. Які місцеві гормони Ви знаєте?

53. Які фактори впливають на рух крові по судинах?

54. Що називається диханням?

55. Які процеси включає дихання?

56. Яку будову має дихальна система?

57. Вікові особливості носоглотки.

58. Яка будова легень?

59. Яку будову має трахея?

60. Опишіть будову гортані.

61. Опишіть вікові зміни легень.

62. Охарактеризуйте механізм вдиху та видиху.

63. Які дихальні м’язи Ви знаєте?

64. Назвіть типи дихання та дайте їм характеристику.

65. Проаналізуйте особливості зовнішнього дихання плоду.

66. Опишіть механізм першого вдиху новонародженого.

67. Що таке спірометрія?

68. Дайте характеристику легеневим об’ємам.

69. Що таке життєва ємкість легень?

70. Охарактеризуйте вікові особливості змін частоти дихання і дихального об’єму?

71. Опишіть механізм газообміну.

72. Дайте характеристику регуляції дихання.

73. Охарактеризуйте особливості регуляції дихання у плоду.

74. Що таке функціональна залишкова ємкість?

75. Як змінюється життєва ємкість з віком?

Обмін речовин та енергії, гігієнічні вимоги організації харчування

1. Роль печінки в процесі травлення.

2. Роль шлунку в процесі травлення.

3. Роль підшлункової залози в травленні.

4. Основні етапи обміну речовин.

5. Обмін жирів і вуглеводів.

6. Азотистий баланс та його варіанти.

7. Обмін білків, їх специфічність та біологічна цінність.

8. Фізіологічне значення вітамінів.

9. Класифікація вітамінів.

10. Пряма та непряма калориметрія. Основний обмін.

11. Органи виділення. Будова нирки.

12. Регуляція сечоутворення й сечовиділення.

Залози внутрішньої секреції

1. На які групи поділяються ендокринні залози згідно з сучасною класифікацією?

2. Вкажіть залози залежні від передньої частки гіпофіза ?

3. Щитоподібна залоза, її топографія, форма, маса ?

4. Мікроскопічна будова щитоподібної залози.

5. Прищитоподібні залози, розташування, мікроскопічна будова, функції.

6. Вікові зміни загрудинної залози, її функції.

7. Мікроскопічна будова вілочкової залози.

8. Особливості будови підшлункової залози.

9. Вікові зміни надниркових залоз.

10. Мікроскопічна будова кори надниркової залози.

11. Перелічить гормони мозкової речовини надниркової залози.

12. Локалізація парагангліїв у дітей.

13. Будова статевих залоз і їхня функція.

14. Шишкоподібне тіло, топографія, будова, вікові зміни.

15. Перелічіть гормони передньої та задньої часток гіпофіза.

16. Вкажіть де знаходиться у людини вищий центр регуляції ендокринних функцій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)