ТОП 10:

Дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища ПП «Неоліт» 

На діяльність кафе «Неоліт» найбільший вплив надають його клієнти і конкуренти. Ефективність роботи підприємства залежить від споживчих переваг. Так само у кафе багато конкурентів, які теж вагомо впливають на його діяльність.

Основними конкурентами кафе «Неоліт» на ринку Києва є кафе «Фелікс», кафе – бар «Місто», караоке – кафе «Мрія».

Досліджуване підприємство ПП «Неоліт» знаходиться на стадії росту і тому займає на ринку середнє положення, тобто воно реалізує якісну продукцію за середніми цінами і має не дуже широкий асортимент товарів. Основний упор в роботі кафе робиться на реалізацію тільки якісної продукції.

В цілому, галузь перебуває в стадії молодості. Це тягне за собою необхідність удосконалювати методи менеджменту. Усі фірми підтримують середній рівень цін і конкурують за такими параметрами як реклама, обслуговування, якість, додаткові послуги тощо.

У галузі ресторанного бізнесу конкуренцію не можна назвати жорсткою, тому попит на продукцію стабільно високий і росте швидкими темпами. Разом з тим методи додатково стимулювання покупців швидко копіюються конкурентами, і доводиться докладати чимало зусиль для збереження положення в галузі.

Кількість фірм, які прагнуть зайняти свою нішу у галузі, досі зростає, тому галузь привертає увагу великим рівнем прибутку, малими фінансовими витратами і стабільно високим попитом на продукцію.

Нові кафе, які відкриваються, пропонують продукцію за нижчими цінами. Така тенденція може призвести до непропорційності зростання споживчого попиту і пропозиції в цілому по галузі, що небажано для кафе «Неоліт».

Здатність конкурентів диктувати свої умови в галузі послуг ресторанного бізнесу виражається як:

1. Пропозиція більш якісної і різноманітної продукції;

2. Здійснення доставки продукції;

3. Більш доступні ціни на продукцію.

Для поліпшеного розуміння запитів покупців, виявлення спрямованості купівельної спроможності, інтересу, що виявляється до послуг підприємства, у діяльності ПП «Неоліт» використовується такий інструмент, як зворотний зв'язок через Інтернет.

На сайті фірми існує спеціальний розділ для клієнтів кафе, де вони залишають свої побажання та відгуки, інформація обробляється, систематизується і надалі використовується в процесі прийняття різноманітних управлінських рішень і вироблення стратегії фірми.

Вплив постачальників продуктів обумовлено їх великим числом і високим рівнем конкуренції між ними.

Будь-яка фірма в даній галузі прагне до зниження дії розглянутих сил для того, щоб мати можливість підвищити рівень цін і досягти рівня прибутку вище середнього по галузі. На кожну з цих сил фірма може впливати тільки за допомогою своєї стратегії.

На основі проведеного аналізу зовнішнього середовища формується список можливостей:

1. поліпшення рівня життя населення, зростання обсягів споживання;

2. поява нових постачальників продуктів харчування;

3. зниження податків;

4. вдосконалення менеджменту кафе;

5. пропозиції про співпрацю від партнерів;

6. завоювання нових конкурентних переваг

7. відкриття нових кафе.

Для оцінки можливостей застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці можливостей (табл. 2.13).

Таблиця 2.13

Матриця «Ймовірність / вплив» для позиціонування можливостей

Ймовірність / вплив Сильний Помірний Незначний
Висока Поліпшення рівня життя населення Розорення та закриття конкурентів  
Середня Відкриття нових кафе Вдосконалення менеджменту  
Низька Поява нових постачальників Зниження податків Пропозиції про співпрацю від партнерів

 

Аналогічно формується список загроз підприємства:

1. збої в постачаннях продукції;

2. зростання темпів інфляції;

3. зниження рівня життя населення;

4. зростання податків;

5. поява нових фірм на ринку;

6. збільшення конкурентних переваг з боку конкурентів;

7. зміна правил і стандартів виготовлення продукції;

8. жорсткість конкуренції на ринку.

Позиціонуючи кожну із загроз за ступенем її впливу та ймовірності настання, будується матриця загроз (табл.2.14).

