Тактика затримання озброєних злочинців, що переховуються в окремому будинкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тактика затримання озброєних злочинців, що переховуються в окремому будинкуВ окремому будинку озброєний злочинець може виявитися унаслідок спроби переховуватися від переслідування, розшуку після вчиненого злочину або коли він готується до вчинення злочинних діянь.

Інформація про знаходження озброєного злочинця в певній будівлі може бути отримана співробітниками органів МВС від нарядів, що здійснюють пошук і переслідування, або від сторонніх громадян, що знаходяться поблизу цієї будови [63, c. 108].

В такій ситуації, коли озброєний злочинець, який переховується від розшуку і переслідування, сховався в якій-небудь будові, він буде достатньо обережним і пильним. Зненацька його застати малоймовірно. Тому спосіб оперативної комбінації, шифрування дій під виглядом яких-небудь інших осіб будуть не достатньо ефективними. Останнім часом злочинці, в більшості випадків, знайомі із загальними питаннями організації розшуку, і, знаходячись в стані підвищеної психологічної активності, готовності до надання озброєного опору, здатні будь-які дії поблизу місця їхнього укриття прийняти за підготовку до захоплення. В результаті можуть постраждати як співробітники міліції, що беруть участь в оперативній комбінації, так і сторонні особи, що випадково виявилися поблизу цього укриття.

У зв'язку з цим початкові дії керівника органу внутрішніх справ, як керівника спеціальної операції, будуть полягати в наступному:

1. Встановлення спостереження за місцем знаходження злочинця.

2. Збір особового складу ОВС, озброєння і екіпіровка співробітників, термінове висунення до місця знаходження злочинця.

3. Негайне блокування району операції.

4. Організація заходів щодо евакуації громадян за рубіж блокування [16, c. 147].

Вся основна організація операції керівником проводиться на початковому рубежі. Початковим рубежем вважається умовна лінія навколо будівлі, яка знаходиться на певній відстані від місця знаходження злочинця, що дозволяє вести безперервне спостереження за цим місцем, а також дозволяє укрити співробітників оперативно-військової групи від вогню злочинця.

По цьому рубежу буде здійснюватися і блокування району операції. Співробітники групи блокування, озброєні табельною вогнестрільною зброєю і засобами індивідуального бронезахисту, рубежі блокування займають, як правило, з ходу. За наявності даних про те, що злочинець озброєний бойовою нарізною зброєю, співробітники групи блокування можуть додатково оснащуватися автоматичною, скорострільною зброєю на випадок необхідності надійного припинення вогню злочинцем.

Рішення на порядок і способи дій в ході операції керівник приймає на основі оцінки обстановки, що склалася. Істотний вплив на прийняття рішення справляє оцінка злочинця і будівлі, в якій він сховався.

Оцінка злочинця здійснюється на основі спостережень, які ведуть співробітники наглядових постів, що знаходяться як у складі групи блокування, так і ті, що виконують задачі самостійно. Крім того, проводиться робота по встановленню особи злочинця: його злочинного минулого, фізичного і психологічного стану, здатності чинити опір; тип зброї, ступінь володіння нею, кількість боєприпасів і інші дані, які можуть вплинути на організацію і хід операції [51, c. 231].

Керівні нормативні акти, а також досвід проведення операцій по затриманню озброєних злочинців, дозволяє на основі вивчення, оцінки злочинця і його озброєння, зробити висновок про необхідність призначення до складу групи захоплення трьох-чотирьох співробітників на кожного злочинця, а за наявності даних про наявність в злочинця бойової нарізної зброї - це співвідношення збільшується, і бронезахист учасників операції посилюється.

Будівля, в якій сховався озброєний злочинець, оцінюється з початкового рубежу шляхом ретельного спостереження і опитування громадян, які бували в цій будові і знають її планування, розташування кімнат, предметів меблів і т.д. В ході оцінки окремої будови і оточуючої місцевості керівник операції повинен відповісти собі на наступні питання:

1. Де, в якій кімнаті сховався злочинець?

2. Який напрям слід обрати для безпечного зближення з цим укриттям?

3. Як використати природні укриття в ході зближення для захисту від можливого вогню збоку злочинця?

