Завдання та методичні рекомендації до виконання до лабораторної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання та методичні рекомендації до виконання до лабораторної роботиОзнайомтесь із основними правилами безпечних умов роботи на швейних машинах:

1. Працюючий на швейній машиніповинен дотримуватись безпечних умов праці.

2. При невмілому і недбалому поводженні із зшивними і спеціальними машинами працюючому загрожує небезпека (проколи пальців машинною голкою, попадання відламків ґудзиків і голок в очі).

3. Стати до роботи на зшивних і спеціальних швейних машинах можна тільки після проведення первинного інструктажу на робочому місці.

4. Перед початком роботи необхідно перевірити справність машини, а у разі виявлення неполадок викликати механіка.

5. Забороняється працювати без гумового килимка на металевій педалі.

6. При виконанні робіт на спеціальній краєобметувальній машині пальці рук необхідно тримати на краю платформи машини.

7. Щоб уникнути травм, роботу на швейній машині потрібно починати плавним натисканням на педаль.

8. Щоб волосся не потрапило до машини та з метою запобігання удару ниткопритягувача, не варто нахилятися дуже низько до машини.

9. Нитки та клаптики, що випадково потрапили до привідного механізму, діставати тільки при вимкненому електродвигуні, повертаючи махове колесо рукою.

10. Не гальмувати рукою махове колесо машини, щоб уникнути травмування рук.

11. Не доторкатися до голки, не відривати і не знімати детальні й запобіжні пристосування на ходу машини. Спрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у визначене місце.

12. При роботі не відволікатися самому іне відвертати увагу інших.

13. Утримувати в чистоті та порядку робоче місце.

14. Перед тим, як залишити своє робоче місце, необхідно вимкнути машину.

15. Неправильне розташування рук підчасроботи на швейній машині може призвести до проколювання пальців голкою і травмування рук частинами машини, що рухаються.

16. Змащувати, чистити машину, міняти голку, надівати пас на шків машини, втягувати верхню і нижню нитки необхідно тільки при вимкненому електродвигуні, знявшиноги з педалі. 17. Забороняється класти ножиці та інші предмети біля частин машини, що рухаються.

17. При роботі на ґудзиковій машині необхідно користуватися захисним екраном.

18. Не працювати без взуття, щоб уникнути травмування ніг.

19. Стежити за чистотою свого робочого місця, не розкидати нитки, шпильки, бобіни йінші предмети, зберігати їх у призна­ченому для них місці.

20. Після закінчення роботи прибрати робоче місце.

21. Якщо отримали травму, зверніться до медпункту, попе­редьте адміністрацію.

 

В інформаційній частині змісту навчання даного модуля другого рівня складності ви ознайомились із видами деталей, що призначені для передачі обертального руху та із принципом роботи механічних передач різних видів. Сподіваємось, що відповісти на питання для самоконтролю було легко. З метою закріплення отриманої інформації пропонуємо виконати ряд завдань та задач.

1. Знайдіть деталі для передачі обертального руху спочатку на схемі машини класу 1022-М, а потім безпосередньо на машині. Запишіть їх назви.

2. Запишіть, які приклади застосування передач обертального руху знайомі з побуту.

3. Знайдіть та запишіть, на якій машині та з якою метою застосовані: 1) клинопасова передача, 2) зубчастопасова передача, 3) круглопасова передача.

Кожна передача характеризується передаточним числом (і), тобто відношенням числа зубців колеса (Z1) до числа зубців шестерні (Z2).

і

Шестернею називають зубчасте колесо передачі з меншим числом зубців, колесом – з більшим числом зубців. При однаковому числі зубців – ведуче колесо називається шестернею, а ведоме – колесом.

Для фрикційної та пасової передач передаточне число розраховується за аналогічною формулою тільки замість числа зубців у формулу підставте діаметри відповідних коліс. Якщо діаметр ведучого колеса більший від ведомого, то відбувається прискорення обертання (машина з ножним приводом, моталка). Якщо ж більшим є діаметр ведомого колеса, то воно обертається повільніше (електропривод).

4. Відшукайте у швейних машинах такі механічні передачі: зубчаста, фрикційна, пасова. Замалюйте їх умовні позначення.

5. Встановіть, для чого призначені вище зазначені механічні передачі, що є у швейних машинах.

6. Запишіть, які деталі механічної передачі назвете ведучими, а які ведомими (механічну передачу виберіть на швейних машинах такого класу – 2-М, 1022-М, 76, 25 класу)

7. Заміряйте діаметри шківів ведомого та ведучого валів на пасовій, фрикційній та зубчатій передачах. Розрахуйте передаточне відношення (визначте вид передачі). Результати запишіть у таблицю №4:

Таблиця № 4

№ п/п Назва передачі Д1 Д2 І Знижує Підвищує
           

 

Виконана робота оцінюється за критеріями, вказаними в таблиці №5:

Таблиця № 5

Рівень складності Критерії оцінювання Максимальна кількість балів
  І Рівень 1. Відповідність встановлення деталей для передачі руху на схемі та на швейній машині (не менше трьох) 2. Вміння навести приклад застосування передач у побуті (не менше трьох)        
  ІІ Рівень 1. Ґрунтовність пояснення доцільності використання певного виду передач 2. Відповідність вибраних умовних позначень виду передачі    
  ІІІ Рівень 1. 1. Визначення призначення механічних передач 2.Правильність розрахунку передаточного відношення 3. Визначення виду передачі (знижує чи підвищує швидкість)      

 

По завершенню виконання завдань лабораторної роботи №2 дайте відповіді на тестові питання різного рівня складності, якісна відповідь на які дозволить встановити рівень вивчення даного модуля.

Тести першого рівня

1. Розрахувати передаточне відношення для пасової передачі, якщо Д2=80 мм, Д1=160 мм.

2. Розрахувати передаточне число для зубчастої передачі, якщо Z2=72, Z1=26.

Тести другого рівня

1. Визначити передаточне число для ланцюгової передачі при умові, що менша зірка має Z1 =13, більша – Z2 = 26

2. Визначити передаточне число для черв’ячної передачі, якщо Z2=32, Z1=64 та визначити передаточне відношення.

3.Визначити передаточне відношення для ланцюгової передачі при умові, що менша ведуча зірка має Zmin=13, більша ведома зірка має Zmax=26.

Тести третього рівня

1. Розрахувати число зубців ведучого вала, якщо ведомий має 39 зубців і передаточне число і=3 .

2. Розрахувати число зубців ведучого вала, якщо ведомий має 25 зубців і передаточне число і=2,5.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.013 с.)