Розділ 3. Аналіз витрат виробництва на підприємстві за 2011- 2013 рр. ( на прикладі тов «мрія» ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 3. Аналіз витрат виробництва на підприємстві за 2011- 2013 рр. ( на прикладі тов «мрія» )Структура витрат

Підприємство ТОВ "Мрія" було створено в 1996 році в місті Біла Церква, основний вид діяльності - переробка та виготовлення м'ясопродукції та виготовлення інших видів продукції харчування. Ковбасні та м'ясні вироби, копченості, заморожені напівфабрикати, кондитерські та кулінарні вироби - вся продукція відповідає нормам як вітчизняних так і європейських стандартів і виготовляється тільки з високоякісної, екологічно чистої сировини Основними споживачами продукції є мешканці міста Біла Церква та регіону, Києва, Київської, Житомирської, Черкаської, та Вінницької областей. У перспективі заплановано розширення виробництва з подальшими поставками продукції за кордон.. Основне виробництво зосереджено в місті Біла Церква, цех по виготовленню м'ясопродукції розташовано по вулиці 2 Піщаній 49, цех по виготовленню кондитерської продукції - по вулиці Привокзальна 8. Щоб уявити повну картину сучасного стану підприємства ТОВ «Мрія», необхідно проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності у їх динаміці (таблиця 3.1.).

 

 

Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники, тис.грн.

№ п/п Показники Од. вим. 2011 р. 2012р. 2013 р.
1.   Дохід (виручка) від реалізації (торгів, робіт послуг) тис.грн. 4573,0 2463,0   -  
2. Чистий дохід від реалізації тис.грн. 3811,0 2053,3 -
3. Собівартість реалізованої продукції тис.грн. 4264,0 2250,1 -
4. Обсяг товарної продукції в діючих цінах (без ПДВ) тис.грн. 3962,4 3100,3 1442,2
5. Собівартість товарної продукції тис.грн. 3858,0 2955,8 995,6
6. Валовий збиток тис.грн. -453,0 -196,8 -
7. Чистий прибуток (збиток) тис.грн. -2375,0 -299,5 1288,4
8. Середньо облікова чисельність штатних працівників чол.      
9. Середньо облікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол.      
10. Фонд оплати праці тис.грн. 412,9 277,2 138,1
  в т.ч. основної додаткової тис. грн. 271,4 93,3 138,1
11. Відпрацьовано людино-годин працівниками людино-годин      
12. Середньомісячна заробітна плата тис.грн. 65,3 49,7 32,0
13. Середньомісячна зарплата (в еквіваленті повної зайнятості) тис.грн. 138,2 240,6 442,6
14. Продуктивність праці тис.грн. 6,27 6,67 4,01
15. Середньорічна вартість основних фондів тис.грн. 10630,0 8764,4 4616,0
16. Середньорічна вартість оборотних засобів тис.грн. 1700,0 1349,0 1033,0
17. Фондовіддача тис.грн. 0,37 0,35 0,32
18. Рентабельність виробництва товарної продукції % +32,0 +31,0 +25,5
19. Чиста рентабельність % - - 16,2

 

 

Аналізуючи основні – техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Мрія» ми бачимо, що на протязі 2011-2012 рр. підприємство є збитковим. Тільки у 2013 році підприємства одержало прибуток у розмірі 1288.4 тис. грн., без реалізації основної продукції.

Виходячи з основних техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (див. таблицю 3.1.) можна зробити детальний аналіз діяльності ТОВ «Мрія».

Розпочати слід з того, що на підприємстві за останні три роки відбувся спад виробництва обсягу товарної продукції у діючих цінах. Про це свідчить темпи спаду виробництва:

2011 р. 3962,4 / 4074,2 × 100 % = 97,3 %

2012 р. 3100,3 / 3962,4 × 100 % = 78,2 %

2013 р. 995,6 / 3100 × 100 % = 32,1 %

Іще більшим показником економічного спаду є показник реалізації продукції.

Темпи спаду реалізації продукції:

2011 р. 4472 / 4573,9 × 100 % = 97,7 %

2012 р. 2463,0 / 4573,9 × 100 % = 53,8 %

2013 р. реалізації не було.

Чиста рентабельність у 2012 році склала 16,2%. У 2007 р. і 2012 р. підприємство мало відповідно чистих збитків на суму 2375,0 тис. грн. і 299,5 тис. грн.

Темпи росту середньомісячної заробітної плати:

2011 р. 65,3 / 68,1× 100 % = 95,9 %

2012 р. 49,7 / 65,3 × 100 % = 76,1 %

2013 р. 32,0 / 49,7 × 100 % = 64,4 %

Хоч і відбулось скорочення чисельності за планом санації, середньомісячна заробітна плата знижувалась з року в рік.

