ТОП 10:

Обґрунтування економічної доцільності запропонованих заходів 

Для розрахунку основних показників, що характеризують економічну ефективність запропонованих заходів, спрямованих на розширення діяльності кафе «Неоліт» за рахунок відкриття нового кафе та введення послуги з доставки страв, а також розширення та оновлення асортименту та просування пропонованих послуг, визначимо величину одноразових витрат на реалізацію розроблених заходів.

Розрахуємо витрати, необхідні для відкриття нового філіалу кафе «Неоліт», а також виготовлення та реалізації нових італійських страв.

Витрати на реалізацію заходів щодо виходу на нові ринки з метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємства включають такі статті витрат:

1. Вихід на нові ринки з новими стравами – відкриття нового філіалу кафе, виготовлення та реалізація нових страв у ньому:

- оренда приміщення;

- розробка плану цеху з виготовлення нових страв;

- придбання необхідного обладнання;

- монтаж нового обладнання;

- придбання столового посуду, приладів та інших аксесуарів, призначених для споживання нових страв;

- навчання кухарів.

2. Вихід кафе на ринок доставки страв – надання додаткових послуг з доставки страв:

- оренда автомобіля;

- придбання необхідного спеціального посуду для перевезення страв;

- придбання коробок для піци і спеціальних термостійких сумок.

3. Просування продукції і послуг на нових ринках:

- замовлення друку поліграфічної продукції;

- виготовлення банера;

- публікація рекламних оголошень;

- проведення рекламних акцій.

При цьому необхідно врахувати такі витрати, які будуть включені у витрати виробництва та обігу:

- амортизація основних засобів;

- оплата праці новоприйнятого персоналу;

- витрати на оренду автомобіля, паливо;

- витрати на утримання обладнання тощо.

Наведемо перелічені статті витрат в табличній формі із зазначенням величини витрат.

Таблиця 3.4

Одноразові витрати на впровадження розроблених заходів

Витрати Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.
Виготовлення та реалізація нових страв
1. Оренда приміщення
2. Розробка плану цеху - -
3. Закупівля обладнання:
стіл виробничий
холодильний стіл для піци
овочерізка для компонентів начинки
тістозмішувач
тісторозділювач
прес для піци
конвеєрна піч для випічки піци
мийна ванна
4. Монтаж обладнання -
5. Придбання столових приладів, посуду і аксесуарів -
6. Навчання кухарів -
Всього - -
Доставка страв
1. Оренда автомобіля
2. Придбання спеціального посуду для перевезення -
3. Придбання коробок і термо сумок -
Всього - -
Просування послуг
1. Друк поліграфічної продукції -
2. Виготовлення банера -
3. Оголошення в газеті -
4. Проведення промо акцій -
Всього - -
Загалом - -

 

Таким чином, одноразові витрати на впровадження та реалізацію розроблених заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності кафе «Неоліт» складуть 208 тис. грн.

Розглянемо ефективність від створення та запровадження системи знижок в кафе «Неоліт» (таблиця 3.5).

Таблиця 3.5

Ефективність від створення та запровадження системи знижок в кафе «Неоліт»