4. Де визначити бойові позиції групам захоплення і прикриття?

5. Які напрями і сектори ведення вогню визначити для стрільби у разі необхідності?

6. Як і який спеціальний засіб можна застосувати для придушення озброєного опору?

7. Де і яким чином визначити шляхи проникнення у разі штурму?

8. Які напрями найбільш ймовірно будуть використані для прориву злочинцем?

9. Який рубіж визначити для обмеження доступу в район операції сторонніх осіб, які можуть постраждати?

Це лише приблизний перелік основних питань, по яких робиться висновок за оцінкою місця проведення операції. Він не може бути універсальним унаслідок різноманіття типів місцевості, де проводиться операція. Тому керівник операції на місці проведення операції повинен сам визначити чинники, які вимагають оцінки негайно. Наприклад, чи є в будові горище, підвал, запасний вихід; чи примикає ця будова до іншої будівлі і т.д.

Місцеве населення оцінюється, в основному, на предмет забезпечення безпеки у разі озброєного опору з боку злочинця і недопущення у зв'язку з цим випадкових жертв. Для цього, по можливості, проводяться заходи щодо евакуації громадян з району операції за рубіж блокування, в безпечні місця. В якості використання допомоги від місцевого населення можна лише отримати необхідну інформацію про особливості планування кімнат будівлі і додаткові дані про злочинця. Ні до яких інших заходів, пов'язаних з проведенням комбінації по захопленню злочинців, щоб уникнути їх загибелі і поранення, сторонніх осіб залучати не слід [12, c. 98].

Правильно зроблені висновки за оцінкою злочинця і місця проведення операції дозволяють прийняти рішення, єдино вірне в конкретній ситуації. Основу рішення складає задум, в якому керівник операції визначає бойовий порядок оперативно-військової групи, порядок і послідовність дій по захопленню злочинця.

Бойовий порядок оперативно-військової групи в такій операції буде складатися з наступних елементів:

штурмової групи;

групи прикриття;

групи блокування;

окремих наглядових постів;

групи евакуації;

групи ведення переговорів.

Іноді, залежно від обстановки залучаються пожежні машини підрозділів протипожежної охорони.

Бойовий порядок штурмової групи може складатися з однієї або декількох груп захоплення. Рішення на формування того або іншого бойового порядку штурмової групи буде залежати від наступних чинників:

1. Якщо злочинців декілька (два і більше) чоловік, то кількість груп захоплення повинна дорівнювати їхній кількості для того, щоб кожна з груп захоплення "працювала" проти кожного конкретного злочинця.

2. У разі, коли особливості конструкції будівлі дозволяють здійснити штурм, проникнення з двох і більш напрямів одночасно, для створення рішучої переваги сил в короткий проміжок часу на обмеженому просторі, то створюються дві і більше груп захоплення. Вони можуть діяти через вхідні двері, вікна, горище, запасні виходи і т.д. При цьому одна з груп захоплення може діяти на основному напрямі, а інша - на допоміжному, або обидві групи можуть використовуватися на напрямах зосередження основних зусиль [67, c. 218].

Відповідно по кількості груп захоплення повинні для забезпечення дій і надання допомоги призначатися і групи прикриття.

Крім того, зі складу групи прикриття або з окремо призначених співробітників може формуватися група застосування спеціальних засобів з відповідним набором засобів забезпечення спеціальних операцій.

Приймаючи рішення, керівник операції зобов'язаний визначити питання взаємодії, заходи щодо узгодження дій співробітників груп бойового порядку на всіх етапах операції, а також з питань обману злочинця.

Своє рішення керівник операції, по можливості, погоджує із співробітниками прокуратури і представниками місцевої влади і доводить в наказі підлеглим. Наказ віддається у виді конкретних вказівок, розпоряджень начальникам груп бойового порядку або всьому особовому складу оперативно-військової групи. Структура наказу на затримання озброєного злочинця в окремій будові відповідає загальним вимогам, проте, при постановці конкретних задач групам бойових порядків слід врахувати деякі особливості [82, c. 160].