Середньомісячна заробітна плата у еквіваленті повної зайнятості за 2011-2013 рр. зростала.

Знизилась фондовіддача на підприємстві.

Темпи спаду фондовіддачі:

2011 р. 0,37 / 0,39 × 100 % = 94,9 %

2012 р. 0,35 / 0,37 × 100 % = 94,6 %

2013 р. 0,32 / 0,35 × 100 % = 91,4 %

Щоб наглядно побачити спад основних показників побудуємо динаміку їх по рокам (Рис.3.1.).

Рис.3.1. Динаміка основних показників

Як бачимо із рис. 3.1. підприємство, не маючи реалізації одержало прибуток у 2013 р.

Складові витрат виробництва і аналіз фінансових результатів допоможе нам з’ясувати їх структура.

 

Таблиця 2.3. Аналіз структури витрат і відрахувань

№ п/п Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р.
  Сума Питома вага,% Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1. Податок на додану вартість 762,0 10,6 410,6 7,1 - -
2. Акцизний збір - - - - - -
3. Інші відрахування з доходу - - - - - -
4. Собівартість реалізованої продукції 4264,0 59,2 22250,1 38,6 - -
5. Адміністративні витрати 299,0 4,1 438,1 7,5 188,2 18,8
6. Витрати на збут - - - - - -
7. Інші операційні витрати 338,0 4,7 2483,1 42,7 809,7 81,1
8. Фінансові витрати - - 18,3 0,3 0,6 0,1
9. Витрати від участі в капіталі - - - - - -
10. Інші витрати 1541,0 21,4 221,7 3,8 - -
11. Податок на прибуток від звичайної діяльності - - - - - -
12. Надзвичайні відрахування - - - - - -
  Усього витрат і відрахувань 7204,0   5821,9   998,5  

 

Як бачимо, з поміж витрат у 2011 році найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції – 59,2, у 2012 році – 38,6%.

Якщо інші операційні витрати у 2011 році були рівні 338,0 тис. грн., то у 2012 році – 2483,1 тис. грн., відповідно по відношенню всіх витрат 4,7% і 42,7%. У 2013 році інші операційні витрати становили 81,1% і є найбільшими витратами у структурі витрат і відрахувань. Ці витрати пов’язані з реалізацією нематеріальних і оборотних активів, сплачених штрафів.

Економічна криза 2013р. залишила свій слід в економіці. Багато підприємств скоротили випуск своєї продукції або взагалі перестали її випускати. Зупинив свою роботу «Монастирищенський машинобудівний завод», зменшив обсяги виробництва продукції «Київський ЖБВ». В зв’язку із кризою в аграрному секторі зупинили свою роботу багато цукрових заводів («Цибулівський», «Кам’яногівський», «Бабинський» та ін.), що призвело до зростання ціни на цукор у 3 рази. Найбільше світова фінансова криза негативно вплинула на роботу підприємств машинобудівної промисловості, які реалізують інвестиційні проекти. Зменшення замовлень іноземних партнерів, освоєння нових видів продукції в зв’язку з зниження попиту на основну продукцію, брак обігових коштів на закупівлю матеріалів, курсова різниця призвели до зменшення виробництва..
У 2013р. ЗАТ „Єврокар” скоротив виробництво автомобілів різних моделей на 90,1 відс., або на 32328 од., порівняно з 2012р. до 3564 одиниць. Обсяг реалізованої підприємством продукції за цей період становив 26,0 відс. порівняно з минулим роком..
Скоротили у звітному періоді обсяг реалізованої продукції інші провідні підприємства галузі: ТОВ ВЕТ „Аутомотів Україне” – 90,4 відс., ТОВ „Полімер Техніка” – 84,5 відсотків..
Зміна керівника Державного підприємства „Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання” не вплинула на ефективність роботи заводу. За 2013р. обсяг реалізованої товарної продукції цього підприємства у відпускних цінах становив 428,1 тис. гривень (21,6 відс. до 2008р.). У серпні та листопаді 2013року підприємство не працювало. За станом на 1 січня 2014 р. сума заборгованості із виплати заробітної плати становить 554 тис.грн., борг до Пенсійного фонду – 12,1 тис.грн. та 587,0 тис.грн. за Мировою угодою.

