Тема 19. Право спільної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 19. Право спільної власностіПоняття та види права спільної власності. Підстави виникнення права спільної власності.

Здійснення права спільної власності. Утримання майна, що перебуває у спільній власності. Виділення частки співвласника. Припинення права спільної власності.

 

Тема 20. Захист права власності

Поняття та види захисту права власності. Принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності. Основні засади захисту права власності. Види способів захисту права власності.

Речово-правові способи захисту права власності. Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Витребування майна власником від добросовісного набувача. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.Відшкодування шкоди заподіяної речам власника. Недійсність актів, що порушують право власності. Дії органів внутрішніх справ із захисту права власника при порушенні права.

 

Тема 21. Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном як речове право. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення володіння та його припинення. Іпотека та притримання.Захист володіння майном.

Право користування чужим майном як речове право.Сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Суперфіцій та емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.

 

 

Розділ IV. Право інтелектуальної власності

 

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності.Відмінності матеріальних об'єктів від нематеріальних. Теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси виключних прав на нематеріальні об'єкти.

Система виключних прав на нематеріальні об'єкти. Основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.

Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Вільне використання майнових прав.

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

Захист права інтелектуальної власності.Форми захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні.

 

Тема 23 . Авторське право та суміжні права

Об’єкти авторського права. Поняття та ознаки об’єктів авторського права. Літературні та художні твори. Комп’ютерні програми. Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права.

Зміст суб’єктивного авторського права.Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові авторські права. Строк дій авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.

Обмеження авторського права. Загальні засади обмеження авторського права. Використання цитат. Використання творів в наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях. Вільне відтворення бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях.

Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Використання суміжних прав.

 

Тема 24.Право промислової власності

Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки об’єктів патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Зміст суб’єктивного патентного права.Загальні положення про суб’єктивне патентне право. Момент виникнення прав з патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення права на комерційне найменування. Строк дії. Припинення дії права на комерційне найменування.

Право на торгівельну марку. Поняття та ознаки торгівельної марки. Критерії охороноздатності торгівельної марки. Момент виникнення права на торгівельну марку. Строк дії. Припинення дії права на торгівельну марку.

Розділ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 

Підрозділ 1. Загальні положення зобов’язального права

Тема 25. Загальні положення про зобов’язання

Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права.Поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Система зобов’язального права. Загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).Поняття зобов’язального правовідношення (зобов’язання). Поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.

Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання.Загальні умови виконання зобов’язання. Поняття належного виконання зобов’язання. Принципи належного виконання зобов’язань. Суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.

Способи забезпечення належного виконання зобов’язань. Поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки). Види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.

Неустойка.Підстави виникнення права на неустойку. Види неустойки.

Завдаток.Предмет завдатку. Функції завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Порука. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія.Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

Застава.Підстави вининкнення застави. Окремі види застави. Форма договору застави та його реєстрація. Предмет застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.

Притримання. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор.

Припинення зобов’язань.Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного, зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.

Правові наслідки порушення зобов’язань.Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.

Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Тема 26. Загальні положення про договір

Цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів. Принцип свободи договору. Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Форма договору.

Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.Істотні, звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Порядок укладення договорів.Оферта. Акцепт.

Підстави для зміни або розірвання договору.

Підрозділ 2. Окремі види зобов’язань

Тема 27. Договори про передачу майна у власністьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.005 с.)