В ході зближення із злочинцем і заняття бойових позицій. Під бойовою позицією співробітників групи захоплення і прикриття слід розуміти місце, яке знаходиться на мінімальній відстані від злочинця, в межах одного рішучого кидка. Такими позиціями можуть бути стіни будови, дверей, вікон, горищний лаз і т.д. Бойовою позицією для співробітників групи блокування буде бути початковий рубіж (рубіж блокування).

При постановці задачі групам захоплення і прикриття вказується порядок і послідовність зближення, способи укриття від вогню злочинця, порядок забезпечення і прикриття один одного в ході руху, порядок використання природних укриттів для маскування, порядок відволікання уваги злочинця від основних напрямів дій співробітників.

Наглядовим постам групи блокування і снайпера вказується порядок відкриття і ведення вогню для припинення озброєного опору злочинця.

Групі застосування спеціальних засобів, якщо є необхідність і можливість, для забезпечення більш безпечного маневру може бути дано вказівку на установку димової завіси, що веде до тимчасового "засліплення" злочинця.

Безпосередньо після заняття бойових позицій групами захоплення і прикриття. Керівник операції у вказівках визначає порядок ведення переговорів із злочинцем, порядок проведення відволікаючих дій, дезинформації злочинця і заходи безпеки при раптовій стрільбі збоку злочинця. Крім того, може бути поставлена задача групі застосування спеціальних засобів на підготовку сльозоточивих газових гранат, а також — на підготовку до злому замків дверей, вікон і інших перешкод, на напрямах проникнення.

На випадок проникнення, штурму будови. Групам захоплення і прикриття керівник операції визначає сигнал, порядок і способи проникнення в будову. Конкретно вказується:

хто і яким чином входить в приміщення першим;

хто його прикриває;

як діють співробітники в ході огляду приміщень;

хто і яким чином здійснює захоплення злочинця; хто надягає на нього наручники;

хто забезпечує допомогу і прикриття [60, c. 274].

Особлива увага в ході постановки задачі відводиться питанням ведення вогню на припинення опору і на ураження. Вогонь співробітниками оперативно-військової групи на припинення опору злочинця полягає в тому, щоб поставити його в незручне положення для стрільби через можливість попадання під кулі. Це виключає або значно знижує ймовірність загибелі або поранення співробітників, що здійснюють маневр (перебігання, переповзання, заняття більш вигідних або безпечних позицій). Вогонь на ураження є вимушеною мірою і використовується лише тоді, коли іншими способами злочинця знешкодити неможливо. Стрільба на ураження полягає в вчиненні прицільного пострілу з ціллю нанесення озброєному злочинцю не смертельного поранення; або в залежності від ситуації, коли для захисту від вогню злочинця співробітників міліції, громадян або самозахисту, здійснюється постріл з невеликої відстані на випередження злочинця.

На випадок спроби злочинця прорватися з будови і сховатися. Співробітникам груп захоплення і прикриття ставиться задача по припиненню спроб злочинця втекти через вікна, запасний вихід. Для цього керівник операції ставить задачі по перекриттю ймовірних шляхів відходу злочинця, переслідуванню злочинця, що намагається покинути будівлю і втекти.

Співробітникам наглядових постів групи блокування вказується порядок затримання злочинця, що намагається прорватися з району операції, а також порядок переслідування злочинця і надання допомоги групам захоплення і прикриття в ході його оточення і захоплення, а також дії на випадок відходу декількох злочинців у різних напрямах.

Безпосередньо після затримання злочинців. На заключному етапі операції керівник зобов'язаний визначити співробітників, які повинні обшукувати затриманих, вилучати зброю і інші предмети, що можуть служити речовими доказами. Крім того, необхідно поставити задачу співробітникам на охорону, конвоювання затриманих осіб, а також на огляд місця проведення операції.