У 2013 р. частково було знижено виробництво солодощів на кондитерській фабриці «Рошен» та її філіях. Але на початку 2014 р. обсяги виробництва і реалізації почали зростати. Збільшили обсяги реалізованої продукції у звітному періоді ЗАТ „Берегівський радіозавод” (+91,0 відс.), ТОВ „Берег Кабель” (+4,0 відс.), ТОВ „Ядзакі Україна”(+52,8 відс.), ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” (+61,7 відс.), серед підприємств хімічної промисловості – ВАТ „Перечинський лісохімкомбінат” (+49,0 відс.), ТОВ „Грифсканд-Свалява” (3-4 разів більше).

 

Шляхи зниження витратів

Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються за двома напрямками: за джерелами і чинниками.

Джерела - це витрати за рахунок економії яких можуть бути знижені витрати виробництва. Чинники —це техніко-економічні умови, під впливом яких змінюються витрати.

Основними джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції є:

· зниження витрат сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції;

· зменшення розміру амортизаційних відрахувань, що припадають на одиницю продукції;

· зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції;

· скорочення адміністративно-управлінських витрат;

· ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

На економію ресурсів дуже впливає число техніко-економічних чинників. Найбільший вплив мають такі групи внутрішньовиробничих чинників:

· підвищення технічного рівня виробництва;

· удосконалювання організації виробництва і праці;

· зміна обсягу виробництва.

Підвищення технічного рівня виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці призводить до зниження витрат сировини, матеріалів і заробітної плати.

Зменшення витрат сировини і матеріалів досягається за рахунок зниження норм їхньго використання, скорочення відходів і втрат у процесі виробництва і збереження, повторне використання матеріалів, впровадження безвідходних технологій. На розмір витрат істотний вплив має зміна цін на сировину і матеріали. При їхньому збільшенні витрати зростають, а при зниженні - зменшуються. Відсоток зниження розміру витрат за рахунок зменшення матеріальних витрат і зміни цін на сировину та матеріали може бути розрахований по формулі:

ЗВм = (1 - jм × jцм × 100, (3.1)

 

де j -індекс зміни норм використання сировини і матеріалів на одиницю продукції;

jц - індекс зміни цін на сировину і матеріали;

Ум -питома вага вартості матеріальних витрат у витратах підприємства (у відсотках).

Зниження витрат підприємства забезпечується за рахунок зменшення витрат живої праці на одиницю продукції і темпів зростання його продуктивності стосовно темпів зростання середньої заробітної плати. Розмір зниження витрат (у відсотках) за рахунок росту продуктивності праці можна визначити за формулою:

ЗВзп = (1 - jзп / jппзп × 100, де(3.2)

 

jзп - індекс росту середньої заробітної плати;

jпп - індекс росту продуктивності праці;

Узп - питома вага заробітної плати у витратах підприємства, (у відсотках)

Для окремої продукції використовують показник собівартості продукції виражений у витратах на у.о. товарної продукції. Цей показник одержують шляхом ділення повної собівартості усієї товарної продукції на вартість цієї товарної продукції в оптових цінах підприємства. Він визначається в чотирьох варіантах.

1. Витрати на у.о. товарної продукції по затвердженому плані:

е Z пл Q пл / е P пл Q пл (3.3)

2. Витрати на у.о. фактично випущеної товарної продукції.

а) за планом перерахованому на фактичний обсяг випуску і асортимент продукції:

Z пл Q пл / P пл Q пл (3.4)

б) фактично, у цінах, що діяли в звітному році:

Z 1 Q 1 / P 1 Q 1 (3.5)

в) фактично, у цінах, прийнятих у плані:

Z 1 Q 1 / P пл Q 1, (3.6)

де Z пл - планова собівартість одиниці продукції;

Z 1 - фактична собівартість продукції;

P пл - планова оптова ціна одиниці продукції;

P 1 - фактична оптова ціна одиниці продукції;

Q пл - кількість одиниць за планом;

Q 1 - фактична кількість одиниць продукції.

Методи оцінки впливу техніко-економічних чинників на зниження витрат підприємства, що наведені вище, можуть використовуватися як при аналізі, так і при плануванні собівартості продукції на майбутній період.

Зниження витрат виробництва в даний час забезпечується в основному за рахунок внутрішньовиробничих чинників.

Значне зниження витрат виробництва досягається в результаті застосування прогресивних методів організації виробництва. Прикладом служить розроблена в Японії і отримавша широке застосування в усьому світі система організації виробництва “just in time“. Вона знижує витрати виробництва за рахунок бездефектного виготовлення продукції. Сутність її полягає в тому, що комплектуючі вироби, деталі поставляються споживачу у визначене місце, у потрібний час, у необхідній кількості. Якщо попадаються браковані деталі, виробничий процес зупиняється, тому що запасів на робочому місці немає.

