ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4  1. Студент представляє заповнений електронний шаблон до лабораторної роботи №4.
  2. Студент подає до захисту оформлену у відповідності до вимог лабораторну роботу №4.
  3. Відповідаючи на контрольні питання для захисту лабораторної роботи №4, студент демонструє набуті знання та навики, обґрунтовує проведені розрахунки та висновки.

 

Додаток 4.1

ВХІДНІ ДАНІ

Характеристика вітчизняного підприємства

Вітчизняне підприємство випускає два види приладів. Організаційна структура управління наведена на рис. в додатку 4.2. Завод оснащений в основному вітчизняним обладнанням, яке характеризується високим ступенем морального і фізичного зносу. На підприємстві організовано виробництва: механообробне, термічне, гальванічне, складальне. Чисельність працюючих на підприємстві становить близько 2 тис.чол., з них 1,5 тис. - промислово виробничий персонал.

Споживачами продукції підприємства є інші промислові підприємства. Раніше підприємство мало ринки збуту своєї продукції практично в усіх республіках колишнього СРСР. На сьогодні основними споживачами його продукції є підприємства України.

Внаслідок хронічної недостачі власних обігових коштів, відсутності умов для залучення кредитів, високих темпів зростання цін на матеріали і комплектуючі, неритмічності роботи заводів суміжників на підприємстві спостерігається певний спад виробництва.


Для збільшення обсягів випуску і реалізації продукції, підвищення прибутковості керівництву підприємства необхідно знайти способи вирішення таких проблем:

- пошук нових (зокрема, іноземних) ринків збуту своєї продукції;

- забезпечення високої якості продукції, яка виготовляється підприємством;

- розробка і впровадження у виробництво нових видів продукції;

- модернізація, переоснащення виробництва;

- пошук надійних постачальників і налагодження своєчасних поставок комплектуючих, сировини і матеріалів.

 


Додаток 4.2

 

 


Додаток 4.3

Вхідні дані для виконання лабораторної роботи №4

№ вар. Пого-динна та-рифна ставка, грн. Норма часу на виготовлення, год. Фактичний виробіток за місяць, шт. Кількість відпрацьованих годин за місяць Обсяг реалізації продукції за місяць, тис. грн. Прибуток за місяць, тис. грн. Розмір доплат за виконання норма-тивного завдання, %
виро-бу А виро-бу Б виріб А виріб Б
3,8 1,0 0,9
3,9 1,2 0,8
4,0 0,9 1,1
4,1 1,3 0,8
5,2 1,0 1,2
3,8 1,2 0,9
3,9 1,3 0,8
4,0 0,9 1,1
4,1 1,0 0,8
4,2 1,3 0,9
3,8 0,9 0,8
3,9 1,3 1,1
4,0 1,0 0,8
4,1 1,2 1,2
4,2 1,3 0,9
3,8 0,9 0,8
3,9 1,3 1,1
4,0 1,0 0,8
4,1 1,2 1,2
4,2 1,3 0,9
3,7 1,4 0,8
4,5 1,3 0,9
4,6 1,2 0,95
4,4 1,1 0,8
3,9 1,5 1,0
4,8 0,95 1,1
4,9 0,9 1,2
5,0 0,8 1,3
4,8 1,15 1,4
3,9 1,05 1,5

 


 

Норматив комісійної оплати встановлюється в залежності від бази нарахування становить:

- 7,5% від прибутку, отриманого за місяць

або

- 1,5% від обсягу реалізації продукції за місяць.

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5“Вдосконалення системи контролю

та регулювання на підприємстві”

МЕТА РОБОТИ: дослідити процеси контролювання та вдосконалити систему контролю виробничих процесів на підприємстві за допомогою регулювання.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

 

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Аналізування виробничої ситуації на підприємстві (додаток 5.1) і ознайомлення з вихідними даними (додаток 5.2).

2. Розрахунок норм часу на виконання контрольних операцій контролерами в цехах.

3. Розрахунок трудомісткості виконання контрольних операцій.

4. Розрахунок необхідної чисельності контролерів в кожному цеху і на підприємстві в цілому.

5. Оцінювання та аналізування отриманих результатів, формування переліку заходів з удосконалення системи контролю на підприємстві.

6. Формування головним інженером доповідної записки про результати дослідження системи контролю та відповідного розпорядження директора підприємства щодо регулювання виявлених недоліків.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.014 с.)