Запропоновані знижки Коротка характеристика Економічна ефективність
Знижка на сніданки з 9 до 11 годин у будні Розмір знижки 10% тільки в робочі дні (270 днів у році). Планований приріст реалізації сніданків в середньому в два рази. Кількість споживачів, які користуються послугами сніданків з 9 до 11 годин - 6 чол. З введення знижки реалізація бізнес-ланчів складе 12. Середня вартість сніданку - 30 грн. (30 грн. – 30 грн. х 10% : 100%) х 12 чол. х 270 днів = 87 480 грн.
Знижка на ланчі з 12 до 14 годин у будні Розмір знижки 10% тільки в робочі дні (270 днів у році). Планований приріст реалізації бізнес-ланчів в середньому в два рази. Кількість споживачів, які користуються послугами бізнес-ланчу з 12 до 14 години - 12 чол. З введення знижки реалізація бізнес-ланчів складе 24. Середня вартість бізнес-ланчу - 40 грн. (40 грн. – 40 грн. х 10% : 100%) х 24 чол. х 270 днів = 233 280 грн.
Знижка на продукцію ресторану з 16 до 18 годин Розмір знижки 15 % тільки в робочі дні (270 днів у році). Планований приріст товарообігу в середньому 25% (5736 – 5736 тис.грн. х 15% : 100%) х 25% : 100% = 6 094,5 тис. грн.  
Знижка постійним клієнтам по карті «Улюблений гість» Постійні клієнти, відвідують кафе 2-3 рази на тиждень. За словами офіціантів їх кількість складає в середньому 50 осіб. Тому передбачається спочатку випустити 50 карт постійних клієнтів. Карта постійного клієнта буде давати постійну знижку в розмірі 5% на продукцію кафе. Передбачається, що збільшиться відвідуваність кафе постійними клієнтами, а також їх супутниками. Передбачуване збільшення товарообігу складе 10%. Товарообіг на постійних клієнтів: 0,1 тис.грн. х 50 чол. х 156 днів = 780 тис.грн. Сума знижки: 780 тис. грн. • 5%: 100% = 39 тис.грн. Приріст товарообігу 780 тис.грн. - 39 тис.грн. х 10%: 100% = 74 100 грн.
Всього   6 489 000 грн.

 

Таким чином, запровадження системи знижок дозволить збільшити товарообіг кафе «Неоліт» на 6 489 тис. грн. на рік.

Валовий товарообіг від реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів за 2014 склав 35736 тис. грн. Щорічне зростання валового товарообігу в кафе «Неоліт» становить в середньому 10 %.

Приріст валового товарообігу від впровадження заходів прогнозуємо за 15% (на підставі висновків фахівців у галузі громадського харчування). Таким чином, загальний приріст в 2016 році (рік реалізації заходів) складе 25%.

Таким чином, валовий товарообіг від реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів на 2016 рік складе 44 670 тис. грн.

При цьому за рахунок заключених більш ефективних контрактів з поставки продуктів, собівартість знизиться на 10 % і складе 11 778,3 тис. грн.

Витрати на запровадження запропонованих заходів складуть 208 тис. грн. одноразово у 2016 році.

Відсоток націнки на власну продукцію і покупні товари становить 250%.

Розрахуємо чистий прибуток та рентабельність діяльності кафе «Неоліт» після запровадження запропонованих заходів на 3 роки наперед у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6

Показники діяльності кафе «Неоліт» після запровадження запропонованих заходів

№ п.п. Назви показників 2014 факт 2016 прогноз 2017 прогноз 2018 прогноз % зростання до 2014 р.
Обсяги збуту послуг, тис. грн. 195%
Витрати, тис. грн. 97%
Собівартість, тис. грн. 97%
Чистий прибуток, тис. грн. 323%
Рентабельність комерційної діяльності, % 118% 217% 303% 391% 331%

 

Таким чином, з таблиці 3.6 видно, що за три роки (2016-2018 рр.) обсяги збуту зростуть майже вдвічі – на 95 % і складуть у 2018 році 69 800 тис. грн. При цьому витрати та собівартість продукції знизяться на 97 % та складуть у 2018 році 6 958 тис. грн. та 12 800 тис. грн. відповідно. В результаті цих змін зросте прибуток кафе «Неоліт» на 223 % до 50 042 тис. грн. у 2018 році та рентабельність комерційної діяльності зросте на 221 %, і складе 391 %.

Наведемо графічно динаміку зміни основних показників на рис. 3.7 та рис. 3.8.