 

Таблиця 2.14

Матриця «Ймовірність / вплив» для позиціонування загроз

Ймовірність / вплив Знищення Сильний Незначний
Висока Зміна правил і стандартів виготовлення продукції Зниження рівня життя населення  
Середня Збої в постачаннях продукції Зростання темпів інфляції Поява нових фірм на ринку
Низька Збільшення конкурентних переваг з боку конкурентів Зростання податків  

 

Матриці, наведені у таблицях 2.13 і 2.14 дозволяють виявити тільки ті можливості, які мають велике значення для ПП «Неоліт», і їх треба обов'язково використовувати, а також ті загрози, які представляють дуже велику небезпеку для підприємства.

Отримані всередині матриці можливостей дев`ять полів мають різне значення для організації. Виділяються тільки ті, які потрапили на поля «Можливості-Сильні сторони», «Можливості-Загрози» і «Сильні-Слабкі сторони», і обов'язково використовуються.

Ті загрози, які потрапляють на поля «Висока ймовірність руйнування», «Висока ймовірність важких наслідків» і «Середня ймовірність руйнування», представляють дуже велику небезпеку для кафе і вимагають підвищеної уваги.

За підсумками таблиць 2.13 і 2.14 складається список найбільш істотних можливостей і загроз для кафе «Неоліт» з боку зовнішнього середовища.

Для отримання більш повного уявлення, необхідно отримані дані ранжувати у порядку убування їх ступеня впливу на підприємство (табл. 2.15).

Таким чином, виявляється, які з певних зовнішніх факторів мають найбільший позитивний або негативний вплив на компанію. Для зручності проведення SWOT - аналізу, обмежується кількість можливостей і загроз.

Таблиця 2.15

Зовнішні можливості та загрози

№ п/п Можливості Загрози
Поліпшення рівня життя населення Зміна правил і стандартів виготовлення продукції
Поява нових постачальників Зниження рівня життя населення
Відкриття нових кафе Зростання темпів інфляції
Вдосконалення менеджменту Збої в постачаннях продукції
Розорення та закриття конкурентів Збільшення конкурентних переваг з боку конкурентів

 

SWOT-аналіз спрямований на вивчення стратегічного потенціалу підприємства з урахуванням реалій зовнішнього і внутрішнього середовища.

За результатами проведеного нами ситуаційного аналізу, ми оцінили, чи має кафе «Неоліт» внутрішні сили і ресурси, щоб реалізувати наявні можливості і протидіяти загрозам, і які внутрішні недоліки вимагають найшвидшого усунення.

Наведемо результати аналізу сильних і слабких сторін ПП «Неоліт» у таблиці 2.16.

Таблиця 2.16

Аналіз сильних і слабких сторін ПП «Неоліт»

Складові внутрішнього середовища Ефективність/Вагомість
Дуже сильна Сильна Нейтральная Слабка Дуже слабка Висока Середня Низька
Маркетинг:                
Достовірний моніторинг ринку       +   +    
Налагоджена збутова мережа   +       +    
Відсутність збоїв у постачанні   +       +    
Високий рівень цін   +       +    
Високий рівень сервісу +         +    
Недоліки в рекламній політиці   +       +    
Фінанси:                
Висока рентабельність   +       +    
Фінансова стабільність     +       +  
Виробництво:                
Широкий асортимент продукції   +       +    
Використання сучасних технологій     +         +
Управління і кадри:                
Високий контроль якості +         +    
Висока кваліфікація персоналу +           +  
Достатня популярність     +       +  
Неучасть персоналу в прийнятті управлінських рішень     +     +    

 

За результатами проведеного нами ситуаційного аналізу, ми оцінили, чи має кафе «Неоліт» внутрішні сили і ресурси, щоб реалізувати наявні можливості і протидіяти загрозам, і які внутрішні недоліки вимагають найшвидшого усунення.

Однією з сильних сторін кафе «Неоліт» є висококваліфікований персонал – персонал з досвідом роботи у сфері харчових послуг, знанням іноземних мов, володіння питаннями міжособистісного спілкування. Враховуючи це, в кафе «Неоліт» присутній високий рівень обслуговування відвідувачів.

Враховуючи те, що в кафе представлене меню азербайджанської та української кухні, це також з однією сильних сторін кафе «Неоліт». При цьому в кафе доволі прийнятне співвідношення ціни та якості, а ткож затишна обстановка (гарний інтер'єр).

Сучасне обладнання дозволяє швидко та якісно готувати страви, а також прибирати за гостями, що також є сильною стороною кафе «Неоліт».

