Практичні вправи на машині 8515 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичні вправи на машині 85151. Зметайте дві деталі бавовняної тканини на ширину шва 10 мм (довжина деталі не менше 20 см)

2. Зметайте дві деталі шовкової тканини на ширину шва 10 мм (довжина не менше 20)

3. Викроїть дві деталі ліфа з рельєфним швом, що йде від пройми;

- зметайте рельєфний шов

- зшийте рельєфний шов

- запрасуйте рельєфний шов

4.Викроїть дві деталі ліфа з рельєфним швом, що йде від плечового зрізу. Зшийте рельєфний шов без попереднього зметування

 

Виконана робота оцінюється за критеріями, вказаними в таблиці №16.

Таблиця №16

Рівень складності Критерії оцінювання Максимальна кількість балів
І Рівень Вміння заправити нитки голок та петельників. Вміння виконати операції зшивання та обметування.  
ІІ Рівень Вміння регулювати якість строчки. Вміння регулювати натиск лапки.
ІІІ Рівень Вміння встановити співвідношення переміщення основної та диференційної рейок. Вміння виявити та усунути неполадки машини. Вміння регулювати довжину стібка.      

 

По завершенню виконання завдань лабораторної роботи №9 дайте відповіді на тестові питання різного рівня складності, якісна відповідь на які дозволить встановити рівень вивчення даного модуля.

Тести першого рівня


1. Заправте нитки в машину 8515 класу для зшивання матеріалу за схемою

 

2. Заправте нитки в машину 8515 класу для обметування матеріалу за схемою

 

3. Замалюйте схему ланцюжкової зшивної строчки шва, виконаного на машині 8515 класу.

 

4. Замалюйте схему обметувальної строчки за зразком шва, виконаного на машині 8515 класу.

Тести другого рівня

1.Опишіть порядок заправлення нитки у зшивну голку, вказуючи назви деталей за схемою

 

2. Опишіть порядок заправлення нитки в обметувальну голку машини 8515 класу, вказуючи назви деталей за схемою

 

3.Заправте нитки у машину 8515 класу, не користуючись схемою.

 

4.Виберіть механізми, які в машині класу 8515 регулювати не рекомендується виконувати

1) механізм лапки

2) механізм голок

3) механізм ножів

4) механізм пересування

5) механізм петельників

Тести третього рівня

1. Довжина стібка диференційної рейки в машині класу 8515 ( рис.41 ) регулюється за допомогою:

1)кнопки 7

2)кнопки 6

3)диска 15

 

2. Довжина стібка основної рейки в машині класу 8515 (рис.41) регулюється за допомогою:

1)кнопки 7

2)кнопки 6

3)диска 15

 

3.Опишіть порядок утворення зшивної строчки, користуючись схемою заправлення машини класу 8515

 

4. Опишіть порядок утворення обметувальної строчки, користуючись схемою заправлення машини класу 8515


 

5.Опишіть порядок заправлення нитки у зшиваючий петельник, вказуючи номери деталей за схемою заправлення машини класу 8515

 

6 Опишіть порядок заправлення нитки у лівий обметувальний петельник, вказуючи номери деталей за схемою

 

7. Опишіть порядок заправлення нитки у правий обметувальний петельник, вказуючи назви деталей за схемою

 

8. Опишіть відмінності у будові машин 1022 класу, 1022-М класу, 97 класу (за додатками 2, 2а, 19. 19а).

 

По завершенню лабораторної роботи №9 дайте відповіді на тестові питання відповідного рівня складності - М3/1.3, що розміщені в кінці посібника, якісна відповідь на які дозволить встановити рівень вивчення модуля М3 та курсу “Обладнання швейного виробництва” в цілому.

 

Тести контролю до першого модуля

Першого рівня складності (М 1/1)

 

1. Які з перерахованих гвинтів дають можливість деталям здійснювати коливальні та обертальні рухи

1) упорний гвинт 3) установчий гвинт

2) притискний гвинт 4) шарнірний гвинт

 

2. Група яких з’єднань відноситься до роз’ємних?

1) шпонкові 2) шпонкові 3) шпонкові

різьбові різьбові зварні

шліцові клепочні різьбові

 

3. За допомогою якої деталі можна прикріпити одну деталь до іншої, щоб залишити можливість переміщення вздовж осі або повороту відносно цієї осі

1) упорний гвинт 3) притискний гвинт

2) стягуючий гвинт 4) установчий гвинт

 

4. Для якого виду волого-теплової обробки характерними є вказані операції: укладка напівфабрикату; переведення волокон в еластичний стан; деформація напівфабрикату; фіксація

1) прасування 2) пресування 3) відпарювання

пресування прасування прасування


відпарювання

 

5. Які з перерахованих шарнірів дозволяють сполученим деталям здійснювати рухи у просторі

2) циліндричний шарнір 3) шаровий шарнір

3) корпусний шарнір 4) шарнірний палець

 

6. За допомогою якої деталі можна прикріпити одну деталь відносно іншої, щоб залишити можливість їх поздовжнього переміщення

1) шарнірний 3) притискний

2) стягуючий 4) установчий

 

 

7. Яку частину праски називають основною (робочою)