 

Рис. 3.7. Динаміка зростання основних показників діяльності кафе «Неоліт» після запровадження запропонованих заходів

 

 

Рис. 3.8. Динаміка зростання рентабельності кафе «Неоліт» після запровадження запропонованих заходів

 

Таким чином, запропоновані заходи з виходу досліджуваного приватного підприємства кафе «Неоліт» на нові ринки шляхом відкриття нового філіалу кафе з пропонуванням оновлених страв італійської кухні (піца, паста) та запровадження додаткової послуги доставки страв, а також просування послуг кафе «Неоліт», що вимагають економічних вкладень дозволять збільшити товарообіг, в результаті чого зросте прибуток та рентабельність комерційної діяльності підприємства.

 

 


ВИСНОВКИ

 

Проведене дипломне дослідження на тему «Розробка стратегій виходу малого підприємства на нові ринки» дозволило дійти наступних висновків.

У першому розділі дипломної роботи, присвяченому теоретичним засадам розробки стратегії виходу малого підприємства на нові ринки було визначено економічну сутність стратегії як особливий вид управління, який спрямований на розвиток потенціалу підприємства, та являє собою план дій універсального характеру, який визначає пріоритети діяльності організації, ресурси, які для цього необхідні, і послідовність кроків по досягненню цілей. Тобто стратегія це засіб переведення підприємства з його справжнього становища в бажане майбутнє становище.

Також у першому розділі дипломної роботи визначено, що стратегія підприємства, як складний комплексний інструмент регулювання, може класифікуватися з урахуванням ряду ознак, зокрема на стратегії ринкової поведінки підприємства (активного розвитку, адаптаційної стабілізації); стратегії, що враховують відмінності у тенденціях організаційного розвитку та ресурсного забезпечення (інтеграційні стратегії, стратегії, орієнтовані на диференціацію) а також функціональні стратегії підприємства як складові елементи загальної стратегії (маркетингова, фінансова, продуктова стратегія, стратегія змін (розвитку), кадрова стратегія).

Основна особливість розвитку малих фірм в ринкових умовах полягає у їх гнучкості, тобто здатності оперативно перебудовувати свою виробничу діяльність в залежності від ринкової ситуації. Також у роботі охарактеризовано основні стратегії поведінки малої фірми – стратегія копіювання («Помилковий гриб»), стратегія оптимального розміру («Премудрий піскар»), стратегія участі в продукті великої фірми («жаляча бджола») та стратегія використання переваг великої фірми («Хамелеон»).

Крім того, у роботі відзначено, що процес стратегічного управління має бути безперервним, циклічним і взаємопов'язаним на всіх своїх етапах – стратегічний аналіз, стратегічне планування, вибір стратегії та організація виконання стратегічних планів, реалізація стратегічних завдань та оцінка і контроль реалізації стратегії. Його дієва реалізація в кінцевому рахунку визначає ефективність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

У другому розділі дипломного дослідження, присвяченому аналітичній оцінці стратегічної позиції кафе «Неоліт», було проведено аналіз поточної комерційної діяльності підприємства. Досліджуване підприємство – це кафе азербайджанської та української кухні, розраховане на 230 посадкових місць та знаходиться у місті Києві. Комплекс кафе «Неоліт» включаєв себе 3 зали – банкетний, караоке-зал і зал для постійного відвідування.

Проведений аналіз фінансових показників діяльності кафе «Неоліт» за 2012-2014 роки виявив, що у 2013 році показники комерційної діяльності кафе мали позитивну тенденцію зростання, проте у 2014 році у зв’язку з економічною кризою в країні, вони трохи знизились. При цьому зросли витрати підприємства, що призвело до падіння показника рентабельності. Позитивним моментом при цьому є те, що показник рентабельності все ж є позитивним, тобто витрати не перевищують прибуток організації.

Дослідження стратегії, яка застосовується в діяльності кафе «Неоліт» визначило, що підприємство прагне до зростання на ринку Києва, покращуючи свою продукцію при колишній ціні.