Слабкими сторонами кафе «Неоліт» варто відзначити в першу чергу зростання вартості оренди приміщення, що пов’язано з інфляцією в країні та платежі за оренду, прив’язані до курсу долара США, що підвищує витрати підприємства, тим самим знижуючи прибуток, а відтак і рентабельність діяльності.

Крім того, в кафе «Неоліт» слабка організація маркетингової інформаційної системи на підприємстві, що пов’язано з браком фахівців вузького профілю, а також високою плинністю кадрів. Крім того, в кафе «Неоліт» відсутня реклама, а також не досить вигідне розташування, в результаті чого кафе поки не володіє стабільною популярністю.

Основними загрозами діяльності кафе «Неоліт» є посилення конкуренції та економічна криза в країні. Вплив економічної кризи веде до зростання постійних витрат підприємства, а також зменшення відвідування кафе.

Таблиця 2.17

Матриця SWOT-аналізу кафе «Неоліт»

«Сила і можливості» - вихід на нові ринки, збільшення асортименту, підвищення кваліфікації персоналу нададуть кафе популярності; - підвищення кваліфікації персоналу, контроль якості, невдале поводження конкурентів дадуть можливість встигнути за зростанням ринку. «Сила і загрози» - посилення конкуренції, зниження доходів населення, інфляція і зростання податків вплинуть на проведення стратегії; - популярність додасть переваг у конкуренції; - достовірний моніторинг вловить зміни смаків споживачів.
«Слабкості і можливості» - неучасть персоналу в прийнятті рішень може привести до саботажу; - зниження рівня цін, розмірів податків, курсу доллара при збереженні середнього рівня цін дозволить одержувати надприбутки. «Слабкості і загрози » - поява нових конкурентів і високий рівень цін погіршить конкурентну позицію; - несприятлива політика може призвести до виходу з галузі; - неучасть персоналу в прийнятті рішень не запобіжить збоям у поставках.

 

Висновки, які можна зробити на підставі матриці SWOT, представлені в таблиці 2.17. Дані висновки являють собою пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства щодо усунення слабких сторін та зміцненню сильних сторін.

При проведенні SWOT-аналізу особлива увага звертається на квадрат «Сила - Можливості» і квадрат «Слабкість - Загрози». На підставі даних першого квадрата формують стратегії, що дозволяють скористатися можливостями. На підставі даних другого – стратегії, які мінімізують слабкості і допомагають уникати загроз. Складається матриця проблем (таблиця 2.18), в якій формулюються наявні проблеми, зумовлені поєднанням сильних (слабких) сторін підприємства з загрозами (можливостями).

Таблиця 2.18

Ранжування проблем ПП «Неоліт» за значимістю

№ п/п Проблема Оцінка проблеми Ранг проблеми
Необхідність підвищення кваліфікації персоналу підприємства
Підвищення популярності підприємства
Відкриття філіалів в інших районах міста
Пошук нових постачальників
Залучення персоналу до управління
Використання сучасних засобів просування

 

Для оцінки кожної з проблем з таблиці 2.19 будується «проблемне поле підприємства» (табл. 2.19).

Таблиця 2.19

Проблемне поле ПП «Неоліт»

  Можливості Загрози
Покращення рівня життя населення Поява нових постачальників Зниження податків та інфляції Удосконалення менеджменту Розорення та закриття конкурентів Зміна вимог до виготовлення продукції Зниження рівня життя населення Ріст податків та інфляції Збої в поставках продукції Посилення законодавства
Сильні сторони Достовірний моніторинг ринку
Ефективна збутова мережа
Асортимент продукції
Високий контроль якості
Зручне місце розташування
Середній рівень цін
Слабкі сторони Кваліфікація персоналу
Низька популярність на ринку
Неучасть персоналу в прийнятті управлінських рішень

 

Таким чином, у зв’язку з визначеними сильними та слабкими сторонами кафе «Неоліт», а також загрозами діяльності підприємства, варто виділити основні можливості організації. Це може бути посилення конкурентних позицій, розвиток бізнесу (відкриття нових кафе), а також зниження собівартості (за рахунок пошуку нових постачальників). Крім того варто скоротити плинність кадрів, що підвищить якість обслуговування та кваліфікацію працівників закладу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.75.58 (0.008 с.)