Функції структурних підрозділів та керівники 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції структурних підрозділів та керівникиФункції (види діяльності) Структурні підрозділи Керівники
Загальне лінійне керівництво АТП, автоколона, виробнича діяльність Директор АТП, начальник колони, начальник дільниці, майстер дільниці
Організування експлуатації рухомого складу: забезпечення перевезень вантажів у відповідності до плану перевезень, робота з клієнтурою з підвищення продуктивності рухомого складу. Визначення оптимальніших маршрутів, кількості автомобілів на маршрутах Відділ експлуатації Заст. директора з експлуатації, начальник відділу експлуатації
Організування безпеки руху: контроль за роботою водіїв на лінії, проведення інформаційної роботи з питань ТБ, періодична перевірка знання правил дорожнього руху водіями, організація контролю технічного стану рухомого складу, проведення розслідування ДТП Відділ безпеки руху Заст. директора з безпеки руху, начальник відділу безпеки руху
Виробничо-технічне обслуговування рухомого складу: організація ТО і ремонту рухомого складу, вузлів, агрегатів, складання графіку заходів контролю за якістю проведення робіт з впровадження нової техніки. Організування виробничого процесу на підприємстві. Керування процесом розробки системи менеджменту на виробництві, укладання договорів з приводу матеріально-технічного постачання виробництва. Здійснення технічного контролю. Виробничо-технічний відділ, ПВВ, відділ технічного контролю Заст. директора з виробництва, головний інженер. начальник виробничо-технічного відділу, планово-виробничого відділу, відділу технічного контролю
Техніко-економічне обслуговування: розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, координація роботи зі складання техтрансплану, організація розробки прогресивної технології і нової техніки, аналіз виробничо-господарської діяльності. ПЕВ Заст. директора з питань економіки, начальник ПЕВ
Наукова організація праці та зарплати: вивчення і впровадження високопродуктивних методів праці, аналіз використання робочого часу і використання фонду зарплати, вибір і визначення ефективності форм оплати праці Відділ НОП і зарплати Заступник директора з питань економіки, начальник відділу НОП і зарплати, головний бухгалтер
Бухгалтерський облік і фінансова діяльність; ведення обліку всіх матеріальних цінностей, контроль витрат матеріальних фінансових і людських ресурсів, організація виплати зарплати; складання поточних, річних звітів та балансів; визначення потреби АТП у фінансових ресурсах, взаємовідносини з бюджетом, складання фінансово кредитних планів Бухгалтерія Гол. Бухгалтер
Організування МТП: підготовка заявок на пальне і мастильні матеріали, обладнання і запасні частини, одержання матеріальних цінностей та організація їх зберігання і видачі складання звітів з МТП Відділ МТП Гол. інженер, начальник НТП
Підбір кадрів прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підвищення кваліфікації робітників і службовців, оформлення звільнених Відділ кадрів Заст. директора з кадрових питань, начальник відділу кадрів
Вивчення закордонного стану ринку, практики іноземних аналогічних підприємств, підготовлення міжнародних договорів. Управління процесами здійснення організацією ЗЕД: підписання договорів про експорт продукції за кордон, контроль за їх виконанням; керування процесами оптимізації ефективності здійснення ЗЕД. Відділ ЗЕД Заст. директора з ЗЕД, начальник відділу ЗЕД
Керівництво маркетинговими дослідженнями, процесами оцінки конкурентоспроможності продукції, результатів діяльності реальних та потенційних конкурентів, рекламною діяльністю, постачанням та збутом. Відділ маркетингових досліджень, відділ реклами Заст. директора з маркетингу, начальник відділу маркетингових досліджень, начальник відділу реклами
Ведення документації і господарське обслуговування, обробка вхідної кореспонденції, розподіл її між виконавцями, контроль за термінами використання документів, відправлення вихідної документації. Закупівля і розподіл канцелярських товарів і матеріалів, необхідних підрозділам. Розробка документів правового характеру. Участь у роботі з укладання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість. Ведення документації, постачання необхідних матеріалів, документів, збір інформації, передача її керівнику. Адміністративно-господарський відділ (АГВ), канцелярія, архів, юридичний відділ Начальник адміністративно-господарського відділу, начальник канцелярії, архіву, юрисконсульт, секретар-референт
Здійснення заготовки деталей для виробництва легкових та вантажних автомобілів. Нагляд за підготовкою заготівлі деталей та запчастин для виробництва. Розробка плану та нагляд за механізацією на виробництві. Здійснення безпосередньої термічної обробки легкових та вантажних автомобілів. Здійснення гальванічний процес на виробництві. Здійснення процесу складання автомобіля. Заготівельний цех, механічний цех, термічний цех, гальванічний цех, складальний цех. Начальник заготівельного цеху, начальник механічного цеху, начальник термічного цеху, начальник гальванічного цеху, начальник складального цеху.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4“Використання менеджером з мотиваційною метоюформ та систем оплати праці”

 

МЕТА РОБОТИ: засвоїти навики розподілу, застосування форм та систем заробітної плати, розрахунку розмірів ЗП з метою мотивування працівників підприємства.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ:комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Excel, Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.

ЗМІСТ РОБОТИ

1. Вибір форм та системи заробітної плати для посадових осіб організації, обґрунтування можливості застосування конкретної форми та системи зарплати з метою мотивування відповідної посадової особи або категорії працівників.

2. Розрахунок величини місячної заробітної плати працівників:

2.1. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з почасовою формою оплати праці.

2.2. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з відрядною формою оплати праці.

2.3. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці.

2.4. Розрахунок величини місячної зарплати працівників з комісійною формою оплати праці.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Студент ознайомлюється з характеристикою вітчизняного підприємства, його станом, діяльністю і організаційною структурою управління (додаток 4.1).

2. Студент згідно присвоєного варіанту вибирає необхідні дані індивідуального завдання (додаток 3.2) та заповнює таблицю 4.1.

Таблиця 4.1

Вхідні дані

№ з/п Показники Значення
1. Погодинна тарифна ставка, грн.  
- - Виріб А Виріб Б
2. Норма часу на виготовлення, год.    
3. Фактичний виробіток за місяць, шт.    
4. Кількість відпрацьованих годин за місяць  
5. Обсяг реалізації продукції за місяць, тис. грн.  
6. Прибуток за місяць, тис. грн.  
7. Розмір доплат за виконання нормативного завдання, %  
8. Норматив комісійної оплати, %  

3. Виходячи з характеристики підприємства і його організаційної структури (додаток 4.1). студент вибирає для різних керівників та категорій працівників форми/системи оплати праці та обґрунтовує можливість їх застосування з метою ефективного мотивування конкретних працівників підприємства. Вибір форми та системи ЗП слід здійснити на основі аналізування видів та характеру виконуваних робіт конкретного працівника, а також з урахуванням класифікації факторів, які визначають системи матеріальних стимулів праці [16]. З кожного структурного підрозділу слід взяти керівника та підлеглого. Результати студент зводить у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 446; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.01 с.)