Також у роботі досліджено продуктову та ціноутворюючу стратегії, що застосовуються у кафе «Неоліт». У ході дослідження було встановлено, що в кафе встановлені загальновизнані ціни, що підходить для середнього і вищого класу. На деякі продукти ціни встановлені вище ринкової, але це залежить від певного періоду або сезону, наприклад, перед деякими великими святами відмічено підвищення цін на багато сортів вин і фірмові страви. Також були відзначені знижені ціни на деякі страви, які можна приготувати в домашніх умовах, тобто звичні для нас страви.

Проведений SWOT-аналіз кафе «Неоліт» виявив основні сильні сторони (такі як високий рівень обслуговування відвідувачів, прийнятне співвідношення ціни та якості, різномаїття пропонованих страв, а також гарний інтер'єр, сучасне обладнання), слабкі сторони (зростання вартості оренди приміщення, слабка організація маркетингової інформаційної системи, відсутність реклами), загрози діяльності кафе «Неоліт» (посилення конкуренції та економічна криза в країні), та основні можливості організації (посилення конкурентних позицій, розвиток бізнесу, відкриття нових кафу, зниження собівартості та плинності кадрів).

У ході аналізу було визначено, що досліджуване підприємство має переваги, досягнуті раніше, однак існує загроза, що незабаром цього буде недостатньо для участі в конкурентній боротьбі. В результаті постала необхідність розробити стратегію виходу на новий ринок для досліджуваного кафе «Неоліт».

Отже, у третьому розділі дипломного дослідження розроблено та запропоновано стратегію виходу кафе «Неоліт» на новий ринок – відкриття нового філіалу кафе «Неоліт» у сусідньому, дарницькому районі міста Києва. Даний філіал кафе спеціалізуватиметься на стравах італійської кухні, а також організації доставки страв.

Для цього пропонується оновити асортимент продукції для нового філіалу кафе «Неоліт» за допомогою виробництва і випуску страв, характерних для італійської кухні – італійської піци, пасти і сирної нарізки.

Так, визначено, що для успішного функціонування кафе «Неоліт», керівництву підприємства необхідно приділити увагу на такі аспекти діяльності, як продуктова стратегія, цінова стратегія підприємства, стратегія просування послуг.

Крім того, пропонується запровадити надання нових додаткових послуг – доставку бізнес-ланчів в довколишні офіси, яка працюватиме в обох кафе та клієнти зможуть замовити крім стандартного асортименту бізнес-ланчу також нові страви – італійську піцу та пасту. Це дозволить задовольнити потреби споживачів, не змусивши при цьому довго чекати і виїжджати зі свого робочого місця, а досліджуваному підприємству принесе додатковий прибуток.

Термін реалізації запропонованих заходів складе 3 місяці з січня 2016 року по березень 2016 року включно.

Також запропоновано використовувати метод ціноутворення «середні витрати + прибуток» встановивши націнку в розмірі 250 % (середнє по ринку). А з метою зниження собівартості страв запропоновано провести аналіз постачальників продуктів харчування і виявити найбільш підходящих по співвідношенню ціна-якість. З трьома такими постачальниками варто заключити довгострокові контракти.

Крім використання більш ефективного методу ціноутворення, в кафе «Неоліт» розроблено та запропоновано ввести гнучку систему знижок.

Розширення асортименту продукції та впровадження нових форм обслуговування потребують інформаційної підтримки з метою ознайомлення потенційних клієнтів підприємства та залучення нових клієнтів. Крім цього, даний захід дозволить збільшити обсяги реалізації послуг та отримати додатковий дохід. Просування послуг харчування та інших додаткових послуг може бути досягнуто шляхом розробки рекламних акцій, публікації рекламних оголошень та іншої друкованої продукції, створення банера і т.д.

Вжиті дії у даних напрямках дозволять підприємству задовольнити потреби і запити споживачів, залучити нових потенційних клієнтів, підвищити свій конкурентоспроможний статус серед інших підприємств, та відповідно збільшити обсяги реалізації і отримати додатковий дохід.