Система “just in time “ сприяє зниженню витрат на двох напрямках:

· знижуються витрати на складування і збереження напівфабрикатів і в споживача, і у виробника. Останній крім того знижує витрати на реалізацію;

· застосування системи неможливе без забезпечення бездефектного виготовлення продукції в постачальника. Японські підприємства в цих цілях навчають усіх співробітників методам контролю якості і т.д., підвищують відповідальність виробничих робітників за якість, використовують автоматичні пристрої для контролю якості. В результаті знижуються витрати виробництва, що пов’язані з повторним опрацюванням бракованих виробів, витратами сировини і заробітної плати.

У рамках системи “just in time“ розроблені і використовуються підсистеми, гуртки якості і т.д., що забезпечують економію витрат під час руху комплектуючих деталей по цеху в результаті підвищення відповідальності за якість продукції в робітників і спеціалістів, полегшення керування виробничим процесом.

Велику увагу економісти приділяють таким резервам зниження витрат, як зміна класифікації, вирахування і калькулювання витрат. Наприклад, розмежування витрат на виробництво продукції вищої якості і на виробництво нестандартної продукції; застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу виробів; посилення ролі калькулювання; більш чітке виділення витрат на управління, підготовку виробництва, реалізацію досягнень науково-технічного прогресу, у тому числі підвищення якості продукції і т.д.

Також може допомогти мінімізувати витрати - «Правило найменших витрат (Least Cost Combination Rule of Recourses)» - це умова, при якій витрати мінімізуються в тому випадку, коли кожна грошова одиниця, що витрачається на кожний ресурс, дає однакову віддачу - однаковий граничний продукт (МР).

Правило найменших витрат забезпечує рівновагу виробника. Коли віддача всіх факторів однакова, зникає проблема "їх перерозподілу, оскільки у виробника немає ресурсів, які могли б принести більший доход. Виробник знаходиться у стані рівноваги, коли досягається оптимальна комбінація факторів виробництва, при якій забезпечується максимізація випуску.

 

ВИСНОВОК

Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.

Затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності.

Витрати виробництва є вартістю ре­сурсів, залучених до виготовлення кінцевої продукції фірми. Інакше кажучи, витрати виробництва – це те, у що обходиться виготовлення товару підприємству.

В економічній науці розрізняють економічні та бухгалтерські витрати. Першим видом витрат більше оперують економісти-теоретики, другим — бухгалтери.

Економічні витрати — це платежі, які має робити фірма для отримання і вико­ристання всіх ресурсів.Вони складаються з двох частин: явних і неявних витрат. Явні витрати — це пла­тежі за ресурси, які фірма купує на ринках ресурсів, бо сам виробник не володіє цими ресурсами. Фірма може володітидеякими ресурсами, які вона використовує у виробничо­му процесі. Оскільки ці ресурси є власністю виробника, то платежі за їх використання мають неявний характер, їх прямо не оплачують. Такі витрати називають неявними, або неоплачуваними. Економічні витрати поділяють на короткострокові та довгострокові, тобто вит­рати, що здійснюються відповідно в короткостроковий га довгостроковий періоди.

Короткостроковий період - це проміжок часу, надто короткий для заміни вироб­ничих потужностей підприємства, але достатній для зміни рівня використання наяв­ного устаткування. Оскільки у короткостроковому періоді деякі ресурси фіксовані, а обсяги інших можна змінювати для розширення випуску, виділяють два типи витрат – постійні і змінні, які аналізують за двома рівнями. Довгостроковий період - це проміжок часу, достатньо тривалий для того, щоб фірма могла змінити обсяг усіх використовуваних ресурсів у тому числі виробничих потужностей. Короткостроковий і довгостроковий періоди відрізняються один від одного кон­цептуально, а не за тривалістю.

Прибуток класифікують за трьома ознаками:

- е кономічний прибуток — це різниця між загальним виторгом і загальними витратами фірми — явними і неявними;

- бухгалтерський прибуток — це різниця між загальним виторгом і явними витра­тами фірми.Такий прибуток називають ще розрахунковим;

- нормальний прибуток — це той мінімальний дохід, який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі.

Проте основним завданням економіста є знаходження всеможливих шляхів зниження витрат та підвищення прибутку. Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються за двома напрямками: за джерелами та чинниками. В середині підприємства витрати можна знижувати за рахунок зміни норм використання сировини, зменшення витрат живої праці на одиницю продукції тощо. Для цього розроблено ряд показників (індексів), які нині широко використовуються на підприємствах.

Значне зниження витрат досягається за рахунок застосування прогресивних методів організації виробництва, наприклад система “just in time”.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 501; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.064 с.)