Завдання 1. Оптимізація обсягів виробництва фірми 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Оптимізація обсягів виробництва фірми1.1. Обчислюємо витрати та економічні прибутки (збитки) фірми, результати заносимо у таблицю 2.1.

Для розрахунків використовуємо базові формули: ;

1.2. За даними таблиці 2.1 будуємо модель TRTC. З а кожної з заданих цін графічно визначаємо:

1) оптимальний обсяг виробництва, 2) результат діяльності фірми.

Оптимальний обсяг виробництва визначаєтьсяза загальним правиломвибору оптимального обсягу випуску:

q оптимальним обсягом є той, за якого граничний виторг дорівнює граничним витратам:

У моделі для конкурентної фірми він визначається за дотичною до , паралельною . Досягнута за певного обсягу паралельність означає, що кути нахилу відповідних кривих рівні: , отже, виконується правило (, ), а визначений обсяг є оптимальним.

Результат діяльності – сума прибутку чи збитків – у моделі визначається на основі базової формули і графічно відповідає відрізку між і по вертикалі.

Для варіанту, що розглядається як приклад:

§ графік 2.1:оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни одиниць продукції; результат діяльності: фірма максимізує економічний прибуток, оскільки для , величина прибутку відповідає вертикальному відрізку між кривими і ;

§ графік 2.2: оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни одиниць продукції; результат діяльності: фірма мінімізує збитки шляхом виробництва, оскільки для , величина збитків відповідає вертикальному відрізку між кривими і ;

§ графік 2.3: оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни , оскільки за всіх обсягів випуску ; результат діяльності: фірма мінімізує збитки шляхом закриття, величина збитків дорівнює сумі постійних витрат фірми і відповідає вертикальному відрізку між кривими і на нульовому обсязі випуску.

1.3. За даними таблиці 2.1 будуємо модель MRMC. З а кожної з заданих цін графічно визначаємо:

1) оптимальний обсяг виробництва,

2) результат діяльності фірми.

У моделі оптимальний обсяг випуску визначається за правилом і відповідає точці перетину кривих і .

Результат діяльності – сума прибутку чи збитків – у моделі визначається на основі базової формули і графічно відповідає площі прямокутника.

§ графік 2.4: оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни одиниць продукції; результат діяльності: фірма максимізує економічний прибуток, оскільки для , величина прибуткувідповідає площі заштрихованого прямокутника ;

§ графік 2.5: оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни одиниці продукції[5]; результат діяльності: фірма мінімізує збитки шляхом виробництва оскільки для , величина збитків відповідає площі заштрихованого прямокутника ;

§ графік 2.6: оптимальний обсяг випуску за ринкової ціни ; результат діяльності: фірма мінімізує збитки шляхом закриття оскільки за всіх обсягів випуску ; величина збитків дорівнює сумі постійних витрат фірми.


Таблиця 2.1

ВИТРАТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРИБУТКИ КОНКУРЕНТНОЇ ФІРМИ

Обсяг випуску Сукупні витрати Середні витрати Граничні витрати Ціна (граничний виторг) Сукупний виторг Економічний прибуток (+)/ збитки(-)
Q FC VC TC AFC AVC ATC MC MR1 MR2 MR3 TR1 TR2 TR3 EP1 EP2 EP3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
        - - -               -80 -80 -80
                          -79 -97 -101
                          -56 -92 -110
        26,7 29,7 56,3             -25 -79 -106
                          -12 -60 -96
                          -45 -45 -90
        13,3 22,5 35,8             -73 -35 -89
        11,4 23,4 34,9             -92 -34 -97
          24,9 34,9             -105 -39 -111
        8,9 26,8 35,9             -111 -51 -132
          29,3 37,3             -107 -73 -163

1.4. За графіком 2.6 моделі MRMC:

1) визначаємо критичні ціни: ціну беззбитковості – точка беззбитковості b; та ціну призупинки виробництва , точка закриття z;

2) крива короткострокового пропонування фірми є висхідним відрізком кривої її граничних витрат вище точки закриття .

Завдання 2. Пропонування конкурентної фірми і галузі

2.1. Згідно з заданою вихідними даними варіанту функцією галузевого попиту (Р=120–10Q) визначаємо співвідношення цін і відповідних обсягів галузевого попиту, заносимо дані у колонки 1-2 таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 425; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.006 с.)