Визначивши ризики запровадження запропонованих заходів, автор дійшов до висновку, що на більшість з них можна впливати та підлаштовуватись.

Розраховані показники ефективності запропонованих заходів свідчать про доцільність реалізації заходів. В результаті впровадження проекту заходів обсяги збуту зростуть майже вдвічі, витрати та собівартість продукції знизяться на 97 %, а рівень рентабельності комерційної діяльності кафе «Неоліт» зросте на 221 %, і складе 391 % у 2018 році.

З oгляду результати проведеного дослідження, можемо зробити головний висновок, що завдання роботи виконані, а мета диплoмнoї роботи – дослідження oсoбливoстeй eфeктивнoї стратегії виходу малого пiдприємствa на нові ринки на прикладі кафе «Неоліт» – досягнута.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003. - № 21-22. - с. 144.

2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003. - № 44. - с. 356.

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" № 833 від 15.06.2006 р. // Офіційний вісник України, 2005. - № 16. - с. 841.

4. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление /Под общ. ред.: Каптуревского Ю.Н. / Пер. с англ.- СПб.: Питер, 2002. - 542с.

5. Админинстративно-управленческий портал. – Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m71/5_2.htm.

6. Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. - 3-є вид., перероб. і доп. / За ред.- Харків: Студцентр, 2002. - 290c.

7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2007г. – 247 с.

8. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2007. – 647 с.

9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер Ком, 2003. – 422 с.

10. Aфaнaсьєвa O.П. Мaркeтинг у пiдприємствax рeстoрaннoгo гoспoдaрствa: нaвчaльнo-мeтoдичний пoсiбник / O.П. Aфaнaсьєвa, O.В. Жeгус, O.Р. Мoрoз, Т.М. Пaрцирнa; Xaрк. дeрж. ун-т xaрч. тa тoрг. - X.: XДУXТ, 2009. - 163с.

11. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для ВУЗов - М.: Экономика, 2003. – 703 с.

12. Бaлaбaнoвa Л.В., Гeрмaнчук A.М. Кoмeрцiйнa дiяльнiсть: мaркeтинг i лoгiстикa. – К.: ВД «Прoфeсioнaл», 2004. – 288 с.

13. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2003. – 456 с.

14. Виноградський М. Д., Виноградська A. M., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВУЗів. - К.: Кондор, 2002. - 654 с.

15. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство. - М.: Инфра - М, 2002. – 347 с.

16. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 2006. - 569 с.

17. Влaсoвa Н.O.Oснoвнi принципи цiнoутвoрeння нa пiдприємствax рeстoрaннoгo гoспoдaрствa [Eлeктрoнний рeсурс] / Н. O. Влaсoвa, I. Ю. Мeлушoвa //Eкoнoмiчнa стрaтeгiя i пeрспeктиви рoзвитку сфeри тoргiвлi тa пoслуг. - 2011. - Вип. 1. - С. 149-155. - Рeжим дoступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_1_25.pdf.

18. Гончарова С. Ю., Отенко І. П. Стратегічне управління. Навчальний посібник. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. - 172 с.

19. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / Под общ. ред.: Каптуревского Ю.Н. / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 520с.

20. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления/ А.В. Игнатьева, М. М. Максимцов. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 157 с.

21. Кaрпoв A.E. Стрaтeгичeскoe упрaвлeниe и эффeктивнoe рaзвитиe бизнeсa. – М.: «Рeзультaт и кaчeствo», 2005. – 512 с.

22. Кoлeснiкoв, Г.O. Слoвник з мeнeджмeнту тa мaркeтингу: Дoвiдкoвe видaння; нaвчaльний пoсiбник / Г. O. Кoлeснiкoв. – Луцьк: ВIEМ, 2010. – 212 с.

23. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfin.ru/management/strategy/what_is_strategy.shtml/.

24. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. 11-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. – 800 с.

25. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М.Азарян, Н.О.Бабенко та ін: Ред.-упоряд. О.І.Сидоренко, Л.С.Макарова. 2-е вид. - К.: Навчально-видавничий центр "Консоріцум із удосконалення менеджемнт-освіти в Україні", 2008. - 648 с.

26. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник /За заг. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмоленка, д.е.н., доц. С. А. Єрохіна: В 2-х томах, т.1. - К.: Національна академія управління, 2007. - 604 с.

27. Менеджмент организации: Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менеджера. Под общей ред. В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006. - http://www.aup.ru/books/m98/.

28. Минцберг, Г. Стратегічний процес / Г. Минцберг, Дж.Б. Куін, С. Гошал; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Харків, 2006. – 688 с.

29. Миxaйлoвa Н.В. Критeрiї тa пoкaзники oцiнки кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств рeстoрaннoгo гoспoдaрствa нa рiвнioпeрaтивнoгo упрaвлiння// Вiсн. КНТEУ. - 2005. - № 4. - С. 120-128.

30. Монастирський Г. Л. Теорія організації: Навчальний посібник -- К.: Знання, 2008. - 319 с.

31. НaливaйкoA.П. Тeoрiя стрaтeгiї пiдприємництвa. Сучaсний стaн тa нaпрямки рoзвитку: Мoнoгрaфiя. – К.:КНEУ, 2001. – 227 с.

32. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2003. - 556 с.

33. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.

34. Пермичев Н.Ф., Челомин В.Н. Стратегическое управление предприятием: Монография. Н.Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2003. - 242 с.

35. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2002. - 310 с.

36. Полякова Я. А. Воздействие факторов внешней среды на возникновение и развитие стратегического менеджмента / Полякова Я. А. // Управління розвитком. – 2005. – № 1. – С. 59–64.

37. Портер М. Конкуренция. - СПб.: Изд. дом «Вильяме», 2000. - 347с.

38. Пуцентейло П.Р., Шлійко А.В. Організація підприємництва на ринку товарів і послуг/ Навчальний посібник. - Тернопіль: НІКЦ «ДОБРІ СПРАВИ». - 2005. - 355c.

39. Семь нот менеджмента: настольная книга руководителя /Под. Ред. Красновой В.Н. Привалова А. - М.: Журнал Эксперт, 2001. - 656с.

40. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.

41. Стратегический менеджмент: учеб.-метод. пособие / А.И. Тонких; Дальневосточный государственный технический университет. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2010. – 109 с.

42. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Под редакцией д.э.н. проф. Чернышева М.А.: http://www.management61.ru.

43. Стратегический менеджмент / Под ред. ПетроваА. Н. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил.

44. Стратегический менеджмент: http://finvuz.ru/strategicheskiy-menedzhment/formulirovanie-missii-kompanii-pervyiy-etap-strategicheskogo-menedzhmenta.html.

45. Стратегическое управление и планирование: Информационный сайт: http://www.stplan.ru.

46. Табахарнюк М., Петренко В. До оцінки стану і досвіду використання сучасних мотиваційних технологій керівниками українських підприємств та організацій // Регіон. економіка. — 2001. — N 3. — С. 100-107.

47. Тeoрeтичнi oснoви кoнкурeнтнoї стрaтeгiї пiдприємствa: Мoнoгрaфiя / Пiд рeд. Iвaнoвa Ю.Б., ТiщeнкaO.М. – X.: ВД «IНЖEК», 2006. – 284 с.

48. Томпсон мл., Артур А., Стрикленд 111, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа , 12-е издание: Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 928с.

49. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М.: ПРИОР, 2000. - 288с.

50. Хмиль Т. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Хмиль Т. М., Василик С. К., Шишмарева Л. О. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004. – 136 с.

51. Хомяков B. I. Менеджмент підприємства. - К.: Кондор, 2005. - 434 с.

52. Хруцький В.Е. Сучасний маркетинг. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 528 с.

53. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. -- 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

54. Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. – М. : ЮНИТА–ДАНА, 2004. – 670 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.021 с.)