1) азбестову прокладку

2) чавунну прокладку

3) електронагрівальний елемент

4) підошву

 

8. Для прикріплення однієї деталі до іншої тільки в певному положенні служить:

1) установчий гвинт

2) упорний гвинт

3) притискний гвинт

4) шарнірний гвинт

 

9. За допомогою яких деталей можна забезпечити підтримування деталей, які рухаються та водночас забезпечити їм поворотні та коливальні рухи

1) циліндричний шарнір

2) корпусний шарнір

3) шаровий шарнір

4) шаровий палець

 

10. З якою метою використовують розбраковочно-промірювальні машини

1) виявлення дефекту, встановлення ширини та довжини матеріалу

2)для перемотування у рулон

3)для складання у книжку

4) для декатирування

 

11. Декатируванням називають

5) прасування

6) пресування

7) відпарювання

 

12. Тиск насиченої пари для обігріву прасувальних поверхонь на підприємствах не перевищує

1) 3 ат 3) 4 ат

2) 7 ат 4) 5 ат

 

13. Основним робочим органом преса є

1) камери для пропуску пари

2) подушки

3) паровий компресор

4) електронагрівальний елемент

 

 

Тести контролю до першого модуля

Другого рівня складності (М 1/2)

 

1. Розрахуйте передаточне відношення для пасової передачі, якщо Д1=160 мм, Д2=80 мм (виберіть правильну відповідь):

 

1) 2:1 2) 1:2 3) 1:1 4) 2:2


 

2. Число зубців ведомого вала 13, ведучий вал має 39 зубців. Передаточне число і=3. Вкажіть, якою буде передача

1) підвищуюча

2) понижуюча

3) фрикційна

 

3. Виберіть передаточне число для зубчастої передачі, якщо Z2=72, Z1=26:

1) 3; 2) 0,36; 3) 13; 4) 3,6

 

 

4. Розрахуйте число зубців ведучого вала, якщо ведомий має 25 зубців і передаточне число і = 2,5. Виберіть правильну відповідь:

 

1)10 2)12,5 3) 50 4) 125

 

5. Визначте передаточне число для ланцюгової передачі при умові, що менша зірочка має Z1 =13, більша – Z2 = 26, виберіть правильну відповідь:

 

1) 2

2) 39

3) 0,5

4) 34

6. Механічні передачі за конструктивними оформленням поділяють на такі групи:

1) відкриті, закриті, напівзакриті

2) проекційні, зачепленням

3) електричні, пневматичні, гідравлічні

 

7. Стаціонарна розкрійна машина призначена для:

1) розкрою будь-яких за формою та розміром деталей

2) розсікання полотен настилу та вирізання великих деталей

3) розсікання полотен настилу та вирізання дрібних деталей

4) розсікання полотен настилу

 

8. Розрахуйте число зубців ведомого вала, якщо ведучий має 25 зубців і передаточне число і = 2,0 (виберіть правильну відповідь):

1) 50; 3) 125;

2)12,5; 4) 5.

 

9. Пневматичний прес ПОР-3 призначений для пресування:

1) напівфабрикатів та дрібних деталей

2) плечових швів та окатів рукавів готових пальто та костюмів

3) бокових швів брюк

 

10. Визначте передаточне відношення для ланцюгової передачі при умові, що менша ведуча зірочка має Zmin= 13, більша ведома зірочка має Zmax= 26 (виберіть правильну відповідь):

1) і = 1: 2

2) і = 2:1

3) і = 2:2

4) і = 1:1

 

11. Якщо необхідно розробити конструкцію пасової передачі, що має передаточне відношення 1:5 при діаметрі ведучого вала рівному 100 мм, то який діаметр ведомого вала необхідно вибрати :

1) 200 3) 500

2) 50 4)20

12. З метою регулювання температури нагріву прасувальної поверхні застосовують:

1) біметалеву пластину

2) гідравлічне реле

3) пневматичне реле

4) електромеханічне реле

 

13. З метою регулювання часу роботи преса застосовують:

1) біметалеву пластину

2) гідравлічне реле

3) пневматичне реле

4) електромеханічне реле

 

14. Стаціонарна машина має такий вид ножа:

1) прямий

2) дисковий

3) стрічковий

 

15. Пересувна розкрійна машина призначена для:

1) розкрою будь-яких за формою та розміром деталей

2) розсікання полотен настилу та вирізання великих деталей

3) розсікання полотен настилу та вирізання дрібних деталей

4) розсікання полотен настилу

 

16. За якою формулою можна розрахувати передаточне відношення ланцюгової передачі

1) і = D2:D1

2) і = D1:D2

3) і = D2∙D1

 

17. Як розрахувати число зубців ведучого вала

1) Z1 = і : Z2

2) Z1 = Z2 : і

3) Z1 = і ∙ Z2

 

18. Передачу називають знищуючою при

1) і > 1 3) і = 1

2) і < 1

19. Підвищуюча передача має

1) і > 1

2) і = 1

3) і < 1

 

20. Пневматичний прес приводиться у рух за допомогою

1) електронагрівального елементу

2) гідравлічного привода

3) стиснутого повітря

 

Тести контролю до першого модуля
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.021 с.)