Структурний аналіз автомату для дозування і формування пластичних мас, побудова кінематичної схеми котлетоформувального автомату 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структурний аналіз автомату для дозування і формування пластичних мас, побудова кінематичної схеми котлетоформувального автоматуАК2М-40

 

МЕТА РОБОТИ

Вивчити призначення, технічні данні, принцип роботи автомату для формування та дозування котлет, правила експлуатації та технічного обслуговування.

 

ЗАВДАННЯ

Студенти повинні:

- ознайомитися з будовою та роботою автомату АК2М-40;

- вивчити правила експлуатації та технічного обслуговування;

- на основі здобутих знань зобразити кінематичну схему автомата АК2М-40.

 

Теоретичні відомості

Кінематична схема - це умовне зображення всіх ланцюгів і механізмів машини, призначених для регулювання, керування, і контролю заданих рухів робочих органів. На схемі повинен бути відображений кінематичний зв’язок (механічний і немеханічний), передбачені всередині виконавчих механізмів машини, а також зв’язки із джерелом енергії.

Рис. 3.1. Кінематична схема напівавтоматудля перев'язування сосисок і сердельок іППС – 14

 

Кінематична схема дозволяє швидко розібратися в принципі дії машини, представити її структуру й склад.

На кінематичній схемі необхідно вказати: потужність двигуна; частоту обертання валів машини; модулі зубчатих коліс.

Кожному елементу, зображеному на кінематичній схемі, присвоюється порядковий номер, починаючи із джерела руху. Вали нумерують римськими цифрами, інші елементи – арабськими.

 

ПРИЗНАЧЕННЯ КОТЛЕТОФОРМУВАЛЬНОГО АВТОМАТУ К2М-40

Виробництво котлет складається з підготовки, дозувально-формуючих операцій та пакування. Підготовка фаршу виконується м'ясо різальними й вимішу вальними машинами. Для формування котлет застосовують котлетні автомати. Вони побудовані на принципі надання готовому фаршу кінцевої форми певної ваги. Можуть працювати по принципу по одинарного або багаторядного формування. Автомати по одинарного формування АК2М-40.

 

Рис.3.2.Загальний вигляд котлетоформувальної машини:

1 – корпус; 2 – електродвигун; 3 – черв'ячний редуктор; 4 – кришка стола з завантажувальним бункером; 5 – шнек; 6 – формуючий стіл; 8 – приймальний лоток.

Лабораторний автомат АК2М-40 (Рис 3) продуктивністю 4000 шт./год. виготовлений Полтавським заводом „Продмаш».

На литому корпусі змонтований бункер 1 для фаршу, формуючий стіл 6 і скидаючий диск 8. Фарш завантажують у бункер і за допомогою лопатей 2, що встановлені на валу 4, безперервно його перемішують. Із бункера фарш подається до направляючого каналу 3 у дно бункера. Через цей канал фарш потрапляє в отвори в матриці, рівномірно заповнюючи їх по об'єму. Матрицею є поворотний стіл з отворами в яких рухаються поршні 7. Об'єм заповнення отворів матриці регулюється цими поршнями насадженими на штоки. Переміщення штоків відбувається за допомогою копіру 5.

Відформовані котлети поршнем виштовхуються на поверхню стола, де їх підхоплює скидаючий ніж, з якого скребком котлета відкидається на бік

Технічна характеристика

Продуктивність – 4000 шт./год.

Місткість бункера для фаршу – 10 кг

 
 

Маса відформованих виробів – 45,0...95,0 г

Частота обертання формуючого стола – 12,45 об/хв.

Частота обертання шнека – живильника – 37 об/хв.

Потужність електродвигуна – 0,4 кВт

Частота обертання – 1416 об/хв.

Габаритні розміри – 610´390´630 мм

Маса – 75 кг

 

 

Рис.3. 3. Технологічна схема автомату

Рис.3. 4. Структурна схема котлетоформувальної машини

 

Схема включає в себе електродвигун, систему механічних передач від двигуна до розподільчо-управлінського валу машини, виконавчий механізм підйому й опускання поршнів формувальника, виконавчий механізм регулювання маси котлет за рахунок нижнього обмеження переміщення поршнів формувальника.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

 

1. Поясніть будову та роботу автомата АК2М-40.

2. Зазначте переваги й недоліки наведеної конструкції автомата.

3. Технічна характеристика автомата.

4. Призначення автомата АК2М-40.

5. Зобразіть принципову технологічну схему автомата АК2М-40.

6. Зобразіть кінематичну схему котлетоформуючого автомата.

7. Зобразіть структурну схему котлетоформуючого автомата.

8. Зобразіть циклограму котлетоформуючого автомата.

9. Види циклограм.

10. Автоматична лінія.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Харламов С.В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. – Л.: Агропромиздат. Ленинградское отд- деление, 1991. – 226 с., ил.

2. Артоболевский С.И. Технологические машины-автоматы. М., «Машиностроение», 1964

3. Пелеев А.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 519

4. Машины-автоматы для упаковки пищевых продуктов: Справочник/ В.А. Благодарский, Н.С. Колесник, М.С. Зиновьева. – К.: Техніка, 1985. – 229 с., ил.

5. Фалеев Г.А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 484 с.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

«СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЕТИКЕТУВАЛЬНОГО АВТОМАТА “ВЭМ”, ПОБУДОВА ЦИКЛОГРАМИ»

 

МЕТА РОБОТИ

 

Вивчити призначення, технічні данні, принцип роботи етикетувального автомата, правила експлуатації та технічного обслуговування, побудувати циклограму

 

ЗАВДАННЯ

 

 

Студенти повинні:

- ознайомитися з будовою та роботою автомата “ВЭМ”;

- розібратися в кінематичній схемі автомата;

- вивчити конструкцію й принцип роботи етикетувального автомата;

- на основі здобутих знань зобразити технологічну, структурну, кінематичну схеми етикетувального автомата, побудувати циклограму

-

Теоретичні відомості

Циклограма автомату або окремого його вузла – це сукупність графків, які відображають послідовність і співвідношення інтервалів робочих і холостих ходів і зупинок робочих органів машини в межах кінематичного циклу. Така циклограмам є циклограмою інтервалів і вказує коли робочі органи починають і закінчують свій рух. Відлік часу ведеться від початкуробочогоробочого ходу ведучої ланки будь-якого виконавчого механізмк, який приймається за основний. Як правило, але не обов'язково, це механізм – першої за технологічним процесом операції.

Циклограми інтервалів виконують в визначеному масштабі часу або кута повороту основного розподільчо-управлінського валу

 

Робочий хід (Р.Х.) зображується прямою, нахиленою під кутом до позитивного напрямку осі часу t. Холостий хід (Х.Х.) зображений прямою, нахиленою під тупим кутом до позитивного напрямкуосі часу t. Вистій зображається прямою, паралельною осі часу.

При побудуові циклограми графіки слід розташовувати в напрямку початку робочих ходів робочих органів.

За формою графічного зображення циклограми можуть бути: прямокутними, лінійними та круговими рис. 4.1.

 

 

Робочий орган 1   РХ 75°   Відкритий 212°   XX 262°   Закритий  
Робочий орган 2   Висотою 75°   РХ 212°   XX  
Робочий орган 3   РХ 180°   XX  
Робочий орган 4   Висотою РХ 90° 200°   XX 262°   Висотою  
0° 90° 180°   270° ХС  

 

 

Рис. 4.1. Приклади побудови циклограмПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 507; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.015 с.)