Поставивши задачу оперативно-військовій групі і переконавшись в готовності співробітників до захоплення злочинців, керівник операції подає сигнал про початок висунення на бойові позиції співробітникам груп захоплення і прикриття. Група захоплення поодинці або по двоє, ухиляючись від вогню злочинця, за природними укриттями, дрібними перебіжками, а іноді і переповзанням, зближуються з укриттям злочинця і займають бойові позиції. Співробітники групи прикриття вслід за групою захоплення і прикриваючи її також зближуються з укриттям і займають наперед визначені бойові позиції, зброя при цьому знаходиться в готовності для негайного відкриття вогню на припинення опору злочинця або ураження. Іноді для прикриття дій і захисту співробітників зближення може здійснюватися під прикриттям БТР. Блокування району операції або оточення місця знаходження злочинця, заняття бойових позицій групами захоплення і прикриття може бути першим кроком в операції по затриманню озброєного злочинця, що знаходиться в укритті [64, c. 29]. Після заняття групами захоплення і прикриття бойових позицій керівник операції, оцінюючи ситуацію, що склалася, може прийняти рішення на затримання злочинця одним з наступних способів:

1. Переконати злочинця припинити опір і здатися.

2. Примусити злочинця покинути будівлю і затримати його на виході.

3. Атакувати будову і захопити злочинця в ході штурму.

4. Іншим способом, ефективним тільки в обстановці, що конкретно склалася.

Веденню переговорів із злочинцем в цілях переконати його припинити опір і здатися надається значна увага. Завершити операцію без бою, затримати злочинця, що викинув зброю і відмовився від подальшого опору в результаті переговорів, - це один з якнайкращих результатів операції. Такі випадки нерідкі, вони описані вченими-фахівцями.

Злочинцю, який погоджується з вимогами співробітників оперативно-військової групи і припиняє опір, дають вказівку вийти з будови з піднятими руками і лягти на землю лицем вниз. Співробітники групи захоплення зближуються з ним під прикриттям групи прикриття, надягають на нього наручники, вилучають зброю і інші предмети, які можуть служити речовими доказами і по вказівці керівника операції конвоюють затриманого до органу внутрішніх справ. Крім того, проводиться огляд всієї будівлі, де переховувався злочинець, в цілях виявлення його можливих спільників, а також вилучення прихованих зброї, боєприпасів і т.д. [70, c. 262].

Проте в більшості випадків озброєний злочинець, який вчинив ряд тяжких злочинів, не погоджується на мирний результат операції і прагне чинити опір, у тому числі і з застосуванням вогнестрільної зброї.

В цьому випадку керівник операції вживає заходів для примушення злочинця вийти з укриття. До таких заходів слід віднести застосування димових, сльозоточивих газових засобів. Після завершення переговорів із злочинцем, отримавши відмову від добровільної здачі, по сигналу керівника операції співробітники групи застосування спеціальних засобів через вікна, кватирки, проломи, двері закидають всередину будови газові гранати або відстрілюють з карабіна спеціальні контейнери із сльозоточивим газом. Сучасні газові сльозоточиві засоби здатні за лічені секунди в обмеженому просторі створити нестерпну концентрацію речовини, яка викликає загальноподразнюючу дію, але не спричиняє істотної шкоди здоров'ю людини після виходу з газо-димової хмари і обробки чистою водою. Цей засіб, робить неможливим знаходження злочинця в будові. Злочинець, який виходить з укриття після застосування спеціальних засобів, затримується з дотриманням запобіжних засобів від раптового нападу. В цих цілях із закритих бойових позицій злочинцю наказують підняти руки вгору, викинути зброю убік, стати на коліна або лягти на землю [33, c. 411]. Потім, переконавшись в безпеці збоку злочинця, співробітники групи захоплення надягають на затриманого наручники. Обшук, огляд місця затримання і конвоювання злочинця, здійснюється у відповідності з раніше розглянутими вимогами.

Проте, не завжди застосування спеціальних засобів буває можливим. Це може обумовлюватись конструктивними особливостями будови або наявністю в будівлі сторонніх громадян, що проживають там, випадкових осіб або заручників. Цей чинник може виключити і використання спеціальних засобів для розкриття дверей "ключ", "імпульс".

За наявності достовірних даних про те, що озброєний злочинець утримує заручників і загрожує розправою, операція проводиться з участю спеціальних підрозділів МВС і СБУ.

Спеціальна операція по затриманню озброєного злочинця в окремій будівлі способом атаки, штурму проводиться у виняткових випадках, коли іншими способами затримати його неможливо і зволікання, вичікування не приносить бажаних результатів [43, c. 245].

Як правило, проникнення здійснюється з двох і більше напрямів одночасно. Для введення злочинця в оману в іншій стороні від місця штурму імітуються активні дії шляхом кидання каміння, створення шуму, стрільби холостими патронами, підривами вибухопакетів. Першими в укриття проникають співробітники групи захоплення в бронежилетах високого класу захисту з бронещитами, в захисних шлемах, касках, ховаючись за бронещитами, виступами стін, меблями просуваються в глибину приміщення, знаходять і затримують злочинця. Поріг будинку доцільно долати стрибком. Для більш легкого і чіткого проникнення двері заздалегідь зламуються за допомогою спеціальних засобів або ударами сокири, лому, монтування і т.д. В час проведення цих підготовчих дій не рекомендується співробітникам міліції знаходитися прямо навпроти дверей унаслідок високої ймовірності ведення злочинцем стрільби через двері.

Після злому дверей, перед тим, як переступити поріг будівлі, бажано всередину кинути якийсь безформний предмет для відволікання уваги злочинця (куртку, фуфайку і т.д.).

Усередині приміщення співробітникам слід уважно і обережно, прикриваючись і прикриваючи один одного, обстежувати всі кімнати в цілях виявлення злочинця. Злочинцю під загрозою застосування зброї подаються команди: "Викинути зброю!", "руки вгору!", "лягай на підлогу лицем вниз!".

Стрільба в приміщенні ведеться тільки по чітко видимій цілі, з невеликої відстані. Забороняється стріляти на звук, якщо в секторі стрільби знаходиться інший співробітник або стороння особа, а також у вогненебезпечних або вибухонебезпечних напрямах. Крім того, необхідно враховувати можливості рикошету куль (наприклад, стіни із залізобетонних плит) при стрільбі. Проте, якщо застосування зброї уникнути не вдається, то постріл співробітника групи захоплення або прикриття повинен бути попереджуючим і точним [79, c. 126].

Деякі фахівці в своїх роботах описують приклади, коли для затримання озброєних злочинців в таких ситуаціях успішно застосовувалися службові собаки. Службово-розшукову собаку з доброю хваткою, яка не лякається пострілів доцільно застосувати, коли увага злочинця відвернута від напряму дій собаки, інакше її легко уразити з невеликої відстані. Не допускається також знаходження сторонніх осіб або інших співробітників міліції у напрямку руху собаки, оскільки вона може напасти на першу ціль, що трапилась на її шляху [38, c. 198].

Злочинець, якому вдалося надійно сховатися і який веде прицільний ефективний вогонь по співробітниках оперативно-військової групи, може бути знешкоджений по команді керівника операції або самостійно вогнем на ураження групи захоплення, прикриття або снайпера. По злочинцю, який намагається втекти через вікна, запасний вихід, стрільбу вести не рекомендується, оскільки за межами будови розташовуються співробітники групи прикриття, блокування і ін., які готові до припинення таких спроб злочинця способом оточення, переслідування або несподіваними діями із засідки.

Затриманого і обшуканого злочинця в наручниках доцільно скоріше відконвоювати до органу МВС, одночасно проводячи огляд району операції. Якщо злочинців декілька, то бажано безпосередньо після затримання і в час конвоювання тримати їх ізольовано один від одного. До передачі злочинців в територіальний ОВС з кожним з них проводиться опитування для встановлення можливих спільників, обставин вчинення злочину і інших відомостей, які можливо отримати від затриманого злочинця, що знаходиться в "шоковому" стані.

Проведення операції по затриманню озброєного злочинця в окремій будівлі є крайнім заходом, проводиться досить рідко, зв'язане з певним ризиком для співробітників оперативно-військової групи. Проте дотримання певних принципів дозволяє успішно виконати і цю складну задачу. Основні з принципів, яких слід дотримувати, наступні:

1. Негайне блокування району операції.

2. Уважне і ретельне вивчення місця укриття злочинця і обстановки в цілому.

3. Правильно прийняте рішення і чітка постановка задач групам бойового порядку.

4. Швидкі, рішучі дії співробітників в ході захоплення злочинця.

5. Забезпечення заходів безпеки співробітниками оперативно-військової групи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.236.13 (0.015 с.)